Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 34 (1113) z dnia 01.12.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 34 (1113) z dnia 01.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Polski Ład
1.1.
Wspólnicy spółek komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o. będą opłacali składkę zdrowotną na korzystniejszych zasadach
Polski Ład wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach naliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, zasadniczo będą oni opłacali składkę (...)
str. 4
1.2.
Zwolnienie z PIT dla seniorów, rodzin 4+ i powracających z zagranicy - problemy praktyczne
Czy nowe zwolnienie z PIT obejmie przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym? W ramach Polskiego Ładu zostało wprowadzone zwolnienie w PIT (tzw. PIT zero) dla: pracujących seniorów, (...)
str. 5
1.3.
Informacja składana przez spółkę jawną w celu uniknięcia statusu podatnika CIT
Niektóre spółki jawne uzyskały w 2021 r. status podatnika CIT, przy czym dotyczyło to spółek jawnych (mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), w których (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w ustawie o VAT dotyczące fakturowania
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2021 r., pod poz. 2076, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 6
1.1.
Faktury ustrukturyzowane
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy rodzaj faktur (obok papierowych i elektronicznych), tj. faktury ustrukturyzowane. Faktury ustrukturyzowane (...)
str. 6
1.2.
Skrócony do 40 dni termin zwrotu VAT
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT została wprowadzona preferencja w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu VAT dla podatników, którzy będą wystawiali faktury ustrukturyzowane. (...)
str. 9
1.3.
Faktury korygujące "in minus"
Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady rozliczania faktur korygujących "in minus" przez sprzedawcę i nabywcę. Rozliczanie przez sprzedawcę Sprzedawca (podatnik) może dokonać obniżenia (...)
str. 10
1.4.
Wystawianie faktur przed dostawą towarów/wykonaniem usługi
Obecnie faktury nie mogą być, co do zasady, wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, 2) otrzymaniem, przed dokonaniem (...)
str. 12
1.5.
Pozostałe zmiany
W wyniku nowelizacji dokonano także innych zmian w ustawie o VAT, dotyczących: faktur zaliczkowych - zrezygnowano z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto, (...)
str. 12
2.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana przez Prezydenta i przekazana do publikacji
W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Obecnie (...)
str. 13
3.
Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych
Na mocy przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
str. 14
4.
Sygnalista - osoba, która zgłosi nieprawidłowości w firmie
Podmioty z sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą zobowiązane wdrożyć wewnętrzny system przyjmowania od sygnalistów zgłoszeń o nieprawidłowościach. Mikro- i mali (...)
str. 15
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup prenumeraty na 2022 r. - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które poniosły wydatki na zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism i gazet (dalej: czasopism), muszą je odpowiednio rozliczyć dla celów VAT i podatku dochodowego oraz (...)
str. 16
1.1.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu prenumeraty
Zasadą jest, że podatnicy odliczają VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 16
1.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup prenumeraty na rok następny
Niewątpliwie wydatki na zakup specjalistycznych czasopism, poniesione w celu wykorzystywania tych czasopism na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wykazują związek z przychodami podatnika (nabywcy prenumeraty). Nie (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup prenumeraty
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, wydatki na zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism ujmują w kosztach działalności operacyjnej, z uwzględnieniem m.in. zasady memoriału oraz zasady współmierności przychodów i (...)
str. 19
2.
Prezenty dla klientów - podatki i ewidencja księgowa
Firmy, mając na celu zwiększenie atrakcyjności sprzedawanych towarów lub usług w ramach różnego rodzaju akcji promocyjnych (reklamowych/marketingowych), przekazują nieodpłatnie swoim klientom różnego rodzaju prezenty, upominki (...)
str. 21
2.1.
Otrzymanie prezentu a przychód u obdarowanego
Podmiot otrzymujący prezent od sprzedawcy towaru/usługi zasadniczo uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. Przychodami są bowiem generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku (...)
str. 21
2.2.
Przekazanie prezentów klientom a VAT
Prawo do odliczenia VAT W sytuacji, gdy podatnik nabywa towary w celu ich nieodpłatnego przekazania klientom na potrzeby promocji/reklamy własnej firmy, to takie przekazanie wykazuje (...)
str. 23
2.3.
