Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Spółka komandytowa w 2021 r. po uzyskaniu statusu podatnika CIT - wyjaśnienia organów podatkowych
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe (mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) uzyskały status podatnika CIT, (...)
str. 4
1.1.
Pozostawienie zysku z lat ubiegłych w spółce komandytowej a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Pozostawione w spółce komandytowej przysługujące wspólnikowi należności z tytułu udziału w zyskach za lata ubiegłe, nie stanowią dla tej spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń. (interpretacja (...)
str. 4
1.2.
Koszty usług niematerialnych po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT
Po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, spółka ta będzie zobowiązana wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów usługi świadczone przez wspólników na zasadach wskazanych w (...)
str. 5
2.1.
Rozpoczęcie procesu umorzeń tarczy finansowej 1.0
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfrsa.pl) poinformowano, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 (...)
str. 7
2.2.
Będą zmiany w tarczy finansowej PFR dla dużych firm
Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono informację o przyjęciu - w dniu 19 marca 2021 r. - uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Wydłużono termin na rozliczenie CIT
W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2021 r., pod poz. 571, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. (...)
str. 8
2.
Przesunięto terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2020 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2021 r., pod poz. 572, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 (...)
str. 8
3.
Projekt kolejnych zmian w przepisach związanych z pandemią
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowało projekt kolejnej nowelizacji tzw. specustawy. Projekt ten został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w (...)
str. 10
4.
Propozycja MRPiT dotycząca utworzenia fundacji rodzinnej
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przygotowało projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Według założeń, projekt ten może trafić do parlamentu w drugiej połowie 2021 r. (...)
str. 11
5.
Nowy wzór zbiorczej deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe
W Dzienniku Ustaw z 30 marca 2021 r., pod poz. 579, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Korekta VAT od zakupu samochodu osobowego - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której podatnik koryguje VAT odliczony od zakupu samochodu osobowego. Ma to miejsce np. gdy nabyty samochód osobowy był (...)
str. 13
1.1.
Zasady korygowania VAT od zakupu samochodu osobowego
Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi Zasadą jest, że podatnicy mają prawo do odliczenia VAT od zakupu towarów lub usług w takim zakresie, (...)
str. 13
1.2.
Korekta VAT od zakupu samochodu osobowego - skutki w podatku dochodowym
Korekta VAT w przychodach i kosztach podatkowych Dla celów podatku dochodowego VAT naliczony nie stanowi generalnie kosztu uzyskania przychodów. Może być on jednak kosztem podatkowym, (...)
str. 16
1.3.
Korekta VAT związana ze zmianą przeznaczenia samochodu osobowego w ewidencji księgowej
Korekta VAT naliczonego, związana ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu osobowego dla celów VAT (w tym jego sprzedaży), wiąże się w sposób pośredni z działalnością operacyjną (...)
str. 17
2.
Szkolenie członka zarządu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze ponoszą niekiedy wydatki na różnego rodzaju świadczenia dla członków zarządu, m.in. związane ze szkoleniami, studiami czy kursami (np. językowymi) tych osób. W artykule (...)
str. 18
2.1.
Sfinansowanie członkowi zarządu szkolenia a przychód podatkowy i składki ZUS
Przychód podatkowy członka zarządu Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące m.in. do składu zarządów, kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej (...)
str. 18
2.2.
Wydatki na szkolenia członków zarządu a koszty podatkowe spółki
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 20
2.3.
Szkolenia członków zarządu a VAT
Prawo do odliczenia VAT Należy zauważyć, że szkolenia, kursy czy studia (w tym członków zarządu) mogą być zwolnione z VAT. W takim przypadku spółka nie (...)
str. 21
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na szkolenia członków zarządu
Wydatki ponoszone na szkolenia/studia/kursy członków zarządu to koszty działalności operacyjnej jednostki. Faktura dokumentująca zakup ww. usługi może zostać zaksięgowana (zakładając, że występuje tu kwota VAT): (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Polskie przepisy dotyczące odliczania VAT od WNT niezgodne z prawem UE - wyrok TSUE
Przepisy ustawy o VAT dotyczące odliczania VAT z tytułu WNT są niezgodne z prawem unijnym. (wyrok TSUE z 18 marca 2021 r., sygn. akt C-895/19 (...)
str. 22
2.
