Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.399 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
10 sierpnia 2021 r. mija termin rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)
Od 1 lipca 2021 r. - w ramach pakietu VAT e-commerce - został wprowadzony tzw. punkt kompleksowej obsługi OSS (One Stop Shop). Powstał on z (...)
str. 4
2.
Podział części akt osobowych na podczęści - stanowisko MRPiT
Obowiązkiem pracodawcy na etapie przyjmowania pracownika do pracy jest założenie, a następnie prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej (art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy). (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w PIT/CIT w ramach Polskiego Ładu - jest projekt ustawy nowelizującej
Jak już pisaliśmy, od pewnego czasu Ministerstwo Finansów (dalej: MF) pracuje nad zmianami m.in. w PIT/CIT, w ramach tzw. programu Polski Ład. Obszerny projekt w (...)
str. 6
1.1.
Wyższa kwota wolna i próg podatkowy oraz niższe stawki ryczałtu
Zgodnie z zamierzeniami, kwota wolna od podatku ma zostać podwyższona do 30.000 zł, dla wszystkich, niezależnie od zarobków. Ma być także podwyższony próg podatkowy - (...)
str. 6
1.2.
Nowe zasady ustalania składki zdrowotnej i jej odliczania od podatku
W projekcie Polskiego Ładu proponuje się, aby przedsiębiorcy opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9%) od dochodu z działalności gospodarczej. Przy czym podstawa wymiaru (...)
str. 7
1.3.
Nowe ulgi inwestycyjne w CIT/PIT
Od 2022 r. w Polsce ma funkcjonować kompleksowy system rozwiązań podatkowych działających równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego. Będą do niego należeć następujące ulgi: badawczo-rozwojowa (...)
str. 7
1.4.
Zachęta do inwestowania i powrotu do Polski
Przyciąganie do Polski kapitału i inwestorów W celu stworzenia przyjaznego klimatu podatkowego dla inwestorów strategicznych planuje się wprowadzić Investor Desk. Wszystkie sprawy dotyczące strategicznych inwestycji (...)
str. 7
1.5.
Uszczelnienie systemu podatkowego
Ograniczenie szarej strefy Jak wskazało MF, większość obrotu w szarej strefie odbywa się gotówkowo. Im więcej bezgotówkowych transakcji, tym większa transparentność działań przedsiębiorców i uczciwsze (...)
str. 8
2.
Zmiany w TAX FREE - opublikowano przepisy wykonawcze
Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały pewne zmiany w TAX FREE. Pisaliśmy o tym m.in. w dodatku nr 20 dołączonym do BI nr 18 (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców - podatki i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze zlecając wykonanie usług, oprócz wypłaty wynagrodzenia za te usługi, zapewniają zleceniobiorcom możliwość korzystania z artykułów spożywczych (np. wody, kawy, herbaty, mleka, cukru, (...)
str. 10
1.1.
PIT i składki ZUS od nieodpłatnych świadczeń dla zleceniobiorców
Przychody dla celów PIT Dla celów PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych (...)
str. 10
1.2.
Wydatki na świadczenia dla zleceniobiorców - w kosztach podatkowych zleceniodawcy
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 12
1.3.
VAT naliczony/należny w związku z nieodpłatnymi świadczeniami dla zleceniobiorców
Prawo do odliczenia VAT naliczonego Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są (...)
str. 13
1.4.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców w księgach rachunkowych zleceniodawcy
Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców (tu: do ponoszenia których zleceniodawca nie jest zobligowany żadnymi przepisami), obciążają koszty jego działalności operacyjnej. Wydatki te mogą (...)
str. 14
2.
Zaliczka na poczet zakupu od kontrahenta zagranicznego - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Podatnicy często wpłacają zaliczki na poczet zakupów od kontrahentów zagranicznych (WNT, importu towarów, importu usług, itp.). W artykule przedstawiamy, jak takie zaliczki rozliczać na gruncie (...)
str. 15
2.1.
Zaliczki wpłacone kontrahentom zagranicznym - rozliczenie VAT
Obowiązek podatkowy od zakupów zagranicznych • Import usług W przypadku importu usług obowiązek podatkowy powstaje z reguły w momencie wykonania usługi, a jeżeli wcześniej otrzymano (...)
str. 15
2.2.
Rozliczenie zaliczek wpłaconych kontrahentom zagranicznym dla celów CIT/PIT
Wpłacona zaliczka a koszt podatkowy Zgodnie z przyjętą praktyką, do kosztów podatkowych zalicza się takie wydatki, które są racjonalne i ekonomicznie uzasadnione, a także mają (...)
str. 17
2.3.
