Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Dodatek nr 5
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3
z dnia 20.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Dodatek stanowi zbiór nowych regulacji prawnych, wchodzących w życie w 2021 r., a także wprowadzonych pod koniec 2020 r., skutkujących w 2021 r. W publikacji (...)
str. 4
I.
LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2021 ROK
1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Limity na 2021 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Limit przychodów za 2020 r. uprawniający do opodatkowania w 2021 r. ryczałtem ewidencjonowanym (równowartość 2.000.000 euro); (...)
str. 4
2.
Limity dla celów VAT
Mały podatnik VAT w 2021 r. W 2021 r. małym podatnikiem dla celów VAT jest podatnik: • u którego wartość sprzedaży brutto (wraz z kwotą (...)
str. 5
3.
Wybrane limity bilansowe
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na formę prawną (takich jak np. spółki z (...)
str. 6
II.
ZMIANY W VAT W 2021 R.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje wiele zmian w VAT, w tym wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Wszystkie ważne zmiany omawiamy dalej.
str. 8
1.
Wydłużenie terminu odliczania VAT
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, (...)
str. 8
2.
Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących
Faktury korygujące "in minus" • Rozliczenie u sprzedawcy Do końca 2020 r. podatnicy mieli obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, w celu obniżenia (...)
str. 8
3.
Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości
Co do zasady, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Z odpłatną dostawą ustawodawca zrównał także niektóre czynności nieodpłatne. Zgodnie z art. 7 ust. 2 (...)
str. 11
4.
Spójne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania VAT zostały wskazane w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. (...)
str. 11
5.
Wydłużenie terminu wywozu towarów dla zachowania prawa do stawki 0% do zaliczek z tytułu eksportu towarów
Od 1 stycznia 2021 r. podatnik otrzymujący zaliczkę (całość lub część zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów - w ramach eksportu towarów - ma prawo zastosować (...)
str. 13
6.
Zmiany w zakresie WIS
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2021 r.: 1) decyzje WIS dotyczą również towarów, które klasyfikowane są według PKWiU (obowiązujące wcześniej przepisy (...)
str. 13
7.
Odliczanie VAT od usług noclegowych nabytych w celu odsprzedaży
Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy (...)
str. 14
8.
Zmiany w zakresie wykazu podatników VAT
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonano zmian w zakresie prowadzonego przez Szefa KAS wykazu podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał (...)
str. 14
9.
Rozszerzono prawo do składania deklaracji kwartalnych
Od 1 stycznia 2021 r. znowelizowano art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, prawa do kwartalnego składania deklaracji (...)
str. 15
10.
Mechanizm podzielonej płatności
Obligatoryjny MPP - wartość faktury Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. - przy dokonywaniu (...)
str. 16
11.
Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, mogą korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Do wartości (...)
str. 19
12.
Paragony uznane za faktury uproszczone w JPK_VAT dopiero od 1 lipca br.
W przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro), faktura może nie zawierać (...)
str. 19
13.
W 2021 r. kolejne branże muszą stosować kasy on-line
Wprowadzając regulacje dotyczące kas on-line, ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych dotychczas kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line. W 2021 (...)
str. 20
14.
Nowe terminy rozpoczęcia ewidencjonowania dla podatników stosujących kasę rejestrującą w kilku punktach sprzedaży
Co do zasady, sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) musi być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Są przy tym (...)
str. 20
15.
Zmiany w klasyfikacji towarów i usług
Obecnie dla celów VAT - co do zasady - towary klasyfikuje się według unijnej Nomenklatury scalonej (CN), a usługi - według PKWiU 2015. Na zasadzie (...)
str. 21
16.
Testy i szczepionki przeciwko COVID-19 objęte stawką 0% VAT
Mocą rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się (...)
str. 22
17.
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół ze stawką 0% VAT - rozszerzenie preferencji
W związku z przedłużającą się trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu nie tylko minimalizację zagrożenia (...)
str. 22
18.
