Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 25 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 r., godz. 12:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 42.779 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 11 (311) z dnia 10.11.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 11 (311) z dnia 10.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a CIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 20 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 28/19 "(...) Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (...)
str. 3
2.
Powiększenie kapitału zakładowego oraz zapasowego spółki z o.o. a powstanie przychodu podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.288.2021.3.PC) "(...) Wnioskodawca (...) Sp. z o.o. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od (...)
str. 5
3.
Jak traktować brytyjski VAT dla celów CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.240.2021.1.MF) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest spółką kapitałową podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na (...)
str. 7
4.
Skutki w CIT zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji otrzymanej z PFR
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 września 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.266.2021.1.AT) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: podatnikiem, stroną, Spółką lub Wnioskodawcą) (...)
str. 10
II.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Rozliczenie podatkowe kosztów związanych z umowami zlecenia
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 15 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Po 244/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Spółka (...) będzie prowadzić działalność (...)
str. 13
2.
Zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych i innych kosztów związanych z udostępnianiem kontrahentom powierzchni magazynowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.125.2021.4.MZA) "(...) X Sp. z o.o. (dalej jako: "Spółka", "X" lub "Wnioskodawca") jest (...)
str. 16
3.
Czy wydatki na spłatę zaległych zobowiązań innego podmiotu stanowią koszty podatkowe?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.149.1.2021.ŚS) "(...) Wnioskodawca - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność (...)
str. 19
4.
Wydatki na noclegi dla zleceniobiorców w kosztach podatkowych zleceniodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.152.2021.4.ŚS) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (...)
str. 21
5.
Korekta kosztów uzyskania przychodów o nadpłatę składek ZUS
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.177.1.2021.ŚS) "(...) Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, podlegającą w Polsce (...)
str. 23
6.
Wydatki spółki z o.o. na usługi konsultingowe świadczone przez wspólników a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.295.2021.1.AW) "(...) Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na usługi konsultingowe świadczone przez wspólników (...)
str. 26
7.
Korekta kosztów podatkowych w związku ze zwrotem przez ubezpieczyciela zapłaconej kwoty polisy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.200.2021.2.ANK) "(...) Firma X (dalej: "Spółka") - dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Y (...)
str. 28
8.
Przekazywanie upominków reklamowych zawierających logo firmy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.266.2021.3.PC) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka, firma") jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie produkcji (...)
str. 30
9.
Ujmowanie składek z tytułu ubezpieczenia pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.169.2021.3.AP) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka" lub "Ubezpieczający") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą (...)
str. 33
10.
Czy wydatki na usługi doradcze można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 września 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.269.2021.1.PB) "(...) X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (zainteresowany będący stroną postępowania) jest (...)
str. 34
11.
Ujęcie w kosztach podatkowych czynszu za najem nieruchomości od wspólnika spółki z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.279.2021.2.NL) "(...) Wnioskodawca planuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie dwóch (...)
str. 36
12.
Dodatkowe świadczenie wypłacone delegowanym pracownikom a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.157.2021.2.BJ ) "(...) Pracownikom koreańskim (delegowanym do pracy w Polskim Oddziale - Wnioskodawcy), (...)
str. 37
III.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Wydatki na dzierżawę gruntu oraz służebność przesyłu a koszt wytworzenia środka trwałego
1. Wydatki na dzierżawę GRUNTU ORAZ służebność przesyłu a koszt wytworzenia środka trwałego (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 sierpnia 2021 r., nr (...)
str. 39
2.
Rozliczenie dla celów CIT wydatków na wymianę pokrycia dachowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.161.2021.3.MMU) "(...) Wnioskodawca jest właścicielem budynku, na którym w marcu 2021 r. przeprowadzono (...)
str. 42
3.
Inwestycje w obcych środkach trwałych w związku z zapobieganiem COVID-19 a jednorazowa amortyzacja
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.252.2021.1.BKD) "(...) Wnioskodawca jest Sp. z o.o. Posiada siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (...)
str. 44
4.
Nabycie materiałów na potrzeby wytworzenia oraz remontów i ulepszenia środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.279.2021.1.BD) "(...) Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka" lub "Podatnik") jest polskim rezydentem podatkowym (...)
str. 47
5.
Amortyzacja środków trwałych tworzących farmę fotowoltaiczną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.146.2021.1.MZA) "(...) Wnioskodawca w 2017 r. zakończył proces budowy farmy fotowoltaicznej. W grudniu (...)
str. 50
IV.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Wydatkowanie dochodu fundacji na zakup samochodu na cele statutowe a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.314.2021.1.MF) "(...) Podatnik jest organizacją pozarządową nieposiadającą statusu organizacji pożytku publicznego. Celem fundacji (...)
str. 53
V.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Stosowanie preferencyjnej stawki CIT przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.251.2021.2.SK) "(...) Wnioskodawca jest spółką komandytową (dalej jako: "Spółka"), która (...) stała się (...)
str. 55
2.
Wypłata dywidendy a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.163.2021.1.BS) "(...) Wnioskodawca - Spółka Komandytowo-Akcyjna posiada bezpośrednio udziały w spółce Y Sp. (...)
str. 57
3.
Zaliczki wypłacane na poczet zysków spółki komandytowej a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.308.2021.1.BJ) "(...) Czy do zysków lub zaliczek na poczet zysków wypracowanych przez Spółkę (...)
str. 59
4.
Limit przychodów na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika oraz stosowania 9% stawki CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.127.2021.2.ANK) "(...) Spółdzielnia jest osobą prawną, zarejestrowaną w KRS. Działa na podstawie ustawy (...)
str. 63
VI.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
1.
Prawo do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółki kapitałowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.245.2021.3.AR) "(...) Jednoosobowa spółka z o.o. (jeden właściciel) - Wnioskodawca (dalej także: Spółka) (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.