Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi MRiPS na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej rozliczane osobno
W przypadku zagranicznej podróży służbowej w zdecydowanej większości jest ona poprzedzona i zakończona przejazdem na terenie kraju. Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i (...)
str. 4
1.2.
Choroba pracownika - ojca dziecka nie przerywa urlopu ojcowskiego
Jednym z uprawnień pracowniczych z tytułu rodzicielstwa jest prawo pracownika - ojca dziecka do urlopu ojcowskiego. Zgodnie z art. 182 3 § 1 K.p., może (...)
str. 5
2.
Podpis kwalifikowany z użyciem algorytmu SHA-1 tylko do końca 2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący podpisu kwalifikowanego. Wskazano w nim, że pliki JPK, CUK i ALK podpisane podpisem kwalifikowanym z użyciem (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla kas rejestrujących
Z dniem 2 maja 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, (...)
str. 6
2.1.
Zmiany w amortyzacji środków trwałych
Jak wynika ze zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o PDOF, ustawy o PDOP oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu, (...)
str. 7
2.2.
Ukryte dywidendy
W ramach zmian m.in. w CIT, stanowiących element Polskiego Ładu, planuje się wprowadzenie regulacji, mających przeciwdziałać wypłacaniu ze spółki zysków w formie tzw. ukrytej dywidendy. (...)
str. 8
2.3.
Minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT
Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie - w ramach Polskiego Ładu - tzw. podatku od dużych korporacji. Z projektu ustawy nowelizującej (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Spółka z o.o. w organizacji - wybrane zagadnienia
Działalność gospodarcza może być prowadzona m.in. w formie spółki z o.o. Przed wpisaniem spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) funkcjonuje spółka z o.o. (...)
str. 10
1.1.
Spółka z o.o. w organizacji - podstawa prawna
Spółka z o.o. może być założona w trybie tradycyjnym (tj. z umową zawartą w formie aktu notarialnego i wnioskiem o wpis do KRS składanym odrębnie, (...)
str. 10
1.2.
Wydatki ponoszone przez spółkę w organizacji a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. w organizacji jest podatnikiem CIT, stosuje ona zatem regulacje zawarte w ustawie o PDOP, w tym w zakresie zaliczania wydatków do kosztów (...)
str. 11
1.3.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przez spółkę z o.o. w organizacji
Wzór zgłoszenia VAT-R dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl zakładce Podatek VAT Podatnicy VAT (tj. m.in. osoby prawne) są zobowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, przy czym (...)
str. 12
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych przez spółkę z o.o. w organizacji
Spółka z o.o. w organizacji, podobnie jak spółka z o.o., jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, m.in. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz (...)
str. 14
2.
Leasing operacyjny samochodu osobowego - wybrane zagadnienia
Niekiedy samochody osobowe, wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, są używane na podstawie umowy leasingu. W artykule przedstawiamy wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem opłat wynikających z (...)
str. 15
2.1.
Odliczanie VAT od opłat leasingowych
Prawo do odliczenia VAT Dla celów VAT leasing operacyjny uznawany jest za usługę. Ustalając zatem prawo do odliczenia VAT od opłat leasingowych (opłaty wstępnej, rat (...)
str. 15
2.2.
Opłaty leasingowe - rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów leasingobiorcy
W przypadku umowy leasingu operacyjnego, wynikające z niej opłaty ustalone w takiej umowie, ponoszone przez leasingobiorcę (korzystającego) w podstawowym okresie jej trwania, stanowią koszty uzyskania (...)
str. 17
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych opłat wynikających z umowy leasingu
W przypadku, gdy dla celów bilansowych zawarta umowa leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy, kwalifikowana jest jako leasing operacyjny, to opłaty wynikające z takiej umowy (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.1.
Przekazanie kodów rabatowych a VAT
Odpłatne przekazanie kodów rabatowych przez podatnika/emitenta na rzecz partnera, który przekazuje je uczestnikom promocji, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 20
1.2.
