Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 1 (972) z dnia 01.01.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 1 (972) z dnia 01.01.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Badanie techniczne pojazdu dla potrzeb jednorazowej amortyzacji - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Przypomnijmy, iż jednorazowej amortyzacji określonej w art. 22k ust. 7 ustawy o PDOF oraz art. 16k ust. 7 ustawy o PDOP (tj. w ramach limitu 50.000 euro) podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 (...)
str. 4
2.
Od 1 stycznia 2018 r. "nowa" klasyfikacja PKWiU dla celów podatkowych
Od 1 stycznia 2018 r. do celów podatkowych należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), zwaną "PKWiU 2015". "PKWiU 2015" została wprowadzona do stosowania w statystyce, ewidencji (...)
str. 5
3.
W 2018 r. ZUS płatny na nowych zasadach
Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek ZUS należności z tytułu składek ubezpieczeniowych (tj. społecznych i zdrowotnej) oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (tj. FP, FGŚP i FEP) opłacają jednym przelewem (...)
str. 5
4.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
4.1.
Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych
Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych można odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy tylko wówczas, gdy zostanie on zapłacony. Jak informowaliśmy na łamach naszego czasopisma (m.in. (...)
str. 6
4.2.
Raportowanie według krajów CBC
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący raportowania według krajów Country-by-Country pt. "CbC - najczęściej zadawane pytania (edycja 2)". Opublikowano w nim odpowiedzi na (...)
str. 7
5.
Broszura MF w sprawie podatkowego rozliczenia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) zamieszczono broszurę informacyjną pt. "Objaśnienia podatkowe z dnia 1 grudnia 2017 r. - rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Wybrane zmiany w CIT/PIT w 2018 r.
1.1. Odsetki od pożyczek/kredytów w kosztach podatkowych w 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy art. 15c ustawy o PDOP, zmieniające dotychczasowe zasady uwzględniania przez podatników w kosztach (...)
str. 8
2.
Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji w zakresie PIT
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r., pod poz. 2352, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych (...)
str. 12
3.
Podatek od sprzedaży detalicznej - najwcześniej od 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2018 r. nie weszły w życie przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowelizacją tej ustawy z dnia 12 października (...)
str. 12
4.
Jednolite teksty aktów prawnych
4.1. Tekst jednolity ustawy o rachunkowości W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2017 r., pod poz. 2342, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki na wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze (pracodawcy) ponoszą niekiedy wydatki na wyposażenie znajdujących się w firmie pomieszczeń socjalnych dla pracowników, np. na zakup mebli kuchennych czy sprzętu AGD (m.in. czajnika, (...)
str. 13
1.1.
Obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczenia socjalnego - Prawo pracy
W § 111 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) zapisano, że (...)
str. 13
1.2.
Prawo do odliczenia VAT od wyposażenia pomieszczeń socjalnych
W ustawie o VAT nie zawarto regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków na zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego dla pracowników. Należy zatem (...)
str. 14
1.3.
Zakup sprzętu AGD a koszty uzyskania przychodu
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie (...)
str. 15
1.4.
Ewidencja księgowa zakupu mebli/sprzętu AGD
Na potrzeby ustawy o rachunkowości meble kuchenne czy sprzęt AGD, nabywane do pomieszczeń socjalnych dla pracowników, zazwyczaj (podobnie jak dla celów podatku dochodowego) spełniają definicję środka (...)
str. 16
2.1.
Rozliczanie VAT przez małego podatnika
Status małego podatnika Na gruncie ustawy o VAT, mały podatnik to podatnik VAT: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej (...)
str. 17
2.2.
Mały podatnik dla celów CIT/PIT
Status małego podatnika Na gruncie podatku dochodowego status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Centralny Rejestr Faktur oraz planowane zmiany w zakresie JPK_VAT
Ministerstwo Finansów zapowiada stworzenie Centralnego Rejestru Faktur, czyli informacji o wszystkich fakturach (dalej: CRF). Będzie on bazą budowaną w oparciu o JPK_VAT. W podstawowej wersji baza ta powstanie od (...)
str. 21
2.
TSUE wypowie się na temat rozliczania VAT od zakupów opłacanych kartą paliwową
Karty paliwowe to powszechnie stosowany bezgotówkowy sposób zapłaty za paliwo. Mechanizm ten polega na tym, że posiadacz karty paliwowej bezgotówkowo nabywa paliwo (a także inne (...)
str. 23
3.
Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży na rzecz pracowników po preferencyjnej cenie - wyrok WSA
Odsprzedaż towarów/usług pracownikowi po preferencyjnej cenie - nabytych przez pracodawcę ze środków obrotowych - podlega opodatkowaniu VAT od ich wartości rynkowej (a nie wyłącznie od (...)
str. 24
4.
VAT od importu towaru, gdy należności celno-podatkowe pokrywa sprzedawca - nowe stanowisko KIS
Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Natomiast podmiotem zobowiązanym do rozliczania VAT od (...)
str. 26
5.
