Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 17 (1204) Z DNIA 10.06.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
30 czerwca 2021 r. mija termin ważny dla firm
1.1.
Upływa termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. i złożenia zeznania CIT-8
Co do zasady, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w jednostkach, w których (...)
str. 4
1.2.
Niektórym przedsiębiorcom mija termin przesłania druków rozliczeniowych oraz wniosku o zwolnienie z zapłaty składek ZUS
Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS: za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. (...)
str. 5
2.
Zbliża się termin obowiązkowego stosowania kas on-line przez kolejne branże
Ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych dotychczas kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line. Od 1 lipca 2021 r. podatnicy będą (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Kolejne planowane zmiany w ramach Polskiego Ładu
1.1. Zmiany w podatku dochodowym Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informacje o kolejnych planowanych zmianach w ramach Polskiego Ładu. Zaznaczamy, że prace nad (...)
str. 6
2.
SLIM VAT 2 już w Sejmie
Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Zmiany, jakie ma wprowadzić ta nowelizacja, (...)
str. 8
3.
Program Podatnika Bezgotówkowego od 2022 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący programu Podatnik Bezgotówkowy. W komunikacie wskazano, że to propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych (...)
str. 9
4.
Będzie ulga podatkowa na dostosowanie do nowego systemu e-TOLL
System e-TOLL to nowy program poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, który ma zastąpić dotychczasowy system viaTOLL. Jest on obowiązkowy dla (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ubezpieczenie samochodu osobowego wliczone w ratę leasingową - wybrane zagadnienia
Umowę ubezpieczenia leasingowanego pojazdu często zawiera leasingodawca, a następnie kosztami ubezpieczenia obciąża leasingobiorcę. Niekiedy umowy leasingu są skonstruowane w taki sposób, że koszty ubezpieczenia, np. (...)
str. 11
1.1.
Odliczanie VAT od rat leasingowych
Zasady odliczania VAT od rat leasingowych Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych usług (dla celów VAT leasing operacyjny uznawany jest za usługę) (...)
str. 11
1.2.
Rozliczenie ubezpieczenia wliczonego w ratę leasingową dla celów CIT/PIT
Sposób rozliczania w kosztach podatkowych rat leasingowych • Limit dla rat leasingowych Opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, (...)
str. 13
1.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych ubezpieczenia leasingowanego samochodu osobowego
Jeżeli dla celów bilansowych umowa leasingu została zakwalifikowana jako leasing operacyjny, to raty leasingowe obciążają koszty bieżącej działalności operacyjnej jednostki (tu: leasingobiorcy). Faktura dokumentująca miesięczną (...)
str. 16
2.
Kredyt/pożyczka zaciągnięte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia
Powszechną praktyką jest, że podmioty zaciągają w banku kredyty/pożyczki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w złotych, jak i w walucie obcej. W artykule przedstawiamy (...)
str. 16
2.1.
Otrzymanie kredytu/pożyczki na działalność gospodarczą
Kredyt/pożyczka - VAT i PCC Rozpatrując skutki - dla celów VAT - otrzymania pożyczki, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy kwota VAT w ogóle wystąpi. (...)
str. 17
2.2.
Wykorzystanie pożyczki na spłatę zobowiązań
Zapłata zobowiązania ze środków pochodzących z pożyczki Dla celów podatku dochodowego generalnie nie ma znaczenia, czy zobowiązanie wobec kontrahenta (sprzedawcy towaru/usługi) jest regulowane z własnych (...)
str. 18
2.3.
Rozliczenie spłaty pożyczki
Wydatki na spłatę pożyczki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek/kredytów. Kosztem podatkowym mogą być natomiast odsetki od ww. pożyczki, (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Wynajem miejsca parkingowego a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
Podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT od najmu miejsca parkingowego, jeżeli na miejscu tym nie są parkowane konkretne pojazdy samochodowe, lecz najem wynika (...)
str. 22
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Mechanizm podzielonej płatności, gdy podatnik kupił samochód wraz z dodatkowym wyposażeniem
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem samochód o wartości brutto 120.000 zł. Na wystawionej fakturze w pozycji "opis towaru" dealer wskazał markę, model pojazdu, wersję wyposażenia, (...)
str. 24
2.2.
Sprzedaż miejsca reklamowego - oznaczenie GTU
Wydawnictwo (czynny podatnik VAT) sprzedaje w swoich gazetach (zarówno papierowych, jak i w wersji on-line) miejsce pod reklamę. Nie ingeruje ono w treść ani wygląd (...)
str. 25
2.3.
Likwidacja spółki cywilnej a sporządzenie spisu z natury dla celów VAT
Likwidujemy działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej. Czy podstawą opodatkowania VAT środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będzie wartość rynkowa, ustalona w momencie (...)
str. 27
2.4.
Drukowanie raportów z kasy rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. Ewidencjonuję sprzedaż za pomocą kasy on-line. Czy mam obowiązek drukowania dobowych i rocznych raportów fiskalnych? Czytelnik nie musi (...)
str. 28
2.5.
Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - VAT i PIT
Sprzedajemy budynek mieszkalny, zakupiony 17 lat temu, który był w całości wykorzystywany do celów prowadzonej działalności gospodarczej (działalność usługowo-handlowa). Budynek był wprowadzony do ewidencji środków (...)
str. 29
2.6.
Sprzedaż dla konsumenta opodatkowana na zasadzie marży - wykazanie w JPK_VAT i PKPiR
Sprzedaję używane samochody dla osób prywatnych (konsumentów). Sprzedaż opodatkowana jest na zasadzie marży. Sprzedaż tę dokumentuję paragonami fiskalnymi i fakturami (wystawianymi na żądanie klientów). Czy (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Możliwość ujęcia przez spółkę komandytową w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek - interpretacja KIS
Skoro niepodzielony zysk powstał w spółce komandytowej przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT (tj. został wypracowany w okresie, gdy spółka komandytowa była transparentna podatkowo), (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zobowiązanie w walucie obcej opłacone w złotych a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. kupiła usługę od kontrahenta zagranicznego (import usług) i otrzymała fakturę dokumentującą ten zakup w walucie obcej. Zapłata za tę fakturę została dokonana (...)
str. 35
2.2.
Zapłata gotówką za towar w ramach umów ramowych - ujęcie w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem krajowym umowę ramową na czas nieokreślony, w ramach której zobowiązała się do comiesięcznych zakupów towarów. Nie wiadomo, jak długo (...)
str. 36
2.3.
Zwrot dotacji wolnej od podatku dochodowego - skutki w CIT
Spółka z o.o. otrzymała dotację zwolnioną z CIT; wydatki sfinansowane tą dotacją nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów. W związku z kontrolą projektu, zakwestionowano ww. wydatki (...)
str. 38
3.
Wymiana udziałów w celu uzyskania większości praw głosu w spółce nabywanej a CIT/PIT - interpretacja ogólna
Wymiana udziałów, dokonywana w celu uzyskania przez spółkę nabywającą większości praw głosu w spółce nabywanej lub zwiększenia liczby praw głosu (w przypadku posiadania przez spółkę (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ryczałt na pokrycie kosztów ładowania służbowych samochodów elektrycznych a PIT - interpretacja KIS
Wypłacana pracownikom określona ryczałtowo kwota na pokrycie ponoszonych przez nich kosztów związanych z ładowaniem w domu służbowych samochodów elektrycznych, wykorzystywanych do celów prywatnych i służbowych, (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Prowadzenie indywidualnej działalności i jako wspólnik spółki komandytowej a status małego podatnika
Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem w spółce komandytowej. Czy zmienił się sposób ustalenia limitu przychodów na potrzeby określenia statusu małego podatnika takiej (...)
str. 45
2.2.
Wykonywanie wolnego zawodu a opodatkowanie kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym
Córka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich, z której rozlicza się płacąc podatek liniowy. Ja z kolei w tym roku zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności (...)
str. 47
2.3.
Nabycie od osoby fizycznej akcji spółki a obowiązek wystawienia informacji PIT-8C
Osoba fizyczna sprzedała na podstawie umowy akcje spółce akcyjnej poza rynkiem giełdowym. Czy spółka, która nabyła akcje, jest zobowiązana sporządzić informację PIT-8C? Tak. Spółka, która (...)
str. 50
2.4.
Śmierć wspólnika spółki jawnej a rozliczenie kosztów podatkowych przez pozostałych wspólników
Spółkę jawną (działalność handlowa) tworzyło trzech braci. Po śmierci jednego z nich spadek odziedziczyli pozostali dwaj bracia oraz siostra, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Spadkobiercy (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Koszty konsultacji społecznych dotyczących inwestycji a jej koszt wytworzenia - interpretacja indywidualna KIS
Wydatki na organizację konsultacji społecznych, związanych z realizacją inwestycji, nie są kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem środków trwałych, a zatem nie zwiększają ich wartości początkowej. (...)
str. 52
2.
Wydatki związane z instalacją leasingowanej maszyny
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu podatkowo-operacyjnego, której przedmiotem jest specjalistyczna maszyna. W celu jej przetransportowania na miejsce stałego wykorzystania, poniesiono wydatki związane z opuszczeniem (...)
str. 54
3.
Przekazanie części firmowego gruntu na potrzeby budowy drogi publicznej
Decyzją starosty, która uprawomocniła się w grudniu 2020 r., przejęto na potrzeby realizacji inwestycji drogowej część firmowej działki gruntowej. Odszkodowanie za przejęty grunt zostało wypłacone (...)
str. 55
3.1.
Wycofanie części wartości gruntu z ewidencji środków trwałych
Tytuł własności lub współwłasności danego składnika majątku (w tym również gruntu) jest jednym z podstawowych warunków zawartych w definicji środka trwałego (por. art. 16a ust. (...)
str. 56
3.2.
