Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 7 (307) z dnia 10.07.2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 7 (307) z dnia 10.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-6 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Wypłata zysku wspólnikom spółki komandytowej wypracowanego przed dniem uzyskania statusu podatnika CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 maja 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.210.2021.1.AW) "(…) Osoby fizyczne będące wnioskodawcami są wspólnikami (...) spółki komandytowej (...). Wspólnicy (...)
str. 3
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Sprzedaż nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej w stanie prawnym do końca 2018 r.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r., nr DD2.8201.7.2020) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy określenia na gruncie przepisów ustawy (...)
str. 5
2.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło otrzymane po rozpoczęciu działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.1001.2020.1.MR) "(…) W dniu 1 października 2020 r. Wnioskodawca podpisał umowę o dzieło (...)
str. 7
3.
Świadczenie usług doradczych - przychód z działalności gospodarczej czy z działalności wykonywanej osobiście?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.809.2020.1.PS) "(…) Czy wynagrodzenie otrzymywane od Spółki z tytułu świadczenia usług doradczych w (...)
str. 9
4.
Skutki podatkowe sprzedaży samochodu po wykupie z leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.237.2021.1.AP) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do (...)
str. 11
5.
Przychody uzyskiwane z tytułu dodatków i nagród związanych z czynnościami spisowymi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2021 r., nr KDIPT2-3.4011.242.20201.2.MS) "(…) W związku z realizacją zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności (...)
str. 13
III.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Dodatkowe świadczenia dla oddelegowanych pracowników a przychód ze stosunku pracy
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 9 marca 2021 r., sygn. akt II FSK 3221/18 "(…) skarżąca (dalej również: spółka - przyp. red.) w ramach prowadzonej (...)
str. 15
2.
Otrzymanie upominku przez pracownika a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD) "(…) Czy obdarowanie pracowników upominkami z ważnych okazji w ich życiu, m.in. (...)
str. 18
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Czy prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej może przejść na spadkobiercę?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1760/18 "(…) Skarżąca złożyła wniosek (...) w zakresie możliwości zwolnienia podatku dochodowego (...)
str. 21
2.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności związane z COVID-19 - skutki w PIT
(pismo Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów z dnia 21 stycznia 2021 r., nr DD2.023.3.2021) "(…) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych (...)
str. 23
3.
Czy zapomoga wypłacana pielęgniarkom i położnym w związku z COVID-19 korzysta ze zwolnienia z PIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR) "(…) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w (…) przyznaje dla swoich członków (...)
str. 25
4.
Świadczenia przyznawane żołnierzom a zwolnienie z PIT
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 7 maja 2021 r., nr DD3.8201.5.2019) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy stosowania art. 21 ust. 1 pkt (...)
str. 26
V.
Do artykułu 22 I 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Czy wydatki na specjalistyczną odzież do jazdy motocyklem mogą być zaliczane do firmowych kosztów podatkowych?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 4 marca 2021 r., sygn. akt II FSK 2865/18 "(…) Istota sporu (…) sprowadza się do tego, czy koszt zakupu (...)
str. 29
2.
Opłaty z tytułu leasingu samochodu osobowego i odpisy amortyzacyjne po jego wykupie a limit 150.000 zł
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.203.2021.2.MGR) "(…) Wnioskodawca od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami. (...)
str. 32
3.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości rozłożonego na raty
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.915.2020.2.MD) "(…) Wnioskodawczyni jest wspólnikiem Spółki jawnej. Działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej (...)
str. 34
4.
Niewykorzystany projekt budowlany jako koszt zaniechanej inwestycji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lutego 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.902.2020.2.MD) "(…) Wnioskodawca od 1 lipca 2003 r. prowadzi działalność w formie Spółki (...)
str. 36
5.
Skutki w PIT przekazania towarów handlowych pomiędzy firmami małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.903.2020.1.AP) "(…) Czy towary handlowe przekazane Wnioskodawczyni przez Jej męża w ramach przekazania (...)
str. 39
6.
Opłaty leasingowe dotyczące drugiego samochodu w firmie jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR) "(…) Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych dotyczących (...)
str. 41
7.
Zakup elektrycznego jednośladu a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.898.2020.1.AA) "(…) Firma Wnioskodawcy (…) jest jednoosobową działalnością gospodarczą zajmującą się tworzeniem oprogramowania (...)
str. 43
8.
Czy wydatki na uzyskanie uprawnień zawodowych poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być kosztem podatkowym?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.172.2021.1.KR) "(…) Wnioskodawca w latach 2017-2020 odbywał aplikację notarialną, której ukończenie stanowiło warunek (...)
str. 45
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Jednorazowa amortyzacja budynku nabytego w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.786.2020.2.PS) "(…) Czy istnieje możliwość uznania wytwarzanych w nabywanym budynku towarów za towary (...)
str. 47
2.
Zakup systemu fotowoltaicznego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej a prawo do jednorazowej amortyzacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.86.2021.1.AP) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 1 czerwca 2002 r., (...)
str. 50
3.
Amortyzacja pomieszczenia biurowego znajdującego się w domu, gdy płatności dokonano z pominięciem MPP
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.34.2021.4.AW) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z usługami informatycznymi. Jest czynnym (...)
str. 52
4.
Kontynuacja odpisów amortyzacyjnych rozpoczętych przed 1 stycznia 2018 r. od nieruchomości nabytej w drodze darowizny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.307.2021.1.AD) "(…) Wnioskodawczyni (…) od dnia 5 sierpnia 2013 r. prowadzi jednoosobową działalność (...)
str. 54
VII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Odliczanie wydatków na zakup sprzętu, urządzeń i narzędzi w ramach ulgi rehabilitacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.872.2020.3.MKA) "(…) Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może uwzględnić zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukująco-skanująco-kopiującego) (...)
str. 57
2.
Ulga termomodernizacyjna, gdy nieruchomość nie została oddana do użytkowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.180.2021.1.KC) "(…) Wnioskodawca jest współwłaścicielem wraz z żoną nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym i (...)
str. 60
3.
Jak spółka ustala podatek od przychodów komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.292.2021.1.KS) "(…) Wnioskodawca jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce, która w gronie (...)
str. 62
VIII.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Czy od zaliczki na poczet zysku wypłaconej komandytariuszom spółki komandytowej należy pobrać podatek?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.55.2021.1.MST) "(…) Wnioskodawca jest spółką osobową prawa handlowego (...). Komandytariuszami Spółki są osoby (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.