MF zapowiada wydanie interpretacji ogólnej w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży gruntów rolnych
Kwestia opodatkowania VAT sprzedaży gruntów rolnych (działek) stała się przedmiotem zainteresowania autora interpelacji poselskiej nr 15866. Zapytał on m.in., czy w przypadku rezygnacji z prowadzenia działalności rolniczej lub (...)
str. 27
6.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
6.1.
Moment wykonania usługi budowlanej a protokół odbioru prac
Czynny podatnik VAT świadczy usługi budowlane. W dacie umownego zakończenia prac często zlecenie nie jest w pełni zrealizowane i protokół odbioru jest negatywny. Zamawiający wyznacza bowiem czas na (...)
str. 28
6.2.
Otrzymanie przez wierzyciela zapłaty po likwidacji działalności a ulga na złe długi
Prowadziłem indywidualną działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Skorzystałem z ulgi na złe długi. Następnie zlikwidowałem działalność gospodarczą, a kontrahent uregulował należność, z tytułu której skorzystałem z ulgi na (...)
str. 30
6.3.
Zakup alkoholu dla potrzeb działalności opodatkowanej
Podatnik prowadzi firmę szkoleniową w zakresie nauki szeroko pojmowanej kultury spożywania i podawania win. Dla celów prezentacji i szkolenia kupuje wino (jest czynnym podatnikiem VAT). Czy od zakupu (...)
str. 32
6.4.
Pośrednictwo w świadczeniu usług elektronicznych - rozliczenie VAT
Prowadzimy platformę na stronie internetowej, która umożliwia oferowanie i nabywanie aplikacji użytkownikom tej platformy. W związku ze sprzedażą dla osób fizycznych z krajów UE, jesteśmy zarejestrowani w systemie MOSS. (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na katering dla zleceniobiorców a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
W przypadku, gdy sfinansowanie posiłków dla zleceniobiorców i współpracowników obecnych na regularnych spotkaniach roboczych w siedzibie spółki podnosi efektywność tych spotkań, przyczynia się m.in. do poprawy jakości wykonywanych (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup towaru na aukcji internetowej od osoby prywatnej a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. w celu naprawy auta kupiła na aukcji internetowej część samochodową od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Spółka posiada wydruk potwierdzenia dokonania transakcji zakupu. Czy (...)
str. 38
2.2.
Odpis aktualizujący wartość zapasów a koszty uzyskania przychodów
Na koniec 2017 r. spółka z o.o. dokonała odpisu aktualizującego wartość zapasów. Czy odpis ten mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy (...)
str. 39
2.3.
Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego a "pozostawienie" w kosztach podatkowych dotychczasowych rat leasingowych
Spółka z o.o. zawarła na 3 lata umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. Przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę leasingu, spółka zamierza wykupić (...)
str. 40
2.4.
Dokumentacja cen transferowych przy umowie poręczenia
Czy przy umowie odpłatnego poręczenia spłaty kredytu (prywatne poręczenie udziałowca sp. z o.o. dla firmowego kredytu na cele spółki), dla celów ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen (...)
str. 41
2.5.
Różnice kursowe przy konwersji wierzytelności pożyczkowej na udziały
Spółka kapitałowa w 2013 r. zawarła umowę pożyczki z osobą fizyczną. Wartość nominalna pożyczki wynosiła 10.000 euro, termin jej wymagalności strony umowy ustaliły na rok 2015, ustaliły również kurs (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wynajem kilkudziesięciu miejsc postojowych a prawo do 8,5% stawki ryczałtu - interpretacja KIS
Jeżeli wynajem miejsc postojowych osobom fizycznym nie będzie odbywać się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z tego najmu będzie stanowić przychód ze źródła określonego (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Samochód w leasingu operacyjnym wykorzystywany prywatnie a PIT u korzystającego
Spółka komandytowa użytkuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochody te są także wykorzystywane nieodpłatnie do celów prywatnych przez (...)
str. 47
2.2.
Podatek od nieruchomości zapłacony gotówką a limit 15.000 zł
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała nakaz płatniczy z UMiG dotyczący podatku od nieruchomości za 2017 r., adresowany na firmę. Wysokość każdej z czterech rat przekracza 15.000 zł. Raty (...)
str. 48
2.3.
Jak udokumentować nieściągalność należności?
Spółka jawna posiada kilka należności od tego samego dłużnika. Dwie należności były skierowane na drogę sądową oraz na drogę postępowania egzekucyjnego (do komornika). Należności nie (...)
str. 49
2.4.
Koszty pośrednie na przełomie roku u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe
W grudniu 2017 r. wpłynęła do firmy faktura dotycząca kosztu pośredniego, która dotyczy także 2018 r. Z uwagi na przekroczenie progu istotności faktura ta będzie ujęta dla celów bilansowych (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 1 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono w życie kilka zmian, o których należy pamiętać, rozliczając zakup środka trwałego, a także kontynuując jego amortyzację.
str. 52
1.1.
Wejście w życie KŚT 2016
Jak już kilkukrotnie informowaliśmy, od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje m.in. dla celów podatkowych oraz bilansowych "nowa" KŚT 2016 wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 (...)
str. 52
1.2.
