Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliża się termin złożenia zeznań podatkowych PIT za 2020 r.
Podatnicy PIT są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia (...)
str. 4
2.
Komunikaty i wyjaśnienia resortowe
2.1.
Pomoc dla podatników mających problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z COVID-19
Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o pomocy dla podatników, którzy mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z panującą pandemią COVID-19. Na stronie internetowej (...)
str. 4
2.2.
Nieterminowe złożenie JPK_VAT a czynny żal
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący złożenia czynnego żalu w zakresie JPK_VAT. Z komunikatu tego wynika, że w przypadku nieprzekazania w terminie (...)
str. 5
2.3.
Ceny transferowe - objaśnienia podatkowe
Objaśnienia podatkowe w zakresie korekty cen transferowych Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są (...)
str. 5
3.
Limit 100.000 zł w ryczałcie odrębny dla najmu prywatnego i firmowego - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Ryczałt ewidencjonowany jest dość popularną formą opodatkowania przychodów. Podatnicy często stosują ją w stosunku do przychodów z tzw. najmu prywatnego. Od 1 stycznia 2021 r., (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu - projektowane zmiany
W dniu 8 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt (...)
str. 8
2.
Zmiany w zakresie opłaty od usług reklamy napojów alkoholowych
Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych są zobowiązane do wnoszenia opłaty z tego tytułu. Wnosi się ją w wysokości 10% podstawy opodatkowania VAT wynikającej (...)
str. 9
3.
Zwolnienia z kas rejestrujących - sprostowanie błędnego PKWiU
W Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2021 r., pod poz. 649, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2 kwietnia 2021 r. zmieniające (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura korygująca po zastosowaniu ulgi na złe długi - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W przypadku niezapłaconych należności/zobowiązań podatnicy w określonych okolicznościach mogą (muszą) stosować regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. To pojęcie funkcjonuje również w odniesieniu do (...)
str. 10
1.1.
Korekta sprzedaży a ulga na złe długi dla celów VAT
Ulga na złe długi u wierzyciela • Zasady dokonywania korekty w ramach ulgi na złe długi Dla celów VAT wierzyciel może - w ramach ulgi (...)
str. 10
1.2.
Ulga na złe długi w CIT/PIT a faktura korygująca
Ulga na złe długi (przepisy o zatorach płatniczych) dla celów podatku dochodowego Dla celów CIT/PIT - w przypadku wierzyciela - gdy wierzytelność zaliczana do przychodów (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa ulgi na złe długi
Zasady ujmowania w księgach rachunkowych ulgi na złe długi W księgach rachunkowych wierzyciela/dłużnika ulga na złe długi, dokonywana dla celów VAT, może zostać zaksięgowana: u (...)
str. 14
2.
Sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia
W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorcy (osoby fizyczne) zamierzają wycofać z firmy nieruchomości (grunty wraz z budynkami) stanowiące środki trwałe i przekazać (...)
str. 16
2.1.
VAT od sprzedaży nieruchomości z majątku prywatnego
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej Wycofanie nieruchomości (środków trwałych) z działalności gospodarczej i przekazanie ich do majątku prywatnego przedsiębiorcy: a) jest czynnością opodatkowaną VAT - (...)
str. 16
2.2.
Rozliczenie dla celów PIT wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i jej późniejszej sprzedaży
Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej W pierwszej kolejności należy wskazać, że majątek osoby fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku (...)
str. 18
2.3.
Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z firmy
Nieruchomości stanowiące środki trwałe w prowadzonej działalności gospodarczej są dla celów bilansowych uznawane za aktywa trwałe. Aktywami są z kolei kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Doradztwo dietetyczne w siłowni a VAT - wyrok TSUE
Usługa coachingu żywieniowego świadczona przez wykwalifikowanego i uprawnionego profesjonalistę w placówkach sportowych - i ewentualnie w ramach programów obejmujących również usługi związane z utrzymaniem i (...)
str. 22
2.
Prawo do odliczenia VAT na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia - interpretacja KIS
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - pełniące jedynie funkcję informacyjną - nie stanowi faktury ani faktury uproszczonej. Nie uprawnia ono zatem nabywcy do odliczenia VAT. (interpretacja indywidualna (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Dostawa części samochodowych - oznaczenia w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję dostawy części do samochodów ciężarowych. Czy kodem GTU_07 mam oznaczać sprzedaż wszystkich części (kierując się tym, że są to części (...)
str. 26
3.2.
