Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.779 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
30 czerwca 2021 r. mija termin złożenia zeznania CIT-8 za 2020 r. oraz informacji CIT/KW
Podatnicy CIT są zobowiązani składać urzędom skarbowym roczne zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8) - do końca trzeciego miesiąca roku (...)
str. 4
2.
Podatnicy PIT swoje sprawozdania finansowe za 2020 r. przekazują Szefowi KAS do 2 sierpnia br. - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazać, za pomocą środków (...)
str. 4
3.
Kwalifikacja przychodów z najmu do odpowiedniego źródła - korzystna uchwała NSA
Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze mogą być zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów określonego potocznie "najmem prywatnym". Naczelny (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w VAT
1.1.
Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez Rząd
W dniu 26 maja 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Pakiet SLIM VAT 2, który ma uprościć pewne regulacje w VAT. Pisaliśmy o tym w Biuletynie (...)
str. 6
1.2.
VAT e-commerce - uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu
W dniu 20 maja 2021 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca (...)
str. 7
2.
Planowane zmiany w ramach Polskiego Ładu
2.1.
Ulga na nowe technologie
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o pakiecie ulg na innowacje, w ramach Polskiego Ładu. Z informacji tej wynika, że od 2022 r. (...)
str. 8
2.2.
Rozpoczęcie konsultacji społecznych
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej: MRPiT) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie Polskiego Ładu. Jak wskazano, przedmiotem dyskusji (...)
str. 9
3.
Pomoc dla turystyki, najemców galerii handlowych i sklepików szkolnych w związku z COVID-19 - informacja MRPiT
Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (www.gov.pl) zamieściło informację w sprawie planowanej pomocy: dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne, najemców galerii handlowych, branży (...)
str. 11
4.
Proponowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
Za sprawą projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1188) planowane jest wprowadzenie wielu istotnych zmian (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zaliczka na poczet zysku spółki komandytowej - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują regulacje, na mocy których spółki komandytowe, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, uzyskały status podatnika CIT (utraciły dotychczasową (...)
str. 15
1.1.
Możliwość wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej
Na gruncie Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) spółka komandytowa jest spółką osobową. W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez (...)
str. 16
1.2.
Wypłata zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej - rozliczenie wspólników dla celów PIT/CIT
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. podatnikami CIT/PIT byli wspólnicy spółek komandytowych, a przychody uzyskiwane przez spółkę komandytową oraz koszty uzyskania przychodów były (...)
str. 16
1.3.
Wypłata zaliczki na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki komandytowej
Dotychczas (tj. przed uzyskaniem przez spółki komandytowe statusu podatników CIT) kwoty wypłacane wspólnikom, w trakcie roku obrotowego, w tym w postaci zaliczek na poczet przyszłych (...)
str. 20
2.
Nagrody przekazywane przez agencje reklamowe w ramach akcji promocyjnych - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Firmy prowadzące działalność w zakresie organizacji akcji promocyjnych/marketingowych (dalej: agencje) na potrzeby świadczonych usług nabywają często nagrody rzeczowe, które wydają nieodpłatnie uczestnikom akcji promocyjnych/marketingowych (dalej: (...)
str. 22
2.1.
Zakup nagród oraz ich przekazanie laureatom - rozliczenie dla celów VAT
Przekazanie nagród laureatom jako element usługi organizacji akcji promocyjnej Agencja reklamowa, która świadczy na rzecz podmiotu zlecającego usługę organizacji akcji promocyjnej, wykazuje z tego tytułu (...)
str. 22
2.2.
Wydatki na zakup nagród dla laureatów w kosztach podatkowych agencji reklamowej
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 25
2.3.
Ewidencja księgowa zakupu nagród i ich wydania laureatom
Faktura dokumentująca zakup nagród dla laureatów akcji promocyjnej może zostać ujęta w księgach rachunkowych agencji reklamowej, zapisem: a)wartość netto: - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu"; (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Dodatkowa sankcja w VAT niezgodna z prawem UE - wyrok TSUE
Polskie regulacje prawne nakładające dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 20% kwoty zaniżenia/zawyżenia VAT są niezgodne z prawem unijnym. (wyrok z 15 kwietnia 2021 r., sygn. (...)
str. 26
2.