Faktura za eksploatację lokalu mieszkalnego, gdy jeden z małżonków wykorzystuje go w działalności gospodarczej - interpretacja KIS
Jeżeli lokal mieszkalny wykorzystuje w działalności gospodarczej jeden z małżonków, nie ma przeszkód, aby na fakturze za eksploatację tego lokalu znalazły się dane obojga małżonków (...)
str. 24
3.
Usługi sportowe - rozliczanie VAT w świetle odpowiedzi Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Podatnicy świadczący usługi sportowe (usługi wstępu na basen, siłownię, itp.) sprzedają często klientom karnety wstępu. Karnet umożliwia korzystanie z obiektu sportowego w określonym czasie, upoważnia (...)
str. 25
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Faktura korygująca - oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności"
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W marcu br. wystawiłem fakturę dokumentującą sprzedaż różnych towarów (w tym wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Wartość (...)
str. 26
4.2.
Faktury zakupu - przechowywanie i ujmowanie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wprowadzając faktury do ewidencji sprzedaży/zakupu nadaję im numer porządkowy i zapisuję go na fakturze. Nadany numer nie zawsze odpowiada liczbie porządkowej (...)
str. 27
4.3.
Odliczanie VAT z tytułu nabycia i eksploatacji samochodu specjalnego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem samochód o przeznaczeniu sklep/bar o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3.500 kg. Z dokumentów wynika, że jest to samochód specjalny o (...)
str. 29
4.4.
Usługi prawnicze a zwolnienie z kasy rejestrującej
Świadczę usługi prawnicze. Czy mam prawo korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Świadcząc usługi prawnicze na (...)
str. 30
4.5.
Poniesienie nakładów w ramach inwestycji i ich nieodpłatne przekazanie właścicielowi - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję inwestycję rozbudowy budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Przeprowadzenie tej inwestycji uzależnione jest od przebudowania linii energetycznej napowietrznej na linię kablową. (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu przedawnionego zobowiązania - interpretacja KIS
Jeżeli koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, to dopiero po upływie tego dnia zobowiązanie można uznać za przedawnione. Przychód podatkowy z tytułu (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Brak faktury a ujęcie wydatku w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. ponosi różnego rodzaju wydatki, jednak zdarza się, że na dzień zamknięcia miesiąca (roku), którego wydatek ten dotyczy, spółka nie dysponuje fakturą. Czy (...)
str. 35
2.2.
Otrzymanie dofinansowania do kosztów szkolenia ze środków EFS - skutki w CIT
Pracownik spółki z o.o. uczestniczył w szkoleniu, które zostało w części sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (...)
str. 36
2.3.
Podatkowe skutki częściowego wycofania wkładu wniesionego do spółki komandytowej
Spółka z o.o. (X) będąca komandytariuszem spółki komandytowej posiada 10% udziału w tej spółce. Pozostali wspólnicy: spółka kapitałowa (komplementariusz) i dwie osoby fizyczne (komandytariusze) posiadają (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odliczanie wydatków na zakup sprzętu, urządzeń i narzędzi w ramach ulgi rehabilitacyjnej - interpretacja KIS
Wydatek poniesiony na zakup drukarki w postaci urządzenia wielofunkcyjnego, będącego sprzętem ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, można odliczyć (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczki na podatek nieprzekraczające 1.000 zł
W styczniu 2021 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. Zaliczka na podatek za styczeń br. wyniosła 190 zł, a za luty br. (...)
str. 42
2.2.
Samochód osobowy wykorzystywany w działalności gospodarczej jednego z małżonków a koszty uzyskania przychodów
Żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której chciałaby wykorzystywać samochód osobowy męża na podstawie umowy użyczenia. Mąż nie prowadzi działalności gospodarczej. Samochód został zakupiony po (...)
str. 44
2.3.
Sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W 1999 r. zakupiłam wraz z mężem (wspólność majątkowa) oraz córką - zabudowaną nieruchomość. Budynek przebudowałam na sklep i warsztat, a (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Likwidowane nakłady inwestycyjne nie zawsze mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - wyrok NSA
Podatnik nie ma prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fizycznie likwidowanych nakładów inwestycyjnych, poczynionych na wynajmowaną nieruchomość, gdy ww. nakłady nie są częścią składową, a (...)
str. 48
2.