Ewidencja księgowa wpłaty zaliczki na poczet zakupu od kontrahenta zagranicznego
Dla celów bilansowych wpłacona zaliczka niezależnie od tego, czy dotyczy zakupu towaru, usługi, czy środka trwałego oraz niezależnie od tego, czy dokonano jej w walucie (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Rola operatorów interfejsów elektronicznych w zakresie VAT od 1 lipca 2021 r.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany VAT w e-handlu z konsumentami, wprowadzone w ramach tzw. pakietu (...)
str. 22
2.
Przedpłata na poczet przyszłych zamówień towarów nie zawsze jest opodatkowana VAT - interpretacja KIS
Zapłata na poczet przyszłych dostaw/usług stanowi zaliczkę/przedpłatę - w rozumieniu ustawy o VAT - jeżeli przyszłe świadczenie jest określone w sposób jednoznaczny co do rodzaju (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ustalanie progu właściwego dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) - od 1 lipca 2021 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi elektroniczne oraz sprzedaję towary na rzecz konsumentów z innych krajów UE. W jaki sposób powinienem ustalić, czy przekroczyłem limit (...)
str. 26
3.2.
Czy nadal trzeba stosować mechanizm podzielonej płatności przy zapłacie za niektóre towary/usługi?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W lipcu 2021 r. zakupiłem towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, wartość brutto faktury wynosi 20.000 zł. Czy (...)
str. 28
3.3.
Branża budowlana - obowiązek stosowania kas on-line a prawo do zwolnienia z kas
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykonuję usługi budowlane na rzecz osób prywatnych. Korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej z uwagi na niskie obroty. (...)
str. 29
3.4.
Zwrot towaru - korekta sprzedaży i kompensata należności
W 2020 r. dokonaliśmy sprzedaży towarów i usług dla kontrahenta. Klient zapłacił jedynie za zakupione towary - w formie zaliczek (nie zapłacił za usługi). Postanowiono, (...)
str. 30
3.5.
Wycofanie składnika majątku ze spółki cywilnej i przekazanie go wspólnikowi - VAT i PIT
Ponad 6 lat temu spółka cywilna kupiła samochód. Od zakupu odliczono VAT, stosując wskaźnik proporcji. Samochód jest obecnie całkowicie zamortyzowany. Nie dokonywano jego ulepszeń. Obecnie (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Spółka nieruchomościowa - odpowiedź na interpelację poselską
Od 1 stycznia 2021 r. do obu ustaw o podatku dochodowym "wprowadzono" nowy podmiot, tj. tzw. spółkę nieruchomościową. Do niektórych wątpliwości związanych z taką spółką (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Limity przychodów na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika oraz stosowania 9% stawki CIT
Czy przychody decydujące o posiadaniu statusu małego podatnika CIT oraz o prawie do stosowania 9% stawki CIT są kwotami netto, czy brutto? Ustalając status małego (...)
str. 36
2.2.
Różnice kursowe przy imporcie towarów opłacanych za pośrednictwem PayPal
Spółka z o.o. importuje towary z Chin, a płatności dokonuje za pośrednictwem systemu PayPal. Jak prawidłowo rozliczyć podatkowe różnice kursowe związane z tą operacją i (...)
str. 38
2.3.
Wydatki na przygotowanie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu w kosztach dewelopera
Spółka z o.o. (deweloper) ponosi wydatki na przygotowanie terenu pod inwestycję (rozbiórkę zbędnych zabudowań, sprzątanie terenu, itd.) oraz zagospodarowanie terenu (np. nasadzenia, budowę placów zabaw). (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup sprzętu sportowego a ulga rehabilitacyjna - interpretacja KIS
Wydatek poniesiony na zakup roweru elektrycznego nie podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Rozliczeniu w ramach ww. ulgi mogą natomiast podlegać wydatki poniesione na zakup (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ulga na zakup kasy on-line - skutki w podatku dochodowym
Lekarz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w lipcu 2021 r. dokonał wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line. Skorzystał z tzw. ulgi na zakup kasy, otrzymując zwrot (...)
str. 44
2.2.
Rozliczenie przychodów uzyskanych za granicą - metoda proporcjonalnego odliczenia
Podatnik ponad 183 dni przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował na podstawie umowy o pracę. W tym samym roku uzyskał również dochody w Polsce z (...)
str. 46
2.3.
Wydatki na sponsoring w firmowych kosztach podatkowych
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą sponsoruje (na podstawie umowy sponsoringu) drużynę siatkarską. W ramach ww. umowy finansuje jej zakup m.in. strojów i sprzętu sportowego, zapewnia (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na eksploatację samochodu użytkowanego wyłącznie dla celów marketingowych - interpretacja KIS
Do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wydatki na wytworzenie samochodu użytkowanego do celów marketingowych (za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych) oraz wydatki eksploatacyjne związane z jego (...)
str. 51
2.
