Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (1095) z dnia 01.06.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odliczanie VAT w przypadku WNT - upływa termin na wznowienie postępowania po wyroku TSUE
Zgodnie z polskimi przepisami, VAT naliczony od WNT można odliczyć w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazuje się VAT należny, pod warunkiem, że VAT (...)
str. 4
2.
Odliczanie 100% VAT zależy od cech konstrukcyjnych pojazdu, a nie od przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego
W przypadku pojazdu samochodowego, którego cechy konstrukcyjne wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, prawo do pełnego odliczenia VAT jest uzależnione jedynie od (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zapowiadane zmiany w ramach programu Polski Ład
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informacje na temat planowanych zmian w systemie podatkowym, w ramach programu "Polski Ład". Jak poinformowało MF, główne (...)
str. 6
2.
Złożenie korekty JPK_VAT nie będzie wymagało przesłania czynnego żalu - projekt zmian
Za niedopełnienie określonych obowiązków podatkowych (np. przesłanie wadliwej ewidencji VAT) podatnik może ponieść karę określoną w ustawie z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (...)
str. 7
3.
Planowane zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych
Dnia 12 maja 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1188). (...)
str. 8
4.
Opublikowano wzory deklaracji/informacji dotyczące estońskiego CIT
W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2021 r., pod poz. 912, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. (...)
str. 9
5.
Przesunięcie terminu na zamieszczenie w BIP sprawozdań merytorycznego z działalności oraz finansowego OPP
W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2021 r., pod poz. 917, opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 17 maja 2021 r. (...)
str. 10
6.
Zmiany w sposobie przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
W Dzienniku Ustaw z 11 maja 2021 r., pod poz. 881, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż towaru po promocyjnej cenie - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze w ramach promocji (reklamy) własnej firmy lub wzbogacenia oferty sprzedają towary po promocyjnej cenie, niższej od ceny rynkowej, nawet za tzw. symboliczną złotówkę. (...)
str. 11
1.1.
VAT z tytułu sprzedaży towaru po promocyjnej cenie
Podstawa opodatkowania sprzedaży towarów Zgodnie z zasadą ogólną, podstawą opodatkowania VAT - w przypadku sprzedaży towarów - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą podatnik otrzymał (...)
str. 11
1.2.
Rozliczenie sprzedaży towaru po promocyjnej cenie dla celów podatku dochodowego
Przychód ze sprzedaży towaru po promocyjnej cenie Podatnik sprzedający towary handlowe, uzyskuje z tego tytułu przychód z działalności gospodarczej. Należy mieć na uwadze, że za (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towaru po promocyjnej cenie
Przychód ze sprzedaży towarów kwalifikowany jest do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Przychód ten ustalany jest w kwocie uwzględniającej m.in. opusty, rabaty (inne zwiększenia (...)
str. 14
1.4.
Sprzedaż promocyjna - zestawienie tabelaryczne
Rozliczenie podatkowe/księgowe Rozliczenie sprzedaży towaru po promocyjnej cenie (w ramach akcji promocyjnej/marketingowej) zakup towaru sprzedaż towaru po promocyjnej cenie VAT VAT naliczony podlega odliczeniu na (...)
str. 15
2.
Leasing zwrotny samochodu osobowego - podatki i ewidencja księgowa
W ramach umowy leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać (...)
str. 16
2.1.
Rozliczenie leasingu zwrotnego dla celów VAT
Problemowe rozliczanie leasingu zwrotnego Dla celów VAT leasing operacyjny uznawany jest generalnie za usługę, świadczoną przez leasingodawcę (finansującego) na rzecz leasingobiorcy (korzystającego), natomiast leasing finansowy (...)
str. 16
2.2.
Leasing zwrotny - skutki w CIT/PIT
Zakup i sprzedaż samochodu osobowego na potrzeby leasingu zwrotnego Podatnik, który sprzedaje samochód osobowy firmie leasingowej (w ramach leasingu zwrotnego), uzyskuje z tego tytułu przychód (...)
str. 19
2.3.
Ewidencja księgowa leasingu zwrotnego
Zakup samochodu osobowego na potrzeby leasingu zwrotnego Jak już wskazano w części dotyczącej podatku dochodowego, samochód osobowy nabyty na potrzeby leasingu zwrotnego kwalifikowany jest generalnie (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Stawka VAT w gastronomii - wyrok TSUE
Jeżeli konsument nie zdecyduje się na skorzystanie z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych przez podatnika, wówczas należy uznać, że dostarczaniu żywności lub napojów nie towarzyszy (...)
str. 23
2.
