Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (1101) z dnia 01.08.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (1101) z dnia 01.08.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odszkodowanie za szkody w środku trwałym a prawo do zwolnienia od podatku - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy o PDOF oraz art. 17 ust. 1 pkt 54a ustawy o PDOP przewidują zwolnienie dla kwot odszkodowań (...)
str. 4
2.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
2.1.
Konsultacje podatkowe w zakresie cen transferowych/transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym
Projekt objaśnień podatkowych w zakresie metody marży transakcyjnej netto Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono informację o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie projektu objaśnień (...)
str. 4
2.2.
Z viaTOLL można korzystać do 30 września 2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację w sprawie funkcjonowania dotychczasowego systemu viaTOLL. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów (dalej: MF), od 1 lipca br. rozpoczął (...)
str. 5
2.3.
E-Urząd Skarbowy i aplikacja e-Deklaracje Desktop
Nowa usługa e-Urząd Skarbowy Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło komunikat w sprawie nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym. Jak czytamy w (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nie będzie podatku PIT/CIT od niektórych dochodów/przychodów
1.1.
Umorzenie subwencji z PFR bez PIT/CIT - opublikowano rozporządzenie
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2021 r., pod poz. 1316, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. (...)
str. 7
1.2.
Bez PIT od nagród otrzymanych w loterii szczepionkowej
W Dzienniku Ustaw z 13 lipca 2021 r., pod poz. 1278, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2021 r. (...)
str. 7
1.3.
Zaniechano poboru PIT/CIT od innych dochodów/przychodów
Nagrody otrzymane przez Powstańców Warszawskich W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2021 r., pod poz. 1283, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z (...)
str. 8
2.
Darowizny dla podmiotów leczniczych zwalczających COVID-19 - nowelizacja przepisów CIT/PIT
Problemowe odliczanie darowizn przekazanych od 9 marca 2021 r. Zgodnie z art. 38g ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym do 28 czerwca 2021 r.), podatnik (...)
str. 9
3.
Nowa umowa podatkowa z Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o podpisaniu przez Polskę i Gruzję nowej umowy w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od (...)
str. 9
4.
Trwają prace nad ułatwieniami dla MŚP w zakresie rozstrzygania transgranicznych sporów podatkowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację, że Komisja Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie rozstrzygania (...)
str. 10
5.
Opublikowano jednolity tekst ustawy zdrowotnej
W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2021 r., pod poz. 1285, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Umorzenie subwencji z PFR - podatki i ewidencja księgowa w świetle wyjaśnień organów podatkowych
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, m.in. subwencję z PFR z tarczy finansowej. Otrzymana subwencja może/mogła być umorzona w części (...)
str. 11
1.1.
Zasady rozliczania przyznanych subwencji
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono wyjaśnienie z 13 kwietnia 2021 r., dotyczące rozliczenia oraz umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0 dla małych (...)
str. 11
1.2.
Skutki umorzenia subwencji na gruncie CIT/PIT
W celu przedstawienia podatkowych skutków umorzenia subwencji z PFR, w pierwszej kolejności należy przypomnieć, jak dla celów CIT/PIT podatnicy rozliczali otrzymanie tej subwencji. Otrzymanie subwencji (...)
str. 12
1.3.
Umorzenie subwencji z PFR - ujęcie księgowe
W związku z trwającym procesem umorzeń subwencji z PFR oraz pojawiającymi się wątpliwościami co do momentu, w którym takie umorzenie powinno zostać wprowadzone do ksiąg (...)
str. 13
2.
Usługi świadczone na rzecz spółki komandytowej przez wspólników - wybrane zagadnienia
W praktyce wspólnicy spółki komandytowej niejednokrotnie świadczą różne usługi na rzecz tej spółki oraz udzielają jej pożyczek. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem (...)
str. 15
2.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych spółki komandytowej wartości usług świadczonych przez wspólników
Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, spółki komandytowe stały się podatnikami CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. (wcześniej (...)
str. 16
2.2.
Usługi nabyte od wspólników spółki komandytowej a VAT
Fakt, iż dla celów podatku dochodowego zmieniły się zasady rozliczania spółek komandytowych i ich wspólników, nie ma wpływu na rozliczanie takiej spółki dla celów VAT. (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa zakupu usług od wspólnika spółki komandytowej
Zakup usług od wspólnika spółka komandytowa może ująć w księgach rachunkowych na podobnych zasadach, jak zakup usług od "obcych" podmiotów. Ewidencja zakupu takich usług może (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż na odległość towarów importowanych oraz procedury szczególne - od 1 lipca 2021 r.
Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany VAT w e-handlu z konsumentami, wprowadzone w ramach tzw. pakietu e-commerce (patrz: ustawa z dnia 20 maja 2021 (...)
str. 22
1.1.
Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)
Definicja SOTI Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, (...)
str. 22
1.2.