Przychód z tytułu odszkodowania, koszt z tytułu wywłaszczenia oraz opodatkowanie VAT
Przychód z tytułu odszkodowania Zgodnie z art. 12 ust. 4a ww. ustawy z 10 kwietnia 2003 r., decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za "przejęte" nieruchomości wydaje (...)
str. 57
3.3.
Rozliczenie bilansowe
Przychody dotyczące otrzymanych odszkodowań kwalifikuje się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, do przychodów związanych pośrednio z działalnością (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki od upominków na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników
Dzieciom naszych pracowników w dniu 1 czerwca 2021 r. wręczyliśmy słodkie upominki, które zostały sfinansowane ze środków obrotowych firmy. Czy ich wartość mamy oskładkować? Tak. (...)
str. 59
2.
Kod wykonywanego zawodu w druku ZUS ZUA
Z tytułu umowy o pracę zawartej dnia 10 maja 2021 r. zgłosiłem pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W druku ZUS ZUA (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalenie warunków pracy po powrocie pracownika z urlopu rodzicielskiego
1) Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim udzielonym w pełnym wymiarze, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pod jej nieobecność zatrudniliśmy inną pracownicę, nie na zastępstwo, ale na (...)
str. 61
2.
Forma przechowywania jednostkowych dokumentów w aktach osobowych
1) Prowadzimy dokumentację pracowniczą w postaci papierowej. Chcielibyśmy jednak niektóre pisma kadrowe (chodzi m.in. o wnioski urlopowe) prowadzić wyłącznie w postaci elektronicznej, przy zachowaniu wersji (...)
str. 62
3.
Zmiana wymiaru etatu w miesiącu rozpoczęcia urlopu - jaka wysokość świadczenia urlopowego?
W trakcie miesiąca, w którym wypłacone zostanie świadczenie urlopowe, pracownikowi zmieniono obowiązujący go wymiar czasu pracy - z pełnego na 3/4 etatu. Jak ustalić wysokość (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2020 r. a przekazanie sprawozdania do KRS
Rok obrotowy naszej spółki z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe spółki za 2020 r. zostało sporządzone pod koniec maja 2021 r. Niezależnie (...)
str. 66
2.
Koszty sądowe i egzekucyjne oraz umorzenie należności w księgach rachunkowych
Spółka skierowała sprawę do sądu w związku z niezapłaconą należnością. Ponieważ wartość należności była nieistotna, nie utworzono odpisu aktualizującego. Sąd potwierdził należność oraz odsetki. Zasądził (...)
str. 67
2.1.
Należność skierowana na drogę sądową
Należności dotyczące nieprzedawnionych wierzytelności skierowanych na drogę postępowania sądowego podlegają przeniesieniu na konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej". Pozostają one na tym koncie do (...)
str. 67
2.2.
Odpis aktualizujący wartość należności
Należy pamiętać, że bilansowa zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości aktywów, w jakiej są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej (...)
str. 68
2.3.
Należności potwierdzone wyrokiem oraz czynności egzekucyjne
W momencie uprawomocnienia się wyroku sądowego potwierdzającego należność od dłużnika, należy dokonać powrotnego przeksięgowania należności z konta służącego do ewidencji należności dochodzonych na drodze sądowej (...)
str. 68
2.4.
Spisanie należności uznanej za nieściągalną
Jeżeli jednostka posiada wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego postanowienie o nieściągalności wierzytelności, należność taka wymaga odpisania, a więc wyłączenia z aktywów. Należności utracone wobec (...)
str. 69
3.
"Podatkowe" zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej a wycena rozrachunków w walutach obcych
Spółka komandytowa jako datę przyjęcia statusu podatnika CIT wybrała 1 maja 2021 r. Jednocześnie nie wydłużyła roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r. Tym samym (...)
str. 71
4.
Ewidencja księgowa importu towarów w przypadku opłacenia cła oraz VAT przez eksportera
Spółka z o.o. dokonuje importu towarów z Wielkiej Brytanii. Czy cło oraz VAT wynikający z SAD otrzymanego z agencji celnej powinny zostać ujęte w księgach (...)
str. 73
5.
Odmowa zwrotu VAT w związku z zakwestionowaniem prawa do jego odliczenia
Urząd skarbowy zakwestionował zwrot VAT uznając, że jednostce nie przysługiwało prawo odliczenia VAT naliczonego na skutek braku związku wydatków z czynnościami opodatkowanymi. Jak w takim (...)
str. 74
5.1.
Zasady dokonywania zwrotu VAT
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku (...)
str. 74
5.2.
Ewidencja VAT i jego zwrot w ewidencji księgowej
Dla potrzeb rozliczania podatku VAT na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który jednostka sporządza deklarację (miesiąc, kwartał), kwoty VAT należnego i naliczonego przeksięgowuje się na (...)
str. 74
5.3.
Odmowa zwrotu VAT
W sytuacji, gdy urząd skarbowy odmówi zwrotu VAT, a przyczyną takiej decyzji jest brak prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z brakiem związku wydatków (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.