Sprzedaż dla firm a obowiązek stosowania kas on-line - interpretacja KIS
Podatnik dokonujący sprzedaży wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (firm) nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, a tym samym nie będzie miał (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczanie VAT w trybie korekty deklaracji
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie i nie stosuję kasowej metody rozliczania VAT. W styczniu 2021 r. kupiłem towar handlowy i otrzymałem fakturę (obowiązek (...)
str. 27
3.2.
Dokumentowanie przyznanego rabatu
Jesteśmy uprawnieni do uzyskania rabatu z tytułu usług transportowych świadczonych na naszą rzecz w danym kwartale. Kontrahent zamierza ujmować rabat w ostatniej fakturze za dany (...)
str. 28
3.3.
Naprawa samochodu i wymiana części za granicą - import usług czy WNT?
Świadczę usługi transportowe. Ostatnio jeden z samochodów ciężarowych (DMC powyżej 3,5 tony) zepsuł się na terytorium Niemiec. Firma serwisowa dokonała naprawy i wymiany niezbędnych części. (...)
str. 30
3.4.
Usługa zbierania odpadów i ich transport - właściwa stawka VAT i oznaczenie GTU
Świadczymy usługę, która polega na podstawieniu kontenera na odpady w miejsce wskazane przez klienta i późniejszy transport tych odpadów do sortowni. W umowie wyodrębniana jest (...)
str. 30
3.5.
JPK_VAT - oznaczenie TP transakcji między wspólnikami spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej - wujek i bratanek - oprócz działalności w spółce, prowadzą odrębne gospodarstwa rolne jako czynni podatnicy VAT. Gospodarstwa te stanowią działalności całkowicie (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia skarbowych papierów wartościowych - interpretacja ogólna
Wydatki na nabycie skarbowych papierów wartościowych (SPW) mogą być kosztami uzyskania przychodów w części odsetkowej. (interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23 (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2021 r.
Jesteśmy spółką z o.o. i posiadamy w 2021 r. status małego podatnika dla celów CIT. Możemy w tym roku stosować 9% stawkę CIT, dopóki nasze (...)
str. 36
2.2.
Ważność certyfikatu rezydencji - dla celów CIT
Spółka z o.o. wypłaca na rzecz kontrahenta zagranicznego należności, z tytułu których jest zobowiązana pobrać podatek u źródła. Spółka uzyskała certyfikat rezydencji podatkowej tego kontrahenta, (...)
str. 37
2.3.
Przychody z zysków kapitałowych - autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej
Spółka wygrała przetarg publiczny na wykonanie prac budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Wykonanie owej dokumentacji zleciliśmy podwykonawcy, z którym podpisaliśmy umowę na jej sporządzenie (...)
str. 38
2.4.
Czy w 2021 r. podatnicy CIT są zobowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków?
W 2020 r. podatnicy CIT byli zwolnieni z obowiązku opłacania podatku od przychodów z budynków. Czy podobnie jest w 2021 r.? Podatek dochodowy od przychodu (...)
str. 40
3.
Publikacja strategii podatkowej - informacja Min. Fin.
Niektórzy podatnicy CIT zostali zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Dotyczy to podatników, u których (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dodatkowe świadczenia dla oddelegowanych pracowników a PIT - wyrok NSA
Dodatkowe świadczenia zapewniane nieodpłatnie oddelegowanym pracownikom w postaci zakwaterowania, transportu i kształcenia ich dzieci w miejscu wykonywania przez nich pracy stanowią przychód ze stosunku pracy (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Likwidacja spółki cywilnej a sporządzenie spisu z natury
Likwidujemy działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej (małżeństwo). Dla celów podatku dochodowego prowadziliśmy podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). Jak powinien wyglądać spis z (...)
str. 44
2.2.
Napiwki otrzymywane przez firmę gastronomiczną - PIT i ZUS
Firma gastronomiczna sprzedaje posiłki za pośrednictwem portali internetowych. Zamawiający może skorzystać z opcji przekazania dobrowolnej kwoty napiwku dla restauracji. Napiwki otrzymuje restauracja i nie są (...)
str. 46
2.3.
Wniesienie wkładu do spółki cywilnej oraz udzielenie tej spółce pożyczki przez wspólnika - skutki w PIT
Małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje rozdzielność majątkowa, zamierzają zawiązać spółkę cywilną. Żona wniesie do spółki wkład pieniężny. Mąż zaś wniesie wkład niepieniężny w postaci inwestycji dotyczącej (...)
str. 48
3.
Zwolnienie z PIT świadczeń przyznawanych żołnierzom - interpretacja ogólna Min. Fin.