Procedura szczególna IOSS
Od 1 lipca 2021 r. podatek z tytułu importu towarów kupionych przez internet jest płatny od wszystkich towarów importowanych do UE, niezależnie od ich wartości. (...)
str. 25
1.3.
Procedura szczególna USZ
Jeżeli nie jest stosowana procedura importu (np. dostawca nie zdecydował się na korzystanie z IOSS), wówczas dostępny jest drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów, czyli (...)
str. 30
2.
Rozłożenie płatności na raty a zapłata VAT - opinia rzecznika TSUE
Podatnik, który rozłoży na raty zapłatę wynagrodzenia za usługę wykonaną jednorazowo, nie odroczy z tego powodu terminu zapłaty podatku ani nie obniży podstawy opodatkowania VAT. (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
WDT a pakiet zmian e-commerce
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Produkuję odzież. Sprzedaję towary handlowe dla kontrahentów z Niemiec (czynnych podatników podatku od wartości dodanej). Czy w związku z wprowadzeniem zmian (...)
str. 33
3.2.
Import wolnego od wad towaru w ramach realizacji gwarancji
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT nabyła od kanadyjskiego kontrahenta towar, który okazał się wadliwy. W ramach realizacji roszczeń gwarancyjnych kontrahent wysłał spółce pełnowartościowy (...)
str. 33
3.3.
Sprzedaż ewidencjonowana w kasie fiskalnej - oznaczenia w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie rejestrującej. Czy od 1 lipca 2021 r. wprowadzono zmiany w stosowaniu oznaczeń (GTU, (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty podatkowe dokumentowane skanami dokumentów papierowych - odpowiedź na interpelację poselską
Czego dotyczył problem? Przyjmuje się, że jednym z warunków zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest jego właściwe udokumentowanie. W ustawie o PDOP nie określono (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zbiorcza płatność MPP a zapłata na rachunek spoza białej listy
Przy dokonywaniu zbiorczej płatności MPP nie zostały ujęte wszystkie faktury z danego okresu lub też pojawiła się nowa faktura z danego okresu, która nie była (...)
str. 39
2.2.
Ulga podatkowa w CIT związana z nowym systemem e-TOLL
Spółka poniosła wydatki w związku z nowym systemem poboru opłat e-TOLL. Jak rozliczać te wydatki dla celów CIT? Od 29 czerwca 2021 r. funkcjonuje dla (...)
str. 41
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w kosztach podatkowych spółki komandytowej
Spółka komandytowa, która uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r., wypłaca zleceniobiorcom wynagrodzenia za świadczone przez nich usługi. Wynagrodzenia za usługę wykonaną (...)
str. 42
3.2.
Diety wypłacone pracownikowi z tytułu podróży służbowej a CIT
Spółka z o.o. wysyła swoich pracowników w podróż służbową, wypłacając im z tego tytułu m.in. diety. W którym momencie diety te spółka może zaliczyć do (...)
str. 43
3.3.
Zaliczka uproszczona u podatnika CIT ponoszącego straty podatkowe w poprzednich latach
Spółka z o.o., osiągająca wyłącznie przychody z tzw. innych źródeł (tj. z działalności gospodarczej), ponosiła w latach 2017-2019 straty podatkowe, natomiast za 2020 r. osiągnęła (...)
str. 44
3.4.
Nadpłata składek ZUS - rozliczenie dla celów CIT
W poprzednich latach spółka popełniła błąd, ustalając liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, co skutkowało ustaleniem zawyżonej składki na ubezpieczenie wypadkowe (składki te były ujęte (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki przedsiębiorcy na wyposażenie domu i ogrodu a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na zakup wyposażenia domu, które zostało nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co do zasady, mogą stanowić firmowe koszty uzyskania przychodów. Natomiast kosztami (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura kosztowa otrzymana z opóźnieniem w PKPiR
Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W lipcu br. otrzymał fakturę kosztową wystawioną w maju br., dotyczącą pozostałych wydatków. W którym miesiącu (...)
str. 48
2.2.
Świadczenie usług finansowych w zakresie udzielania pożyczek a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek poza systemem bankowym (PKD 64.92.Z). Dochody z tej działalności opodatkowuję podatkiem liniowym (19%). Od przyszłego roku chciałbym zmienić (...)
str. 49
2.3.
Wynajem pokoi gościnnych a opodatkowanie PIT
Osoba fizyczna jest właścicielem budynku mieszkalnego położonego na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. W związku z tym, iż w pobliżu tego budynku znajdują się jeziora, (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych udostępnianych kontrahentom na potrzeby współpracy - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy udostępnienie dostawcom do używania powierzchni, sprzętów i urządzeń jest działaniem racjonalnym, przynoszącym obu stronom transakcji realne korzyści oraz umożliwiającym ekwiwalentne wykorzystanie ich (...)
str. 53
2.
