Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 8 (308) z dnia 10.08.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 8 (308) z dnia 10.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Wypłata zysku wspólnikom spółki komandytowej dokonana po uzyskaniu statusu podatnika CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.138.2021.3.MZA) "(…) Czy wypłata wspólnikom zysku wypracowanego przez Spółkę komandytową przed dniem uzyskania (...)
str. 3
2.
Obowiązek pobierania i wpłacania podatku od niepodzielonych zysków po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.103.2021.4.MS) "(…) Wnioskodawca jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce (...). Rok obrotowy (...)
str. 5
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Nabycie większościowego pakietu udziałów/akcji w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 7 maja 2021 r., nr DD7.8203.1.2021) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy stosowania przepisów: art. 24 ust. 8a-8c (...)
str. 9
2.
Dofinansowanie otrzymane przez spółkę w związku z COVID-19 do wynagrodzeń i składek ZUS pracowników a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.518.2020.1.BS) "(…) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z (...)
str. 12
3.
Czy wniesienie dopłat przez jednego lub wielu wspólników spółki powoduje powstanie przychodu podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 maja 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.47.2021.2.SP) "(…) Czy w przedstawionym stanie przyszłym Spółka zobowiązana będzie rozpoznać przychód PDOP (...)
str. 15
4.
Usługi lecznictwa uzdrowiskowego finansowane ze środków NFZ a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.161.2021.1.BM) "(…) W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Uzdrowisko (dalej jako: "Wnioskodawca") (...)
str. 17
5.
Przekazanie na kapitał rezerwowy zysku przeznaczonego wcześniej na wypłatę dywidendy a CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.470.2020.1.BD) "(…) Czy kwota niewypłaconego zysku Spółki tytułem dywidendy, w przypadku przeznaczenia zysku (...)
str. 19
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Wynagrodzenie za adaptację pomieszczenia przez najemcę jako koszt podatkowy właściciela lokalu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 3014/18 "(…) Spółka zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa (...)
str. 21
2.
Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia skarbowych papierów wartościowych
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 kwietnia 2021 r., nr SP4.8203.2.2020) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy odpłatnego zbycia bonów i obligacji emitowanych (...)
str. 24
3.
Czy wydatki na artykuły spożywcze dla zleceniobiorców mogą być kosztem podatkowym?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.7.IM) "(…) Wnioskodawca (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym, podmiotem działającym (...)
str. 27
4.
Nabycie usługi zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy zawartej z komplementariuszem a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.117.2021.4.AH) "(…) Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 30
5.
Czy kary umowne za nieterminowe wykonanie usług mogą stanowić koszty podatkowe?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.153.2021.1.MF) "(…) Czy poniesione przez Wnioskodawcę kary umowne za nieterminowe wykonanie napraw stanowią (...)
str. 32
6.
Wydatki poniesione na organizację spotkania integracyjnego pracowników jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.157.2021.1.EJ) "(…) Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od (...)
str. 35
7.
Czy wydatki na powypadkową naprawę pojazdu objętego dobrowolnym ubezpieczeniem można zaliczyć do kosztów podatkowych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.68.2021.2.BD) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także: "Spółka"), polskim rezydentem (...)
str. 37
8.
Zmiana w harmonogramie spłat leasingu samochodu osobowego będąca skutkiem COVID-19 a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.458.2020.2.BKD) "(…) Czy zmiany w harmonogramie spłat leasingu samochodu, będące skutkiem COVID-19, na (...)
str. 39
9.
Czy hipotetyczne odsetki mogą stanowić koszty podatkowe spółki komandytowej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.145.2021.1.BS) "(…) Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty (...)
str. 43
10.
Rozliczenie w kosztach podatkowych unijnego podatku od wartości dodanej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 marca 2021 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.5.2021.2.OK) "(…) Czy Wnioskodawca, jako polski podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, postępował (...)
str. 45
11.
Zapłacony podatek od sprzedaży detalicznej w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.144.2021.1.AH) "(…) Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego (spółką kapitałową), która zgodnie z ustawą (...)
str. 48
12.
Koszty związane z emisją obligacji jako koszty podatkowe w firmie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.128.2021.2.MS) "(…) Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, (...)
str. 50
13.
Odsetki i opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania a CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.42.2021.1.SK) "(…) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe X Sp. z o.o. (dalej: X), na podstawie decyzji (...)
str. 53
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych a moment wprowadzenia środków trwałych do ewidencji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.100.2021.1.MBD) "(…) Czy w odniesieniu do środków trwałych, wprowadzonych do ewidencji przed 1 (...)
str. 55
2.
Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku ulepszenia środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 stycznia 2021 r., nr 0111-KDWB.4010.52.2020.3.APA) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce S. sp. z o.o. sp.k. (dalej: (...)
str. 57
V.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Moment rozliczenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, gdy po uwzględnieniu ulgi otrzymano faktury korygujące
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 marca 2021 r., sygn. akt II FSK 3178/18 "(…) spółka zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)
str. 59
2.
Rozliczenie CIT u wspólników spółki komandytowej z tytułu wypłaty zysku/zaliczki w 2021 r.
(pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 3 lutego 2021 r., nr DD5.054.7.2021, stanowiące odpowiedź na interpelację poselską nr 17368) "(…) 1 stycznia 2021 r. (...)
str. 61
3.
Wystawienie faktury na rzecz spółki znajdującej się w stanie upadłości a możliwość skorzystania z ulgi na złe długi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.119.2021.1.MZA) "(…) Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.