E-faktury - ułatwienia dla biznesu
Ministerstwo Finansów prowadzi prace mające na celu wprowadzenie e-faktur. Takie faktury mają ułatwić rozliczenia między firmami i zapewnić im bezpieczeństwo rozliczeń. Są to kluczowe działania (...)
str. 23
19.
Planowane zmiany w transakcjach międzynarodowych - pakiet e-commerce
W 2021 r. planuje się wprowadzenie zmian w VAT mających na celu uproszczenie obowiązków dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług (głównie przez internet) (...)
str. 24
20.
Brexit - skutki podatkowe w świetle wyjaśnień MF
Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje unijne prawo celne i podatkowe. Odnosząc się do powyższego, Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl (...)
str. 24
21.
Pozostałe zmiany w VAT
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa również definicja rolnika ryczałtowego. Wobec zawarcia w definicji produktów rolnych zastrzeżenia, że (...)
str. 28
III.
ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM
1.
Zmiany wspólne w CIT i PIT
1.1.
Spółka komandytowa i spółka jawna jako podatnicy CIT
Od 1 stycznia 2021 r. istotnym zmianom uległy zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki jawne i spółki komandytowe (...)
str. 29
1.2.
Zmiany w amortyzacji środków trwałych
Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy (...)
str. 36
1.3.
Zagraniczna jednostka kontrolowana
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, zagraniczną jednostką kontrolowaną była m.in. zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym (...)
str. 37
1.4.
Zmiany w zakresie cen transferowych związane z transakcjami z podmiotami z tzw. rajów podatkowych
Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany w CIT/PIT dotyczące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Określono m.in., że dotychczasowe regulacje w zakresie szacowania (...)
str. 38
1.5.
Nowe rozporządzenia w sprawie cen transferowych dla celów CIT/PIT
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzono zakres elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie (...)
str. 39
1.6.
Spółka nieruchomościowa - opodatkowanie dla celów CIT/PIT
Definicja spółki nieruchomościowej Od 1 stycznia 2021 r. do obu ustaw o podatku dochodowym "wprowadzono" nowy podmiot, tj. tzw. spółkę nieruchomościową. Za spółkę nieruchomościową uważa (...)
str. 40
1.7.
Zmiany w zakresie osiągania dochodów przez nierezydentów
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważało się m.in. dochody (przychody) z tytułu przeniesienia (...)
str. 44
1.8.
Zmiany w CIT/PIT związane z prostą spółką akcyjną
W związku z wprowadzeniem do przepisów Kodeksu spółek handlowych nowego rodzaju spółki - "prosta spółka akcyjna", stosowne regulacje - od 1 marca 2021 r. - (...)
str. 44
1.9.
Dzień uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF i art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, w przypadku wniesienia do (...)
str. 45
1.10.
Dodatkowe opłaty od napojów słodzonych w kosztach podatkowych
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę od napojów słodzonych (tzw. podatek cukrowy), od napojów energetycznych i od napojów alkoholowych (...)
str. 45
1.11.
Zmiany przepisów w podatku dochodowym związane z COVID-19
Przedłużenie preferencji podatkowych w związku z COVID-19 • Darowizny dla podmiotów leczniczych oraz na wsparcie oświaty W związku z pandemią COVID-19, podatnicy CIT i PIT (...)
str. 45
1.12.
Przepisy o poborze podatku u źródła ponownie przesunięte
W sytuacji, gdy łączna kwota należności wypłacanych z niektórych tytułów (wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, tj. (...)
str. 52
1.13.
Ogłoszono rodzaj bazowej stopy procentowej oraz marżę dla potrzeb cen transferowych w zakresie CIT/PIT na 2021 r.
W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione określone (...)
str. 53
1.14.
Trwają prace nad zwolnieniem z CIT/PIT umorzenia subwencji z PFR
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, w ramach tarczy finansowej niektóre firmy uzyskały wsparcie w postaci subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Z (...)
str. 54
2.
Zmiany w CIT
2.1.
Podwyższenie limitu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT
Dotychczas mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mogli stosować 9% stawkę CIT - zarówno w rozliczeniu rocznym, jak i (...)
str. 55
2.2.
