Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Można już składać zeznania podatkowe za pomocą usługi Twój e-PIT - informacja Min. Fin.
W dniu 15 lutego 2021 r. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2020 r. Od tego dnia Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla podatników PIT (za (...)
str. 4
2.
Rozliczanie faktur korygujących "in minus" w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Od 1 stycznia 2021 r. - w ramach tzw. pakietu SLIM VAT - wprowadzono zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących. Przypominamy, że sprzedawca rozlicza fakturę (...)
str. 5
3.
Urząd skarbowy właściwy dla oddziału firmy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują podmioty o istotnym znaczeniu gospodarczym i społecznym. Są one właściwe dla obsługiwanych podmiotów zarówno w zakresie realizowanych przez nie obowiązków podatnika, (...)
str. 12
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Termin złożenia CIT-8 za 2020 r. ma zostać przesunięty
Zgodnie z przepisami, podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, roczne zeznanie podatkowe CIT-8 za 2020 r. powinni złożyć do 31 marca 2021 (...)
str. 12
2.
Zmiany dotyczące przesyłania deklaracji i podań oraz opatrywania ich właściwym podpisem
W Dzienniku Ustaw z 12 lutego 2021 r., pod poz. 285, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 r. (...)
str. 12
3.
E-faktury - nowa forma dokumentowania transakcji
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - wybrane zagadnienia
W praktyce podmioty gospodarcze posiadają często niezapłacone wierzytelności lub nieuregulowane zobowiązania. W 2020 r. weszły w życie przepisy (tzw. ulga na złe długi/przepisy o zatorach (...)
str. 14
1.1.
Rozliczenie ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT
Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT polega na odpowiedniej korekcie podstawy opodatkowania/straty podatkowej/dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania (...)
str. 14
1.2.
Ulga na złe długi dla celów VAT
Również dla celów VAT brak zapłaty wierzytelności/zobowiązania w określonym terminie stanowi przesłankę do stosowania ulgi na złe długi, przy czym przepisy ustawy o VAT nie (...)
str. 19
1.3.
Ulga na złe długi w ewidencji księgowej wierzyciela i dłużnika
Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT (polegająca na korekcie postawy opodatkowania/straty podatkowej) nie jest ujmowana w księgach rachunkowych wierzyciela/dłużnika. Korekty te są jedynie uwzględniane (...)
str. 20
2.
Wycena faktury korygującej wystawionej w walucie obcej - dla celów podatkowych i bilansowych
W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której po wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaż towaru/usługi zachodzi konieczność skorygowania dokonanej transakcji (np. na skutek popełnionego pierwotnie błędu, (...)
str. 21
2.1.
Faktura korygująca w walucie obcej - przeliczenie na złote dla celów VAT
Faktura korygująca, wystawiona w walucie obcej, powinna być przeliczona na złote - w celu jej prawidłowego rozliczenia dla celów VAT (zarówno w przypadku sprzedawcy, jak (...)
str. 21
2.2.
Wycena faktur korygujących w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
Faktura korygująca przychód podatkowy W sytuacji, gdy podatnik (sprzedawca) wystawi w walucie obcej fakturę korygującą przychód, to powinien ją odpowiednio wycenić także dla celów podatku (...)
str. 22
2.3.
Zasady wyceny faktur korygujących w księgach rachunkowych
Rozliczając faktury korygujące, w tym wystawione w walucie obcej, dla celów rachunkowych należy pamiętać, że: w przypadku sprzedaży - wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych a VAT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Karty paliwowe to bezgotówkowy sposób zapłaty m.in. za paliwo. Ich stosowanie polega na tym, że posiadacz takiej karty bezgotówkowo nabywa paliwo (a także inne towary/usługi) (...)
str. 25
2.
Możliwość wyłączenia kasy on-line w okresie bezczynności - interpretacja KIS
Co do zasady, kasa rejestrująca on-line powinna być połączona z internetem w czasie godzin pracy (otwarcia firmy), a nie tylko wtedy, gdy dochodzi do transakcji (...)
str. 27
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Składanie JPK_VAT - wybrane zagadnienia
Począwszy od rozliczenia za październik (IV kwartał) 2020 r., podatnicy mają obowiązek sporządzania i przesyłania nowego JPK_VAT. Jest to dokument elektroniczny, który składa się z (...)
str. 28
3.2.
