Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 2 (302) z dnia 10.02.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 2 (302) z dnia 10.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11n ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Odliczanie strat podatkowych wykazanych i nierozliczonych przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Warszawie z 8 grudnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1308/20 - orzeczenie nieprawomocne "(…) spółka podała, że wraz z (...)
str. 3
2.
Strata podatkowa a zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.234.2020.1.RK) "(…) X spółka akcyjna (dalej: "Wnioskodawca") jest podatnikiem, o którym mowa w (...)
str. 5
3.
Obowiązki podatnika w przypadku zmiany roku podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 grudnia 2020 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.365.2020.1.JF) "(…) Rokiem podatkowym A. sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca") jest okres 12 (...)
str. 8
4.
Dobrowolne umorzenie udziałów wspólnika w spółce a obowiązek dokumentacji cen transferowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.260.2020.1.AM) "(…) Wspólnik jest jednym z udziałowców, posiadającym 13,30% udziałów w spółce z (...)
str. 9
5.
Przychody uwzględniane na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.383.2020.1.AM) "(…) Głównym źródłem przychodów Wnioskodawcy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka" (...)
str. 12
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w związku z COVID-19 a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.513.2020.1.MBD) "(…) Wnioskodawca (dalej również: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 15
2.
Czy wartość niespłaconych zobowiązań z tytułu pożyczki może być przychodem w spółce z o.o.?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.466.2020.2.BG) "(…) Spółka z o.o. ("Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym (...)
str. 18
3.
Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.478.2020.1.SK) "(…) Wnioskodawca - X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "spółka przejmująca" lub (...)
str. 21
4.
Czy obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o. skutkuje powstaniem przychodu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2020 r., nr 0111-KDWB.4010.51.2020.1.KP) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę w (...)
str. 23
5.
Rozliczenie nadpłaty podatku od nieruchomości w przychodach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.430.2020.1.BJ) "(…) Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest osobą prawną działającą na (...)
str. 25
6.
Wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania na rzecz najemcy a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2020 r., nr 0111-KDWB.4010.42.2020.2.MJ) "(…) Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Wnioskodawca") prowadzi działalność w zakresie handlu (...)
str. 27
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Ujęcie w kosztach podatkowych wynagrodzenia członków zarządu, którzy są w spółce zatrudnieni
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 27 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 3010/19 "(…) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt (...)
str. 29
2.
Opłaty leasingowe a koszty finansowania dłużnego w podatkowej grupie kapitałowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.434.2020.1.NL) "(…) Spółka akcyjna oraz określone spółki od niej zależne tworzą podatkową grupę (...)
str. 31
3.
Niezapłacona wierzytelność nieodpisana jako nieściągalna a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.404.2020.2.BD) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od 2014 r. współpracowała z firmą T (...)
str. 34
4.
Zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na ochronę zdrowia pracowników w okresie pandemii
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.423.2020.1.APO) "(…) Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") jest osobą prawną, będącą polskim rezydentem podatkowym, (...)
str. 36
5.
Usługi niematerialne nabyte w celu świadczenia usług na rzecz podmiotów powiązanych jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.458.2020.2.NL) "(…) Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polską spółką kapitałową, polskim rezydentem (...)
str. 37
6.
Raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.370.2020.2.MZA) "(…) Spółka planuje użytkować samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego o (...)
str. 40
7.
Zapłata za powstrzymanie się od żądania usunięcia wad budynków a koszt podatkowy wykonawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 września 2020 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.259.2020.2.JF) "(…) A. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką prawa polskiego zajmującą (...)
str. 42
8.
Zaliczanie wydatków poniesionych na niezakończoną inwestycję do kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.363.2020.4.MF) "(…) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od (...)
str. 44
9.
Zagraniczny VAT obowiązujący w kraju spoza UE w przychodach i kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 października 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.322.2020.1.PB) "(…) Wnioskodawca jest Spółką (osobą prawną) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
str. 47
10.
Czy zakup sprzętu AGD dla pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2020 r., nr 0111-KDWB.4010.45.2020.2.HK) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania, sklasyfikowaną w słowniku (...)
str. 49
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Rozliczanie wydatków na odtworzenie budynku całkowicie zniszczonego podczas pożaru
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1740/18 "(…) sp. z o. o. z siedzibą w P. (Spółka) złożyła (...)
str. 51
2.
Obniżanie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w SSE
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.413.2020.1.MMU) "(…) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku dochodowego od osób (...)
str. 54
3.
Czy budynek przeznaczony do sprzedaży należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 października 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.176.2020.2.AR) "(…) W którym okresie Spółka powinna uznać Budynek L1 za środek trwały (...)
str. 56
4.
Przebudowa "obcych" elementów uzbrojenia terenu w związku z prowadzoną inwestycją a wartość początkowa środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.451.2020.1.ANK) "(…) Czy wydatki związane z przesunięciem linii rurociągowych powinny zwiększać wartość początkową (...)
str. 58
5.
Wydatki na rozbiórkę środka trwałego powiększające wartość początkową nowego środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.360.2020.1.MMU) "(…) Wnioskodawca (...) jest Spółką prawa handlowego i podatnikiem podatku VAT. Podstawowym (...)
str. 61
V.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Stosowanie 9% stawki CIT przez nowo powstałą spółkę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.480.2020.2.MZA) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS dnia 25 (...)
str. 63
2.
Ustalanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.419.2020.2.MMU) "(…) Czy Platforma e-learningowa oraz Asystent Nauki są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.