Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rozszerzono tarczę finansową 2.0 - uchwała Rady Ministrów
Rada Ministrów podjęła uchwałę o rozszerzeniu tarczy finansowej dla małych i średnich firm. Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów zamieszczono następującą informację w tej sprawie: (...)
str. 4
2.
Zbliżają się ważne terminy dla spółek jawnych oraz dla podatników zamierzających wybrać tzw. estoński CIT
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany na gruncie CIT, m.in. w zakresie: nadania niektórym (...)
str. 5
2.1.
Informacja składana przez spółkę jawną a status podatnika CIT
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy (wprowadzone ustawą nowelizującą - Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), na mocy których niektóre spółki jawne uzyskały (...)
str. 5
2.2.
Zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT
Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT będą mogli wybrać ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estoński CIT. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania (...)
str. 6
3.
Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych uzyskujących status podatnika CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) opublikowano wyjaśnienie Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w porozumieniu z Departamentem Podatków Dochodowych, dotyczące konsekwencji sprawozdawczych (...)
str. 6
4.
Nowy limit przychodów uprawniających do stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkami, które tu pomijamy) mogą zasadniczo stosować 9% stawkę CIT w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych (...)
str. 8
5.
Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy płatnicy mogą wybrać "mały ZUS plus" - zgłoszenia do 1 lutego 2021 r.
Niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych mogą opłacać (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe wzory formularzy PIT - opublikowane
Zmienione wzory zeznań podatkowych (PIT) W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2020 r., pod. poz. 2418, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z (...)
str. 11
2.
Odroczono stosowanie przepisów o poborze podatku u źródła
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie: (...)
str. 12
3.
Opublikowano rozporządzenia w sprawie cen transferowych dla celów CIT
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2020 r. opublikowano rozporządzenia w sprawie cen transferowych dla celów CIT, tj. rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki (...)
str. 12
4.
Zmiana właściwości organów podatkowych - od 1 stycznia 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana właściwości organów podatkowych. Zmiany w tym zakresie wprowadziły dwa rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których sprzedawca towarów/usług wystawia fakturę korygującą do dokonanej uprzednio sprzedaży, np. w związku ze zwrotem towarów, udzieleniem nabywcy rabatu, (...)
str. 14
1.1.
Zasady rozliczania faktur korygujących dla celów VAT w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
Podatnik, który wystawi fakturę korygującą, powinien ją rozliczyć w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Moment rozliczenia faktury korygującej jest uzależniony m.in. od tego, czy faktura korygująca powoduje (...)
str. 15
1.2.
Faktura korygująca dla celów podatku dochodowego
Na gruncie podatku dochodowego nie uległy zmianie przepisy, regulujące moment rozliczania przez sprzedawcę faktur korygujących przychody. Podobnie zatem, jak w poprzednim roku, zastosowanie ma zasada, (...)
str. 19
1.3.
Ujęcie faktury korygującej w ewidencji księgowej sprzedawcy
Dla celów bilansowych faktury korygujące przychód powinny być zasadniczo uwzględniane w przychodach w tym samym roku/okresie, w którym ujęto przychód, którego korekta dotyczy. Zasada taka (...)
str. 20
2.
Usługa serwisowa - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u nabywcy
W praktyce zdarza się, że podmioty gospodarcze, które nabywają środek trwały (np. urządzenie), przy jego zakupie zawierają umowę na świadczenie usług (przeglądów) serwisowych (dalej: usługi (...)
str. 21
2.1.
Odliczenie VAT od zakupu usługi serwisowej
Prawo do odliczenia VAT Zasadą jest, że podatnicy odliczają VAT od nabytych usług (towarów) w takim zakresie, w jakim te usługi (towary) są wykorzystywane do (...)
str. 21
2.2.
Rozliczenie nabytej usługi serwisowej dla celów podatku dochodowego
W sytuacji, gdy zakup usługi serwisowej ma miejsce przy nabyciu środka trwałego, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy wydatki poniesione na tę usługę zwiększają wartość (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa usługi serwisowej
Zakup usługi serwisowej a wartość początkowa środka trwałego Dla celów bilansowych (podobnie, jak dla celów podatkowych) wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze zakupu stanowi (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Dokumentowanie WDT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów
W dniu 17 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące dokumentowania WDT. Informowaliśmy o tym w poprzednim numerze naszego czasopisma. W tym artykule (...)
str. 26
1.1.
