Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 5 (305) z dnia 10.05.2021
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (305) z dnia 10.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Dochody wspólników po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT a źródło przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2021 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.22.2021.2.KS) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: Wnioskodawca, Spółka) uzyska status (...)
str. 3
2.
Wypłata wspólnikowi zysku spółki komandytowej wypracowanego przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.13.2021.3.AK) "(…) Wnioskodawcy, tj. osoby fizyczne oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są wspólnikami (...)
str. 5
3.
Zmiana roku podatkowego w związku z otwarciem likwidacji spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.14.2021.1.RK) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na (...)
str. 7
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Pozostawienie zysku z lat ubiegłych w spółce komandytowej a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.1.2021.1.SP) "(…) Wnioskodawca (…) i jego wspólnicy są polskimi rezydentami podatkowymi. Wnioskodawca prowadzi (...)
str. 9
2.
Ustalenie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu przedawnionego zobowiązania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.458.2020.1.KS) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 11
3.
Czy w związku z obniżeniem kapitału zakładowego bez wynagrodzenia powstanie przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.465.2020.2.AP) "(…) Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") posiada siedzibę działalności gospodarczej (...)
str. 12
4.
Ustalenie momentu powstania przychodu ze sprzedaży towaru odbieranego osobiście
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.461.2020.5.AP) "(…) Czy w okolicznościach przedstawionych w stanie faktycznym przychód należny z tytułu (...)
str. 14
5.
Otrzymanie zapłaty za niezrealizowany turnus sanatoryjny a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.530.2020.1.MZA) "(…) Wnioskodawca - Fundacja X posiada zarejestrowany oddział: Sanatorium Uzdrowiskowe Y, w (...)
str. 16
6.
Moment powstania przychodu z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.504.2020.2.MZA) "(…) Czy w opisanym stanie faktycznym (…) momentem powstania przychodu z tytułu (...)
str. 18
7.
Rezygnacja przez pożyczkodawcę z oprocentowania pożyczki a powstanie przychodu podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.15.2021.1.SK) "(…) 28 marca 2013 r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) (dalej (...)
str. 19
8.
Czy łączenie spółek poprzez przejęcie majątku wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.39.2021.1.MMU) "(…) Wnioskodawca sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca" lub "Wnioskodawca") (…) jest polską (...)
str. 21
9.
Przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.15.2021.1.SG) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Przeważającym (...)
str. 24
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Ustalanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 15 lutego 2021 r., nr DD5.8201.11.2020) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy art. 15 ust. 1 w związku (...)
str. 27
2.
Wydatki na zakup sprzętu medycznego dla pracowników w związku z COVID-19 a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.584.2020.2.IM) "(…) Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 30
3.
Koszty usług niematerialnych po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.357.2020.1.AS) "(…) Wnioskodawca jest spółką komandytową. (…) Wspólnicy Spółki mogą świadczyć na jej (...)
str. 32
4.
Podatkowe ujęcie kosztów remontu środka trwałego rozliczanych w czasie dla celów bilansowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.559.2020.1.MMU) "(…) Wnioskodawca (dalej jako: Spółka, Wnioskodawca) jest spółką z siedzibą w Polsce, (...)
str. 33
5.
Kara umowna z tytułu opóźnienia w realizacji usługi a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.463.2020.2.BS) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi (...)
str. 36
6.
Czy opłaty za korzystanie ze znaku towarowego na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów podatkowych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.525.2020.2.AH) "(…) Wnioskodawca (dalej także: "Spółka") jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium (...)
str. 39
7.
Limit 150.000 zł obowiązujący dla opłat leasingowych samochodu osobowego oraz jego wykupu a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2021 r., nr 0111-KDWB.4010.49.2020.2.AW) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego, założoną w roku (...)
str. 42
8.
Wydatki na rejestrację samochodu dokonaną na zlecenie klienta a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.10.2021.2.EJ) "(…) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną (...)
str. 44
9.
Wydatki na samochód poniesione po przejęciu spółki, gdy faktury zostały wystawione na dotychczasowego użytkownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.24.2021.1.IM) "(…) Czy poniesione wydatki na raty leasingowe czy koszty paliwa poniesione w (...)
str. 46
10.
Spłata zobowiązań w ramach solidarnej odpowiedzialności a koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.35.2021.1.BG) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") z siedzibą na (...)
str. 48
11.
Zaliczanie do kosztów podatkowych artykułów spożywczych zakupionych na rzecz pracowników oraz kontrahentów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.6.2021.2.ŚS) "(…) Spółka SA z siedzibą w X. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest (...)
str. 50
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Czy likwidowane nakłady inwestycyjne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 20 stycznia 2021 r., sygn. akt II FSK 2254/18 "(…) spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości komercyjnych w (...)
str. 53
2.
Wydatki związane z budową środka trwałego na cudzym gruncie jako koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.533.2020.2.MMU) "(…) Wnioskodawca (dalej również: Spółka) (…) zamierza zrealizować inwestycję, polegającą na budowie (...)
str. 55
V.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Wypłata zysku spółki komandytowej z lat ubiegłych lub po jej przekształceniu w inną spółkę - ustalenie dochodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.29.2021.1.BD) "(…) Wnioskodawca jest spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 57
2.
Uregulowanie złych długów do dnia złożenia zeznania podatkowego - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.461.2020.1.SK) "(…) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z (...)
str. 60
3.
Należności licencyjne opodatkowane poza terytorium polski - rozliczenie CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.51.2021.1.BG) "(…) Spółka jest podmiotem podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej od całości (...)
str. 63
VI.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
1.
Prawo do stosowania estońskiego CIT, gdy spółka posiada akcje w innej spółce
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.20.2021.1.AG) "(…) A. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") jest polskim rezydentem podatkowym. (...)
str. 65
VII.
Do artykułu 38ha ustawy - podatek od przychodów z budynków
1.
Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków w okresie pandemii
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.47.2021.1.BS) "(…) Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) prowadzi działalność gospodarczą w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.