Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 13:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Mijają terminy ważne dla podatników
1.1.
Przed 1 stycznia 2022 r. niektóre spółki jawne muszą złożyć informację o wspólnikach CIT-15J
Informacja CIT-15J to informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej. (...)
str. 4
1.2.
Do końca grudnia 2021 r. trzeba wypełnić obowiązki w zakresie cen transferowych
Podmioty powiązane, które są zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu w terminie do końca dziewiątego miesiąca po (...)
str. 4
1.3.
W dniu 28 grudnia br. mija termin płatności podatku w formie karty podatkowej za grudzień 2021 r.
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej podatek dochodowy w tej formie wpłacają do urzędu skarbowego, bez wezwania, w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za (...)
str. 5
1.4.
TAX FREE - obowiązek stosowania kas on-line od 1 stycznia 2022 r.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w zakresie systemu zwrotu VAT podróżnym - TAX FREE. Związane są one z wprowadzeniem elektronicznego (...)
str. 5
2.
Kalkulator w ZUS dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r. - informacja ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że w drugiej połowie stycznia 2022 r. udostępni płatnikom składek specjalny kalkulator, który ułatwi im ustalenie podstawy wymiaru (...)
str. 6
3.
Podatkowe skutki nielegalnego zatrudniania pracowników w 2022 r. - informacja Min. Fin.
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy - wprowadzone w ramach Polskiego Ładu - na mocy (...)
str. 6
4.
Umorzenie subwencji PFR a limity podatkowe - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, przedsiębiorcy uzyskali m.in. subwencję PFR z tarczy finansowej, która po spełnieniu określonych warunków została umorzona w części lub w (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w JPK_VAT od 2022 r.
Planowane zmiany Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych (...)
str. 9
2.
Wzór e-Faktury już dostępny
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, w wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać tzw. e-Faktury, czyli faktury ustrukturyzowane, (...)
str. 11
3.
Planowane obniżenie stawek VAT
Tarcza antyinflacyjna Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się (...)
str. 12
4.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących od 2022 r.
Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie (...)
str. 13
5.1.
Nowelizacja rozporządzeń dotyczących cen transferowych
Obecnie szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych określa - dla celów CIT - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia (...)
str. 14
5.2.
Termin wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków na gruncie PIT ma zostać ponownie przedłużony
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 r. na gruncie ustawy o PDOF (również ustawy o PDOP, kwestię tę tu pomijamy) funkcjonują przepisy w zakresie podatku (...)
str. 16
6.
Zgłoszenia INTRASTAT - nowe rozporządzenie
W Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2021 r., pod poz. 2258, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Paczki świąteczne dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W okresie świąt Bożego Narodzenia wiele firm przekazuje swoim pracownikom (lub ich dzieciom) różne świadczenia, np. paczki. W artykule przedstawiamy, jak przekazanie tych paczek rozliczyć (...)
str. 17
1.1.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanej paczki świątecznej oraz składki ZUS
Przychód pracownika Pracownicy otrzymujący od pracodawcy paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia, uzyskują z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Do tego rodzaju przychodów zalicza (...)
str. 18
1.2.
Rozliczenie dla celów VAT zakupu paczek świątecznych i ich przekazania pracownikom
Paczki sfinansowane ze środków ZFŚS Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem, dokonując zakupów ze środków ZFŚS, pracodawca nie działa w charakterze podatnika. Pracodawca zobowiązany do utworzenia ZFŚS (...)
str. 20
1.3.
Wydatki na paczki dla pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Sposób rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy wydatków na zakup paczek świątecznych uzależniony jest od tego, czy paczki te zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, czy (...)
str. 22
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup paczek świątecznych
Ewidencja księgowa wydatków na paczki świąteczne dla pracowników (ich dzieci) uzależniona jest od źródła sfinansowania tych paczek. Paczki sfinansowane ze środków ZFŚS: 1. Faktura za (...)
str. 22
2.
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. w związku z Polskim Ładem - wybrane zagadnienia
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 2022 r. zmieniają się zasady ustalania wysokości składki na (...)
str. 23
2.1.
Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.
Spółka jawna może być przekształcona w spółkę z o.o. ( art. 551 § 1 K.s.h. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.). (...)
str. 24
2.2.
Wpływ na CIT/PIT przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.
Dochody spółki jawnej przed i po przekształceniu w spółkę z o.o. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. spółki jawne, co do zasady, stały się (...)
str. 26
2.3.
