Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 9 (273) z dnia 10.09.2018
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 9 (273) z dnia 10.09.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Transakcje między małżonkami prowadzącymi odrębne działalności a VAT
1.1. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego małżonkowi (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.443.2018.1.AW) "(…) Prowadzi Pani działalność gospodarczą od (...)
str. 3
2.
Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne i jego późniejsza sprzedaż a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.442.2018.1.KO) "(…) Wnioskodawca w dniu 8 października 2015 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego (...)
str. 8
3.
Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.357.2018.3.BW) "(…) Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest obecnie wspólnikiem innej (...)
str. 9
4.
VAT od transakcji opłaconych kartą paliwową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.354.2018.2.PR) "(…) Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym międzynarodowe usługi transportowe i jest czynnym podatnikiem (...)
str. 11
5.
Przeniesienie za wynagrodzeniem nakładów na dzierżawionym gruncie a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.455.2018.1.JP) "(…) Sąd Okręgowy (…) wyrokiem z dnia 7 listopada 2017 r. (…) (...)
str. 13
6.
Opodatkowanie VAT czynności udzielania oprocentowanych pożyczek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.467.2018.4.AB) "(…) W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawarł z kontrahentem będącym (...)
str. 15
7.
VAT od czynności związanych z zawarciem kontraktu odwrotnego (wash-out)
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.346.2018.3.IK) "(…) Spółka - Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przetwórstwie mleka i (...)
str. 17
II.
Do artykułu 19a-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Sprzedaż towarów, które są przechowywane u kontrahenta - moment powstania obowiązku podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.358.2018.1.NF) "(…) Wnioskodawca (dalej: spółka) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej i (...)
str. 19
III.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Moment obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wysłaniem faktur korygujących drogą elektroniczną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012.326.2018.1.KR) "(…) Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Spółka prowadzi (...)
str. 21
2.
Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.419.2018.1.MJ) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej (...)
str. 23
IV.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Usługa najmu i refakturowanie mediów wraz z opłatą za wywóz śmieci - stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.339.2018.1.DC) "(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. (...)
str. 25
2.
Stawka VAT dla kosztów przesyłki/transportu towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.255.2018.2.AS) "(…) Wnioskodawca (spółka - przyp. red.) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka zajmuje (...)
str. 27
3.
Usługi związane z rekreacją i sportem a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.300.2018.2.MR) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności obiektów służących poprawie kondycji (...)
str. 29
4.
Stawka VAT na sprzedaż opraw do okularów korekcyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.450.2018.1.KT) "(…) Spółka prowadzi sprzedaż hurtową opraw do okularów i zamierza rozszerzyć działalność (...)
str. 31
V.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Wynajem lokali mieszkalnych firmie celem zakwaterowania jej pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.317.2018.2.MR) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych w formie (...)
str. 33
2.
Sprzedaż budynku stanowiącego majątek firmy a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.315.2018.2.AP) "(…) Spółka posiada budynek wprowadzony do środków trwałych aportem w formie aktu (...)
str. 34
3.
Przekazanie nieruchomości na potrzeby własne w celu dalszego najmu a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.389.2018.1.SJ) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Cała (...)
str. 37
VI.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Prawo do odliczania 100% VAT od wydatków na samochody demonstracyjne i zastępcze
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 28 czerwca 2018 r., sygn. akt I FSK 1395/16 "(…) skarżąca spółka złożyła wniosek (...) w przedmiocie prawa do odliczenia (...)
str. 39
2.
Świadczenie dodatkowej usługi w ramach sprzedaży promocyjnej a VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 15 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 764/16 "(…) skarżąca Spółka we wniosku (...) wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą (...)
str. 42
3.
Organizacja uroczystości jubileuszowej firmy a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.306.2018.3.AR) "(…) Spółka z okazji 10-lecia swojej działalności planuje zorganizować zamknięte przyjęcie dla (...)
str. 45
4.
Odliczanie VAT z faktur, za które należność regulowana jest z dużym opóźnieniem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.263.2018.1.IP) "(…) Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka (...)
str. 47
5.
VAT od wydatków na budowę budynku, który w części będzie służył działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.248.2018.2.MK) "(…) Wnioskodawczyni będzie budować budynek, którego 50% powierzchni będzie służyło do prowadzenia (...)
str. 50
6.
Prawo do pełnego odliczenia VAT od nabycia środków trwałych częściowo sfinansowanych przez inny podmiot
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.249.2018.4.SM) "(…) Firma - Sp. z o.o. złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) (...)
str. 52
7.
Skuteczne przedłużenie terminu zwrotu VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w składzie 7 sędziów z 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 255/17 "(…) Postanowieniem z 16 listopada 2017 r., (...)
str. 54
VII.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Zapłata wekslem własnym za zakupione towary a uregulowanie należności w świetle VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.338.2018.1.MT) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów (...)
str. 57
VIII.
Do artykułu 90-92 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Korekta odliczenia VAT, gdy podatnik stosował błędny wskaźnik proporcji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.412.2018.1.RS) "(…) Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku od towarów i (...)
str. 59
2.
Ustalenie proporcji w VAT przez podatnika prowadzącego działalność kantorową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.429.2018.1.KM) "(…) Wnioskodawca (…) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (...)
str. 61
IX.
Do artykułu 113-125 ustawy - procedury szczególne
1.
Zwolnienie z VAT usług świadczonych w zakresie bhp
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.426.2018.1.BW) "(…) Z dniem 1 maja 2018 roku, jako osoba fizyczna prowadząca działalność (...)
str. 63
2.
Świadczenie usług inspektora ochrony danych a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.344.2018.1.RSZ) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, w ramach której (...)
str. 65
3.
Usługi opodatkowane poza terytorium kraju a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.460.2018.1.PC) "(…) Firma E. prowadzi działalność gospodarczą od 2017 r. w zakresie produkcji (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.