Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2024 r., godz. 13:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Komunikaty/wyjaśnienia resortowe
1.1.
Umorzenie subwencji z PFR bez podatku
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, m.in. subwencję z PFR z tarczy finansowej 1.0. Otrzymana subwencja może być umorzona w (...)
str. 4
1.2.
Dni wolne na szczepienia przeciwko COVID-19 - stanowisko GIP
Udział w szczepieniu jest jedną z okoliczności uprawniających pracownika do skorzystania ze zwolnienia od pracy. Jak wynika z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki (...)
str. 4
1.3.
Dodatki za pracę w niedzielę niezrekompensowaną dniem wolnym - opinia MRPiT
Podstawową formą rekompensaty za pracę w niedzielę jest udzielenie pracownikowi innego dnia wolnego, w terminach wskazanych w art. 151 11 K.p. Dopiero, gdy nie jest (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ważne zmiany w VAT już obowiązują
1.1.
Szczegółowe dane ujmowane w JPK_VAT
W Dzienniku Ustaw z 30 czerwca 2021 r., pod poz. 1179, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. (...)
str. 6
1.2.
Pakiet VAT e-commerce - zmiany od 1 lipca 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 czerwca 2021 r., pod poz. 1163, opublikowano ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 8
1.3.
Rejestracja na potrzeby VAT
W Dzienniku Ustaw z 30 czerwca 2021 r., pod poz. 1186, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. (...)
str. 9
1.4.
Zmiany w zakresie obniżonych stawek VAT
W Dzienniku Ustaw z 22 czerwca 2021 r., pod poz. 1111, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. (...)
str. 9
2.
Przepisy o poborze podatku u źródła po raz kolejny przesunięte
W Dzienniku Ustaw z 28 czerwca 2021 r., opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenia w (...)
str. 10
3.
Przepisy wprowadzające ulgę dla przewoźników - uchwalone
W Biuletynie Informacyjnym nr 18 z 20 czerwca 2021 r. pisaliśmy o planowanym wprowadzeniu dla przewoźników korzystających z systemu e-TOLL ulgi w podatku dochodowym. Ma (...)
str. 11
4.
Wydłużono terminy stosowania preferencji w podatku od nieruchomości
Do końca 2021 r. gminy mogą wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości i wydłużać terminy płatności jego rat. Z tych rozwiązań będą mogły korzystać wskazane (...)
str. 11
5.
Pakiet rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski i zmiany w zakresie cen transferowych
Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.gov.pl poinformowało o planowanych rozwiązaniach podatkowych związanych z programem Polski Ład, m.in. ulgi w podatku dochodowym dla (...)
str. 11
6.
Zmiany w podatku akcyzowym
W Dzienniku Ustaw z 22 czerwca 2021 r., pod poz. 1110, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 r. (...)
str. 13
7.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2021 r., pod poz. 1128, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenia urlopowe - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W okresie wakacyjnym część pracodawców wypłaca pracownikom - ze środków obrotowych - świadczenia urlopowe. W artykule przedstawiamy, jak takie świadczenia rozliczyć dla celów podatku dochodowego, (...)
str. 14
1.1.
Podstawa prawna wypłaty świadczeń urlopowych
Zasady wypłaty świadczeń urlopowych Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne (...)
str. 14
1.2.
Otrzymanie świadczenia urlopowego a PIT pracownika
Przychód pracownika Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy świadczenie urlopowe, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Przychód ten powstaje w momencie faktycznego otrzymania tego (...)
str. 15
1.3.
Oskładkowanie świadczenia urlopowego
Podstawę wymiaru składek ZUS pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF osiągany przez niego u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. (...)
str. 16
1.4.
Wypłata świadczenia urlopowego a koszty podatkowe pracodawcy oraz VAT
Koszty uzyskania przychodów Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (ze źródła (...)
str. 16
1.5.
Ewidencja księgowa wypłaty świadczenia urlopowego
Pracodawca wypłacający ze środków obrotowych świadczenia urlopowe, ich wartość zalicza do kosztów działalności operacyjnej. Ewidencja wypłaty takich świadczeń może przebiegać/przedstawiać się następująco: 1. Wartość brutto (...)
str. 17
2.
Wniesienie aportu do spółki z o.o. - wybrane zagadnienia
Jeżeli wkładem do spółki z o.o., w celu pokrycia udziału, ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać (...)
str. 20
2.1.
VAT od aportu - skutki u wnoszącego
Wniesienie aportu jako czynność opodatkowana VAT Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym: (...)
str. 20
2.2.