Sprzedaż lodów "na wynos" - stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Produkuję i sprzedaję lody w swoich punktach "na wynos" (w wafelku lub kubeczku). Jaką stawkę VAT powinienem zastosować? Czytelnik powinien zastosować (...)
str. 28
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Korekta JPK_VAT a termin zwrotu VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Złożyłem JPK_VAT za luty 2021 r. z wykazaną kwotą VAT do zwrotu. Okazało się, że w części ewidencyjnej wpisałem zły NIP (...)
str. 29
4.2.
Faktura korygująca - rozliczenie przez sprzedawcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W lutym 2021 r. wysłałem towar do kontrahenta i wystawiłem fakturę dokumentującą sprzedaż. Kontrahent otrzymał towar w tym (...)
str. 30
4.3.
Zakup na raty - odliczenie VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Z uwagi na problemy finansowe towar handlowy kupiłem na raty. Fakturę dokumentującą ten zakup (na całą kwotę) otrzymałem w marcu 2021 (...)
str. 31
4.4.
Sprzedaż domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej a VAT
Deweloper (czynny podatnik VAT) sprzedaje domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Poszczególne części zabudowy bliźniaczej/szeregowej mają własne wejścia, instalacje i będą oddzielnie wykorzystywane. Powierzchnia użytkowa (...)
str. 32
5.
Brexit a informacja VAT-UE w przypadku procedury call-off stock - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący wykazywania w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów objętych procedurą magazynu call-off stock w związku z Brexitem. (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na zakup sprzętu medycznego dla pracowników w związku z COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki na zakup sprzętu medycznego, tj. koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów dla pracowników, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ubezpieczenie samochodu osobowego - koszty podatkowe
Spółka z o.o. posiada samochód osobowy, stanowiący środek trwały. Spółka wykupiła polisę na ubezpieczenie AC. Wartość samochodu na polisie odpowiada kwocie zakupu netto, tj. 138.000 (...)
str. 36
2.2.
Zapłata na rachunek spoza białej listy na rzecz podatnika zwolnionego z VAT - ujęcie wydatku w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. nabywa usługi od kontrahenta krajowego, zwolnionego z VAT. Płaci za te usługi na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Czy spółka powinna sprawdzić, (...)
str. 37
2.3.
Czy rozwiązana rezerwa stanowi przychód podatkowy?
Spółka z o.o. w 2019 r. utworzyła rezerwę na zobowiązanie, która nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów. Sprawa została umorzona w 2020 r. i w związku (...)
str. 38
2.4.
Potrącenie kaucji gwarancyjnej a zatory płatnicze w CIT
Spółka z o.o., świadcząca usługi budowlane, korzysta z usług podwykonawców. Koszty ich usług, udokumentowane fakturami, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów i odlicza VAT w (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sprzedaż nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej a PIT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego tą wspólnością, to za moment nabycia ww. nieruchomości - (...)
str. 41
2.
PIT-2020 - wybrane zagadnienia
2.1.
Dochody z działalności nierejestrowej w zeznaniu podatkowym PIT-36
W 2020 r. przez część roku pracowałam na umowę zlecenia. Ponadto osiągnęłam niewielkie dochody z działalności nierejestrowej. Czy dochody z tej działalności powinnam wykazać w (...)
str. 43
2.2.
Zawieszenie działalności opodatkowanej podatkiem liniowym a wspólne rozliczenie małżonków
Na początku 2020 r. zawiesiłem działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W ubiegłym roku nie osiągnąłem z niej żadnych dochodów (osiągnąłem jedynie niewielkie dochody z umowy (...)
str. 43
2.3.
Ulga na dzieci u podatnika korzystającego z ulgi dla młodych
W 2020 r. osiągnęłam przychody z umowy o pracę, które korzystały ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi dla młodych. Nie został więc pobrany od (...)
str. 44
2.4.
Nieodliczona w całości kwota wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne
W 2020 r. poniosłem wydatki na budynek mieszkalny, które podlegają rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Z uwagi na to, że mój dochód za 2020 r. (...)
str. 45
2.5.
Otrzymanie dotacji po skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej
W ubiegłym roku skorzystałam z ulgi termomodernizacyjnej w związku z wydatkami na instalację fotowoltaiczną. Odliczyłam całą kwotę poniesionych na ten cel wydatków. W 2020 r., (...)
str. 46
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przekazanie towarów między firmami małżonków a koszty podatkowe
W styczniu br. rozpoczęłam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (PKPiR). W marcu br. otrzymałam od mojego męża, który prowadzi odrębną działalność gospodarczą, (...)
str. 47
3.2.
