Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (1080) z dnia 01.01.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (1080) z dnia 01.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kody GTU w nowym JPK_VAT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W nowym JPK_V7M i JPK_V7K trzeba podawać oznaczenia dla niektórych towarów/usług (GTU_01 - GTU_13). Obowiązek ten wynika z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, (...)
str. 4
2.
Estoński CIT - jest już projekt objaśnień Min. Fin.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało, że przygotowuje praktyczny przewodnik po tzw. estońskim CIT. Wydane w tym zakresie objaśnienia mają chronić przedsiębiorców z (...)
str. 5
3.
Mija termin na odzyskanie VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE
Ulga na złe długi to prawo wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego oraz obowiązek korekty odliczonego VAT przez dłużnika - w przypadku nieuregulowania (...)
str. 5
4.
Komunikaty i wyjaśnienia dotyczące wypełniania i składania PIT-11
Prawidłowy PESEL lub NIP pracownika w formularzu PIT W Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl) zamieszczono wyjaśnienie przypominające płatnikom (pracodawcom) o podawaniu prawidłowych numerów identyfikacyjnych (PESEL lub NIP) (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w VAT w 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmiany w VAT wprowadzone tzw. pakietem SLIM VAT (patrz: ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy (...)
str. 7
1.1.
Wydłużenie terminu odliczania VAT przez podatników stosujących rozliczenie miesięcznie
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, (...)
str. 7
1.2.
Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących
Faktury korygujące "in minus" • Rozliczenie u sprzedawcy Do końca 2020 r. podatnicy mieli obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, w celu obniżenia (...)
str. 8
1.3.
Spójne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na PLN dla VAT i podatku dochodowego
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote na potrzeby rozliczania VAT zostały wskazane w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. (...)
str. 10
1.4.
Wydłużenie terminu wywozu towarów dla zachowania stawki 0% do zaliczek z tytułu eksportu towarów
Od 1 stycznia 2021 r. podatnik otrzymujący zaliczkę (całość lub część zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów - w ramach eksportu towarów - ma prawo zastosować (...)
str. 12
1.5.
Inne zmiany w VAT
Zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., objęte pakietem SLIM VAT, dotyczą także m.in.: limitu prezentów o małej wartości (m.in. podwyższono (...)
str. 12
2.
Kolejne ważne zmiany w CIT/PIT od 1 stycznia 2021 r.
W poprzednim numerze BI ( nr 36 z 20.12.2020 r. ) opisaliśmy niektóre zmiany w CIT/PIT, wprowadzone mocą ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. (...)
str. 12
2.1.
Zmiany w uldze dla młodych
W świetle przepisów obowiązujących do końca 2020 r., ulgą dla młodych (tj. osób w wieku do ukończenia 26. roku życia) objęte były przychody: ze stosunku (...)
str. 13
2.2.
Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej
Osoby pracujące za granicą, podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co do zasady, dochody uzyskane za granicą są zobowiązane rozliczyć w Polsce. W celu uniknięcia (...)
str. 13
2.3.
Podwyższenie limitu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT
Dotychczas mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mogli stosować 9% stawkę CIT - zarówno w rozliczeniu rocznym, jak i (...)
str. 14
2.4.
Wydanie majątku likwidowanej spółki - nowe regulacje w CIT
Zgodnie z dotychczasowym art. 14a ustawy o PDOP, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu (...)
str. 14
2.5.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Mocą ustawy nowelizującej niektórzy podatnicy CIT zostali zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Dotyczy to (...)
str. 15
2.6.
Spółka nieruchomościowa - opodatkowanie dla celów CIT/PIT
Definicja spółki nieruchomościowej Mocą ustawy nowelizującej od 1 stycznia 2021 r. do obu ustaw o podatku dochodowym "wprowadzono" nowy podmiot, tj. tzw. spółkę nieruchomościową. Za (...)
str. 15
3.
Przepisy o poborze podatku u źródła ponownie będą przesunięte - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację w sprawie przepisów o poborze podatku u źródła od 1 stycznia 2021 r. Z informacji tej wynika, (...)
str. 17
4.
Tarcza branżowa (6.0) opublikowana
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2020 r., pod poz. 2255, opublikowano ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)
str. 17
5.
Podatek od sprzedaży detalicznej już od 1 stycznia 2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać regulacje wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z (...)
str. 18
6.
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2020 r., pod poz. 2218, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2020 (...)
str. 19
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłacone w styczniu 2021 r. - wybrane zagadnienia
W praktyce podmioty gospodarcze wypłacają niekiedy swoim pracownikom wynagrodzenie za pracę za dany miesiąc do 10-go następnego miesiąca. W artykule przedstawiamy, jak taką wypłatę rozliczyć (...)
str. 19
1.1.