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. w ewidencji księgowej
Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej dotyczące podmiotów przekształcanych określają zarówno przepisy ustawy o rachunkowości, jak i regulacje K.s.h. Generalnie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Rozliczanie faktur korygujących "in minus" przez nabywcę w przypadku błędów na fakturze pierwotnej - interpretacja KIS
W niektórych okolicznościach obniżenia podatku naliczonego nabywca może dokonać w miesiącu, w którym faktura korygująca została mu dostarczona. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwolnienie z kasy rejestrującej ze względu na formę zapłaty i ujęcie sprzedaży nieewidencjonowanej w JPK_VAT
Świadczymy usługi szkoleniowe. Zapłata następuje na rachunek bankowy lub za pośrednictwem PayU. Czy w związku z taką formą zapłaty możemy korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania (...)
str. 32
2.2.
Zakup pakietów medycznych i sportowych dla pracowników a VAT
Spółka kupuje na platformie pakiety medyczne i sportowe dla pracowników. Zakup sfinansowany jest ze środków obrotowych. Co miesiąc spółka otrzymuje faktury za administrację i korzystanie (...)
str. 34
2.3.
Przeniesienie nieruchomości ze spółki cywilnej do działalności indywidualnej wspólników - skutki podatkowe
W spółce cywilnej (dwóch wspólników) na stanie środków trwałych jest lokal użytkowy wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Spółka cywilna będzie likwidowana, a ww. nieruchomość (...)
str. 35
2.4.
Zaliczka na poczet importu towaru, który wymaga montażu
Wpłaciliśmy zaliczkę na poczet importu towaru. Towar ten wymaga montażu. Czy wpłata zaliczki zobowiązuje do rozliczenia VAT? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy? W sytuacji wskazanej w (...)
str. 37
2.5.
Zakup surowców wtórnych a VAT
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie zbierania i odzysku odpadów (surowców wtórnych). Za przekazane surowce pobieram od ich dostawców (ludności) określoną opłatę. Czy czynności te muszę (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Sprzedaż karty podarunkowej/vouchera a przychód podatkowy - interpretacja KIS
W przypadku sprzedaży karty podarunkowej/vouchera, przychód podatkowy powstanie w momencie ich wykorzystania przez klienta na nabycie określonego towaru czy usługi. Jeśli klient nie zrealizuje karty (...)
str. 39
2.
Definicja zarządu na potrzeby ustalenia miejsca opodatkowania dla celów CIT
Podatnicy CIT, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast podatnicy (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zaliczka na poczet przyszłej sprzedaży towarów a wartość transakcji na potrzeby dokumentacji cen transferowych
Spółka z o.o. podpisała w 2021 r. wieloletnią umowę z krajowym podmiotem powiązanym na dostawę towarów. W 2021 r. spółka otrzymała zaliczkę na poczet dostawy (...)
str. 42
3.2.
Podatek u źródła przy wypłacie należności na rzecz kontrahenta zagranicznego
Polska sp. z o.o. nabyła w 2021 r. od spółki kanadyjskiej usługę doradczą związaną z zakupem towarów na terenie Kanady oraz w zakresie pomocy w (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dofinansowanie pracownikom kosztów preparatów podnoszących ich odporność a PIT - interpretacja KIS
Dofinansowanie pracownikom/zleceniobiorcom kosztów wlewów witaminowych, podnoszących ich odporność w okresie stanu epidemii, nie jest wolne od PIT. Świadczenie to generuje po ich stronie przychód z (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Usługi medyczne - jaka forma opodatkowania korzystna w 2022 r.?
Jako lekarz świadczę usługi medyczne dla kilku klinik. Obecnie korzystam z opodatkowania podatkiem liniowym. Czy w związku ze zmianami przepisów wprowadzonymi Polskim Ładem w 2022 (...)
str. 48
2.2.
Rozliczenie zwrotu dotacji z funduszu unijnego
W 2019 r. podatniczka otrzymała dotację z udziałem środków UE (m.in. na pokrycie składek ZUS). W 2020 r. fundacja odpowiedzialna za ten projekt dopatrzyła się (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na zakup części zamiennych do posiadanych środków trwałych - interpretacja KIS
Wydatki na zakup części zamiennych zarówno montowanych od razu, jak i przechowywanych w celu ich montażu w późniejszym okresie, należy uznać za koszty inne niż (...)
str. 52
2.