Czy można jednocześnie stosować dwa rodzaje jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 100.000 zł i 50.000 euro?
Czy istnieje możliwość zastosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do zakupionego w 2020 r. sprzętu medycznego (grupa 8 KŚT), którego łączna wartość wynosi około 170.000 zł, a (...)
str. 50
3.
Wydatki na budowę zjazdu publicznego do własnej nieruchomości
Firma poniosła nakłady na wykonanie zjazdu publicznego do własnej nieruchomości (zakładu). Poniesione wydatki nie przekraczały kwoty 10.000 zł. Czy wydatki takie mogą zostać zaliczone do (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiana definicji wolnego zawodu a prawo do małego ZUS plus - interpretacja ZUS
Regulacje dotyczące małego ZUS plus nie mają zastosowania m.in. do osób, które w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu w (...)
str. 54
2.
Składki ZUS przedsiębiorcy za okres izolacji z powodu COVID-19
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z której składki ZUS opłacam na ogólnych zasadach. Podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W drugiej połowie marca br. przebywałem na izolacji w (...)
str. 56
3.
Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez mikroprzedsiębiorcę
Firma posiada status mikroprzedsiębiorcy. Czy jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to jest ona zobowiązana do zawarcia umowy (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zwrot kosztów przejazdów samochodem elektrycznym w podróży służbowej
Niektórzy pracownicy odbywają podróż służbową prywatnym samochodem elektrycznym. W firmie zwracamy koszty przejazdu w formie kilometrówki, gdzie stawka za kilometr przebiegu pojazdu jest uzależniona od (...)
str. 59
2.
Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS i potrącenia z tych świadczeń
1) Jesteśmy spółką z o.o. i prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2020 r., w związku z trudnościami finansowymi spółki, wprowadziliśmy do regulaminu ZFŚS zapis, (...)
str. 61
3.
Czy nagroda jubileuszowa objęta jest ograniczeniami wynikającymi ze specustawy?
Pracownikowi instytucji kultury wypłacona zostanie nagroda jubileuszowa z tytułu 35-lecia pracy zawodowej. Czy jej wysokość objęta jest ograniczeniami wynikającymi ze specustawy? Nie. Pracownik powinien otrzymać (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
BILANS 2020 - założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Jak wielokrotnie przypominaliśmy, jednostki przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r. mogą korzystać z opracowania udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) pt. "Sprawozdanie finansowe (...)
str. 64
2.
Odpisywanie w koszty wydatków na zakup towarów i materiałów
W jaki sposób ewidencjonować towary i materiały, których wartość w momencie zakupu odnoszona jest bezpośrednio w koszty? Czy zakładając, że nie prowadzimy żadnej ewidencji zapasów (...)
str. 67
2.1.
Podstawa prawna stosowania uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Kierownik jednostki, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na (...)
str. 68
2.2.
Ewidencja księgowa odpisania materiałów i towarów w koszty w momencie zakupu
Prowadząc uproszczoną metodę ewidencji materiałów i towarów, nie ujmuje się ich na koncie 31 "Materiały" i koncie 33 "Towary", tylko odnosi ich wartość bezpośrednio na (...)
str. 69
2.3.
Korekta kosztów o wartość zapasów
Na dzień bilansowy w kosztach, do których zostały odniesione wartości wydanych do zużycia materiałów i sprzedanych towarów, powinna pozostać tylko wartość faktycznie zużytych materiałów i (...)
str. 69
3.
Koszty usług pokryte refundacją w księgach rachunkowych oraz rozliczeniu podatkowym
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. koszty dotyczące usług szkolenia pracowników, które następnie zostały jednostce zrefundowane? Czy należy dokonać korekty kosztów, (...)
str. 71
4.
Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w przypadku stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT
W 2020 r. opłacaliśmy CIT stosując 19% stawkę podatku. Czy przy zastosowaniu ww. stawki należy naliczyć także podatek odroczony na 31 grudnia 2020 r. przyjmując, (...)
str. 73
5.
Ewidencja księgowa w ZCP faktur wystawionych na spółkę wnoszącą ZCP
Ze spółki z o.o. została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP), na bazie którego powstała nowa spółka z o.o. ZCP, która objęła lokal handlowy i towary (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.