Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 3 (303) z dnia 10.03.2021
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 3 (303) z dnia 10.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Czy kara umowna o charakterze prewencyjnym podlega opodatkowaniu VAT?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 31 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 1799/17 "(…) Spółka (...) prowadzi działalność w zakresie krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego (...)
str. 3
2.
Transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych - towar czy usługa?
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 lutego 2021 r., nr PT9.8101.3.2020) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku od towarów i usług (…) (...)
str. 6
3.
Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.1003.2020.1.ABU) "(…) Wnioskodawca (…) prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest fryzjerstwo i (...)
str. 8
4.
Udzielanie pożyczek jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.986.2020.2.KO) "(…) Wnioskodawca, będący stroną postępowania (Pożyczkodawca, Spółka A), jest osobą prawną, posiadającą (...)
str. 10
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego a opodatkowanie VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 31 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 1820/17 "(…) We wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji skarżący wyjaśnił, że wspólnie (...)
str. 13
III.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Zakup bonów i ich nieodpłatne przekazanie pracownikom - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 października 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.548.2020.2.JS) "(…) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla świadczeń realizowanych przez Wnioskodawcę (...)
str. 15
IV.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT dla sprzedaży domu jednorodzinnego wraz z garażem i infrastrukturą towarzyszącą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.564.2020.2.SM) "(…) Wnioskodawca, czynny podatnik podatku od towarów i usług, zajmuje się m.in. (...)
str. 17
2.
Czy dokonanie eksportu może być potwierdzone zbiorczym komunikatem IE-599?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.575.2020.2.KT) "(…) Czy dokonywanie dostaw (…) i otrzymanie zbiorczego potwierdzenia IE-599 stanowić będzie (...)
str. 20
3.
Warunki opodatkowania WDT 0% stawką VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.367.2020.1.PG) "(…) Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem (...)
str. 23
V.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Złożenie oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT z tytułu zbycia nieruchomości
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Kielcach z 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 15/20 - orzeczenie prawomocne "(…) Istota sporu w niniejszej sprawie (...)
str. 27
2.
Najem lokalu mieszkalnego nie zawsze jest zwolniony z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.420.2020.1.PG) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej jest (...)
str. 32
3.
Usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytu/pożyczki oraz leasingu a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.395.2020.2.RK) "(…) Czy świadczenie usług przedstawionych w opisie stanu faktycznego jest zwolnione z (...)
str. 34
VI.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Czy można odliczać VAT od wydatków na utrzymanie części wspólnych nieruchomości należącej do wspólnoty?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt I FSK 1862/17 "(…) występując o wydanie interpretacji indywidualnej, spółka M. (...) przedstawiła we (...)
str. 37
2.
Odliczenie VAT z faktury za zachętę do podpisania umowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.661.2020.2.AM) "(…) Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") będzie realizować projekt biurowy i stanie (...)
str. 40
3.
Faktura z błędną stawką VAT a prawo do odliczenia podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.653.2020.2.WN) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej. Spółka jest zarejestrowanym (...)
str. 43
4.
Odliczenie VAT od wydatków na budowę magazynu na cudzym gruncie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 stycznia 2021 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.769.2020.1.MKA) "(…) W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") zamierza (...)
str. 45
5.
Odliczenie VAT od towarów, które zostały utracone w wyniku kradzieży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.479.2020.1.WH) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (...)
str. 47
VII.
Do artykułu 106e ustawy - faktury
1.
Dostawa towaru partiami a obowiązek umieszczania na fakturze adnotacji MPP
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.923.2020.1.ICZ) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest (...)
str. 49
VIII.
Do artykułu 109 ustawy - ewidencje
1.
Ujęcie w ewidencji JPK_VAT incydentalnej sprzedaży na rzecz osób prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.582.2020.1.EW) "(…) Spółka z siedzibą na terytorium Polski jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT (...)
str. 51
2.
Stosowanie oznaczeń GTU w ewidencji VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.728.2020.1.KP) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (...)
str. 54
IX.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Ewidencjonowanie obrotu za pomocą wirtualnej kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2020 r., nr 114-KDIP1-3.4012.518.2020.1.ISK) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Polski, gdzie (...)
str. 57
2.
Sposób przechowywania miesięcznych raportów z kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.591.2020.1.KP) "(…) SA, dalej zwana "Spółką", w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dokonuje sprzedaży (...)
str. 59
3.
Możliwość wyłączenia zasilania kasy on-line w okresie jej przestoju
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN) "(…) Wnioskodawca prowadzi firmę remontowo-budowlaną. Od sierpnia br. jest płatnikiem podatku VAT. (...)
str. 61
X.
Do artykułu 113-114 ustawy - szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
1.
Limit zwolnienia podmiotowego z VAT w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 21 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 2032/17 "(…) w toku kontroli podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. ustalił, (...)
str. 63
2.
Usługi opodatkowane poza Polską a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.592.2020.1.MT) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność w zakresie wykonywania usług budowlanych w przeważającej (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.