Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło
Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy są zobowiązani informować organ rentowy o zawarciu umowy o dzieło. Obliguje ich do tego obowiązujący od tego dnia art. (...)
str. 4
2.
Od 1 stycznia 2021 r. ostatnia grupa przedsiębiorców objęta przepisami o PPK
Od 1 stycznia 2021 r. ostatnia grupa podmiotów zatrudniających została objęta przepisami o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Są to przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia (...)
str. 5
3.
E-faktury - zapowiedzi Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów poinformowało, że prowadzi prace mające na celu wprowadzenie e-faktur. Takie faktury mają ułatwić rozliczenia między firmami i zapewnić im bezpieczeństwo rozliczeń. Są to (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w VAT w 2021 r. wprowadzone pakietem SLIM VAT - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmiany w VAT wprowadzone tzw. Pakietem SLIM VAT. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o (...)
str. 6
1.1.
Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości
Co do zasady, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Z odpłatną dostawą ustawodawca zrównał także niektóre czynności nieodpłatne. Zgodnie z art. 7 ust. 2 (...)
str. 6
1.2.
Rozszerzono prawo do składania deklaracji kwartalnych
Od 1 stycznia 2021 r. znowelizowano art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, prawa do kwartalnego składania deklaracji (...)
str. 7
1.3.
Zmiany w przepisach o mechanizmie podzielonej płatności
Obligatoryjny MPP - wartość faktury Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. - przy dokonywaniu (...)
str. 7
1.4.
Prawo do odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy (...)
str. 10
1.5.
Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, mogą korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Do wartości (...)
str. 11
1.6.
Zmiany w zakresie WIS
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2021 r.: 1) decyzje WIS dotyczą również towarów, które klasyfikowane są według PKWiU (obowiązujące wcześniej przepisy (...)
str. 12
2.
Przesunięto termin wykazywania faktur uproszczonych w JPK_VAT w 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2020 r., pod poz. 2326, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. (...)
str. 12
3.
Zmiany w przepisach o zwolnieniach z kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2020 r., pod poz. 2317, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. (...)
str. 13
4.
Testy i szczepionki przeciwko COVID-19 objęte stawką 0% VAT
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2020 r., pod poz. 2329, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (...)
str. 14
5.
Ulga mieszkaniowa dla podatników, którzy sprzedali nieruchomości w 2018 r., została przedłużona do końca 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2020 r., pod poz. 2368, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. (...)
str. 14
6.
Po raz kolejny zostaną przesunięte przepisy o poborze podatku u źródła
W sytuacji, gdy łączna kwota należności wypłacanych z niektórych tytułów (wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, tj. (...)
str. 15
7.
Nowe rozporządzenia w sprawie cen transferowych dla celów CIT/PIT
W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2020 r., pod poz. 2387 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. (...)
str. 15
8.
Przedłużenie zaniechania poboru PIT od niektórych stypendiów
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2020 r., pod poz. 2359, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r. (...)
str. 16
9.
Zmiana ewidencji przychodów w ryczałcie
W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2020 r., pod poz. 2389, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (...)
str. 16
10.
Nowy formularz zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, na mocy których niektóre spółki kapitałowe mogą opłacać ryczałt (...)
str. 17
11.
Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w ryczałcie
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2020 r., pod poz. 2346, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. (...)
str. 17
12.
Wzory deklaracji podatkowej o podatku od sprzedaży detalicznej
W poprzednim BI (nr 1 z 1 stycznia 2021 r.) informowaliśmy, że od 1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. (...)
str. 18
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.1.
Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.?
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przepisy tej ustawy muszą stosować (obok jednostek zobowiązanych podmiotowo bez względu na wielkość osiąganych przychodów, tj. (...)
str. 18
1.2.
Zamknięcie PKPiR i otwarcie ksiąg rachunkowych
Zanim jednostka, dotychczas prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów, otworzy (na dzień 1 stycznia 2021 r.) księgi rachunkowe, musi dokonać zamknięcia księgi podatkowej na koniec (...)
str. 20
1.3.
Koszty na przełomie roku w zależności od metody prowadzenia PKPiR
Niejednokrotnie jednostki rozpoczynające prowadzenie ksiąg rachunkowych spotykają się z problemem rozliczenia poniesionych kosztów dotyczących dwóch lat podatkowych lub tych, które - choć dotyczą roku ubiegłego (...)
str. 22
2.
Roczna korekta VAT za 2020 r. - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które dokonują zakupu towarów/usług służących zarówno czynnościom opodatkowanym, jak i zwolnionym z VAT, są - co do zasady - zobowiązane do dokonania rocznej (...)
str. 24
2.1.
Roczna korekta VAT - zasady dokonywania
Prawo do odliczania VAT od nabytych towarów/usług Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te (...)
str. 24
2.2.
Ujęcie rocznej korekty VAT w przychodach/kosztach podatkowych
Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kwoty VAT, która nie podlega odliczeniu Jeśli w ciągu roku podatnik, zgodnie z przepisami o VAT, odlicza VAT za pomocą (...)
str. 26
2.3.