Ulga na zakup kasy on-line w przypadku opóźnienia w fiskalizacji - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na zakup kasy on-line pod warunkiem, że dokona fiskalizacji we właściwym terminie lub wystąpi z wnioskiem o odroczenie tego (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami oraz skutki ich sprzedaży
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność, w której zatrudniam żonę. Działalność jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania, ale codziennie wraz z żoną dojeżdżamy ok. 40 km (...)
str. 31
3.2.
Sprzedaż nieruchomości a oświadczenie o wyborze opodatkowania transakcji VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby działalności gospodarczej zakupiłem w 2016 r. nową nieruchomość (budynek). Mieści się tam siedziba mojej firmy. Zamierzam tę nieruchomość sprzedać (...)
str. 34
3.3.
Rozpoczęcie działalności - moment złożenia druku VAT-R i JPK_VAT
Spółka z o.o. została założona w lutym 2021 r. Spółka ta dokonuje zakupów na potrzeby działalności gospodarczej, ale sprzedaż rozpocznie dopiero pod koniec 2021 r. (...)
str. 36
3.4.
Kasowa metoda rozliczania VAT
Od kilku lat jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z artykułami drogeryjnymi. Towar kupuję wyłącznie od kontrahentów z Polski. Zastanawiam się nad wybraniem kasowej metody (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zmiana w harmonogramie spłat leasingu samochodu osobowego będąca skutkiem COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Jeśli w związku z COVID-19 zmienił się harmonogram spłat - w przypadku umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego zawartej w 2018 r. - skutkujący zmianą wysokości (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Transakcja objęta obowiązkowym MPP a kompensata - skutki w CIT
Spółka (czynny podatnik VAT) nabywa towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte obowiązkowym MPP. Wartość faktury dokumentującej zakup ww. towarów przekracza (...)
str. 42
2.2.
Rozliczenie dla celów CIT unijnego podatku od wartości dodanej
Spółka z o.o. zarejestrowała się w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej, w związku z czym z tytułu sprzedaży towarów w Niemczech rozlicza tam (...)
str. 44
2.3.
Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony na cele statutowe a CIT
Uzyskujemy przychody zarówno z działalności statutowej (w zakresie działalności naukowej), jak i z działalności gospodarczej. Czy dochód z działalności gospodarczej, przekazany na cele statutowe, korzysta (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na uzyskanie uprawnień zawodowych poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych (tu: notariusza), poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wypłata zaliczki dla zleceniobiorcy a podatek dochodowy i składki ZUS
W czerwcu br. spółka (zleceniodawca) wypłaciła zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia określonego w umowie zlecenia. Zgodnie z ww. umową, wynagrodzenie należne za wykonanie zlecenia będzie (...)
str. 49
2.2.
Świadczenie urlopowe wypłacone w innym terminie niż wynagrodzenie za pracę
Pracodawca w czerwcu br. będzie wypłacał pracownikom świadczenia urlopowe. Termin ich wypłaty nie będzie pokrywał się z wypłatą wynagrodzeń za pracę, których pracodawca dokonuje ostatniego (...)
str. 50
2.3.
Świadczenie usług w ramach działalności tożsamych z czynnościami wykonywanymi na umowę o pracę a podatek liniowy
Lekarz na podstawie kontraktu świadczy usługi na rzecz szpitala w ramach działalności gospodarczej. Spółka (przychodnia będąca innym podmiotem) chce zatrudnić go na umowę o pracę, (...)
str. 53
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych a moment wprowadzenia środków trwałych do ewidencji - interpretacja KIS
Jeżeli środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji (jednostki korzystającej ze zwolnienia z podatku dochodowego) przed 1 stycznia 2021 r., to niezależnie od faktu ich późniejszego (...)
str. 54
2.