Zakup prezentów dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup prezentów Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w (...)
str. 24
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na prezenty dla klientów
Wydatki poniesione na zakup prezentów przekazywanych klientom w ramach akcji promocyjnych (reklamowych/marketingowych) obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Faktura dokumentująca zakup takich prezentów może zostać zaksięgowana (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Ujęcie w JPK_VAT sprzedaży na rzecz osób prywatnych - interpretacja KIS
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie może być ujęta w JPK_VAT wyłącznie na podstawie wystawionych faktur (nawet jeżeli podatnik zawsze wystawia faktury, na zasadzie dobrowolności). (...)
str. 27
2.
Zaniżenie zwrotu podatku zapłaconego w innym państwie członkowskim UE - wyrok TSUE
Jeżeli organ podatkowy państwa członkowskiego zwrotu ustali, że we wniosku o zwrot podatku podatnik wskazał kwotę niższą niż mu przysługuje, to organ ten powinien wezwać (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nakłady poniesione na obcej nieruchomości a VAT
Spółka posiada budynek z przeznaczeniem na wynajem lokali użytkowych. Budynek jest jednak w złym stanie technicznym. Do spółki zgłosiła się firma zainteresowana wynajęciem całego budynku (...)
str. 31
3.2.
Korekta faktury w przypadku przegrania sprawy sądowej - skutki podatkowe
Spółka (czynny podatnik VAT) w 2017 r. sprzedała towar i wystawiła fakturę sprzedaży na kwotę 30.000 zł brutto. W październiku 2021 r. spółka przegrała sprawę (...)
str. 33
3.3.
Przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Korzystałem z podmiotowego zwolnienia z VAT. W dniu 26 listopada 2021 r. dokonałem trzech transakcji (dostawy towarów na rzecz (...)
str. 35
3.4.
WSTO rozliczana w procedurze VAT-OSS - stosować przepisy polskie, czy zagraniczne?
Spółka (czynny podatnik VAT) posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Dokonuje ona wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość do konsumentów z Niemiec. Spółka zarejestrowała się do (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Do 31 grudnia 2021 r. najwięksi podatnicy CIT muszą opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy (art. 27c ustawy o PDOP), na mocy których niektórzy (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Usługi dodatkowe związane z leasingiem samochodu
Spółka z o.o. wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 zł, przy czym samochód ten jest wykorzystywany do celów mieszanych (służbowych i (...)
str. 41
2.2.
Weryfikacja rachunku kontrahenta na inny dzień niż zlecono przelew a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. nabyła usługę od kontrahenta krajowego (czynnego podatnika VAT), przy czym wartość transakcji przekroczyła 30.000 zł. Spółka dokonała zapłaty za ww. usługę przelewem, (...)
str. 43
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Moment skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi w CIT
Spółka z o.o. posiada należność od kontrahenta krajowego z tytułu sprzedaży towarów (wykazała ona przychód podatkowy z tytułu tej sprzedaży). Spółka mogła skorzystać z ulgi (...)
str. 44
3.2.
Wydatki na studia prezesa w kosztach podatkowych
Spółka ponosi wydatki na studia prezesa zarządu, pełniącego funkcję na podstawie powołania. Zdobyta na tych studiach wiedza będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności (...)
str. 45
3.3.
Przekazanie na kapitał rezerwowy spółki zysku przeznaczonego uprzednio na wypłatę dywidendy a przychód w spółce
Wypracowany przez spółkę z o.o. w poprzednim roku zysk netto został pierwotnie przeznaczony na wypłatę dywidendy wspólnikom. Zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę, na mocy której (...)
str. 46
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ryczałt za wykorzystywanie prywatnego samochodu elektrycznego w celach służbowych - interpretacja KIS
Ustalając ryczałt za używanie prywatnego samochodu elektrycznego w celach służbowych (w jazdach lokalnych) i wysokość przychodu podatkowego uzyskanego przez pracownika, należy przyjąć stawkę za 1 (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie miesiąca - skutki w PIT
Do spółki jawnej, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, w dniu 11 października 2021 r. przystąpił nowy wspólnik (osoba fizyczna). Czy w takim przypadku (...)
str. 49
2.2.