Roczna korekta VAT - ujęcie księgowe
Dla celów bilansowych wartość rocznej korekty VAT zaliczana jest odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych. Dotyczy to także korekty VAT odliczonego do (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Dokumentowanie WDT na potrzeby zastosowania stawki 0% VAT - objaśnienia podatkowe Min. Fin.
Stawka 0% VAT dla WDT - regulacje ustawowe i unijne Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według (...)
str. 29
2.
Sposób przechowywania miesięcznych raportów z kasy rejestrującej - interpretacja KIS
Miesięczne raporty fiskalne z kasy z elektronicznym zapisem kopii mogą być przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej w pamięci fiskalnej drukarki. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 30
3.
Transakcje łańcuchowe, w których uczestniczą kontrahenci spoza UE - w świetle wyjaśnień KIS
Transakcja łańcuchowa to transakcja, w której uczestniczy kilka podmiotów, ale towar jest transportowany (wysyłany) bezpośrednio od pierwszego do ostatniego uczestnika transakcji. W transakcji łańcuchowej przyjmuje (...)
str. 32
3.1.
Transakcja łańcuchowa, gdy kontrahent spoza UE jest ostatecznym nabywcą towaru
Z art. 22 ust. 2a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2020 r.) wynika, że w przypadku, gdy towary są wysyłane lub (...)
str. 33
3.2.
Transakcja łańcuchowa, gdy kontrahent spoza UE jest pierwszym dostawcą towaru
W przypadku, gdy pierwszym w łańcuchu dostaw jest kontrahent spoza UE, zastosowanie może mieć art. 22 ust. 4 ustawy o VAT. Z tego przepisu wynika, (...)
str. 35
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Jak ujmować sprzedaż dla osób prywatnych w JPK_VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż dla osób prywatnych ewidencjonuję w kasie rejestrującej i w całości dokumentuję fakturami (pomimo braku żądania ze strony nabywców). W ewidencji (...)
str. 36
4.2.
Sprzedaż kosmetyków a obowiązek oznaczenia kodem GTU w nowym JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę hurtownię i sprzedaję m.in. kosmetyki (np. perfumy, lakiery) i denaturat. Towary te zawierają w swoim składzie alkohol. Czy mam obowiązek (...)
str. 37
4.3.
Kupon otrzymany nieodpłatnie - VAT i podatek dochodowy
Zamieszczamy na portalu społecznościowym reklamy, za co otrzymujemy faktury (od kontrahenta zagranicznego). W październiku 2020 r. otrzymaliśmy kupon do wykorzystania na przyszłe usługi reklamowe. W (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Rozliczenie dla celów CIT nadpłaty podatku od nieruchomości - interpretacja KIS
Nadpłata podatku od nieruchomości, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, stanowi przychód podatkowy. W przypadku, gdy nadpłata ta zostaje zarachowana/zaliczona przez organ podatkowy na poczet (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w rachunku podatkowym kosztów bezpośrednio związanych z przychodami
Pod koniec 2020 r. spółka z o.o. otrzymała fakturę, dokumentującą koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi w 2018 r. Czy wartość tej faktury (w kwocie (...)
str. 41
2.2.
Obniżenie kapitału zakładowego a przychód w spółce z o.o.
Spółka z o.o. planuje obniżyć kapitał zakładowy poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów. Obniżenie kapitału odbyłoby się, za zgodą wspólników, bez wypłaty wynagrodzenia wspólnikom. Wartość obniżenia (...)
str. 43
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Spółka komandytowa - odroczenie statusu podatnika CIT w 2021 r.
Spółka komandytowa chciałaby uzyskać status podatnika CIT dopiero od 1 maja 2021 r. Czy w tej sytuacji spółka ta jest zobowiązana złożyć jakieś zawiadomienie do (...)
str. 45
3.2.
Podatek od przychodów z budynków w 2021 r.
Czy w 2021 r. istnieje obowiązek zapłaty podatku do przychodów z budynków pomimo, że nadal obowiązuje stan epidemii w związku z COVID-19? Podatek dochodowy od (...)
str. 45
3.3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wpłat do PPK
Spółka wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc ostatniego dnia danego miesiąca. W którym momencie wpłaty do PPK, od wynagrodzenia za grudzień 2020 r., stanowią (...)
str. 46
3.4.
Do którego urzędu skarbowego złożyć zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy dla celów CIT?
Spółka z o.o. zawarła transakcję (zakup towarów) z kontrahentem krajowym, o wartości przekraczającej 15.000 zł, dokonując zapłaty na rachunek spoza białej listy. Aby zaliczyć dokonane (...)
str. 47
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot pracownikowi wykonującemu pracę zdalną kosztów zakupu sprzętu biurowego a PIT - interpretacja KIS
Zwrot pracownikowi wykonującemu pracę zdalną w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego kosztów zakupu krzesła biurowego, nie stanowi dla niego przychodu podatkowego. Natomiast w przypadku (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
PIT od wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
W naszej firmie wynagrodzenia są wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. Czy przychód z tytułu finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK za pracownika (uczestnika PPK) powstaje (...)
str. 50
2.2.
