Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 25 (1104) z dnia 01.09.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ulga abolicyjna - objaśnienia podatkowe Ministra Finansów
W dniu 10 sierpnia 2021 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi abolicyjnej. Objaśnienia te zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, dalej: MF (...)
str. 4
2.
Nieterminowe zgłoszenie do CRPA a czynny żal
Ministerstwo Finansów poinformowało, że podmiot, który nie dokonał w terminie zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) może złożyć tzw. czynny żal naczelnikowi urzędu (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
SLIM VAT 2 - zmiany uchwalone
W dniu 11 sierpnia 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Na dzień oddania (...)
str. 6
1.1.
Odliczanie VAT w trybie korekty deklaracji podatkowej
Zgodnie z podstawową zasadą prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i (...)
str. 7
1.2.
Składanie informacji VAT-26
Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2021 r. - podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do (...)
str. 7
1.3.
Odliczanie VAT od WNT i importu usług
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, VAT naliczony od WNT można odliczyć w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazuje się VAT należny pod warunkiem, że (...)
str. 8
1.4.
Korekta importu towarów w deklaracji podatkowej
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzono nowe przepisy umożliwiające podatnikowi dokonanie korekty deklaracji w sytuacji, gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości (...)
str. 9
1.5.
Wybór opodatkowania dostawy nieruchomości w akcie notarialnym
Z obowiązujących obecnie przepisów wynika, że podatnicy, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia z VAT i opodatkować dostawę budynków, budowli lub ich części, dokonywaną po 2 (...)
str. 9
1.6.
Ulga na złe długi
Z obowiązujących obecnie przepisów wynika, że podatnik (wierzyciel) ma prawo skorzystać z tzw. ulgi na złe długi (tj. skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny) w (...)
str. 9
2.
Polski Ład - wybrane planowane zmiany
W ramach programu Polski Ład planowane jest wprowadzenie szeregu zmian w przepisach, m.in. na gruncie CIT i PIT. Projekt ustawy nowelizującej znajduje się na stronie (...)
str. 10
2.1.
Od 2022 r. nie będzie możliwości wyboru karty podatkowej
W pakiecie Polskiego Ładu przewiduje się wygaszanie prawa do karty podatkowej. W praktyce ma to wyglądać tak, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie (...)
str. 10
2.2.
Zmiany w ryczałcie za używanie służbowego auta w celach prywatnych
Projekt Polskiego Ładu przewiduje również modyfikację przepisów odnoszących się do ryczałtu z tytułu używania służbowego auta w celach prywatnych pracownika. Przypomnijmy, iż wykorzystywanie przez pracownika (...)
str. 11
2.3.
Zmiany w zakresie preferencyjnego opodatkowania małżonków, samotnych rodziców oraz w uldze na dzieci
Preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica Jedną ze zmian w podatku PIT w ramach Polskiego Ładu ma być ograniczenie stosowania preferencyjnego opodatkowania dochodów przez rodziców sprawujących naprzemienną (...)
str. 12
2.4.
Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
Polski Ład przewiduje modyfikację przepisów dotyczących ulgi rehabilitacyjnej. Przypomnijmy, iż ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom będącym osobami niepełnosprawnymi lub podatnikom, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, (...)
str. 14
2.5.
Zmiany w estońskim CIT, PGK i spółka holdingowa
Estoński CIT W projekcie ustawy nowelizującej, zawierającym zmiany przepisów w ramach Polskiego Ładu, przewiduje się - od 1 stycznia 2022 r. - m.in. zmianę przepisów (...)
str. 15
2.6.
Limit stosowany na potrzeby kosztów finansowania dłużnego
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa (...)
str. 16
2.7.
Przejściowy ryczałt od niezadeklarowanych dochodów
Podmioty (podatnicy), które osiągnęły dochody lub przychody niezadeklarowane do opodatkowania CIT/PIT w Polsce, będą mogły je zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów . Tak (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Okulary korekcyjne dla pracowników - podatki i ewidencja księgowa
Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców (w określonych przypadkach) obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z zapewnieniem pracownikom takich (...)
str. 18
1.1.
Zapewnienie pracownikom okularów - podstawa prawna
Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w zakładzie pracy. Jest on obowiązany chronić zdrowie i życie (...)
str. 18
1.2.
PIT pracownika i składki ZUS od okularów korekcyjnych
PIT pracownika Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na (...)
str. 20
1.3.
Zakup okularów korekcyjnych - VAT i koszty podatkowe
Odliczanie VAT od wydatków na zakup okularów korekcyjnych Odnosząc się do odliczania VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników należy przywołać zasadę ogólną, zgodnie z (...)
str. 21
1.4.
Zakup okularów dla pracowników w ewidencji księgowej
Wydatki na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Księguje się je np. na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" i/lub (...)
str. 23
2.