Rozliczenie wniesienia aportu dla celów podatku dochodowego
Wniesienie aportu a przychody podatkowe Rozliczając na gruncie CIT wniesienie np. przez spółkę z o.o. do innej spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości, należy (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa objęcia udziałów/wniesienia aportu
W jednostce, wnoszącej aport do spółki z o.o., objęte w zamian za ten aport udziały są zaliczane do aktywów finansowych, przy czym są to z (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż dla konsumentów i małych firm zagranicznych - od 1 lipca 2021 r.
Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany VAT w e-handlu z konsumentami, wprowadzone w ramach pakietu e-commerce (o którym piszemy w tym numerze BI w (...)
str. 26
1.1.
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
Definicja WSTO W wyniku nowelizacji ustawy o VAT uchylono obowiązujące do 30 czerwca 2021 r. regulacje dotyczące sprzedaży wysyłkowej z/na terytorium kraju i wprowadzono wewnątrzwspólnotową (...)
str. 26
1.2.
Szczególna procedura OSS
Do 30 czerwca 2021 r. funkcjonował tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop - MOSS). MOSS to system elektroniczny, który umożliwiał zadeklarowanie i (...)
str. 31
2.
Rejestracja sprzedawców do systemu TAX FREE już od 1 lipca 2021 r.
Od 1 lipca 2021 r. sprzedawcy mogą rejestrować się do systemu teleinformatycznego TAX FREE na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Dotyczy to sprzedawców, którzy zamierzają (...)
str. 36
3.
Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono komunikat, z którego wynika, że Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorstwom z Unii Europejskiej na (...)
str. 36
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Kompensata poniesionych nakładów z czynszem za najem budynku
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem umowę wynajmu budynku użytkowego. Najemca (czynny podatnik VAT) poniósł nakłady na adaptację budynku do swoich potrzeb. Podpisaliśmy umowę, z której (...)
str. 36
4.2.
Dokumentowanie WDT, gdy nabywca sam wywozi towar
Klient (podatnik z innego kraju UE) prosi o wystawienie faktury ze stawką 0% informując, że wywiezie towar do innego kraju UE. Czy do zastosowania tej (...)
str. 39
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wypłata wspólnikowi zysku/zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej w 2021 r. - wybrane interpretacje KIS
1.1.
Okres posiadania udziałów na potrzeby zwolnienia z CIT wypłaty zysku/zaliczki na poczet zysku - u komandytariusza
Dwuletni okres nieprzerwanego posiadania udziałów spółki komandytowej przez komandytariusza liczony jest - na potrzeby zwolnienia z CIT wypłaty zysku/zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej - (...)
str. 41
1.2.
Zaliczka na poczet zysku spółki komandytowej - u komplementariusza
Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej, nie ma możliwości pomniejszenia zryczałtowanego podatku o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rata leasingowa oraz niepodlegający odliczeniu VAT od raty a koszty uzyskania przychodów
Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy, o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł. Samochód ten będzie wykorzystywany do celów mieszanych (służbowych i prywatnych), (...)
str. 43
2.2.
Prowizja za pozyskiwanie klientów - w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o., świadcząca usługi budowlane, wypłaca osobie współpracującej (prowadzącej działalność) prowizję za pośrednictwo w pozyskiwaniu klientów (nabywców). Czy prowizja stanowi dla spółki koszt pośredni? (...)
str. 45
2.3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym a CIT
Otrzymaliśmy dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Czy wartość tego dofinansowania stanowi dla nas przychód dla celów CIT? Czy wynagrodzenia w części (...)
str. 47
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup i montaż klimatyzacji a prawo do ulgi termomodernizacyjnej - interpretacja KIS
Wydatki na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania, wyposażonej w pompę ciepła, mogą podlegać odliczeniu od podstawy obliczenia podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. (interpretacja (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przychody niektórych informatyków mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu
Przedsiębiorca świadczy usługi informatyczne związane z rozwojem sieci komputerowej klienta, w tym m.in. aktualizacją dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji urządzeń i rezerwacji istniejących zasobów sieciowych, doborem (...)
str. 50
2.2.
Podatek od wartości dodanej a przychód u ryczałtowca
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W Niemczech jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej i tam od sprzedaży rozlicza ten podatek (na (...)
str. 51
2.3.
Udokumentowanie kosztów w PKPiR z tytułu rozliczenia umowy zlecenia lub o dzieło
Czy dokument w postaci umowy zlecenia/o dzieło i rachunku do takiej umowy w formie elektronicznej (PDF), bez podpisu zleceniobiorcy (wykonawcy dzieła), spełnia wymogi prawidłowego dokumentowania (...)
str. 53
3.
Objęcie udziałów w zamian za wierzytelność pożyczkową a koszty podatkowe w stanie prawnym sprzed 2015 r. - uchwała NSA
W stanie prawnym obowiązującym przed 2015 r., w sytuacji objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej (...)
str. 54
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego przez podatnika - interpretacja KIS
Różnica pomiędzy wartością wynikającą z ceny nabycia środka trwałego a jego wartością rynkową aktualną na moment jego wprowadzenia do ewidencji nie stanowi przesłanki umożliwiającej ustalenie (...)
str. 55
2.