Wniesienie aportu przez spółkę jawną do innej spółki jawnej powiązanej rodzinnie
Jesteśmy rodzinną firmą usługową działającą w formie spółki jawnej. Zamierzamy przekazać aportem część majątku trwałego oraz materiałów z naszej spółki do innej spółki jawnej, która (...)
str. 52
2.3.
Umorzenie pożyczki z ZFŚS po śmierci pracownika
Udzieliliśmy pracownikowi pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS. Pracownik zmarł. Jak potraktować podatkowo kwotę niespłaconej pożyczki, jeśli zostanie ona umorzona? Jak ująć w księgach rachunkowych umorzenie ww. (...)
str. 55
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przebudowa "obcych" elementów uzbrojenia terenu w związku z prowadzoną inwestycją - interpretacja KIS
Poniesione w związku z realizowaną budową środka trwałego koszty przebudowy obcych rurociągów mogą zwiększać jego wartość początkową. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 (...)
str. 56
2.
Remont basenu przeciwpożarowego oraz konserwacja instalacji burzowej
Jednostka zakupiła halę produkcyjną, obok której znajdował się basen przeciwpożarowy niezdatny do użytku. Po oddaniu hali do używania zostały poniesione wydatki na uruchomienie basenu, o (...)
str. 58
3.
Koszty transportu środka trwałego a prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Spółka z o.o. zakupiła środek trwały. Ponieważ koszty transportu stanowiły istotne kwoty, powstała wątpliwość, czy poniesione wydatki powinny zwiększyć jego wartość początkową, a jeśli tak, (...)
str. 59
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Dobrowolna składka chorobowa zleceniobiorcy w 2021 r.
Firma od stycznia 2021 r. zawarła z osobą umowę zlecenia. W związku z tym, że stanowi ona dla zleceniobiorcy jedyną pracę zarobkową, zleceniodawca zgłosił go (...)
str. 60
2.
Składki na FP, FS i FGŚP z umowy zlecenia niewykonywanej na rzecz pracodawcy
W styczniu br. zawarłem umowę zlecenia z osobą, która jak się okazało jest też zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę (w pełnym (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Odprawa pośmiertna po pracowniku otrzymującym wynagrodzenie stałe oraz prowizję
Uzyskaliśmy informację, że zmarł nasz pracownik przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jak ustalić kwotę odprawy pośmiertnej, jeżeli otrzymywał on stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz prowizję od zebranych (...)
str. 63
2.
Badania lekarskie oraz szkolenia bhp po przejęciu zakładu pracy
W przyszłym miesiącu przejmiemy pracowników innej firmy z zastosowaniem art. 23 1 Kodeksu pracy. Co w tej sytuacji z badaniami lekarskimi oraz szkoleniami bhp? Wspomnianymi (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zmiana statusu podatkowego spółek jawnych i komandytowych a obowiązki sprawozdawcze za 2020 r.
Spółka komandytowa i spółka jawna jako podatnik CIT Od 1 stycznia 2021 r. zmieniony został status podatkowy spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych dla celów (...)
str. 67
2.
Towary nabyte i zwrócone na przełomie lat obrotowych
W styczniu 2021 r. dokonaliśmy zwrotu towarów, które zostały nabyte w grudniu 2020 r., lecz okazały się niezgodne z umową. Ponieważ wartość zwracanego towaru jest (...)
str. 68
3.
Rozbieżności pomiędzy księgami rachunkowymi a sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
W zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2019 r. zostały wykryte błędy. Suma bilansowa wynikająca z ksiąg rachunkowych jest rozbieżna z sumą bilansową wynikającą z bilansu i (...)
str. 70
4.
Dane porównawcze w sprawozdaniu sporządzonym na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji
W drugiej połowie 2020 r. ze względu na całkowite ograniczenie naszej sprzedaży wystąpiła konieczność postawienia jednostki w stan likwidacji. W związku z tym, na dzień (...)
str. 72
5.
Prowadzenie działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego a obowiązek przejścia na księgi rachunkowe
Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne do limitu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych powinna wliczać łączną wartość przychodów uzyskanych w danym (...)
str. 74
6.1.
Przesyłanie e-Sprawozdań finansowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono informację dotyczącą sposobu przesyłania e-Sprawozdań finansowych. Jak wskazano: " Informacja jest przeznaczona dla dostawców aplikacji korzystających z interfejsu (...)
str. 75
6.2.
Odroczenie obowiązku sporządzania przez emitentów raportów rocznych w formacie ESEF
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało, iż zgodnie z opublikowanym 11 grudnia 2020 r. komunikatem prasowym, Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.