Środki otrzymane z funduszu prewencyjnego i ich wydatkowanie - skutki podatkowe i ujęcie księgowe
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130), jedną z form (...)
str. 24
2.1.
Środki z funduszu prewencyjnego a VAT
Czynności opodatkowane VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest dokonywane na terytorium kraju, (...)
str. 24
2.2.
Rozliczenie dofinansowania z funduszu prewencyjnego dla celów CIT/PIT
Przychody podatkowe Odnosząc się do skutków otrzymania przez podatnika środków pieniężnych z funduszu prewencyjnego na zakup opon do samochodu, należy wskazać, że takie zdarzenie wiąże (...)
str. 26
2.3.
Ujęcie księgowe otrzymanych środków pieniężnych oraz sfinansowanie nimi wydatków
Wpływ środków uzyskanych z funduszu prewencyjnego, w naszej ocenie, może podlegać ujęciu w księgach rachunkowych zapisem: - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący", - Ma konto (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Refakturowanie mediów a limit zwolnienia z VAT - wyrok NSA
Odsprzedaż mediów ma określony związek z konkretną nieruchomością, ale nie bezpośredni. W konsekwencji nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a jej wartość (...)
str. 28
2.
TSUE rozstrzygnie, czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest poza VAT
Zgodnie z polskimi przepisami, z opodatkowania VAT wyłączone są transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. TSUE rozstrzygnie, czy ta regulacja jest zgodna z Dyrektywą. (postanowienie NSA (...)
str. 30
3.
Czy stawka VAT na książki zostanie obniżona?
Autora interpelacji poselskiej nr 25030 zainteresowała kwestia stawki VAT na książki papierowe, e-booki, audiobooki. Zapytał on, czy Ministerstwo Finansów planuje obniżyć stawkę VAT na te (...)
str. 31
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Rozliczanie faktur korygujących "in minus" oraz "in plus" przez sprzedawcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary oraz świadczę usługi na terytorium kraju. W jakim okresie powinienem rozliczyć fakturę korygującą, jeżeli zostanie ona wystawiona w wyniku (...)
str. 31
4.2.
Wniesienie do spółki wkładu pieniężnego i niepieniężnego a VAT
Mąż, w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, podpisał umowę na zakup lokalu użytkowego i wpłacił pierwszą transzę (inwestycja ma być zakończona w 2022 r.). Ostatecznie zdecydowano, (...)
str. 33
4.3.
Sprzedaż mieszkania z wyposażeniem a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym (od osoby fizycznej). W cenie mieszkania wliczone były meble kuchenne wraz z zabudowanym sprzętem AGD oraz (...)
str. 34
4.4.
Odliczanie VAT z faktur VAT-RR
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) kupuje bydło od rolników ryczałtowych na potrzeby działalności opodatkowanej i wystawia faktury VAT RR. Jednemu z dostawców spółka udzieliła (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Noclegi dla zleceniobiorców a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki na noclegi dla zleceniobiorców, ponoszone w celu zapewnienia personelu koniecznego do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te wykazują (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Otrzymanie zapłaty w złotych na rachunek walutowy a podatkowe różnice kursowe
W sierpniu 2021 r. spółka z o.o. sprzedała towar i wystawiła na rzecz kontrahenta fakturę w walucie obcej. Kontrahent zapłacił za fakturę w złotych na (...)
str. 39
2.2.
Transakcje jednorodne z podmiotami powiązanymi
Trzy firmy krajowe są ze sobą powiązane osobowo. Dwie z nich są prowadzone przez osoby fizyczne (firmy A i B), a trzecia (firma C) jest (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup towaru od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
Kupiliśmy towary od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za kwotę 17.000 zł. Spółka dokonała zapłaty przelewem, na rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście. Czy (...)
str. 42
3.2.
Wydatki na upominki dla kontrahentów oraz na ich pakowanie a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. ponosi wydatki na pakowanie upominków oraz na ich transport do wybranych kontrahentów. Czy wydatki te spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 43
3.3.
Kopia certyfikatu rezydencji dla celów CIT
Spółka wypłaca należności na rzecz kontrahentów zagranicznych, z tytułu których jest generalnie zobowiązana pobrać podatek u źródła. Czy uzyskana kopia certyfikatu rezydencji uprawnia do zastosowania (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Umowa zlecenia z programistą w wieku do 26 lat a zwolnienie z PIT w ramach ulgi dla młodych - interpretacja KIS
Jeśli w umowie zlecenia nie ma wyodrębnienia tzw. honorarium autorskiego, to wynagrodzenia tego (lub jego części) nie można zakwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych. (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapomoga na wyprawkę szkolną dla dziecka pracownika
Pracodawca, na wniosek pracownika, przyznał mu zapomogę na wyprawkę szkolną dla jego dziecka. Zapomoga została wypłacona ze środków obrotowych pracodawcy. Czy wartość zapomogi podlega opodatkowaniu? (...)
str. 47
2.2.
