Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 31 (1110) z dnia 01.11.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 31 (1110) z dnia 01.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Rewolucyjne interpretacje ogólne Min. Fin.
1.1.
Wynajem mieszkania udostępnionego pracownikowi jednak z VAT
Wynajem nieruchomości mieszkalnej przez czynnego podatnika VAT na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który podnajmuje ją innym podmiotom lub udostępnia własnym pracownikom (...)
str. 4
1.2.
Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe doprecyzowany
Wydatki poniesione na zakup i montaż: kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki - w zabudowie lub wolnostojących, (...)
str. 6
2.
Czynny żal w formie elektronicznej wciąż skuteczny
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu. Powyższe wynika z art. 16 § 4 ustawy z dnia (...)
str. 9
3.
System EUREKA - nowa wyszukiwarka informacji podatkowej i celnej
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) pojawiła się nowość, czyli system EUREKA. Do systemu EUREKA zostały przeniesione m.in. interpretacje indywidualne i ogólne, wiążące informacje akcyzowe (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Niektóre zmiany wprowadzane Polskim Ładem w wersji uchwalonej przez Sejm
Na łamach naszego czasopisma opisywaliśmy już wiele zmian, które ma wprowadzić tzw. Polski Ład. Zmiany te opisywaliśmy na etapie, gdy projekt ustawy nowelizującej (druk sejmowy (...)
str. 10
1.1.
Zmiany dotyczące rozliczania PIT przez samotnych rodziców
W trakcie końcowych prac legislacyjnych nad ustawą nowelizującą wprowadzającej tzw. Polski Ład, postanowiono zlikwidować ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ulga ta została ustanowiona w (...)
str. 10
1.2.
Modyfikacja przepisów dotyczących najmu prywatnego
Jedna ze zmian przewidziana w Polskim Ładzie ma dotyczyć podatników osiągających przychody z tzw. najmu prywatnego. W ustawie nowelizującej wprowadzono przepisy wyłączające opodatkowanie przychodów z (...)
str. 11
2.
Przedsiębiorca będzie musiał przyjąć od klienta płatność realizowaną gotówką
W dniu 5 listopada 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. (...)
str. 12
3.
Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2022 r.
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl zamieściło informację dotyczącą wysokości minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. Wynika z niej, że w 2022 (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż towarów - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które zajmują się sprzedażą towarów, sprzedaż taką muszą odpowiednio rozliczyć dla celów VAT i podatku dochodowego oraz muszą ją odpowiednio zaewidencjonować w księgach (...)
str. 13
1.1.
Rozliczenie sprzedaży towarów dla celów VAT
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się tu przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zasadniczo zatem (...)
str. 13
1.2.
Przychód z tytułu sprzedaży towarów
Wartość uzyskanego przychodu Dla celów CIT przychód ze sprzedaży towarów handlowych kwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł - w praktyce do przychodów z działalności (...)
str. 16
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów
W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do momentu powstania przychodu ze sprzedaży towarów. W praktyce jednak, w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy (...)
str. 18
2.
Wydatki na pozyskanie certyfikatu jakości - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze ponoszą różnego rodzaju wydatki na usługi certyfikacyjne, tj. na pozyskanie certyfikatów jakościowych wyrobów/produktów (ISO). Usługi te są niekiedy nabywane od podmiotów zagranicznych. W (...)
str. 19
2.1.
Rozliczenie wydatków na certyfikację dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT od nabytej usługi certyfikacji W przypadku, gdy nabyta przez podatnika usługa certyfikacji będzie/jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, to podatnik ma (...)
str. 19
2.2.
Wydatki na certyfikację - rozliczenie dla celów CIT/PIT
Wydatki na certyfikację a koszty uzyskania przychodów Wydatki na pozyskanie certyfikatu ISO niewątpliwie wykazują związek z przychodami podatnika ponoszącego te wydatki i jednocześnie nie zostały (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na certyfikację
Również dla celów bilansowych certyfikat ISO nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej, w związku z czym wydatki na jego uzyskanie obciążają bezpośrednio koszty działalności operacyjnej. (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Nieterminowe doręczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT - wyrok WSA
Termin zwrotu VAT zostanie przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu tego zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia (...)
str. 24
2.
