Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 9 (309) z dnia 10.09.2021
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 9 (309) z dnia 10.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Wykup samochodu osobowego po zakończeniu leasingu z przeznaczeniem na cele osobiste
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.610.2021.1.ABU ) "(...) Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Prowadzi Pan podatkową (...)
str. 3
2.
Sprzedaż nieruchomości będącej w budowie jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.458.2021.1.MD) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest zarejestrowanym (...)
str. 5
3.
Bonus dla nabywcy za pozyskanie nowego klienta a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.17.2021.3.WN) "(…) Wnioskodawca (dalej również "Spółka") świadczy usługi telekomunikacyjne na zasadzie prepaid (usługi (...)
str. 8
4.
Czy dodatkowe opłaty pobierane przez hotel podlegają opodatkowaniu VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2021 r., nr ILPP2-2/4512-1-33/16-12/MS) "(…) Czy opłaty, które pobiera Spółka od gości hotelowych w przypadku zniszczeń, (...)
str. 10
5.
Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu jako czynność opodatkowana VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.263.2021.3.AJB) "(…) Spółka z o.o. - spółka podległa, w której 100% udziałów ma (...)
str. 14
II.
Do artykułu 29a ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Czy kary umowne za nienależyte wykonanie prac mogą pomniejszać podstawę opodatkowania?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.450.2021.1.IK) "(…) Czy na gruncie ustawy o VAT Spółka postępuje prawidłowo, potrącając wartość (...)
str. 17
III.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Zwolnienie z VAT usług wykonywanych przez lekarza
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.321.2021.2.ASZ) "(…) Spółka cywilna M., której wspólnikami są: lekarz P. i trycholog R. (...)
str. 19
2.
Czy usługi kształcenia ustawicznego prowadzone w formie kursów są zwolnione z VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.430.2021.1.ASZ) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca nie jest czynnym (...)
str. 21
3.
Zwolnienie z VAT usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.155.2021.1.AK) "(…) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem jest zgodnie z (...)
str. 23
4.
Sprzedaż zabudowanej działki po 2 latach od pierwszego zasiedlenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2021 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.355.2021.1.AW) "(…) Wnioskodawca - czynny podatnik podatku VAT, w roku 2017 zakupił działkę (...)
str. 25
IV.
Do artykułu 83 ustawy - szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
1.
Usługa transportu eksportowanego towaru - obniżona stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.201.2021.1.MAZ) "(…) Spółka przyjmuje zlecenie na usługę transportu od polskiego podatnika VAT, będącego (...)
str. 27
2.
Opodatkowanie stawką 0% VAT usług związanych z obsługą towarów przeznaczonych na eksport
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.200.2021.1.MAZ) "(…) W myśl art. 83 ust. 1 pkt 19 ustawy (o VAT (...)
str. 30
3.
Sprzedaż kontrahentowi z UE i spoza UE towaru, na którym wykonywane są usługi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.146.2021.1.JŻ) "(…) Spółka jest firmą z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii, która ze (...)
str. 31
V.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Odliczanie VAT w związku z nieodpłatnymi świadczeniami dla pracowników, współpracowników i kontrahentów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG) "(…) Czy Wnioskodawca jest uprawniony - na podstawie art. 86 ust. 1 (...)
str. 35
2.
Brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym potwierdzającego spełnienie ustawowych warunków a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.476.2021.1.ICZ) "(…) Czy odliczenie 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem leasingowanego pojazdu (...)
str. 38
3.
Prawo do odliczenia VAT od wynajmu miejsca parkingowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.109.2021.1.KO) "(…) X (dalej także jako Spółka) zajmuje się świadczeniem usług doradztwa podatkowego. (...)
str. 41
4.
Czy można odliczyć VAT z tytułu nabycia i eksploatacji ciągnika rolniczego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.213.2021.2.MC) "(…) Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i (...)
str. 43
5.
Wydatki poniesione przed rejestracją podatnika jako czynnego podatnika VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.245.2021.2.AW) "(…) Czy (…) Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu (...)
str. 46
VI.
Do artykułu 89a-89b ustawy - rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
1.
Śmierć dłużnika a prawo wierzyciela do ulgi na złe długi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2021 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.146.2021.1.NF) "(…) Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT prowadzącym działalność handlową podlegającą opodatkowaniu (...)
str. 49
VII.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Nabycie przedsiębiorstwa a prawo do korekty rozliczenia VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 30 czerwca 2021 r., sygn. akt I FSK 2240/19 "(…) Spór w (...) sprawie koncentruje się wokół kwestii następstwa prawnego (...)
str. 53
2.
Obowiązek korekty VAT od opłat leasingowych w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu osobowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2021 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.204.2021.1.MC) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym płatnikiem podatku od (...)
str. 55
VIII.
Do artykułu 109 ustawy - ewidencje
1.
Sprzedaż miejsca reklamowego a oznaczenie GTU_12
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.30.2021.2.KM) "(…) Czy faktury dokumentujące sprzedaż reklamy rozumianej jako odpłatne zamieszczanie reklam, dostarczonych (...)
str. 57
2.
Stosowanie w ewidencji vat oznaczenia GTU_05
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2021 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.205.2021.2.PG) "(…) Spółka sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie technologii (…). Wśród (...)
str. 59
IX.
Do artykułu 111 ustawy - kasy rejestrujące
1.
Obowiązek zapłaty VAT błędnie wykazanego na paragonach fiskalnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.129.2021.1.PRM) "(…) Wnioskodawca od 2014 r. prowadzi agroturystykę. W żadnym roku nie przekroczył (...)
str. 61
2.
Spóźniona fiskalizacja kasy on-line a prawo do ulgi na jej zakup
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.14.2021.2.MS) "(…) Wnioskodawca, zgodnie z nowymi przepisami, musiał zakupić kasę fiskalną online i (...)
str. 64
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.