Zwolnienie z PIT świadczeń przyznawanych żołnierzom wykonującym zadania poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej odnosi się nie tylko do polskich, lecz również do międzynarodowych (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Brak zapłaty za budowę prywatnego budynku z firmowego rachunku płatniczego a odpisy amortyzacyjne - interpretacja KIS
Jeżeli budynek mieszkalny zostanie wybudowany przez osoby fizyczne na cele prywatne, a następnie jego część (po oddaniu do użytkowania) zostanie przeznaczona na potrzeby prowadzonej działalności (...)
str. 52
2.
Samochód nabyty na współwłasność przez małżonka jako środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej
Rozpoczęłam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której zamierzam wykorzystywać samochód osobowy, zakupiony przez męża (po ślubie) na zasadzie współwłasności ze swoim ojcem. Czy pojazd ten (...)
str. 53
2.1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Z art. 22g ust. 11 ustawy o PDOF wynika, że w razie, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w (...)
str. 54
2.2.
Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego
Zaliczając do kosztów podatkowych wydatki dotyczące używania samochodów osobowych, zarówno wpisanych do ewidencji środków trwałych, jak i używanych np. na podstawie umowy leasingu, najmu czy (...)
str. 54
3.
Farma fotowoltaiczna jako fabrycznie nowy środek trwały objęty jednorazowym odpisem amortyzacyjnym
Spółka zleciła firmie zewnętrznej zbudowanie farmy produkującej energię elektryczną składającą się z połączonych nowo zakupionych paneli fotowoltaicznych, posadowionych na konstrukcji stalowej zamocowanej w gruncie. Farma (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy zawarta z innym podmiotem - wyrok TK
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 maja 2021 r., sygn. akt K 15/16, orzekł, że art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uznający (...)
str. 57
2.
Obowiązek zapłaty składek ZUS przez przedsiębiorcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim przez większą część miesiąca
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacam składki ZUS na zasadach ogólnych. Podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Od 4 do 31 maja br. przebywałem na zwolnieniu lekarskim (...)
str. 58
3.
Składki na FP i FS za zatrudnionych młodych bezrobotnych
W połowie maja 2021 r. zatrudniliśmy na etacie 29-letnią osobę skierowaną do nas z urzędu pracy. Spełniamy warunki do zwolnienia z opłacania za pracownicę składek (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę, z dniem 31 maja (...)
str. 61
2.
Zwrot świadczeń szkoleniowych w przypadku porzucenia pracy
Pracownik skierowany przez nas w roku ubiegłym na studia licencjackie w maju br. porzucił pracę, w związku z czym otrzymał dyscyplinarkę. Czy możemy dochodzić od (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wypłata dywidendy po uwzględnieniu zaliczek wypłaconych w trakcie poprzedniego roku obrotowego
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2020 r. wykazało zysk. Decyzją wspólników (dwóch osób fizycznych), zysk ten został przeznaczony do wypłaty. W jaki sposób ująć (...)
str. 64
1.1.
Zaliczki na poczet dywidendy
Zasady wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w spółkach z o.o. określają przepisy art. 194 i 195 K.s.h. Jak wynika z tych przepisów, umowa spółki (...)
str. 64
1.2.
Dywidendy wypłacane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego warunkiem podziału wyniku Moment, w którym jednostka może dokonać podziału zysku, określają przepisy art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 65
1.3.
Wypłata zaliczki/dywidendy - skutki w podatku dochodowym
Zarówno wypłata zaliczki na poczet dywidendy, jak i samej dywidendy opodatkowana jest według tych samych zasad. W myśl regulacji podatkowych, wypłata zaliczki/dywidendy na rzecz wspólników (...)
str. 67
2.
Przesunięcie terminów sprawozdawczych za 2020 r. w jednostkach, które mają inny rok obrotowy niż kalendarzowy
Rok obrotowy spółki z o.o. jest inny niż kalendarzowy i kończy się 30 listopada. Czy w przypadku sprawozdania finansowego za 2020 r. istnieje możliwość przedłużenia (...)
str. 68
3.
Adres kontrahenta w księgach rachunkowych
Jako biuro rachunkowe prowadzimy m.in. księgi rachunkowe klienta. Dotychczas np. w rejestrach sprzedaży ujmowaliśmy dane kontrahenta wraz z jego adresem. Obecnie importowane dane w zakresie (...)
str. 69
4.
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
W związku z kryzysową sytuacją (COVID-19), NFZ wydłużył termin rozliczenia środków przekazanych szpitalom na świadczenie usług medycznych w 2020 r. Część z tych środków (tzw. (...)
str. 71
5.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy ustalany jest na podstawie parametrów, jakie dana jednostka osiągnęła w roku poprzedzającym. Zgodnie z przepisami art. 64 ust. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.