Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ujęcie księgowe umorzenia subwencji finansowej z PFR nie zależy od celu, na jaki została ona wykorzystana - wyjaśnienie Min. Fin.
W BI nr 22 z 1 sierpnia 2021 r., w opracowaniu kompleksowym pt. "Umorzenie subwencji z PFR - podatki i ewidencja księgowa w świetle wyjaśnień (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Polski Ład - wybrane planowane zmiany
Polski Ład to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. W ramach tego programu zaproponowano szereg zmian wpływających na system podatkowy. Wybrane propozycje zmian w przepisach podatkowych (PIT i (...)
str. 5
1.1.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i wyższy próg dochodów skali podatkowej
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku Istotną zmianą w systemie podatkowym w ramach Polskiego Ładu jest propozycja podwyższenia kwoty wolnej od podatku. W praktyce kwota wolna (...)
str. 5
1.2.
Ulga podatkowa dla pracowników - tzw. ulga dla klasy średniej
Projekt Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie ulgi dla pracowników, zwanej ulgą dla klasy średniej. Jak wynika z nazwy, ulga ta jest adresowana dla tzw. klasy średniej (...)
str. 6
1.3.
Zmiany w zakresie opłacania i odliczania składki zdrowotnej
Składka zdrowotna płacona od dochodu W projekcie Polskiego Ładu proponuje się, aby m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych (...)
str. 6
1.4.
Wynagrodzenia członków zarządu ze składką zdrowotną
W projekcie Polskiego Ładu przewidziano nowe regulacje składkowe dotyczące członków zarządu spółki (w tym prezesów zarządu) powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, którzy (...)
str. 8
1.5.
Najem prywatny będzie można rozliczać wyłącznie ryczałtem
Istotna zmiana przewidziana w Polskim Ładzie ma dotyczyć podatników osiągających przychody z tzw. najmu prywatnego. W projekcie przewiduje się wyłączenie możliwości opodatkowania przychodów z najmu (...)
str. 8
1.6.
PIT od sprzedaży samochodu po wykupie z leasingu - przez 6 lat
Obecnie częstą praktyką jest, że przedsiębiorcy - po upływie okresu umowy leasingu samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej - wykupują ww. samochód do majątku prywatnego. Sprzedaż (...)
str. 9
1.7.
Księgi rachunkowe i podatkowe będą musiały być prowadzone komputerowo i przesyłane do urzędu skarbowego
W ramach Polskiego Ładu planuje się wprowadzenie - dla podatników CIT - obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (albo uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów), przy użyciu programów (...)
str. 9
1.8.
Definicja zarządu na potrzeby rezydencji podatkowej dla celów CIT
Na gruncie CIT podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. (...)
str. 10
1.9.
Obniżenie limitu płatności gotówkowych
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ( art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego (...)
str. 11
2.
Nowe wzory formularzy identyfikacyjnych
W Dzienniku Ustaw z 2 sierpnia 2021 r., pod poz. 1404, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. (...)
str. 11
3.
Robocza wersja struktury logicznej e-Faktury już dostępna
Zgodnie z projektowanymi zmianami w zakresie VAT, od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają mieć możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). (...)
str. 12
4.
Opublikowano KSR nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności"
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r., pod poz. 119, w drodze komunikatu ogłoszono uchwałę Nr 6/2021 (...)
str. 12
5.
Zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym państwie UE - zmiany w związku z e-commerce
W Dzienniku Ustaw z 9 sierpnia 2021 r., pod poz. 1430, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 lipca 2021 r. (...)
str. 13
6.
Ogłoszono maksymalne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2022 r.
W Monitorze Polskim z 9 sierpnia 2021 r., pod poz. 724, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup programu komputerowego od kontrahenta zagranicznego - podatki i ewidencja księgowa
Polskie podmioty gospodarcze nabywają od kontrahentów zagranicznych licencje na programy komputerowe (użytkowe), na potrzeby prowadzonej działalności. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem nabycia (...)
str. 14
1.1.
Rozliczenie zakupu licencji na program komputerowy dla celów podatku dochodowego
Wydatki na zakup licencji a koszty podatkowe Oprogramowanie komputerowe "dzieli" się generalnie na oprogramowanie systemowe i użytkowe. Pierwsze stanowi integralną część zestawu komputerowego (zwiększając wartość (...)
str. 14
1.2.
Zakup licencji na program komputerowy od kontrahenta zagranicznego - skutki w VAT
Zakup licencji a import usług Dla celów VAT udzielenie licencji na program komputerowy stanowi świadczenie usług. Za miejsce świadczenia tego rodzaju usługi na rzecz podatnika (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa zakupu licencji na program komputerowy
Ewidencja księgowa zakupu licencji na program komputerowy - w ramach importu usług - może przebiegać następująco: 1. Faktura dokumentująca import usług: - Wn konto 30 (...)
str. 19
2.