Dodatek covidowy wypłacany lekarzom - moment powstania przychodu
Lekarz prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, pracujący w szpitalu, wystawił fakturę za dodatek covidowy w kolejnym miesiącu po miesiącu wykonania usługi na rzecz szpitala (np. faktura (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych związanych z produkcją towarów do walki z COVID-19 - interpretacja KIS
Środki trwałe (np. maszyny) nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą zostać objęte jednorazowym odpisem amortyzacyjnym. Dotyczy to również urządzeń koniecznych do (...)
str. 50
2.
Kradzież części składowej środka trwałego - rozliczenie podatkowe i bilansowe
W ewidencji środków trwałych spółki figuruje ogrodzenie. Pod koniec ubiegłego roku została skradziona brama stanowiąca jego część składową. W związku z niewykryciem sprawcy postępowanie umorzono (...)
str. 52
3.
Stosowanie zasad podatkowych do amortyzacji bilansowej nie zawsze możliwe
Czy spółka z o.o. prowadząca działalność niewielkich rozmiarów (spełniająca wymogi do przyjęcia statusu jednostki małej), której wszystkimi wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, może dla celów (...)
str. 54
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna osoby uzyskującej przychód z dwóch źródeł - interpretacja ZUS
W przypadku uzyskania przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenia) oraz zasiłku z ubezpieczenia chorobowego (wypłacanego przez pracodawcę), gdy składka na ubezpieczenie (...)
str. 55
2.
Późniejszy termin wypłaty pensji z etatu nie wpływa na zakres ubezpieczeń ze zlecenia
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zatrudnienie w innej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy zwalnia go z objęcia (...)
str. 56
3.
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego dziecka kończącego naukę
Córka (19 lat) jednej z naszych pracownic w kwietniu br. ukończy liceum ogólnokształcące. W maju 2021 r. przystąpi do egzaminu maturalnego. Z informacji otrzymanej od (...)
str. 57
4.
Wynagrodzenie i zasiłek za czas choroby w razie wystawienia zwolnienia lekarskiego po wyjściu pracownika ze szpitala
Pracownik 15 lutego 2021 r. został przyjęty do szpitala, z którego wyszedł 2 kwietnia 2021 r. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione ostatniego dnia pobytu w szpitalu (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego na podstawie Kodeksu pracy
Jesteśmy firmą produkcyjną. Wykorzystaliśmy już możliwości dofinansowania z tarczy antykryzysowej, związanego z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego. Z uwagi na sytuację epidemiczną nadal jednak sytuacja finansowa naszej (...)
str. 60
2.
Urlop proporcjonalny po podwyższeniu wymiaru czasu pracy
Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy od 1 czerwca 2020 r. na 3/5 etatu, na czas nieokreślony. Od 1 marca 2021 r. pracodawca podwyższył mu wymiar (...)
str. 62
3.
Dopuszczalność zwolnień grupowych w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego
Z uwagi na spadek zamówień spowodowany epidemią COVID-19, w firmie przeprowadzone będą zwolnienia grupowe. Czy możemy nimi objąć także osoby korzystające z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
BILANS 2020 - przesunięcie terminów sprawozdawczych a przekazanie sprawozdań za 2020 r. do KRS i Szefa KAS
Czy przesunięcie terminów sprawozdawczych dotyczy również przekazania sprawozdań finansowych za 2020 r. do KRS lub Szefa KAS? W poprzednim numerze BI informowaliśmy, iż na podstawie (...)
str. 64
2.
Faktura dotycząca 2020 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok
Po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. wpłynęła do firmy faktura kosztowa dotycząca 2020 r. W jakim okresie należy ująć taką fakturę w (...)
str. 67
3.
Import towarów - ewidencja księgowa w przypadku zapłaty cła przez eksportera
Spółka dokonała importu towarów. Na dokumentach odprawy celnej wykazane zostało cło oraz VAT. Jednak zgodnie z umową ustalono, że cło zostanie pokryte przez eksportera. Jak (...)
str. 69
4.
Sporządzenie sprawozdania finansowego sp. komandytowej za wydłużony rok obrotowy kończący się 30 kwietnia 2021 r.
Spółka komandytowa, w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT od 1 maja 2021 r., wydłużyła swój rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. do 30 (...)
str. 71
5.
Aport niezabudowanej nieruchomości do spółki z o.o.
Gmina planuje wnieść do spółki z o.o. (miejskiej spółki - TBS) aport. Przedmiotem tego aportu będzie niezabudowana nieruchomość (działka), która ma możliwość podłączenia do sieci (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.