Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 10 (310) z dnia 10.10.2021
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 10 (310) z dnia 10.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-6 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Zawieszenie działalności opodatkowanej podatkiem liniowym a wspólne rozliczenie małżonków
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.609.2021.2.KR) "(…) Wnioskodawca (…) w dniu 2 sierpnia 2018 r. zarejestrował w CEIDG (...)
str. 3
2.
Zawarcie umowy o pracę z byłym kontrahentem a podatek liniowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.428.2021.1.IM) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i (...)
str. 5
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Kwalifikacja przychodów z najmu do odpowiedniego źródła
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21 "(…) Czy w świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 (...)
str. 7
2.
Przychód ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.377.2021.1.MD) "(…) Wnioskodawca został współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny. Udział we własności tejże (...)
str. 10
III.
Do artykułu 11-14 ustawy - Przychody
1.
Zwrot kosztów za jazdy lokalne a przychód pracownika
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 12 maja 2021 r., sygn. akt II FSK 434/20 "(…) skarżąca (Spółdzielnia Mieszkaniowa - przyp. red.) jest płatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 13
2.
Moment powstania przychodu z tytułu wpłat dokonanych przed wykonaniem usługi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.425.2021.5.KO) "(…) Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu zadaszeń tarasowych i (...)
str. 15
3.
Ryczałt na pokrycie kosztów ładowania służbowych samochodów elektrycznych a przychód pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ) "(…) Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka") jest członkiem międzynarodowego koncernu. Przedmiotem działalności (...)
str. 18
4.
Prezenty wręczane pracownikom i współpracownikom a przychód w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.475.2021.3.DJ) "(…) Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym (…). Spółka (...)
str. 20
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej a prawo do ulgi mieszkaniowej w stanie prawnym do końca 2018 r.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 września 2021 r., nr DD2.8202.1.2021) "Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 (...)
str. 23
2.
Umowa zlecenia z programistą w wieku do 26 lat a ulga dla młodych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.321.2021.1.MKA) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tworzenia oprogramowania. W ramach swojej (...)
str. 26
3.
Czy wartość kart przedpłaconych dla pracowników sfinansowanych z ZFŚS korzysta ze zwolnienia z PIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.489.2021.1.GG) "(…) Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych (...)
str. 29
V.
Do artykułu 22 I 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Objęcie udziałów w zamian za wierzytelność pożyczkową a koszty podatkowe
UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 14 czerwca 2021 r., sygn. akt II FPS 2/21 "(…) "W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., w (...)
str. 31
2.
Brak wyodrębnienia w umowie o pracę honorarium autorskiego a prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 1 czerwca 2021 r., sygn. akt II FSK 472/21 "(…) organ I instancji wyjaśnił, że w złożonym zeznaniu o wysokości (...)
str. 34
3.
Koszty odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.417.2021.2.IR) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z o.o. spółki komandytowej. Wspólnikami spółki są (...)
str. 37
4.
Wydatki na sponsoring w firmowych kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.191.2021.1.IM) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...). Przedsiębiorstwo na podstawie umowy sponsoruje (...)
str. 40
5.
Wydatki przedsiębiorcy na wyposażenie domu i ogrodu a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.81.2021.3.WS) "(…) Osoba fizyczna (zwana dalej "Przedsiębiorcą") prowadzi działalność gospodarczą. (…) W ramach (...)
str. 42
6.
Zakup zegarka z funkcją chronografu w firmowych kosztach przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.408.2021.1.DJD) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność prawniczą w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Działalność ta (...)
str. 45
7.
Leasing drugiego samochodu wykorzystywanego w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2021 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.358.2021.2.AC) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi od 2004 r. jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie praktyki (...)
str. 47
8.
Wydatki związane z wytworzeniem i używaniem samochodu dla celów marketingowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 czerwca 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.335.2021.3.MB) "(…) Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą osoby fizycznej pod firmą (…). Dochody uzyskiwane (...)
str. 50
VI.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Rozliczenie podatkowe wypłaty zaliczek na poczet zysku na rzecz komplementariusza
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.487.2021.1.AK) "(…) Wnioskodawca (…) jest komplementariuszem w spółce K i W spółka komandytowa (...)
str. 53
2.
Nabycie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT a składki ZUS wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.227.2021.1.MT) "(…) Wnioskodawca jest komplementariuszem spółki (…) Spółka komandytowa (dalej: Spółka). Spółka prowadzi (...)
str. 55
3.
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej od wydatków na zakup i montaż klimatyzacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.199.2021.2.ŁS) "(…) Czy koszt zakupu i montażu systemu klimatyzacji z funkcją grzania (ogrzewania), (...)
str. 58
4.
Opodatkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2021 r., nr 0115-KDWT.4011.80.2021.2.DS) "(…) W Spółdzielni Mieszkaniowej odbywają się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej w skali (...)
str. 60
5.
Zakup sprzętu sportowego a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 czerwca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.150.2021.2.KR) "(…) Wnioskodawczyni została uznana za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na podstawie (...)
str. 61
VII.
Do artykułu 30h-30i ustawy - danina solidarnościowa
1.
Podstawa obliczenia daniny solidarnościowej, gdy poniesiono stratę podatkową w latach ubiegłych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.505.2021.1.ID) "(…) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz komandytariuszem (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.