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - wybrane zagadnienia
W praktyce zdarzają się przypadki, gdy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) podejmuje decyzję o jej przekształceniu w spółkę z o.o. W artykule tym (...)
str. 20
2.1.
Uregulowania prawne przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (...)
str. 20
2.2.
Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. na gruncie PIT/CIT
Przekształcenie a przychód osoby fizycznej Dla celów PIT źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Do takich przychodów kwalifikuje się wartość wkładu określoną w statucie lub (...)
str. 21
2.3.
Zmiana formy prawnej a VAT
Nadwyżka VAT naliczonego W przypadku, gdy kwota VAT naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty VAT należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę (...)
str. 24
2.4.
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe
Księgi rachunkowe/sprawozdanie finansowe firmy osoby fizycznej W ustawie o rachunkowości wskazano sytuacje, w których jednostki są zobowiązane do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dokonuje się tego m.in. (...)
str. 25
IV.
PODATEK VAT
1.
Ulga na złe długi w przypadku śmierci dłużnika - interpretacja KIS
Podatnik w związku z niezrealizowaniem płatności przez dłużnika i jego śmiercią jest uprawniony do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT. Może tego dokonać (...)
str. 27
2.
Oznaczanie w JPK_VAT transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi w gminach - wyjaśnienie Min. Fin.
W stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2021 r. w JPK_VAT trzeba było stosować oznaczenie "TP", w przypadku istnienia między nabywcą a dokonującym dostawy towarów (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Oznaczenia MPP nie stosuje się zarówno w ewidencji sprzedaży, jak i zakupu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję zarówno sprzedaży, jak i zakupu towarów objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono w JPK_VAT zmianę (...)
str. 29
3.2.
Punkt kompleksowej obsługi (OSS) - wybrane zagadnienia
Jak już wielokrotnie pisaliśmy, od 1 lipca 2021 r. w ustawie o VAT wprowadzono regulacje objęte tzw. pakietem VAT e-commerce. Celem nowych rozwiązań jest uszczelnienie (...)
str. 30
3.3.
JPK_VAT a numeracja faktur i drukowanie ewidencji
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Faktury numeruję dodatkowo zgodnie z księgą przychodów i rozchodów prowadzoną dla celów podatku dochodowego i ewidencją VAT. Czy powinienem nadawać im (...)
str. 31
3.4.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu importu towarów na podstawie PZC
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję importu towarów. Korzystam z usług agencji celnej (przedstawiciela bezpośredniego), która dokonuje wszystkich formalności celnych. Agencja wysłała mi mailem dokument PZC. (...)
str. 33
3.5.
Zapewnienie sieci zbierania pojazdów a oznaczenia GTU
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę stację demontażu pojazdów. Zawarłem z klientem (prowadzącym autoryzowany salon sprzedaży samochodów) umowę na zapewnienie sieci zbierania odpadów. Na koniec miesiąca (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Dodatkowe świadczenie wypłacone delegowanym pracownikom a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Dodatkowe świadczenie, wypłacone przez spółkę z o.o. delegowanym do pracy w tej spółce pracownikom zagranicznej spółki macierzystej, z tytułu spędzania urlopu w Polsce, mogą zostać (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczka na podatek dochodowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. Jak spółka powinna ustalać zaliczki na podatek dochodowy w 2021 r.? Ustalając zaliczki (...)
str. 36
2.2.
Wydatki na badania okresowe urządzeń - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. ponosi wydatki na badania okresowe urządzeń (środków trwałych), które są przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego. Badania te są ważne 3 lata. Kwalifikujemy (...)
str. 38
2.3.
Umorzenie pożyczki otrzymanej przez SP ZOZ
SP ZOZ jest w krytycznej sytuacji finansowej i ma otrzymać od samorządu województwa pożyczkę na bieżącą działalność. Pożyczka ta prawdopodobnie w 2022 r. zostanie częściowo (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki sfinansowane dotacją z FP otrzymaną w związku z COVID-19 w kosztach podatkowych - interpretacja KIS
Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odliczanie składek ZUS przez wspólników spółki komandytowej
Spółka komandytowa od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Wspólnikami spółki (komplementariuszami i komandytariuszami) są wyłącznie osoby fizyczne. Przed uzyskaniem statusu podatnika CIT, (...)
str. 43
2.2.
Najem nieruchomości stanowiącej współwłasność - PIT i VAT
Trzy osoby fizyczne są współwłaścicielami nieruchomości (lokali użytkowych i mieszkalnych). Osoby te są ze sobą spokrewnieni (dwóch braci i ciocia). Nieruchomości są wynajmowane w ramach (...)
str. 45
2.3.
Obniżenie czynszu w zamian za prace na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o obniżeniu wysokości czynszu jednemu z jej członków, w zamian za prace, jakie będzie on wykonywał na rzecz tej wspólnoty (odbieranie (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wydatków na wymianę pokrycia dachowego - interpretacja KIS
Wydatki dotyczące wymiany pokrycia dachowego należy uznać za wydatki remontowe. Stanowią one koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, które podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania (...)
str. 50
2.