Estoński CIT - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2122) - (...)
str. 55
2.3.
Fundusz na cele inwestycyjne
Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2122), wprowadzony (...)
str. 62
2.4.
Wydanie majątku likwidowanej spółki/spółdzielni
Zgodnie z dotychczasowym art. 14a ustawy o PDOP, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu (...)
str. 65
2.5.
Przejęcie/nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a straty w CIT
Od 1 stycznia 2021 r. dla celów CIT przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub (...)
str. 66
2.6.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Kto składa informację o realizowanej strategii podatkowej? Mocą ustawy nowelizującej z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2123), niektórzy podatnicy CIT zostali zobowiązani (...)
str. 67
2.7.
Skutki wystąpienia struktur hybrydowych na gruncie przepisów o CIT
Ustawą nowelizującą z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 1106 ze zm.) wprowadzone zostały do ustawy o PDOP regulacje, których celem jest dalsze (...)
str. 68
2.8.
Zaniechano poboru CIT od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych
Zaniechano poboru CIT od dochodów (przychodów) banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych (...)
str. 70
2.9.
Nowe formularze CIT
W 2021 r. zmianie mają ulec niektóre formularze CIT. Wynika to z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia (...)
str. 72
3.
Zmiany w PIT
3.1.
Zmiany w uldze dla młodych
W świetle przepisów obowiązujących do końca 2020 r., ulgą dla młodych (tj. osób w wieku do ukończenia 26. roku życia) objęte były przychody: ze stosunku (...)
str. 73
3.2.
Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej
Osoby pracujące za granicą, podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co do zasady, dochody uzyskane za granicą są zobowiązane rozliczyć w Polsce. W celu uniknięcia (...)
str. 73
3.3.
Szczepienia przeciw grypie bez PIT
Z dniem 8 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu (...)
str. 74
3.4.
Ulga mieszkaniowa dla podatników, którzy sprzedali nieruchomości w 2018 r., została przedłużona do końca 2021 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego (...)
str. 75
3.5.
Zmiany w zwolnieniu z PIT dochodów marynarzy
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. wolne od podatku dochodowego były dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego (...)
str. 75
3.6.
Przedłużenie zaniechania poboru PIT od niektórych stypendiów
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od (...)
str. 76
3.7.
Zmiany dostosowujące przepisy do PKWiU 2015
W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r. - dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej (...)
str. 76
3.8.
Nowe wzory formularzy PIT
Zmienione wzory zeznań podatkowych (PIT) Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych (...)
str. 77
4.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. po zmianach
4.1.
Likwidacja większości przesłanek wyłączających możliwość opodatkowania ryczałtem
W świetle przepisów obowiązujących do końca 2020 r., opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosowało się do podatników osiągających w całości lub w (...)
str. 78
4.2.
Rozszerzenie definicji wolnego zawodu
Ustawa nowelizująca z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2123) rozszerzyła definicję wolnego zawodu, co spowodowało, że od 2021 r. więcej osób wykonujących (...)
str. 78
4.3.
Podwyższenie limitów warunkujących prawo do opodatkowania ryczałtem i kwartalnego opłacania ryczałtu
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, których przychody nie przekraczają pewnych limitów. Podobnie jest w przypadku kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu. Ustawa nowelizująca zwiększyła te (...)
str. 79
4.4.
Zmiana stawek ryczałtu
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymieniała stawki ryczałtu w wysokości: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% i (...)
str. 80
4.5.
Prowadzenie działalności przez małżonków w tym samym zakresie a karta podatkowa
W świetle regulacji obowiązujących do końca 2020 r., podatnicy prowadzący określoną działalność mogli opłacać kartę podatkową, jeżeli m.in. małżonek podatnika nie prowadził działalności w tym (...)
str. 80
4.6.
Zmiana ewidencji przychodów w ryczałcie
W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2020 r., pod poz. 2389, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (...)
str. 81
4.7.
Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w ryczałcie
W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2020 r., pod poz. 2346, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. (...)
str. 81
IV.
ZMIANY W SKŁADKACH ZUS W 2021 R.
1.
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowych wynosi 5.259 zł (Mon. Pol. (...)
str. 82
2.
Składki ZUS za zatrudnionych pracowników
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stanowi o tym art. 6 ust. 1 (...)
str. 83
3.
Miesięczne ograniczenie podstawy wymiaru składki chorobowej w 2021 r.
Generalnie podstawę wymiaru składki chorobowej osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Stanowi o tym art. 20 ustawy systemowej. Przepis (...)
str. 84
4.
Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym określonego limitu, który odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (...)
str. 84
5.
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych
W sytuacji, gdy przychód pracownika oddelegowanego do pracy za granicę przekracza określony pułap, wtedy część wynagrodzenia uzyskiwanego przez takie osoby pracodawca może zwolnić z obciążeń (...)
str. 85
6.
Podstawa wymiaru składek ZUS osób na wychowawczym
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób podlegających im w czasie korzystania z urlopu wychowawczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres (...)
str. 86
7.
Naliczanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy (FP) ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), wynoszących w (...)
str. 86
8.
Informowanie ZUS o zawartych umowach o dzieło
Nadal wykonawca samodzielnej umowy o dzieło nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Mimo to od 1 stycznia 2021 r. należy poinformować (...)
str. 87
9.
Regulacje wprowadzone tarczą antykryzysową 6.0
9.1.
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.
Tarcza 6.0. zwalnia niektórych płatników składek z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub (...)
str. 88
9.2.
Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
Na podstawie tarczy 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń (...)
str. 89
9.3.
Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS
Tarcza 6.0 wprowadziła też zwolnienie z obciążeń składkowych przychodów niektórych osób wykonujących umowę zlecenia (art. 31zy 14 specustawy, który wszedł w życie z dniem 16 (...)
str. 89
9.4.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
Dla przedsiębiorcy Tarcza branżowa 6.0 przewiduje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą (...)
str. 92
9.5.
Dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy
Przepisy tarczy 6.0 znowelizowały przepisy specustawy w sprawie COVID-19, rozszerzając grupę przedsiębiorców mogących wystąpić o dodatkowe świadczenie postojowe. O świadczenie to od 16 grudnia 2020 (...)
str. 93
V.
PRAWO PRACY
1.
Regulacje dotyczące pracy zdalnej w czasie izolacji
Od 5 grudnia 2020 r. pracownik objęty izolacją w warunkach domowych w związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 może świadczyć, za zgodą pracodawcy, pracę zdalną. Stanowi (...)
str. 95
2.
Wyższe wynagrodzenie minimalne i stawka godzinowa
Od 1 stycznia 2021 r. uległo podwyższeniu wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w (...)
str. 95
3.
Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych
Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy wykonują pracę w ramach wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym. Metodyka obliczania wymiaru czasu pracy, wskazana w (...)
str. 96
4.
Kwoty dodatków za pracę w nocy w 2021 r.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia (...)
str. 97
5.
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r.
Pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika stosując kwoty wolne od potrąceń (nie dotyczą one jedynie potrąceń alimentacyjnych). Kwoty wolne są ustalane w oparciu o wynagrodzenie (...)
str. 98
6.
Współczynnik urlopowy w 2021 r.
Pracownikowi, który do końca zatrudnienia nie wykorzysta w naturze urlopu wypoczynkowego, w dniu definitywnego rozwiązania umowy o pracę przysługuje ekwiwalent pieniężny. Metodykę jego ustalania określa (...)
str. 100
7.
Zmiana przepisów specustawy w zakresie badań profilaktycznych
Na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych (...)
str. 100
VI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19 - rekomendacje KSR
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości". Rekomendacje zostały wydane w związku (...)
str. 101
2.
CIT estoński - ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Od 1 stycznia 2021 r., w celu umożliwienia weryfikacji wysokości zobowiązania podatkowego podmiotów stosujących opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT estoński), wprowadzono zmiany (...)
str. 102
3.