Dokumentowanie WDT w świetle przepisów unijnych
Transport organizowany przez sprzedawcę (lub na jego rzecz) W przypadku, gdy towary zostały wysłane lub przetransportowane przez sprzedawcę lub przez osobę trzecią działającą na jego (...)
str. 27
1.2.
Dokumentowanie WDT zgodnie z ustawą o VAT
Dokumenty podstawowe W świetle ustawy o VAT dowodami potwierdzającymi WDT są (patrz: art. 42 ust. 3 ustawy o VAT): 1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (...)
str. 29
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy usługę transportową należy w JPK_VAT oznaczać kodem GTU?
Sprzedajemy towary wraz z ich transportem. Niekiedy jednak transport towaru jest przedmiotem odrębnego świadczenia. Czy wówczas fakturę za usługę transportową należy oznaczać w JPK_VAT symbolem (...)
str. 31
2.2.
Powrót do zwolnienia z VAT - korekta VAT od wydatków na produkty gotowe
Na stanie posiadamy produkty gotowe, które są opodatkowane stawką 8%, ale do ich wytworzenia zużyliśmy surowiec opodatkowany stawką 23%. Od jego zakupu odliczyliśmy VAT. Obecnie (...)
str. 33
2.3.
Faktura za usługę ubezpieczeniową otrzymana od leasingodawcy - rozliczenie VAT i ujęcie w JPK_VAT
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego. Otrzymaliśmy fakturę za opłatę leasingową wraz ze składką ubezpieczeniową (ubezpieczenie zwolnione z VAT). Na dole faktury jest informacja dotycząca usługi ubezpieczeniowej (...)
str. 34
2.4.
Prowadzenie kursów medycznych - jaka stawka VAT?
Jestem lekarzem stomatologiem. Prowadzę działalność gospodarczą w ramach praktyki lekarskiej. Od pewnego czasu prowadzę też kursy medyczne. Czy po przekroczeniu limitu 200.000 zł będę musiał (...)
str. 35
2.5.
Wykazanie refundacji z NFZ w pliku JPK_VAT
Dokonujemy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż towarów jest częściowo refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rejestrujemy sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej. Czy (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.1.
Stosowanie 9% stawki CIT - podstawa prawna
Podatnicy mogą stosować preferencyjną 9% stawkę CIT - od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, przy czym dotyczy to podatników, u których przychody osiągnięte (...)
str. 39
1.2.
Przychody z dywidend/dochody uzyskiwane poza terytorium Polski zwolnione z CIT
Podsekretarz stanu w MF odniósł się m.in. do pytania, czy do ww. limitu przychodów wliczane są także przychody z dywidend zwolnione z opodatkowania oraz dochody (...)
str. 39
1.3.
Brak możliwości stosowania preferencyjnej 9% stawki CIT przez niektóre nowo utworzone podmioty
• Podmioty utworzone przez podmioty, które wniosły na poczet kapitału podatnika składniki majątku przekraczające 10.000 euro Podatnik, który został utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne (...)
str. 40
1.4.
Czy jest możliwy "powrót" do stosowania w trakcie roku 9% stawki CIT?
Podatnicy uprawnieni do stosowania 9% stawki CIT stawkę tę mogą stosować już przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy - za miesiące lub kwartały, w których (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Postępowanie układowe - konwersja długu na akcje dłużnika
Spółka akcyjna, będąca dłużnikiem spółki z o.o., wystąpiła o przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego (w związku z trudną sytuacją finansową i wizją upadłości). Zawarto układ (przyjęty (...)
str. 42
2.2.
Podmioty powiązane z JST a obowiązek złożenia informacji TPR
Czy komunalna spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy musi złożyć za 2019 r. informację TPR-C, jeżeli wartość usług na rzecz tej gminy przekroczyła w (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na instalację fotowoltaiczną można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznej zostały poniesione w związku z adaptacją i wyposażeniem budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Świadczenie usług na rzecz spółki cywilnej przez jej wspólnika a przychody i koszty podatkowe
Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Jest też wspólnikiem w spółce cywilnej, na rzecz której świadczy odpłatnie ww. usługi. Czy w związku (...)
str. 47
2.2.
Sfinansowanie zleceniobiorcy kosztów studiów
Zleceniobiorca naszej firmy rozpoczął studia podnoszące jego kwalifikacje zawodowe. Studia te są istotne dla naszego przedsiębiorstwa. Czy sfinansowanie zleceniobiorcy kosztów tych studiów powoduje u niego (...)
str. 49
2.3.
Szczepienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zawarł z NFZ umowę, w której zobowiązał się do wykonania szczepień przeciw grypie osobom udzielającym w tym Zakładzie świadczeń opieki (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odtworzenie budynku całkowicie zniszczonego podczas pożaru - wyrok NSA
Wydatki poniesione na odbudowę hal przemysłowych całkowicie zniszczonych na skutek pożaru nie mogą zostać uznane za wydatki na remont i rozliczone w kosztach uzyskania przychodów (...)
str. 53
2.
Zmiany w amortyzacji wprowadzane od nowego roku podatkowego
Na początek kolejnych lat podatkowych podatnicy mogą wprowadzać określone zmiany w amortyzacji środków trwałych. Mogą one wynikać z prawa wyboru w zakresie podwyższenia lub obniżania (...)
str. 55
2.1.
Nowe regulacje obowiązujące w 2021 r.
Na temat zmian wprowadzonych do ustaw o podatku dochodowym (zarówno CIT, jak i PIT) pisaliśmy m.in. w BI nr 1 z dnia 1 stycznia br. (...)
str. 55
2.2.
Zmiany dokonywane od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego
Podwyższenie stawek amortyzacyjnych • Maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu Podatnicy mogą dokonywać podwyższenia stawek wynikających z Wykazu w odniesieniu do maszyn i urządzeń (...)
str. 56
2.3.
Limity jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wykorzystania w nowym roku podatkowym
Wraz z rozpoczęciem nowego roku podatkowego podatnicy stosują "nowe" limity jednorazowej amortyzacji. Dotyczy to jednorazowej amortyzacji ograniczonej rocznym limitem równym: 100.000 zł, czyli amortyzacji przewidzianej (...)
str. 58
3.
Amortyzacja dla celów bilansowych w kolejnym roku obrotowym
Dla celów bilansowych kwestie związane z amortyzacją (tj. zasadami wyceny nabytych lub wytworzonych składników majątku, a także sposobów dokonywania odpisów amortyzacyjnych) zostały uregulowane w art. (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Szczepienia przeciw grypie bez opodatkowania, ale oskładkowane
Od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie zaniechano poboru podatku od osób fizycznych (PIT), stanowiących u podatników tego podatku przychód: ze stosunku (...)
str. 60
2.
Informację ZUS IWA za 2020 r. należy złożyć najpóźniej dnia 1 lutego 2021 r.
Niektórzy płatnicy składek, w terminie do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, mają obowiązek przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia stopy (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi młodocianemu
1) Zatrudniamy pracownika młodocianego od 1 września 2020 r. w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczy się w I klasie szkoły branżowej (...)
str. 63
2.
Rezygnacja z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu danego roku
Jesteśmy firmą spoza sfery budżetowej i zatrudniamy 36 pracowników. Nie posiadamy regulaminu pracy ani wynagradzania, nie mamy związków zawodowych. Od kilku lat co roku w (...)
str. 65
3.
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę oraz prawo do odszkodowania przy zwolnieniach grupowych
Niektórym pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi chcemy skrócić obowiązujące ich okresy wypowiedzenia. Czy musimy uzyskać ich zgodę oraz jak ustalić kwoty przysługujących z tego tytułu odszkodowań (...)
str. 67
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawozdanie finansowe spółki jawnej będącej od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT
Rok obrotowy spółki jawnej jest inny niż rok kalendarzowy. Czy zakładając, że spółka ta od 1 stycznia 2021 r. stała się podatnikiem CIT, powinna zamknąć (...)
str. 69
2.
Ewidencja księgowa korekty ZFŚS dokonanej na koniec 2020 r.
W 2020 r. rozpoczęliśmy tworzenie ZFŚS. Na koniec roku dokonaliśmy korekty jego wielkości. W jaki sposób należy ująć skutki takiej korekty w księgach rachunkowych? Korekta (...)
str. 70
3.
Przesłanie sprawozdania do Szefa KAS w przypadku wygaśnięcia certyfikatu podpisu - wyjaśnienie MF
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl w zakładce e-Sprawozdania Finansowe) zamieściło kolejną odpowiedź na pytania dotyczące e-sprawozdań. Przedstawiona konsultacja dotyczy odpowiedzi na (...)
str. 72
4.
Ustalenie obowiązku badania rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r.
Oprócz jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu badaniu (tj. spółki akcyjne, banki czy ubezpieczyciele), takiemu badaniu podlegają również roczne sprawozdania finansowe tzw. pozostałych jednostek (tj. (...)
str. 73
5.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biur rachunkowych w 2021 r.
Jaka jest kwota minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC działalności biur rachunkowych w 2021 r.? W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.