Klimatyzatory nabyte do obsługi nieruchomości inwestycyjnych
Spółka z o.o. posiada nieruchomości przeznaczone na wynajem, zakwalifikowane dla celów bilansowych do inwestycji wycenianych na koniec roku według cen rynkowych. Nie posiada natomiast żadnych (...)
str. 51
3.
Wartość początkowa oraz jednorazowy odpis amortyzacyjny środka trwałego zakupionego wraz z dodatkowym osprzętem
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych zakupił fabrycznie nowy aparat fotograficzny oraz jednocześnie baterię (akumulator) i obiektyw. Łączna wartość wydatków wraz z kosztami (...)
str. 54
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Wpłaty do PPK - wybrane zagadnienia
Na stronie internetowej www.mojeppk.pl znajdują się porady dotyczące m.in. prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z naliczaniem wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Wśród nich, w zakładce (...)
str. 55
2.
Sprzedaż dla firm a podatek od sprzedaży detalicznej
Podatek od sprzedaży detalicznej - regulacje ustawowe Podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej są sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej (art. (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS od rekompensaty przekazanej pracownikowi przebywającemu w zagranicznej podróży służbowej - interpretacja ZUS
Kwota wypłaconego pracownikowi świadczenia pieniężnego będącego rekompensatą za podróż międzynarodową nie stanowi należności przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Tym samym takie świadczenie nie może (...)
str. 58
2.
Wyrównanie świadczeń dla byłego pracownika a składki na FP, FS i FEP
Byłemu pracownikowi wypłacone zostanie wyrównanie wynagrodzenia oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Czy od tego rodzaju wypłaty powinniśmy naliczyć jemu składki na FP, FS i FEP? (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajęcia wynagrodzenia i adnotacja o zajęciu w świadectwie pracy
1) Zatrudniamy pracownika, który ma zajęte wynagrodzenie za pracę. Za miesiąc kończy się jego umowa o pracę. Dokumenty dotyczące zajęcia przechowujemy w osobnym segregatorze. Czy (...)
str. 61
2.
Prawo do odwołania z urlopu w przypadku choroby osoby zastępującej pracownika
Uzyskaliśmy informację, że osoba zatrudniona na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym uległa zarażeniu wirusem COVID-19. Czy może to stanowić podstawę do odwołania pracownika z (...)
str. 63
3.
Czy lunch w usłudze hotelowej wpłynie na wysokość diety delegacyjnej?
Rozliczając podróż służbową pracownik przedłożył m.in. rachunek z hotelu, w którym wyszczególniona jest pozycja "lunch". Jak ustalić w takiej sytuacji wysokość przysługującej diety? Wysokość przysługującej (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej nieosiągającej przychodów
W październiku 2019 r. została utworzona spółka komandytowa, której rok obrotowy zakończył się w 2020 r. Spółka w całym okresie nie osiągnęła żadnego przychodu. Czy (...)
str. 66
2.
Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w różnych walutach
Jednostka wobec tego samego kontrahenta krajowego posiada należność i zobowiązanie. Należność wyrażona jest w euro (przy czym VAT wykazany na fakturze wyrażony jest w złotych). (...)
str. 69
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na bhp pracowników
Spółka zleca nadzór bhp podmiotowi zewnętrznemu. Usługi będą dotyczyły m.in. wdrożenia procedur bhp, szkoleń tematycznych, prowadzenia dokumentacji, sprawdzenia uprawnień nowych pracowników, bieżącej kontroli przestrzegania w (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Umorzenie subwencji z PFR - ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
W czerwcu 2021 r. została nam umorzona subwencja z PFR, jaką otrzymaliśmy w 2020 r. Ponieważ nasze sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie jest jeszcze (...)
str. 73
4.2.
Towary zniszczone podczas ulewy
Wskutek ulewy, jaka przeszła nad naszym zakładem, zalany został magazyn towarów w wyniku czego część z nich nie nadaje się do sprzedaży. Jak zaksięgować ich (...)
str. 73
4.3.
Ewidencja kosztów napraw gwarancyjnych produktów
W ramach reklamacji przyjmujemy od nabywców niesprawne produkty, naprawiamy je i następnie ponownie wydajemy odbiorcom. W jaki sposób ewidencjonować takie zdarzenia przyjmując, że nie tworzymy (...)
str. 74
4.4.
Zwrot dopłat wniesionych przez wspólników
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych zwrot dopłat wniesionych przez wspólników? Czy wartość zwrotu powinna obciążyć koszty finansowe, czy zostać rozliczona z kapitałem? W (...)
str. 75
4.5.
Sprawozdanie finansowe wspólnoty przekazywane do Szefa KAS
Czy wspólnota mieszkaniowa, która prowadzi pozaksięgową ewidencję kosztów, musi sporządzić i przekazać do Szefa KAS roczne sprawozdanie finansowe? Kwestia przedstawiona w pytaniu była przedmiotem interpretacji (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.