Amortyzacja środków trwałych podczas przerw w ich wykorzystywaniu
Podczas okresu urlopowego zostanie przeprowadzony remont hali produkcyjnej. W związku z tym kilka środków trwałych, które są w niej zainstalowane, zostanie tymczasowo przeniesionych do innych (...)
str. 55
3.
Środek trwały stanowiący współwłasność wycofany z działalności i wprowadzony do spółki cywilnej
Przedsiębiorca nabył na zasadzie współwłasności (nie małżeńskiej) budynek, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadził go do ewidencji i amortyzował. Następnie budynek został wycofany z działalności (...)
str. 56
3.1.
Ustalenie wartości początkowej
W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy uwzględnić przepisy określające sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego, nabytego na zasadzie współwłasności oraz przepisy dotyczące określenia wartości początkowej (...)
str. 56
3.2.
Kontynuacja metody amortyzacji i dotychczasowych odpisów
W przypadku otrzymania w formie aportu składnika majątku, który był już amortyzowany, jednostki mają obowiązek stosowania na potrzeby dalszej amortyzacji art. 22h ust. 3 ustawy (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacje o stanie konta ubezpieczonego udostępnione na PUE ZUS
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że udostępnił informacje o stanie kont ubezpieczonych (IOSKU) na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacje te nie są (...)
str. 59
2.
Składki ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy - przyszłego studenta
Na okres od 1 sierpnia do 30 września 2021 r. zawarliśmy umowę zlecenia z tegorocznym absolwentem szkoły średniej (w wieku 19 lat). Z oświadczenia przedłożonego (...)
str. 59
3.
Data wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS
Nasz pracownik do połowy listopada 2021 r. ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne. W trakcie jego pobierania zakończyła się umowa o pracę zawarta z nim na czas (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Dofinansowanie do wczasów pod gruszą dla rencisty prowadzącego działalność gospodarczą
Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem ZFŚS prawo do korzystania z niego mają także pracownicy, którzy przeszli na świadczenie emerytalno-rentowe. Aktualnie z wnioskiem o dofinansowanie (...)
str. 62
2.
Odprawa emerytalna z dodatkowego miejsca zatrudnienia
Pracownik zatrudniony w naszej firmie na 1/4 etatu przechodzi na emeryturę. Czy musimy mu wypłacić odprawę emerytalną, jeśli otrzyma ją w podstawowym miejscu pracy, a (...)
str. 63
3.
Czy pracownik może odmówić używania własnej odzieży i obuwia roboczego?
W firmie ustalone są stanowiska, na których pracownicy użytkują swoją odzież roboczą zamiast odzieży roboczej zapewnionej przez pracodawcę, otrzymując w zamian stosowny ekwiwalent pieniężny. Nowo (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Podatnicy PIT przekazują Szefowi KAS swoje sprawozdania finansowe za 2020 r. w terminie do 2 sierpnia 2021 r.
Przypominamy, iż zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazać, za (...)
str. 67
2.
Termin ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r.
Sprawozdanie finansowe naszej jednostki za 2020 r. zostało sporządzone oraz zatwierdzone w połowie lipca br. Do kiedy należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 (...)
str. 67
3.
Ewidencja wniesienia dopłat na pokrycie straty bilansowej w innej spółce
Od kilku lat nasza spółka jest wspólnikiem innej spółki z o.o. W ubiegłym roku ta inna spółka poniosła stratę, w związku z czym zostaliśmy zobowiązani (...)
str. 69
3.1.
Regulacje kodeksowe
Zasady dotyczące wnoszenia dopłat do spółki z o.o. na kapitał rezerwowy oraz ich ewentualnego zwrotu zostały uregulowane w art. 177-179 K.s.h. W myśl tych przepisów, (...)
str. 69
3.2.
Dopłaty w przepisach o podatku dochodowym
Jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o PDOP, wnoszonych dopłat (także ich zwrotu) nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów (art. (...)
str. 70
3.3.
Ewidencja księgowa wniesienia dopłat
Wskutek wniesienia dopłaty do spółki z o.o., u wspólnika (udziałowca) powstaje koszt finansowy (ewentualny zwrot dopłat ujmuje się jako przychód finansowy). W przypadku, gdy wspólnik (...)
str. 70
4.
Termin przechowywania sprawozdań finansowych za lata ubiegłe
Jesteśmy spółką prowadzącą działalność od ponad 20 lat. Wszystkie nasze sprawozdania finansowe były przechowywane w sposób trwały. Od kilku lat zmieniono przepisy i termin ten (...)
str. 71
5.
Sprzedaż biletów na koncert a ewidencja przychodów
Jesteśmy jednostką zajmującą się organizacją koncertów. Czy w przypadku, gdy dokonujemy sprzedaży biletów na imprezę (koncert), która ma się odbyć w późniejszym terminie, powinniśmy wykazywać (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.