Wypłata wynagrodzenia za grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r. w świetle przepisów prawa pracy
Z przepisów prawa pracy wynika, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie (...)
str. 19
1.2.
PIT i składki ZUS od wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
Wynagrodzenie pracownicze a przychód podatkowy Przychód pracownika ze stosunku pracy powstaje nie w miesiącu, za który to wynagrodzenie jest należne, ale w miesiącu, w którym (...)
str. 20
1.3.
Grudniowe wynagrodzenia w kosztach podatkowych pracodawcy i w ewidencji księgowej
Grudniowe wynagrodzenie w kosztach podatkowych pracodawcy Należności m.in. ze stosunku pracy, czy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy (z zastrzeżeniem dotyczącym wpłat (...)
str. 22
2.
Usługi wynagradzane prowizyjnie - podatki i ewidencja księgowa
Podatnicy niekiedy pośredniczą w sprzedaży towaru/usługi, a od wykonanych czynności wynagradzani są prowizyjnie. Ma to często miejsce w przypadku usług pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych, (...)
str. 25
2.1.
Wynagrodzenie prowizyjne a VAT
Stawka VAT Pozyskiwanie klientów na rzecz innego podmiotu to dla celów VAT świadczenie usługi. Usługa ta podlega z reguły opodatkowaniu VAT według stawki 23%, choć (...)
str. 25
2.2.
Wynagrodzenie prowizyjne jako przychód podatkowy
Zasadą jest, że w przypadku świadczenia usług przychód podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli (...)
str. 26
2.3.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia prowizyjnego
Ustawa o rachunkowości nie określa w sposób szczególny zasad ewidencji przychodów z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego. W związku z tym wynagrodzenie takie należy ujmować w przychodach (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Czy oświadczenie o wyborze opodatkowania sprzedaży budynku może być złożone w akcie notarialnym? - wyrok WSA
W przypadku, gdy do dostawy nieruchomości dochodzi w momencie zawarcia aktu notarialnego, a strony postanawiają o opodatkowaniu transakcji (rezygnując z przysługującego zwolnienia z VAT), oświadczenie (...)
str. 27
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Błędny kod GTU w nowym JPK_VAT - jak skorygować?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W jaki sposób mogę skorygować w nowym JPK_VAT oznaczenie GTU, jeżeli popełniłem błąd przy jego podawaniu w JPK_VAT (pomimo prawidłowo wystawionej (...)
str. 29
2.2.
Brak NIP na paragonie a prawo do wystawienia faktury
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Niekiedy dokonuję zakupów na niższe kwoty (poniżej 450 zł). Zdarzyło mi się już niejednokrotnie, że sprzedawca zaewidencjonował taką sprzedaż w kasie (...)
str. 30
2.3.
Prywatny najem nieruchomości na rzecz firmy - sposób udokumentowania transakcji
Nie zarejestrowałem działalności gospodarczej. Zamierzam wynajmować mieszkanie w ramach najmu prywatnego. Obroty roczne wyniosą 15.000 zł. Jakie elementy powinna zawierać wystawiona faktura z tego tytułu (...)
str. 32
2.4.
Dzierżawa gruntu przez rolnika - stawka VAT i podatek dochodowy
Rolnik (czynny podatnik VAT) podpisał umowę dzierżawy gruntu z firmą budującą farmy wiatrowe. Czy czynność ta podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT? Czy przychody uzyskiwane z (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Warunki uznania niezapłaconej wierzytelności za nieściągalną - interpretacja KIS
Warunkiem zaliczenia niezapłaconej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów jest właściwe udokumentowanie jej nieściągalności oraz odpisanie wierzytelności jako nieściągalnej (dokonanie stosownego zapisu). (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dotacji na kapitał obrotowy
Spółka z o.o. otrzymała dotację na kapitał obrotowy, korzystającą ze zwolnienia z CIT. Wydatki, które "obejmuje" ta dotacja zostały już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania (...)
str. 37
2.2.
Wydatki związane z wytworzeniem produktów, gdy klient rezygnuje z zakupu - prawo do ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. wytwarza wyroby pod konkretne zamówienie. W niektórych wypadkach w trakcie jego realizacji, jeszcze przed "powstaniem" gotowego wyrobu, kontrahenci wycofują się z umowy. (...)
str. 39
2.3.