Termin zwrotu VAT, gdy podatek należny powstał wyłącznie z tytułu importu usług
Podatnik, który w składanych deklaracjach VAT, po stronie podatku należnego, wykaże jedynie VAT należny z tytułu importu usług, ma prawo do wykazania zwrotu nadwyżki VAT (...)
str. 22
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Brak oznaczenia MPP na fakturze a obowiązek jej skorygowania
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję innym firmom towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Zauważyłem, że na niektórych fakturach zamieściłem oznaczenie "mechanizm podzielonej (...)
str. 23
2.2.
Sprzedaż na rzecz konsumentów z innych krajów UE
Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce, sprzedaje towary (obuwie) konsumentom w Niemczech i Francji (za pośrednictwem własnego sklepu internetowego). Towary są wysyłane do konsumentów (...)
str. 25
2.3.
Korygowanie JPK_VAT w przypadku błędnie zastosowanego kodu GTU
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy powinienem skorygować JPK_VAT, jeżeli zauważyłem błąd polegający na wskazaniu niewłaściwego kodu GTU? Tak. Czytelnik powinien skorygować JPK_VAT, skoro stwierdził błąd (...)
str. 26
2.4.
Wiążąca Informacja Stawkowa - obowiązujące opłaty
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Mam wątpliwości dotyczące prawidłowości stosowanej stawki VAT dla wykonywanych usług. Rozważam wystąpienie z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Z jakimi (...)
str. 27
2.5.
Rejestracja w PUESC na potrzeby TAX FREE
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję zwrotu VAT podróżnym z tytułu sprzedawanych przez siebie towarów. Od kiedy zacznie obowiązywać elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE i jakich (...)
str. 28
2.6.
Usługi psychoterapeutyczne - VAT i PIT
Posiadam uprawnienia psychoterapeuty i zamierzam prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w tym zakresie (nie będę wpisana na listę podmiotów leczniczych). Będę świadczyła usługi na rzecz osób (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na zakup gadżetów reklamowych z logo firmy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup drobnych gadżetów opatrzonych logo spółki, które są rozdawane nieodpłatnie kontrahentom w ramach działań marketingowych/promocyjnych, stanowią wydatki reklamowe. Mogą one zatem zostać (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Lokale stanowiące środki trwałe a podatek od przychodów z budynków
Spółka zamierza nabyć samodzielne lokale użytkowe z zamiarem ich wynajmu. Lokale te będą stanowiły odrębne środki trwałe. Czy w odniesieniu do tych lokali spółka będzie (...)
str. 37
2.2.
Rozliczenie kosztów prowizji od kredytu dla grupy kapitałowej
Spółki należące do grupy kapitałowej podpisały umowę o kredyt w rachunku bieżącym w formie tzw. kredytu parasolowego. Umowa obejmuje dwie spółki powiązane, natomiast kredyt może (...)
str. 39
2.3.
Różnice kursowe przy sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego
Spółka zajmuje się sprzedażą towarów za pośrednictwem portalu internetowego. Towar sprzedajemy w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Faktury w naszym imieniu wystawia portal (...)
str. 41
2.4.
Płatność za polisę OC wystawioną przez podmiot zagraniczny a podatek u źródła
Spółka z o.o. zawarła poprzez brokera w Polsce ubezpieczenie OC na samochód. Okazało się, że polisa jest wystawiona przez podmiot z siedzibą w Bułgarii. Czy (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup samochodu z automatyczną skrzynią biegów nie uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej - interpretacje KIS
Ustawodawca w przepisach ustawy o PIT nie przewidział dla osób niepełnosprawnych preferencji podatkowych związanych z zakupem samochodów osobowych. Oznacza to, że zakup samochodu, nawet przystosowanego (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki z tytułu podróży osób współpracujących a koszty uzyskania przychodów
Spółka zamierza zawrzeć z handlowcami (osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarcze) umowy o współpracy, w których zobowiąże się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z podróżami tych (...)
str. 47
2.2.
Ewidencjonowanie różnic kursowych w PKPiR
Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od transakcji w walucie obcej ustala różnice kursowe. Na podstawie jakich dokumentów powinien ewidencjonować różnice kursowe w podatkowej (...)
str. 48
2.3.