Użyczenie obiektu do prowadzenia działalności przez członka rodziny - skutki podatkowe
Dwaj bracia, prowadzący odrębne działalności gospodarcze w zakresie nauki pływania, zawarli między sobą umowę użyczenia. Na podstawie tej umowy, jeden z braci użyczył drugiemu część (...)
str. 29
3.3.
Sposób wystawienia faktury, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT
Podatnik świadczy na rzecz firm zarówno usługi zwolnione przedmiotowo z VAT (nauka języków obcych), jak i opodatkowane VAT. Jaką podstawę prawną podatnik powinien podawać na (...)
str. 32
3.4.
Najem prywatny a kasa fiskalna
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Ponadto, wraz z żoną posiadam apartament nad morzem, (...)
str. 33
3.5.
Opłaty za świadczenia przedszkola niepublicznego - rozliczenie VAT i CIT
Spółka z o.o. prowadzi przedszkole niepubliczne wpisane do rejestru placówek oświatowych. Z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola, ich rodzice zobowiązani są do uiszczania czesnego na (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi a przychód podatkowy - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy usługa nie została jeszcze wykonana, ale nastąpiło wygenerowanie faktury, na podstawie której otrzymano wynagrodzenie, to przychód po stronie podatnika powstanie w momencie (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w ramach tarczy 6.0 a przychody podatkowe
Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników, w ramach tarczy 6.0. Czy wartość tego dofinansowania stanowi przychód podatkowy dla spółki? Na podstawie (...)
str. 40
2.2.
Podatek od nieruchomości za lata ubiegłe - rozliczenie dla celów CIT
W wyniku ponownych pomiarów powierzchni budynków okazało się, że podatek od nieruchomości za lata 2017-2018 był wykazany w deklaracjach w kwocie niższej, niż należało. Zaległy (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wydatki związane z firmowym samochodem wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej - w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) posiada samochód osobowy (środek trwały), który jest wykorzystywany przez pracownika wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej spółki, jednak do pojazdu (...)
str. 43
3.2.
Spółka jawna osób fizycznych a status podatnika CIT w 2021 r.
Wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne. Czy spółka powinna wypełnić jakieś obowiązki informacyjne, aby nie uzyskać w 2021 r. statusu podatnika CIT? Od 1 (...)
str. 43
3.3.
Możliwość opłacania przez spółkę z o.o. estońskiego CIT w 2021 r.
Spółka z o.o. (X) jest wspólnikiem innej spółki z o.o. (Y). Czy w tej sytuacji spółka (X) może stosować w 2021 r. ryczałt od dochodów (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup bezimiennej polisy OC członkom organów spółki a PIT - wyrok NSA
W sytuacji zawarcia bezimiennej polisy OC, gdy nie ma możliwości określenia wartości nieodpłatnego świadczenia przypadającego na konkretną osobę (np. na zarządzającego spółką czy innych członków (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot wpłaconej kwoty i ponowna płatność w MPP a koszty uzyskania przychodów
Kontrahent wystawił fakturę na kwotę 35.000 zł za zakup sprzętu komputerowego, którą powinnam zapłacić z zastosowaniem MPP. Dokonując przelewu za tę fakturę nie zastosowałam jednak (...)
str. 47
2.2.
Sfinansowanie zleceniobiorcy testu na COVID-19 a przychód podatkowy
Osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy zlecenia, przed wyjazdem na dane zlecenie, poddają się testowi na COVID-19. Koszt takiego testu pierwotnie ponosi zleceniobiorca, a (...)
str. 48
2.3.
Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej - skutki w PIT
Przedsiębiorca opodatkowany według zasad ogólnych, prowadzący PKPiR, opłaca za siebie wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy może odliczyć od podatku składkę zdrowotną zapłaconą za listopad (...)
str. 49
2.4.
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z USA
Osoba fizyczna otrzymuje świadczenie emerytalne ze Stanów Zjednoczonych. Emerytura jest wypłacana miesięcznie z Social Security, który pobiera od niej amerykański podatek dochodowy. Czy polski bank (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych aportem wraz z powstaniem "agio" w świetle zmienionych przepisów - interpretacja KIS
Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej otrzymanych aportem środków trwałych mogą być zaliczane w całości do kosztów podatkowych. Na powyższe nie ma wpływu fakt, że (...)
str. 53
2.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane w 2021 r. dotyczące środków trwałych objętych jednorazowym odpisem w 2020 r.