Ujednolicenie nazewnictwa w zakresie kapitału zakładowego spółek
W związku z wprowadzeniem od 1 marca 2021 r. do porządku prawnego prostej spółki akcyjnej, z tą datą znowelizowany został art. 36 ust. 2 ustawy (...)
str. 102
4.
Projekt zmiany ustawy o rachunkowości w zakresie formatu sprawozdań oraz składania podpisów pod sprawozdaniem
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Proponowane (...)
str. 102
5.
Przesyłanie e-Sprawozdań finansowych
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) przedstawiono informacje dotyczące sposobu przesyłania e-Sprawozdań finansowych. Oto jego treść: " Informacja jest przeznaczona dla dostawców (...)
str. 105
6.
Znowelizowano KSR nr 8 "Działalność deweloperska"
Od 31 grudnia 2020 r., tj. z dniem ogłoszenia, wszedł w życie zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska". Znajdzie on zastosowanie po raz (...)
str. 106
VII.
ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2021 R.
1.
Dematerializacja akcji z dniem 1 marca 2021 r.
Dematerializacja akcji dotyczy tych spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, których akcje mają postać papierową. Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wezwały już (wzywają jeszcze) swoich akcjonariuszy do złożenia (...)
str. 106
2.
Elektroniczne wnioski przedsiębiorców do KRS i prosta spółka akcyjna w 2021 r.
Elektronizacja postępowania przed KRS skutkować będzie tym, że wszystkie wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS będą składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. (...)
str. 108
3.
Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych z dniem 1 lipca 2021 r.
Kolejną, dużą zmianę, która dotyczy prawa spółek, stanowi informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). KRZ ma stanowić źródło informacji w (...)
str. 109
4.
Duża nowelizacja K.s.h. coraz bliżej
Kodeks spółek handlowych obowiązuje od blisko 20 lat. W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) przygotowano więc projekt jego nowelizacji, który w założeniu projektodawców ma odpowiadać zmianom, (...)
str. 110
5.
Modyfikacje dotyczące funkcjonowania CRBR
Wciąż trwają rządowe prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, dalej: ustawy (nr druku UC24). Planowane (...)
str. 111
VIII.
INNE WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH
1.
Tarcza branżowa dla firm
Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to: zwolnienie z ZUS za okres od dnia 1 listopada 2020 r. (...)
str. 112
2.
Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej PFR 2.0
Na stronie internetowej pfrsa.pl zamieszczono informację o wsparciu dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm - w ramach tarczy finansowej PFR 2.0 (w związku (...)
str. 114
3.
Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy regulacje dotyczące właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, tj.: 1) największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy - I Mazowiecki Urząd (...)
str. 119
4.
Nowa ustawa dla zamówień publicznych
W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie zupełnie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 (...)
str. 123
5.
Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi
Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczęły również swoje obowiązywanie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia (...)
str. 125
6.
Nowe zasady wykonywania pośrednictwa w przewozie osób
Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), wprowadzające tzw. Lex Uber (...)
str. 125
7.
Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji
Nowe zasady ustalania kosztów egzekucyjnych W 2021 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie prowadzenia administracyjnych postępowań egzekucyjnych. Najważniejsza z nich to wprowadzenie nowego (...)
str. 126
8.
Zmiany w podatku akcyzowym
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. na podstawie wprowadzonych zmian do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego: Wprowadzenie regulacji dla producentów piwa, na (...)
str. 128
9.
Opłata cukrowa
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie regulacje wprowadzające opłatę cukrową (tzw. podatek cukrowy). Wprowadza je ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. (...)
str. 129
10.
Dodatkowa opłata za alkohol
Spożywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników ryzyka związanych z obciążeniem chorobami niezakaźnymi. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i (...)
str. 130
11.
Podatek od sprzedaży detalicznej
Podatek od sprzedaży detalicznej - informacje podstawowe Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Wprawdzie wprowadzony on został przez polski (...)
str. 131
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.