Amortyzacja środka trwałego nabytego z zamiarem sezonowego wykorzystania
Podatnik zakupił środek trwały z zamiarem jego użytkowania przez cztery miesiące w roku. W jaki sposób należy ustalić odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego środka (...)
str. 56
3.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla używanego budynku magazynowego
Zakupiliśmy używany budynek magazynowy wybudowany w 1993 r. Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć do jego amortyzacji? Czy dopuszczalna jest stawka indywidualna? Jeżeli tak, to jak (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia w ZUS pracownika na urlopie bezpłatnym wykonującego zlecenie
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zleceniodawca opłaca za mnie do ZUS tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudnienie na pełnym etacie w innej firmie zwalnia go (...)
str. 59
2.
Opłacanie składki na FEP za okres wykonywania innej pracy niż określona w umowie
Za pracowników wykonujących w firmie tzw. pracę szczególną opłacamy składkę na FEP. Kilku z nich od 1 lipca 2021 r. zostanie skierowanych na okres około (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Korzystanie z urlopu bezpłatnego a wysokość kwoty wolnej od potrąceń
Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku. Na początku czerwca 2021 r. (...)
str. 61
2.
Włączenie dodatków stażowych do wynagrodzenia zasadniczego a zmiana umów o pracę
Do wynagrodzenia zasadniczego chcemy włączyć wypłacane w firmie dodatki stażowe. Czy oprócz zmiany regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce musimy również aneksować umowy o pracę? Tak. (...)
str. 63
3.
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i stażu pracy
1) Zatrudniamy pracownika na 1/4 etatu, który jest uprawniony, ze względu na staż pracy, do 26 dni urlopu. Pracuje w stałym rozkładzie, po 2 godziny (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dopłaty wnoszone przez wspólników do spółki z o.o.
Wspólnicy spółki z o.o. (osoby fizyczne) zamierzają wnieść dopłaty do spółki. Jak rozliczyć taką operację w księgach rachunkowych? Czy w spółce w związku z otrzymaniem (...)
str. 66
1.1.
Dopłaty - regulacje kodeksowe
Zagadnienia odnoszące się do wniesienia dopłat do spółki z o.o. oraz ich ewentualnego zwrotu szczegółowo regulują przepisy art. 177-179 K.s.h. Przede wszystkim należy zauważyć, że (...)
str. 66
1.2.
Otrzymanie dopłat - skutki w podatku dochodowym
Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP, dopłat wnoszonych do spółki z o.o. nie zalicza się do przychodów podatkowych. Co (...)
str. 67
1.3.
Ewidencja księgowa otrzymania dopłat, ich wykorzystania oraz zwrotu
W myśl art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości, w razie powzięcia uchwały wspólników spółki z o.o. określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje (...)
str. 68
2.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT
Od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT. W związku z powyższym miała obowiązek "podatkowego" zamknięcia ksiąg na dzień 30 kwietnia 2021 (...)
str. 69
3.
Zmiana wysokości dofinansowania do wynagrodzeń uzyskanego z WUP
Sprawozdanie finansowe spółki jawnej za 2020 r. zostało zatwierdzone i w marcu 2021 r. przekazane do KRS. W kwietniu br. otrzymaliśmy informację z WUP (Wojewódzkiego (...)
str. 71
4.
Umowy długoterminowe - rozliczenie bilansowe
Posiadamy firmę budowlaną, która zajmuje się wykończeniem mieszkań. Umowy na wykończenie mieszkań zawierane są często na okres krótszy niż 6 miesięcy, ale są przedłużane, jak (...)
str. 72
5.
Świadectwa efektywności energetycznej - ujęcie w księgach rachunkowych
Jak zaksięgować świadectwa efektywności energetycznej? Pod jaką datą ująć je w księgach rachunkowych i jak je wycenić? Możliwe jest przyjęcie zasad ewidencji świadectw efektywności energetycznej, (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.