W 2020 r. nabyliśmy środek trwały o dużej wartości. Dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ograniczonego limitem w wysokości 100.000 zł. Ponieważ nie została zamortyzowana cała wartość (...)
str. 55
3.
Wartość początkowa środka trwałego wykupionego z leasingu operacyjnego
Sp. z o.o., zajmująca się działalnością produkcyjną, wykupiła środek trwały (centralę klimatyzacji) z leasingu operacyjnego. Faktura zakupu została wystawiona na kwotę 56 zł, przy czym (...)
str. 56
3.1.
Rozliczenie wykupu przedmiotu umowy leasingu operacyjnego
Wykup przedmiotu umowy leasingu operacyjnego dla celów podatku dochodowego rozlicza się na zasadach ogólnych stosowanych do nabycia rzeczowych składników majątku. Najczęściej wykupiony przedmiot umowy leasingu (...)
str. 57
3.2.
Ewidencja wykupu w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych, w związku z wykupem przedmiotu leasingu operacyjnego, mogą wystąpić następujące zapisy: 1.Faktura za wykup: a) kwota netto: - Wn konto 30 "Rozliczenie (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Obowiązek przekazania do ZUS druku ZUS ZSWA
Dnia 31 marca 2021 r. upływa termin przekazania do ZUS druku ZUS ZSWA za 2020 r. W innym terminie (niż do 31 marca danego roku) (...)
str. 59
2.
Nie każda zawarta umowa podlega zgłoszeniu w ZUS
Jesteśmy spółką z o.o. Nie jesteśmy płatnikiem składek, ponieważ nie zgłaszamy żadnych osób do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Czy mamy obowiązek informować ZUS (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zatrudnienie kierowcy do przewozu ładunków niebezpiecznych
Zamierzam zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na cały etat, na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego z uprawnieniami ADR. W ramach obowiązków planujemy zlecić mu (...)
str. 61
2.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego
Pracownikowi za kilka dni zakończy się okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, na którym przebywał przez 12 miesięcy. Czy możemy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na (...)
str. 63
3.
Konsekwencje odmowy podjęcia pracy zdalnej przez pracownika
Pracownik, którego chcieliśmy przesunąć do pracy zdalnej, odmówił wykonania tego polecenia. Czy odmowa taka może stanowić podstawę do nałożenia kary porządkowej oraz czy możemy go (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Bilans 2020 - wartości niematerialne i prawne - definicja, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystania programów komputerowych. Czasami mogą być one bezpłatne, a w innym przypadku, aby z nich (...)
str. 66
1.1.
Co należy rozumieć przez wartości niematerialne i prawne?
W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne (dalej: wnip), to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do (...)
str. 66
1.2.
Wycena bilansowa wnip
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, wnip wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów (...)
str. 67
1.3.
Prezentacja wnip w bilansie
W bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazuje się wnip z podziałem na: A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne (...)
str. 67
2.
Korekta rozliczenia transakcji bezgotówkowej
W grudniu 2020 r. podczas finalizacji sprzedaży detalicznej doszło do pomyłki w wyniku czego sprzedawca na terminalu płatniczym wprowadził niewłaściwą (zawyżoną) kwotę. Klientowi potrącono z (...)
str. 69
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych umorzonych składek ZUS
Czy składki ZUS, które zostały w całości umorzone w związku z przepisami o COVID-19 podlegają zaksięgowaniu na koncie syntetycznym (jako przychody), czy pozabilansowym? Jak postąpić, (...)
str. 70
4.
Badanie sprawozdania finansowego spółki jawnej będącej od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT
Rok obrotowy spółki jawnej obejmuje okres od 1 lutego do 31 stycznia. Czy w przypadku sporządzenia przez spółkę jawną sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający uzyskanie (...)
str. 72
5.
Ewidencja grantu otrzymanego w ramach programu inteligentny rozwój
Firma otrzymała z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu grant w ramach programu inteligentny rozwój. Otrzymaliśmy także zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis na kwotę 200 (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.