Usługa nabyta w ramach pakietu a koszty podatkowe
Spółka z o.o. podpisała aneks do umowy z firmą telekomunikacyjną, w ramach którego spółka wybrała pakiet usług: telefon, internet, telewizja. Spółka wybrała ten pakiet (mimo (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Podstawa obliczenia daniny solidarnościowej - interpretacje KIS
Do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są osoby fizyczne, których dochód (za dany rok podatkowy) przekroczył 1.000.000 zł. Osoby te (oprócz podatku dochodowego) są obowiązane dodatkowo (...)
str. 42
2.
Nowe limity w ryczałcie - od kiedy należy stosować? (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Mam firmę na ryczałcie. Zmienia się teraz limit na 2.000.000 euro. Czy to oznacza, że już w 2020 r. mogę mieć przychód na poziomie 2.000.000 (...)
str. 44
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta podstawy opodatkowania w trakcie roku w ramach stosowania przepisów o zatorach płatniczych
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z której rozliczam się na podstawie PKPiR (zaliczki na podatek opłacam w trybie miesięcznym). W 2020 r. wystawiłem fakturę sprzedaży. Klient (...)
str. 45
3.2.
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, gdy współwłaścicielami budynku jest rodzeństwo
Rodzeństwo (brat i siostra) są właścicielami nieruchomości. Każdy z nich, jako współwłaściciel tej nieruchomości, chciałby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. 1) Czy rodzeństwo obejmuje łączny limit (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
Jak już pisaliśmy w poprzednim BI ( nr 36 z 20 grudnia 2020 r. ), od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące (...)
str. 50
2.
Remont nabytej nieruchomości przed jej oddaniem do używania a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja KIS
Jeżeli zakupione składniki majątku wymagają remontu oraz przystosowania do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki dotyczące wykonania przedmiotowych prac, co do zasady, mogą być rozliczane (...)
str. 52
3.
Czy można w trakcie roku zmienić amortyzację liniową na jednorazowy odpis?
Spółka zakupiła środek trwały o wartości niższej niż 10.000 zł i zamiast dokonać jednorazowej amortyzacji, rozpoczęła naliczanie odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej, stosując stawkę określoną (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Antykryzysowa tarcza branżowa dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy
Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych (...)
str. 55
2.
Składki na FP i FS od wynagrodzenia za grudzień
Od grudnia 2020 r. wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy zatrudnionym w firmie pracownikom w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. W efekcie tej zmiany (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2021 r.
W zespole opieki zdrowotnej zatrudniamy m.in. lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych. Obowiązują ich krótsze normy czasu pracy na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Jak obliczyć (...)
str. 60
2.
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie lat kalendarzowych
1) W styczniu 2021 r. zakończy się umowa pracownika, który ma niewykorzystany urlop z bieżącego roku i urlop zaległy z 2020 r. Do końca umowy (...)
str. 61
3.
Zwolnienia grupowe - jak obliczyć odprawę przy wynagrodzeniu akordowym?
W listopadzie i grudniu 2020 r. w firmie przeprowadzane były zwolnienia grupowe. Umowy zwolnionych pracowników zostały rozwiązane 31 grudnia 2020 r. roku. Jak należało obliczyć (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości UWAGA! Zmiana terminów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości". Rekomendacje zostały wydane w związku (...)
str. 65
2.
Oprocentowana pożyczka udzielona pracownikowi ze środków obrotowych
Ze środków obrotowych firmy udzieliliśmy naszemu pracownikowi oprocentowanej pożyczki. W jaki sposób należy ująć ją w księgach rachunkowych i wykazać w sprawozdaniu finansowym? Udzielona pracownikowi (...)
str. 70
3.
Uzgodnienie rozrachunków publicznoprawnych
Na koncie rozrachunkowym z ZUS widnieje saldo zobowiązań. Natomiast po zalogowaniu do platformy usług elektronicznych (PUE) na koncie płatnika pojawia się kwota nadpłaty. Czy w (...)
str. 71
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za sprzedaż energii elektrycznej oraz zielonych świadectw
Posiadamy elektrownię wiatrową, która wytwarza energię elektryczną. Dokonujemy sprzedaży tej energii, przykładowo następuje sprzedaż prądu wyprodukowanego w lutym (zakończenie dostawy 29.02.2020 r.), natomiast data wystawienia (...)
str. 72
5.
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka sprzedała zorganizowaną część przedsiębiorstwa za ustaloną w umowie cenę, zgodnie z raportem z wyceny ZCP. W skład majątku ZCP weszły tylko wartości niematerialne i (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.