Podwyższenie ustawowego limitu niskocennych składników majątku z 3.500 zł do 10.000 zł
Od 1 stycznia 2018 r., w wyniku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (zarówno PIT, jak i CIT), dotychczasowy limit w wysokości 3.500 zł stosowany przy rozliczeniach nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środka (...)
str. 53
1.3.
Nowy warunek w definicji wartości niematerialnej i prawnej
Od 1 stycznia 2018 r. w definicji wartości niematerialnej i prawnej wprowadzono dodatkowy warunek nabycia takich wartości od innego podmiotu. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, wprowadzona zmiana (...)
str. 54
1.4.
Nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia
Od 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone ograniczenia w amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych tytułem darmym, tj. w drodze spadku i darowizny. Wynika to bezpośrednio z nowego (...)
str. 54
1.5.
Ograniczenia w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych i ponownie nabytych
Od 1 stycznia 2018 r. do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono regulacje ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 55
1.6.
Podatkowe zasady amortyzacji dopuszczalne również dla celów bilansowych
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Biuletynu Informacyjnego na etapie prac legislacyjnych pozostaje projekt z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia (...)
str. 55
2.
Dotacja otrzymana z urzędu pracy do zakupu środka trwałego a dobrowolna rezygnacja z odliczenia VAT
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów otrzymał dotację z urzędu pracy do wartości brutto nabywanych środków trwałych w celu utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Czy podatnik może (...)
str. 56
3.
Uzbrojenie terenu a wartość początkowa gruntu
W 2015 r. jednostka zakupiła grunt, który zaewidencjonowała jako towar. W 2017 r. na gruncie tym wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz poniesiono koszty administracyjne dotyczące jego podziału na część, na (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zniesienie rocznego limitu podstawy wymiaru składek od 2019 r.
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe począwszy od 1 stycznia 2019 r. będą opłacane do ZUS za daną osobę ubezpieczoną od całości przychodu uzyskanego przez nią w danym roku (...)
str. 60
2.
Miesięczna granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Od 1 stycznia 2018 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4.443 zł. Wzrost tego wynagrodzenia spowodował automatycznie podwyższenie miesięcznej granicy podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (...)
str. 61
3.
Formularz ZUS IWA za 2017 r.
W terminie do 31 stycznia 2018 r. określona grupa płatników składek ma obowiązek przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2017 r. (czyli informacje o danych do ustalenia wysokości (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Praca w niedziele i święta w placówkach handlowych w 2018 r.
Prowadzimy działalność handlową. W naszych sklepach zatrudniamy pracowników na podstawie umowy o pracę, a czasami również w ramach umowy zlecenia. Czy pracownicy etatowi nadal będą mogli pracować w handlu we (...)
str. 62
2.
Profilaktyczne badania kontrolne kierowcy zawodowego
Zatrudniamy pracownika na stanowisku kierowcy samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Obecnie przebywa on na zwolnieniu chorobowym trwającym powyżej 30 dni. Czy po powrocie do (...)
str. 64
3.
Prawo do odprawy emerytalnej w razie zawieszenia wypłaty emerytury
Pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury, przy czym z góry wiadomo, że prawo do tego świadczenia będzie zawieszone. Czy w takiej sytuacji powinniśmy wypłacić odprawę emerytalną? Prawo do (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji
W praktyce przy przeprowadzaniu prac związanych z roczną inwentaryzacją mogą powstać wątpliwości, w jakim terminie należy dokonać poszczególnych prac - czy np. w przypadku inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg (...)
str. 67
2.
Odpis aktualizujący oraz ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela
Spółdzielnia posiada należność z tytułu świadczonych usług dzierżawy. W wyniku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego uzyskała postanowienie o nieściągalności tej należności. Następnie dokonała odpisu aktualizującego oraz skorzystała (...)
str. 68
3.
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Spółka akcyjna zamierza sprzedać prawo wieczystego użytkowania gruntu, które nabyła nieodpłatnie. W jaki sposób zaewidencjonować takie zbycie? Czy powstanie w takim przypadku koszt uzyskania przychodu? Sprzedaż prawa (...)
str. 70
4.
Ewidencja zwrotu akcyzy w związku z dokonaniem WDT
Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż samochodów. W ostatnim czasie dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych samochodów. W związku z ich wywozem za granicę zamierzamy wystąpić do właściwego urzędu z wnioskiem (...)
str. 72
5.
Zakup materiałów w jednostce prowadzącej działalność deweloperską
Spółka z o.o. rozpoczęła prowadzenie działalności polegającej na budowie domów jednorodzinnych. Dotychczas ewidencja kosztów oparta była wyłącznie na kontach zespołu 4. Nie prowadzimy magazynu materiałów. Materiały (...)
str. 73
6.
Zawieszenie wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Wiele osób posiadających tytuł biegłego rewidenta, ze względu na inne obowiązki zawodowe, nie wykonuje czynnie zawodu biegłego rewidenta. Dotychczas, aby nie zostać skreślonym z rejestru biegłych (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.