Montaż zespołu klimatyzacyjnego w wynajmowanym obiekcie
W wynajmowanych (od innego podmiotu) pomieszczeniach biurowych zainstalowaliśmy zestaw klimatyzacyjny składający się z jednostki zewnętrznej (kompresora) oraz trzech jednostek wewnętrznych (nawiewów). Przewody doprowadzające czynnik chłodzący (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenie i składki ZUS akcjonariusza prostej spółki akcyjnej, wnoszącego wkład na pokrycie akcji
Z dniem 1 lipca 2021 r. pojawiła się możliwość zakładania prostych spółek akcyjnych. Czy akcjonariusz prostej spółki akcyjnej podlega z tego tytułu ubezpieczeniom w ZUS? (...)
str. 59
2.
Składki ZUS uczącego się wspólnika spółki
Małżonkowie prowadzą spółkę jawną, w której mają udziały po 50%. Zdecydowali się przyjąć do spółki - jako trzeciego wspólnika - swoją 23-letnią, studiującą córkę. Czy (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego po zawarciu nowej umowy o pracę
Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, która zakończy się 31 lipca 2021 r. Od 1 sierpnia br. będziemy tego pracownika nadal (...)
str. 61
2.
Wykazanie urlopu wypoczynkowego oraz rodzicielskiego w świadectwie pracy
Pracownica zatrudniona na pełny etat na czas nieokreślony po urodzeniu dziecka w 2020 r. korzystała najpierw z urlopu macierzyńskiego, a następnie z pełnego urlopu rodzicielskiego. (...)
str. 63
3.
Zmniejszenie etatu a ryczałt na jazdy lokalne
Pracownikowi pobierającemu ryczałt na jazdy lokalne na samochód osobowy zmieniony zostanie obowiązujący go wymiar czasu pracy - z pełnego etatu na 3/4. Czy będzie miało (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Sprawozdanie finansowe naszej spółki (z o.o.) za 2020 r., której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, zostało sporządzone pod koniec maja br. Wciąż jednak pozostaje (...)
str. 66
2.
Zysk za 2020 r. przeznaczony na pokrycie straty bilansowej za lata ubiegłe oraz zwiększenie kapitału zapasowego
Wspólnicy w ramach podziału wyniku finansowego spółki z o.o. za 2020 r. podjęli uchwałę o jego przeznaczeniu na pokrycie strat bilansowych z 2019 r. oraz (...)
str. 67
2.1.
Regulacje Kodeksowe
Zgodnie z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dalej: K.s.h., wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym (...)
str. 68
2.2.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zatwierdzenie jako warunek rozliczenia wyniku Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (...)
str. 68
2.3.
Rozliczenie wyniku finansowego
Rozliczenie wyniku finansowego następuje na podstawie uchwały podjętej przez wspólników, z której wynika, w jaki sposób zostanie podzielony zysk lub pokryta strata. Co istotne, dokonując (...)
str. 69
3.
Otrzymanie zapłaty z wykorzystaniem bonu turystycznego
W 2021 r. nasz ośrodek wypoczynkowy będzie przyjmował zapłatę za pośrednictwem bonów turystycznych. Jak ujmować w ewidencji księgowej taką formę płatności? W celu rozliczania zapłaty (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zakup i wydanie pracownikom napojów chłodzących
W okresie letnim zakupujemy dla naszych pracowników wodę mineralną. W jaki sposób należy ujmować w księgach rachunkowych jej zakup oraz wydanie dla pracowników? Czy ponoszone (...)
str. 72
4.2.
Przychód w spółce z o.o. z tytułu należnej dywidendy
Spółka z o.o. jest udziałowcem w innej spółce z o.o., w związku z czym ma otrzymać dywidendę za 2020 r. Ponieważ jest to pierwszy rok, (...)
str. 72
4.3.
Jakie jednostki muszą ogłaszać sprawozdania finansowe w MSiG?
Czy osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe musi przekazać swoje sprawozdanie do ogłoszenia w MSiG? Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) reguluje (...)
str. 73
4.4.
Nota odsetkowa otrzymana od kontrahenta
Kontrahent przekazał nam notę odsetkową w związku z przekroczeniem terminów płatności jego faktur. Czy taki dokument powinniśmy ująć w księgach rachunkowych na bieżąco, czy dopiero (...)
str. 74
4.5.
Uproszczony sposób ujmowania rozliczeń międzyokresowych kosztów
Czy w przypadku jednostki prowadzącej ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 dopuszczalne jest ewidencjonowanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a więc podlegających rozliczeniu w (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.