Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.779 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 1 (301) z dnia 10.01.2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 1 (301) z dnia 10.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-6 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Rezygnacja z opodatkowania podatkiem liniowym a wspólne rozliczenie małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.739.2020.1.MAP) "(…) Zainteresowany będący stroną postępowania ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
str. 3
2.
Dochody ze sprzedaży roślin z własnej uprawy a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.706.2020.3.MAP) "(…) Wnioskodawczyni posiada gospodarstwo rolne w Polsce, opłaca podatek rolny i leśny (...)
str. 5
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Sprzedaż samochodu osobowego, wykupionego z leasingu na cele osobiste a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.612.2020.3.GM) "(…) W dniu (…) października 2019 r. został zakupiony samochód osobowy - (...)
str. 7
2.
Opodatkowanie przychodów z najmu lokalu usługowego stanowiącego majątek prywatny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.605.2020.2.RK) "(…) Czy Wnioskodawca może opodatkować wynajem lokalu usługowego na zasadzie ryczałtu, o (...)
str. 9
3.
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości w przypadku zniesienia współwłasności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.726.2020.1.KC) "(…) Na podstawie aktu notarialnego z dnia (…) maja 1999 r. Wnioskodawca (...)
str. 11
4.
Zwrot podatnikowi środków zgromadzonych na IKZE - skutki w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.617.2020.1.DJ) "(…) W 2015 roku Wnioskodawczyni zawarła polisę IKZE. Jednakże po pewnym czasie (...)
str. 13
III.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Sfinansowanie zaległych składek ZUS pracownikom a przychód podatkowy
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Kielcach z 2 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 119/20 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Centrum (…) jest płatnikiem podatku (...)
str. 15
2.
Umorzenie subwencji finansowej otrzymanej w ramach tarczy antykryzysowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.434.2020.3.AWO) "(…) Wnioskodawca posiada status małego (…) przedsiębiorcy. Przedmiotowa dotacja (…) została Wnioskodawcy (...)
str. 17
3.
Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz serwisu a przychód leasingobiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.585.2020.1.AW) "(…) Na potrzeby jednoosobowej działalności Wnioskodawca leasinguje samochód w modelu mieszanym (do (...)
str. 20
4.
Skutki wycofania środków trwałych z działalności gospodarczej do majątku prywatnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.616.2020.1.MD) "(…) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym czynność wycofania składników (...)
str. 22
5.
Ryczałt za jazdy prywatne służbowym samochodem a koszty paliwa
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 11 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2020) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a ustawy (…) o podatku dochodowym (...)
str. 24
6.
Pokrycie przez pracodawcę pracownikom kosztów przejazdów taksówkami a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2020 r., nr 0113-KDWPT.4011.156.2020.1.ASZ) "(…) Wnioskodawca jest podmiotem mającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Wnioskodawca (...)
str. 26
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Otrzymanie od pracodawcy zasądzonego wynagrodzenia w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.755.2020.2.DJD) "(…) Czy (…) odszkodowanie jest przychodem wolnym od podatku dochodowego od osób (...)
str. 29
2.
Sprzedaż części nieruchomości otrzymanej w darowiźnie a prawo do ulgi mieszkaniowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.808.2020.1.MM) "(…) Dnia 12 lutego 20xx r. Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie nieruchomość - (...)
str. 31
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Sprzedaż nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego sfinansowanego dotacją a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.488.2020.2.KR) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Jest komandytariuszem spółki komandytowej i jest opodatkowany (...)
str. 33
2.
Wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.601.2020.2.AK2) "(…) Od (…) 2020 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą A. w zakresie (...)
str. 35
3.
Zapłata odszkodowania z tytułu niewywiązania się z umowy z powodu kradzieży towaru a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.559.2020.2.EC) "(…) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej firma A zajmuje się świadczeniem usług (...)
str. 38
4.
Czy zakup okularów korekcyjnych przez przedsiębiorcę stanowi koszt uzyskania przychodu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.574.2020.2.MGR) "(…) Wnioskodawczyni od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej (...)
str. 41
5.
Wydatki przedsiębiorcy na zakup sprzętu AGD a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.657.2020.1.KP ) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym, w zakresie: (...) (...)
str. 43
6.
Czy wydatki przedsiębiorcy na rehabilitację można zaliczyć do firmowych kosztów podatkowych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.531.2020.1.IM) "(…) Wniosek dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności (...)
str. 45
7.
Wydatki na zakup odzieży dla przedsiębiorcy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.540.2020.1.MK1) "(…) Wnioskodawca zakupuje regularnie (…) eleganckie ubrania oraz buty. Wnioskodawca jest adwokatem (...)
str. 46
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Kontynuacja amortyzacji środka trwałego otrzymanego w ramach darowizny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 października 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.469.2020.3.EC) "(…) Ojciec zamierza dokonać na rzecz Wnioskodawcy darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. (...)
str. 49
2.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, nabytego wcześniej na cele prywatne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.498.2020.2.MK1) "(…) W 2016 roku Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, kupił (...)
str. 51
VII.
Do artykułu 24 ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Dobrowolne umorzenie udziałów wspólnika spółki bez wynagrodzenia - skutki w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.583.2020.4.MK1) "(…) A. sp. z o.o. ("Zainteresowany") jest polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowany jest (...)
str. 53
VIII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Ustalenie wartości darowizny związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 w celu odliczenia jej od dochodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 września 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.389.2020.1.AD) "(…) Wnioskodawczyni od lat działa w szeroko rozumianej branży tekstylnej. (…) Z (...)
str. 55
2.
Wydatki na wymianę pokrycia dachowego i montaż rolet dziennych a ulga termomodernizacyjna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.685.2020.2.AKU) "(…) Wnioskodawczyni poniosła w 2019 r. następujące wydatki na materiały oraz usługi: (...)
str. 57
3.
Świadczenie usług w ramach działalności na rzecz pracodawcy a opodatkowanie podatkiem liniowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.627.2020.1.KR) "(…) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Począwszy (...)
str. 61
IX.
Do artykułu 31-45 ustawy - pobór podatku i zeznania podatkowe
1.
Rozliczenie podatku w związku ze zmianą proporcji udziałów w zyskach i stratach spółki cywilnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.597.2020.1.AD) "(…) Wnioskodawczyni to osoba fizyczna, wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą na (...)
str. 63
2.
Przyjmowanie od pracowników oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.665.2020.1.JK2) "(…) Wnioskodawca jest spółką akcyjną posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Spółka jest (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.