Grunt uznany za środek trwały a następnie przeznaczony pod budowę obiektu w części przekazanego na sprzedaż
Podatnik nabył na potrzeby prowadzonej działalności grunt i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Następnie wybudował na nim budynek mieszkalny, który dopiero po zakończeniu prac (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiany w drukach rozliczeniowych ZUS RCA i ZUS DRA od 2022 r.
Z uwagi na zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność od 1 stycznia 2022 r. zmienią się wzory dokumentów (...)
str. 55
2.
Składka zdrowotna w 2022 r. według nowych zasad - kwestie problematyczne
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. zmianie ulegną zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne u osób (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przeprowadzenie rocznej korekty odpisu na ZFŚS
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Fundusz) są zobligowani do odprowadzania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Wysokość odpisu ustalana jest na (...)
str. 59
2.
Urlopy wypoczynkowe na przełomie roku
1) Zatrudniliśmy pracownika w dniu 2 grudnia 2021 r. Jest to jego pierwsza w życiu praca w ramach stosunku pracy. Czy ten pracownik nabył prawo (...)
str. 61
3.
Obowiązek przyjęcia do pracy pracownika zwolnionego z powodu długotrwałej choroby
Pracownik, którego zwolniliśmy z zastosowaniem art. 53 Kodeksu pracy (długotrwała choroba) wyraził chęć powrotu do pracy. Czy mamy obowiązek ponownie go zatrudnić, jeśli na jego (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Które składniki aktywów i pasywów podlegają inwentaryzacji wyłącznie na dzień 31 grudnia 2021 r.?
Jakie składniki aktywów i pasywów muszą zostać zinwentaryzowane na 31 grudnia 2021 r.? Czy prace w tym zakresie na dzień bilansowy wykonuje się wyłącznie metodą (...)
str. 64
2.1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
W praktyce w większości jednostek prowadzących księgi rachunkowe rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Ponieważ na koniec roku obrotowego stanowiącego zarazem dzień bilansowy sporządza (...)
str. 65
2.2.
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
Pierwszą czynnością związaną z roczną sprawozdawczością w jednostkach, których sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta jest wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską. Powinno to (...)
str. 66
2.3.
Rozpoczęcie inwentaryzacji
Inwentaryzacja w drodze spisu z natury Pierwszymi formalnymi czynnościami przeprowadzanymi w jednostce i służącymi przygotowaniu informacji do wykazania w sprawozdaniu finansowym jest inwentaryzacja. Prace przeprowadzane (...)
str. 66
2.4.
Wybór przysługujących jednostce uproszczeń
Kolejnym etapem prac poprzedzającym sporządzenie sprawozdania finansowego jest dobór elementów wchodzących w skład takiego sprawozdania. Jest on uzależniony od typu jednostki oraz statusu w rozumieniu (...)
str. 67
2.5.
Szacowanie odpisów oraz tworzenie rezerw
Dokonane przez jednostkę wybory uproszczeń oraz informacje uzyskane podczas prac inwentaryzacyjnych stanowią wiarygodną podstawę do urealnienia wartości aktywów poprzez utworzenie odpisów oraz przeprowadzenie szacunków. Czynności (...)
str. 69
2.6.
Ocena zdolności do kontynuowania działalności
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, kierownik jednostki musi dokonać oceny zdolności jednostki do kontynuacji prowadzenia działalności. Taka ocena jest istotna m.in. ze względu na sposób wyceny (...)
str. 69
3.
Zakup towaru na terenie UE udokumentowany fakturą zawierającą podatek od wartości dodanej
Firma zakupiła w Niemczech towar, na który otrzymała fakturę zawierającą podatek od wartości dodanej (niemiecki VAT). Jak zaksięgować taką fakturę zakładając, że towar zostanie sprzedany (...)
str. 70
4.
VAT od importu towarów w ewidencji księgowej
Podatnik importował towary. Pośrednikiem był kurier, który wystawił fakturę za magazynowanie towaru oraz cło. Dodatkowym dokumentem wewnętrznym została naliczona kwota VAT. Jak ująć i zaksięgować (...)
str. 73
5.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r. spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT od 1 maja 2021 r.
Za jaki okres należy sporządzić sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r., która uzyskała status podatnika CIT od 1 maja 2021 r.? Rok obrotowy spółki (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.