Nakłady poniesione przez wspólników spółki cywilnej na nieruchomość jednego z nich
Jeden ze wspólników spółki cywilnej nieodpłatnie udostępnił spółce do używania nieruchomość, która stanowi jego wyłączną własność (wobec tego nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Moment zaliczenia do kosztów wydatków remontowych - interpretacja KIS
Dla celów podatkowych kosztów remontu nie uznaje się za powiązane z okresem przekraczającym rok podatkowy. Odnosi się je w koszty uzyskania przychodów na bieżąco, czyli (...)
str. 54
2.
Przygotowanie przyłącza środka trwałego
Czy do wartości początkowej linii produkcyjnej można zaliczyć koszty związane z przyłączem, osprzętem elektrycznym i kanalizacją, które są wbudowane w powstający budynek? Wymienione elementy służące (...)
str. 56
3.
Amortyzacja środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego w drodze darowizny
Ojciec zamierza podarować synowi przedsiębiorstwo (własną firmę). W jakiej wartości należy przyjąć u syna środki trwałe, które wejdą w skład przedsiębiorstwa i były w firmie (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenie na życie dla pracownicy na wychowawczym bez ZUS - interpretacja ZUS
Wartość otrzymywanych przez pracowników świadczeń niepieniężnych (w tym np. polisy grupowego ubezpieczenia na życie) stanowi ich przychód ze stosunku pracy. Jednak finansowana przez pracodawcę wartość (...)
str. 59
2.
Składki ZUS ze zlecenia po obniżeniu pensji z pracowniczego zatrudnienia
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jego zatrudnienie na pełnym etacie w innym podmiocie zwalnia nas bowiem z objęcia go (...)
str. 60
3.
Odszkodowanie dla pracownika ze składkami ZUS
Kilka miesięcy temu jeden z pracowników poinformował nas, że otrzymał propozycję pracy w innej firmie i ją przyjął. Z tego powodu rozwiązaliśmy z nim (w (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zawieszenie świadczeń płacowych wynikających z regulaminu wynagradzania lub z umowy o pracę
Niekorzystna sytuacja finansowa pracodawcy uprawnia go do zmiany warunków zatrudnienia pracowników, bez konieczności dokonania im wypowiedzeń zmieniających czy zawarcia porozumienia stron. Pozwalają na to przepisy (...)
str. 62
2.
Hospitalizacja w czasie podróży służbowej a prawo do świadczeń delegacyjnych
Uzyskaliśmy informację, że pracownik przebywający w podróży służbowej uległ wypadkowi, w wyniku czego znalazł się w szpitalu. Co w tej sytuacji ze świadczeniami delegacyjnymi za (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wpłaty pieniężne udziałowców
Zgodnie z zapisami umowy spółki z o.o. wspólnicy wpłacili na jej rachunek środki pieniężne tytułem podwyższenia kapitału zakładowego. PCC od podwyższenia został zapłacony przez spółkę. (...)
str. 66
1.1.
Podwyższenie kapitału zakładowego - regulacje kodeksowe
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.) podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może następować w trakcie prowadzonej przez nią działalności. Wskutek takiego podwyższenia (...)
str. 66
1.2.
Ewidencja księgowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
W celu zaewidencjonowania w księgach rachunkowych operacji podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. koniecznym jest uwzględnienie treści art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W (...)
str. 67
2.
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Spółka świadczy usługi, wykorzystując materiały znajdujące się w magazynie. Do tej pory stosowaliśmy metodę wyceny rozchodu materiałów "FIFO". Zdarza się, że jakiś materiał zamawiamy w (...)
str. 69
3.
Leasing operacyjny - postępowanie w przypadku utraty prawa do stosowania rozwiązań podatkowych
Spółka jawna zamierza zawrzeć w 2021 r. umowę leasingu podatkowo operacyjnego na maszynę produkcyjną. W świetle ustawy o rachunkowości, będzie to jednak leasing finansowy. W (...)
str. 70
4.
Moment zaliczenia do kosztów wydatków na okresowe wzorcowanie przyrządów
Spółka z o.o. na potrzeby świadczonych usług wykorzystuje urządzenia, które okresowo muszą być wzorcowane (kalibrowane). Czy koszt wzorcowania urządzeń będzie podatkowo kosztem okresu bieżącego, czy (...)
str. 72
5.
Bilansowe metody łączenia spółek
W dniu 31 marca 2021 r. nastąpiło połączenie 3 spółek: dwóch spółek z o.o. i jednej spółki komandytowej poprzez przejęcie. Spółką przejmującą była spółka z (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.