Stawka VAT dla towarów/usług związanych z wyżywieniem
Podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Dla niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki VAT w wysokości 8%, 5% i 0% oraz zwolnienie z (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rozliczanie faktur korygujących przez nabywcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy jako nabywca towarów muszę posiadać dokumentację handlową na potwierdzenie uzgodnienia i spełnienia warunków korekty, aby skorygować odliczony VAT "in minus" (...)
str. 28
3.2.
Usługa wykonywana w Polsce na rzecz kontrahenta unijnego - opodatkowanie VAT
Prowadzę działalność w zakresie montażu szyb samochodowych. Wymieniłem szybę w kombajnie należącym do niemieckiego kontrahenta (podatnika VAT). Transakcja obejmowała usługę montażu oraz materiał niezbędny do (...)
str. 29
3.3.
Rozliczenie WNT, gdy data faktury różni się od daty odebrania towaru
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonałem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Kontrahent wystawił fakturę w maju 2021 r., towar odebrałem w październiku br. W deklaracji za jaki miesiąc (...)
str. 31
3.4.
Odwołanie imprezy sportowej z powodu pandemii - skutki w VAT
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (czynny podatnik VAT, wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane VAT) planował imprezę sportową (bieg uliczny). Spółka poniosła już część kosztów (...)
str. 33
3.5.
Wynajem hulajnóg na potrzeby prowadzonej działalności - skutki podatkowe
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności najmuję hulajnogi elektryczne (na minuty). Kontrahent wystawia faktury za ich wynajem. Czy mam prawo odliczyć VAT i (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatkowanie dochodu fundacji na zakup samochodu a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup samochodu służącego celom statutowym fundacji to wydatki poniesione na cele statutowe. Zatem, dochód przeznaczony na sfinansowanie tego zakupu korzysta ze zwolnienia (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż (cesja) wierzytelności własnej a podatkowe różnice kursowe
Spółka sprzedała kontrahentowi krajowemu towary, przy czym należność z tego tytułu została określona w euro, co zostało potwierdzone fakturą dokumentującą tę transakcję. Dokonaliśmy następnie sprzedaży (...)
str. 38
2.2.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu osobowego a opłaty leasingowe stanowiące koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości 230.000 zł brutto. Samochód ten był wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych (...)
str. 39
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Od kiedy będą opodatkowane ukryte dywidendy?
W ramach Polskiego Ładu planuje się m.in. wprowadzenie regulacji, mających na celu opodatkowanie tzw. ukrytych dywidend. Kiedy regulacje te mają wejść w życie? Jednym z (...)
str. 41
3.2.
Dojazdy członka rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. ponosi wydatki związane z dojazdem członka rady nadzorczej na posiedzenie rady. Czy wydatki te spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Zgodnie (...)
str. 42
3.3.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych utraconej zaliczki
Spółka z o.o. wpłaciła zaliczkę na poczet przyszłego zakupu usługi, jednak do wykonania usługi nie doszło, natomiast wpłacona zaliczka przepadła. Czy wartość tej zaliczki spółka (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Obdarowanie pracowników bonami podarunkowymi może być poza PIT - interpretacja KIS
Wartość bonów podarunkowych, które nie są elementem wynagrodzenia za pracę (tj. nie stanowią dla pracowników dodatkowej gratyfikacji/wynagrodzenia za wykonywaną pracę), a jedynie są dobrowolnym świadczeniem (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura za naprawę firmowego samochodu i odszkodowanie od ubezpieczyciela - skutki w podatku dochodowym
Firma posiada samochód będący środkiem trwałym. Samochód ten uległ wypadkowi. Był on objęty tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC (nie było ubezpieczenia AC). Towarzystwo ubezpieczeniowe należność za (...)
str. 46
2.2.
Czy korzystanie z firmowego parkingu powoduje powstanie przychodu u pracownika?
Firma wykupiła teren mieszczący się w pobliżu zakładu pracy, który został przeznaczony na parking. Z parkingu tego będą korzystali zarówno właściciele, kontrahenci, jak i pracownicy (...)
str. 48
2.3.
Wstąpienie do spółki cywilnej żony i małoletniego dziecka zmarłego wspólnika
W miejsce zmarłego wspólnika spółki cywilnej wstąpili jego spadkobiercy - żona zmarłego i ich małoletni syn. Udział zmarłego wspólnika w zysku spółki wynosił 15%. Osobą (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wydatków na utworzenie siłowni dla pracowników - interpretacja KIS
Jeżeli wartość początkowa poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład zakładowej siłowni dla pracowników nie będzie przekraczała 10.000 zł, to istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji w (...)
str. 51
2.