Ustalenie właściwej stawki ryczałtu - wybrane zagadnienia
Firma zajmuje się produkcją elementów mebli. W celu ich wytworzenia zakupuje drewno, które następnie obrabia, a także materiały, tj. śrubki, lakiery, bejce itp. Produkt jest (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nabycie materiałów na potrzeby remontów oraz wytworzenia i ulepszenia środka trwałego - interpretacja KIS
Wydatki dotyczące zakupu części zamiennych (materiałów), przeznaczonych do remontu środków trwałych, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia w księgach rachunkowych faktury dokumentującej (...)
str. 53
2.
Reklamowa tablica świetlna zamontowana na ścianie budynku będącego środkiem trwałym
Na ścianie budynku, w którym mieści się siedziba firmy, zainstalowano tablicę reklamową (ekran LED). Czy taka tablica będzie stanowiła odrębny środek trwały? Czy wówczas dopuszczalna (...)
str. 55
3.
Zmiana statusu podatnika a wartość początkowa środków trwałych
Spółka komandytowa od 1 maja 2021 r. uzyskała status podatnika CIT. Czy w związku z nowym sposobem rozliczania podatku dopuszczalna była od tej daty ponowna (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka na FP i FS w 2022 r. po wzroście minimalnej płacy
W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.010 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości (...)
str. 57
2.
Przerwa w prowadzeniu firmy a 6-miesięczna ulga na start
W połowie listopada 2021 r. zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEiDG). Czy będę mógł skorzystać z 6-miesięcznej ulgi na start w (...)
str. 58
3.
ZUS zleceniobiorcy po osiągnięciu rocznej podstawy wymiaru składek
Zleceniobiorca, który jest zatrudniony w innej firmie na pełnym etacie poinformował nas, że uzyskane przez niego przychody w październiku 2021 r. przekroczą roczną kwotę podstawy (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wykonanie badań kontrolnych po zakończeniu urlopu rodzicielskiego i wypoczynkowego oraz w przypadku izolacji
1) Pracownica niedługo zakończy urlop rodzicielski, przypadający bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Przed rozpoczęciem tych urlopów była na zwolnieniu chorobowym przez okres powyżej 30 dni. Od (...)
str. 61
2.
Stałe miesięczne wynagrodzenie przy braku prawa do świadczeń chorobowych
Zatrudniliśmy od 1 września 2021 r. pracownika na okres 1 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowej organizacji czasu pracy. Świadczy on pracę od (...)
str. 62
3.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przejęciu przez innego pracodawcę
Przejęliśmy inny zakład pracy razem z pracownikami. Co w tej sytuacji z funduszem socjalnym prowadzonym przez tamtego pracodawcę oraz czy wobec przejmowanych pracowników zastosowanie będzie (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Roczna inwentaryzacja za 2021 r. - już można rozpocząć pierwsze prace
Od 1 października 2021 r. jednostki mogą rozpocząć roczne prace inwentaryzacyjne dotyczące zapasów (w drodze spisu z natury) i rozrachunków oraz powierzonych innym jednostkom właściwych (...)
str. 66
2.
Otrzymanie przez spółkę z o.o. zaliczki na poczet zysku za 2021 r. ze spółki komandytowej
Spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o., wypłaciła zaliczkę na poczet zysku za 2021 r. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych spółki (...)
str. 69
3.
Rachunek zysków i strat - zysk bilansowy czy strata podatkowa
Z ksiąg rachunkowych spółki z o.o. wynika, że osiągnęliśmy zysk bilansowy, natomiast dla celów podatku dochodowego ponieśliśmy stratę. W związku z tym jaką kwotę należy (...)
str. 72
4.
Ewidencja kaucji gwarancyjnej
Firma prowadzi roboty budowlane. Zleceniodawca, zgodnie z umową, z każdej wystawionej faktury zatrzymuje 10% kaucji na okres 2 lat (np. z faktury wystawionej na kwotę (...)
str. 73
5.
Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu zarządu sukcesyjnego
Przedsiębiorstwo, do którego prawo ma czterech spadkobierców, jest obecnie w zarządzie sukcesyjnym. Zarządcą sukcesyjnym jest jeden ze spadkobierców. Pozostali trzej spadkobiercy zamierzają zbyć swoje udziały (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.