Ulepszenie środka trwałego w roku jego zamortyzowania jednorazowym odpisem
W marcu 2021 r. zakupiliśmy środek trwały, który w tym samym miesiącu został wprowadzony do ewidencji i zamortyzowany jednorazowym odpisem w ramach limitu 100.000 zł. (...)
str. 53
3.
Usługi doradcze związane z uzyskaniem dotacji na zakup środka trwałego a jego wartość początkowa
Zamierzamy nabyć środek trwały o znacznej wartości. W celu sfinansowania jego zakupu ubiegamy się o pozyskanie dotacji. Czy wydatki na zakup usług doradczych związanych z (...)
str. 54
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Nieodpłatne wydanie napojów a obowiązek zapłaty opłaty cukrowej
Nieodpłatne wydanie napojów objętych tzw. opłatą cukrową nie powoduje obowiązku jej uiszczenia, gdy ich wydanie nie jest zależne od jakiegokolwiek zachowania kontrahenta. Natomiast obowiązek zapłaty (...)
str. 55
2.
Przychód ze sprzedaży abonamentów uprawniających do zakupu towarów z rabatem a podatek od sprzedaży detalicznej
Przychód ze sprzedaży abonamentów uprawniających m.in. do zakupu towarów z rabatem czy dokonania rezerwacji danego towaru w przedsprzedaży, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenie przedsiębiorcy, który nabył prawo do emerytury w trakcie miesiąca
Od kilku lat prowadzę własną firmę (na podstawie wpisu do CEIDG). Podlegam z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Tym samym opłacam składki (...)
str. 59
2.
Zgłoszenie dorosłego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego
Z tytułu prowadzonej działalności opłacam za siebie wszystkie składki do ZUS. Córka ma 28 lat, obecnie nigdzie nie pracuje, nie uczy się i nie jest (...)
str. 61
X.
PRAWO PRACY
1.
Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta - wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Od 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (...)
str. 62
2.
Przeprowadzanie szkoleń bhp i wyjątki od obowiązku ich odbycia
1) Zatrudniamy pracownika na stanowisku programisty. Czy możemy to stanowisko zakwalifikować jako pracę administracyjno-biurową i odstąpić od szkoleń okresowych bhp? Pracę programisty, przy założeniu, że (...)
str. 63
3.
Porozumienie o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu i termin wypłaty ekwiwalentu
1) Zawarliśmy z pracownikiem porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia. W której części akt osobowych należy przechowywać takie porozumienie? Porozumienie dotyczące przeniesienia (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie dofinansowania z ZFŚS do zorganizowanego wypoczynku małoletnich dzieci pracowników
Nasza jednostka wprowadziła możliwość dofinansowania wypoczynku małoletnich dzieci ze środków ZFŚS. W jaki sposób taką wypłatę ująć w księgach rachunkowych? Czy w każdym przypadku otrzymane (...)
str. 66
1.1.
Regulacje dotyczące ZFŚS
W świetle art. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746), dalej: ustawa (...)
str. 66
1.2.
Zasady opodatkowania oraz oskładkowania wypłat z ZFŚS na wypoczynek dzieci pracowników
Kiedy wypłata nie podlega opodatkowaniu? Otrzymane przez pracownika dofinansowanie do letniego wypoczynku (w tym również wypoczynku dziecka), pochodzące ze środków ZFŚS, stanowi dla niego przychód (...)
str. 67
1.3.
Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku wypłacanego ze środków ZFŚS
W księgach rachunkowych do ewidencji tworzenia, zwiększeń oraz wykorzystania ZFŚS służy konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" (dalej: ZFŚS). Kwotę przyznanego pracownikowi dofinansowania do wypoczynku (...)
str. 68
2.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów bez ujęcia ich w magazynie
Kupujemy towar u dostawcy spoza terytorium UE i sprzedajmy go bezpośrednio odbiorcy zagranicznemu również spoza UE. Towar nie "przechodzi" zatem przez nasz magazyn. Jak powinna (...)
str. 69
3.
Inwentaryzacja drogą weryfikacji - podstawa porównania
W ostatnim czasie pojawiły się pewne wątpliwości praktyczne przy przeprowadzaniu inwentaryzacji metodą weryfikacji. Czy podstawą przy weryfikacji aktywów i pasywów na dzień bilansowy może być (...)
str. 71
4.
Wynajem samochodów przez dealera - ujęcie księgowe
Spółka z o.o. prowadzi działalność m.in. w zakresie sprzedaży samochodów osobowych i ciężarowych oraz wynajmu pojazdów mechanicznych. W celu zwiększenia sprzedaży zamierza ona oferować potencjalnym (...)
str. 72
5.
Rozliczanie kontraktów długoterminowych
Spółka świadczy usługi budowlane. W ramach swojej działalności realizuje kontrakty długoterminowe (powyżej 6 miesięcy). Na początkowym etapie wykonywania takiej umowy spółka ponosi wyłącznie koszty, natomiast (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.