Amortyzacja lokalu użytkowego będącego wcześniej środkiem trwałym spółki cywilnej
Spółka cywilna amortyzuje lokal użytkowy wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu (wspólnicy są współwłaścicielami nieruchomości w 50%). Po planowanej likwidacji spółki, lokal ten będzie użytkowany (...)
str. 53
3.
Przeniesienie praw autorskich do dzieła a powstanie wartości niematerialnej i prawnej
Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną umowę o dzieło (napisanie opracowania) i wygłoszenie wykładu dla określonej grupy odbiorców. Napisanie opracowania wiąże się również z (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Współpraca z byłym pracodawcą a prawo do ulg w składkach ZUS - interpretacja ZUS
Zaopatrywanie się u byłego pracodawcy w produkty, które będą przeznaczone do sprzedaży w ramach prowadzonej własnej firmy, nie wyklucza przedsiębiorcy z możliwości korzystania z ulg (...)
str. 56
2.
Nadpłacone za zmarłego pracownika składki emerytalno-rentowe podlegają zwrotowi
Organ rentowy poinformował nas na piśmie, że były nasz pracownik (z którym w czerwcu 2021 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę) w ubiegłym roku przekroczył roczną (...)
str. 58
3.
Pomniejszenie podwyższonej podstawy wymiaru składek za okres choroby przedsiębiorcy
Kilkanaście dni w październiku 2021 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Nie prowadziłam w tym czasie działalności gospodarczej, z tytułu której opłacam wszystkie składki do ZUS. (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy oraz przy zawarciu nowej umowy
1) Pracownik rozpoczął urlop wypoczynkowy pod koniec sierpnia 2021 r. i kontynuował ten urlop nieprzerwanie przez pierwsze dni września br. Czy ustalając wynagrodzenie za urlop (...)
str. 61
2.
Wymiar czasu pracy przy wystąpieniu święta w danym miesiącu
Od 1 listopada 2021 r. zatrudniliśmy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 1 roku. Świadczy on pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od (...)
str. 63
3.
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r.
Wykonywanie pracy w porze nocnej skutkuje koniecznością wypłacenia pracownikowi dodatków do wynagrodzenia. Wysokość tych dodatków ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami - jak przeprowadzić potwierdzenie sald
Jak już wskazywaliśmy w poprzednich numerach Biuletynów, począwszy od 1 października 2021 r. jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne za 2021 r. W ich zakres wchodzą (...)
str. 66
2.
Rozliczanie w czasie kosztów zakupu towarów
Rozpoczęliśmy działalność handlową. Zakupione towary ewidencjonujemy w oparciu o ceny nabycia. W jaki sposób rozliczać koszty transportu związane z ich nabyciem? Czy rozliczanie takich kosztów (...)
str. 68
2.1.
Bieżąca wycena towarów w cenach nabycia
Co do zasady wyrażonej w art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości, towary ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia w cenach nabycia. (...)
str. 68
2.2.
Metody służące rozliczaniu kosztów zakupu
W praktyce stosuje się jedną z dwóch zamiennych metod rozliczania kosztów zakupów. Pierwsza z nich polega na wliczaniu takich kosztów bezpośrednio w cenę nabycia towarów (...)
str. 69
3.
Ujęcie różnic kursowych dla celów bilansowych oraz sporządzenia zeznania CIT
W ewidencji księgowej mamy ujęte dodatnie i ujemne różnice kursowe. Czy sporządzając zeznanie CIT-8 należy kompensować różnice kursowe wykazując w nim jedynie przychód lub koszt (...)
str. 71
4.
Przedawnienie pożyczki udzielonej pracownikowi
Pracownik zaciągnął pożyczkę od pracodawcy (spółki z o.o.), której nie spłacił. Obecnie już nie pracuje w spółce. Sprawa trafiła do sądu, a następnie komornik umorzył (...)
str. 73
5.
Rozliczenie nabycia środków trwałych sfinansowanych z grantu otrzymanego w ramach programu UE
Spółka z o.o. otrzymała grant w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową. Ujęliśmy ją na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Spółka w (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.