Samochód osobowy wykorzystywany w firmie i na cele prywatne a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
Osoba fizyczna, z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, na potrzeby tej działalności zakupiła samochód osobowy. Samochód ten (stanowiący środek trwały) wykorzystuje również (...)
str. 48
2.3.
Wynagrodzenie i składki ZUS żony zatrudnionej w firmie męża w kosztach uzyskania przychodów
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody rozlicza według zasad ogólnych. Do pomocy przy prowadzeniu działalności zatrudnił na umowę o pracę swoją żonę (z którą (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Inwestycje w obcym środku trwałym oraz środki trwałe pozostawione w wynajmowanym obiekcie - interpretacja KIS
W związku z rozwiązaniem umowy najmu budynku, do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone straty z tytułu likwidacji niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym (...)
str. 52
2.
Wybudowany budynek - jeden środek trwały czy kilka obiektów oraz moment rozpoczęcia amortyzacji
1) Spółka wybudowała i przeznaczyła na wynajem budynek mieszkalny, w skład którego wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe, komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe. Czy taki budynek (...)
str. 54
3.
Pojazd w leasingu operacyjnym a ewidencja środków trwałych
Czy w przypadku używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, zaliczanie wydatków na jego eksploatację w 75% do kosztów uzyskania przychodów, dopuszczalne jest pod (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wyrównanie tzw. trzynastki dla byłego pracownika w dokumentach rozliczeniowych
Były pracownik otrzyma wyrównanie tzw. trzynastki za rok ubiegły. Jak skorygować w tej sytuacji dokumenty rozliczeniowe za miesiąc, w którym miała miejsce wypłata wspomnianego świadczenia? (...)
str. 58
2.
Jakie dokumenty oraz składki po zawarciu dodatkowej umowy o pracę?
Z pracownikiem zatrudnionym na 1/4 etatu chcemy podpisać drugą umowę o pracę - również na 1/4 etatu. Jak wypełnić za ten miesiąc raporty imienne za (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymał w lipcu 2021 r. od pracodawcy 1-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. W związku z tym w sierpniu 2021 r. (...)
str. 61
2.
Czy pracownik może otrzymać ryczałt zamiast zimnych napojów?
Pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni zamierzamy, w związku z upałami, przyznać ryczałty, za które będą kupować w miejscowych sklepach przysługujące im napoje profilaktyczne. Czy powinniśmy (...)
str. 63
3.
Przesłanki zatrudniania na czas określony nauczycieli szkół publicznych
Stosunek pracy nauczycieli szkół publicznych w zdecydowanej większości regulowany jest przez przepisy odrębne. Podstawowym aktem prawnym ich dotyczącym jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zamknięcie ksiąg przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.
Spółka komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., na dzień 30 kwietnia br. dokonała jedynie "podatkowego" zamknięcia ksiąg rachunkowych. Spółka (...)
str. 66
2.
Zwrot dopłat wniesionych przed zmianą udziałowców
Spółka z o.o. kilka lat temu zakupiła udziały w innej spółce z o.o. Obecnie podjęto uchwałę o zwrocie dopłat wniesionych jeszcze przez poprzednich udziałowców. Do (...)
str. 67
2.1.
Zwrot dopłat w przepisach K.s.h.
Zasady zwrotu dopłat reguluje art. 179 K.s.h. Przy czym jego regulacje mają zastosowanie w spółce, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Generalnie dopłaty mogą (...)
str. 68
2.2.
Rozliczenie bilansowe
W księgach rachunkowych udziałowców zwrot dopłat stanowi przychód finansowy, który może zostać zaewidencjonowany na koncie 75-0 "Przychody finansowe" już w momencie podjęcia uchwały przez wspólników (...)
str. 68
2.3.
Skutki otrzymania zwrotu dopłat w podatku dochodowym
Wątpliwości przedstawione w pytaniu dotyczące skutków podatkowych otrzymania zwrotu dopłat przez podatnika, który nabył prawo do ich otrzymania w związku z nabyciem udziałów, były przedmiotem (...)
str. 69
3.
Klasyfikacja kosztów notarialnych przy pracach rozwojowych
Spółka podpisała umowę grantową związaną z pracami rozwojowymi. Wcześniej poniosła koszty związane z notariuszem - ww. umowa grantowa zakładała bowiem, iż podmiot udzielający grantu staje (...)
str. 70
4.
Rozliczanie kosztów wydziałowych na potrzeby ustalenia kosztu wytworzenia
W jaki sposób rozlicza się koszty wydziałowe i jak się je księguje? Czy należy dokonać tego rozliczenia na koniec każdego miesiąca, czy można skorzystać z (...)
str. 71
5.
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2020 r., w związku z walką z COVID-19, otrzymywaliśmy darowizny w postaci różnego rodzaju materiałów. Darowizny (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.