Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 6 (306) z dnia 10.06.2021
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 6 (306) z dnia 10.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu z przeznaczeniem na cele osobiste a podatek VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.100.2021.4.ABU) "(…) W dniu 30 czerwca 2020 r. został dokonany wykup pojazdu z (...)
str. 3
2.
Sprzedaż nieruchomości, która nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, jako czynność opodatkowana VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.94.2021.2.PS) "(…) Wnioskodawca prowadzi mikrofirmę budowlaną. W 2013 roku zakupił działkę (…) o (...)
str. 5
3.
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego ze spółki do majątku prywatnego członka rodziny jednego ze wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.202.2021.1.ABU) "(…) Wnioskodawca (spółka cywilna - przyp. red.) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku (...)
str. 8
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Czynności zarządcze wykonywane przez menedżera zatrudnionego w spółce na podstawie kontraktu a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2021 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.120.2021.2.MŻ) "(…) Czy (…) w zakresie czynności zarządczych wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego (...)
str. 11
2.
Czy sprzedaż działek otrzymanych w ramach darowizny jest równoznaczna z wykonywaniem działalności gospodarczej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.174.2021.1.KK) "(…) matka Wnioskodawcy (…), jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, niebędąca podatnikiem (...)
str. 14
III.
Do artykułu 22-28o ustawy - miejsce świadczenia
1.
Ustalenie miejsca świadczenia usług naprawy, serwisu i montażu systemów przeciwsłonecznych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.94.2021.2.MC) "(…) Czy (…) Wnioskodawca, wykonując usługę, ma obowiązek rozpoznać miejsce opodatkowania na (...)
str. 17
2.
Miejsce opodatkowania usług logistyczno - magazynowych świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.82.2021.2.WR) "(…) Czy (...) usługi logistyczno-magazynowe przedstawione w opisie stanu przyszłego świadczone przez (...)
str. 19
IV.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Czy zwrot używanych towarów uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.733.2020.1.MPE) "(…) Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca - czynny podatnik podatku (...)
str. 21
2.
Nieodpłatne przekazanie wytworzonego towaru - ustalenie podstawy opodatkowania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.56.2021.2.JM) "(…) Spółka (dalej określana jako Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w branży deweloperskiej, (...)
str. 23
3.
Opłata od środków spożywczych a podstawa opodatkowania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.41.2021.1.SKJ) "(…) Spółka jest producentem soków i syropów podlegających rygorom ustawy z dnia (...)
str. 25
V.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT na sprzedaż w lokalach gastronomicznych "szybkiej obsługi" oraz na wynos
Wyrok TSUE z 22 kwietnia 2021 r., w sprawie C-703/19 "(…) Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 98 ust. 2 dyrektywy (...)
str. 27
VI.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Zwolnienie z VAT sprzedaży lokali otrzymanych w darowiźnie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.162.2021.1.MŻ) "(…) Wnioskodawczyni aktem notarialnym z 12 maja 2016 r. otrzymała od męża (...)
str. 31
2.
Zakup nieruchomości od osoby fizycznej w ramach działalności gospodarczej w celu jej późniejszej sprzedaży a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.75.2021.2.AA) "(…) Spółka od tego roku podjęła działalność związaną z handlem nieruchomościami. W (...)
str. 33
VII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Wykonanie dodatkowego badania technicznego samochodu a prawo do pełnego odliczenia VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1213/20 "(…) Gmina - miasto na prawach powiatu (dalej również: Wnioskodawca - (...)
str. 35
2.
Odliczenie VAT od wykupu samochodu z leasingu nie zawsze możliwe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.20.2021.3.SKJ) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych, (...)
str. 39
3.
Czy potwierdzenie przyjęcia zamówienia uprawnia do odliczenia VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.825.2020.2.KO) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia (...)
str. 41
4.
Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu artykułów spożywczych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2021 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.58.2021.2.AW) "(…) Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od (...)
str. 43
5.
Odliczanie VAT od nakładów inwestycyjno - remontowych na obce środki trwałe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.112.2021.1.RMA) "(…) Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Pytanie dotyczy umowy współpracy, jaką Wnioskodawca (...)
str. 46
6.
Zakup wyposażenia biura przed rejestracją na potrzeby VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.145.2021.2.JM) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania wnętrz. Działalność jest prowadzona (...)
str. 48
VIII.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Zasady korygowania VAT od zakupu samochodu demonstracyjnego przeznaczonego do odsprzedaży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.97.2019.1.KS) "(…) Czy w przypadku, gdy samochód demonstracyjny przed upływem 12 miesięcy od (...)
str. 51
IX.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Faktura za eksploatację lokalu mieszkalnego, gdy jeden z małżonków wykorzystuje go w działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.6.2021.1.AMO) "(…) Czy spółdzielnia postąpiła prawidłowo, że postanowiła wystawiać faktury za eksploatację lokalu (...)
str. 55
X.
Do artykułu 109 ustawy - ewidencje
1.
Stosowanie oznaczenia GTU_10 w przypadku sprzedaży nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 marca 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.993.2020.1.KO) "(…) Wnioskodawca jako Deweloper wystawił fakturę VAT w związku z wpłatą dokonaną (...)
str. 57
2.
Obowiązek oznaczenia w ewidencji JPK_VAT kodem GTU_13 usług transportowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.65.2021.2.KW) "(…) Czy opisane (…) usługi transportowe powinny zostać oznaczone kodem GTU_13 (podkreśl. (...)
str. 59
3.
JPK_VAT - oznaczenie GTU_12 do usług o charakterze niematerialnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.915.2020.1.KO) "(…) Wnioskodawca w grudniu 2018 r. założył działalność gospodarczą oferującą usługi analityka (...)
str. 61
XI.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Obowiązek stosowania kas on-line w biurze rachunkowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.95.2021.1.MN) "(…) Wnioskodawca posiada kasę fiskalną (...) (prowadzi on biuro rachunkowe - przyp. (...)
str. 63
XII.
Do artykułu 112b-112c ustawy - dodatkowe zobowiązanie podatkowe
1.
Dodatkowa sankcja w VAT niezgodna z prawem unijnym
Wyrok TSUE z 15 kwietnia 2021 r., w sprawie C-935/19 "(…) Grupa warzywna nabyła nieruchomość zasiedloną przez ponad dwa lata. W akcie notarialnym nabycia nieruchomości (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.