Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 10 (274) z dnia 10.10.2018
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 10 (274) z dnia 10.10.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Odroczenie wypłaty zysku wypracowanego w spółce jawnej - skutki w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.345.2018.1.MPŁ) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej (zwanej dalej Spółką). W ramach wniesionych (...)
str. 3
2.
Zwrot nieruchomości w związku ze zmniejszeniem udziału w spółce jawnej a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.400.2018.1.IS) "(…) Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej (Spółka) (...). Wspólnikami tej Spółki są (...)
str. 5
3.
Naprzemienna opieka rodziców nad małoletnim dzieckiem a preferencyjne opodatkowanie dochodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.375.2018.1.MK) "(…) Wnioskodawca jest ojcem 13-letniego syna (…). Jest osobą samotną, mieszka sam. (...)
str. 6
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Sprzedaż samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.404.2018.1.MJ) "(…) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 12 marca 2014 r. (...)
str. 9
2.
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków, wykorzystywanej w działalności gospodarczej jednego z nich
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.365.2018.2.LZ) "(…) Wnioskodawca wraz ze swoją żoną w dniu 9 maja 2013 r. (...)
str. 11
III.
Do artykułu 11-13 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście
1.
Samochód służbowy używany przez pracownika do celów prywatnych a PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1185/16 "(…) Spółka wskazała, że zamierza nabyć lub wziąć w odpłatne użytkowanie (...)
str. 13
2.
Nieodpłatne udostępnienie zarządzającym pojazdów służbowych do celów prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.275.2018.1.MM) "(…) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że S.A. (...) (dalej: Spółka lub (...)
str. 15
3.
Sporadyczne korzystanie ze służbowego sprzętu w celach prywatnych a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.307.2018.2.AK1) "(…) Wnioskodawca udostępnia pracownikom sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania czynności wchodzących w (...)
str. 17
4.
Zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania zleceniobiorcom a przychód z nieodpłatnych świadczeń
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 406/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Przedmiot sporu stanowi ocena skutków (...)
str. 19
5.
Organizacja imprezy firmowej dla pracowników/byłych pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.330.2018.1.AG) "(…) Wnioskodawca planuje zorganizować z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spotkanie integracyjne. Planuje (...)
str. 22
6.
Korzystanie przez pracowników z zakładowego bufetu a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.325.2018.1.AMN) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) prowadzi działalność hotelarską (...) w (...)
str. 24
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Wypłata udziału kapitałowego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.313.2018.1.DB) "(…) Wnioskodawczyni do 31 grudnia 2017 r. była wspólnikiem spółki jawnej. Z (...)
str. 27
V.
Do artykułu 17 ustawy - przychody z kapitałów pieniężnych
1.
Umorzenie udziałów wspólnika spółki kapitałowej a przychód u wspólnika pozostającego udziałowcem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.428.2018.1.DS) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
str. 29
VI.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwrot kosztów przejazdu i noclegów członkom rady nadzorczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.357.2018.1.JK3) "(…) W Spółce SA (dalej: Spółka lub Wnioskodawczyni) funkcjonuje Rada Nadzorcza. Zgodnie (...)
str. 31
2.
Pożyczka udzielona spółce osobowej przez małżonka wspólniczki będącego również wspólnikiem tej spółki
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 6 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 539/18 "(…) wnioskodawczyni podała, że jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej. Jeden z (...)
str. 33
3.
Zwrot kosztów związanych z używaniem prywatnych samochodów w jazdach lokalnych pracowników jednostki budżetowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.403.2018.2.MS ) "(...) Wnioskodawca jest jednostką budżetową X. Wykonuje zadania własne X, jako (...)
str. 36
4.
Dotacje z gminy na wymianę źródeł ciepła a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.382.2018.1.JR ) "(...) Wnioskodawca (Gmina - przyp. red.) realizuje "Program ograniczenia niskiej emisji (...)
str. 38
VII.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Kosztowe rozliczenie zakupów sfinansowanych dotacją z urzędu pracy na podjęcie działalności
1.1. Zakup wyposażenia sfinansowanego dotacją a koszty uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.410.2018.2.PR) "(…) W 2018 (...)
str. 41
2.
Koszty dojazdu przedsiębiorcy z miejsca zamieszkania do siedziby firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.320.2018.1.GM) "(…) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody opodatkowuje podatkiem liniowym z obowiązkiem (...)
str. 44
3.
Diety z tytułu zagranicznych podróży przedsiębiorcy w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.393.2018.2.KU) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Od sierpnia 2018 r. rozpoczyna pracę dla (...)
str. 45
4.
Odsetki od kredytu konsumpcyjnego w firmowych kosztach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.241.2018.2.TW) "(…) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 09.01.2018 r. (...)
str. 47
5.
Umowa na czas nieokreślony a jednorazowa wartość transakcji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.337.2018.1.WM) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, zarejestrowaną jako czynny (...)
str. 49
6.
Kara umowna z tytułu niewykonania robót a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.366.2018.2.EJ) "(…) Wnioskodawca prowadzi firmę remontowo-budowlaną. Podpisał z kontrahentem umowę na budowę wielkopowierzchniowej (...)
str. 51
7.
Ujmowanie w kosztach materiałów/towarów z chwilą ich zakupu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2018 r., nr S-ILPB1/415-1358/14/18-S/TW) "(…) Wnioskodawca jest właścicielem firmy usługowo-remontowej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od (...)
str. 53
8.
Koszty uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 17 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 726/18 "(…) skarżący wyjaśnił, iż jest wspólnikiem spółki jawnej, do której począwszy (...)
str. 56
VIII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie w 2017 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.274.2018.1.MM) "(…) Wnioskodawca od września 2017 roku prowadzi działalność gospodarczą. W skład majątku (...)
str. 59
2.
Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności - stawka amortyzacyjna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.323.2018.1.AN) "(…) W październiku 2001 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli własnościowe spółdzielcze (...)
str. 61
3.
Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej w darowiźnie, wniesionej aportem do spółki jawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.410.2018.2.AM) "(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym i podlega nieograniczonemu obowiązkowi (...)
str. 62
IX.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia - obowiązki płatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.362.2018.1.RR) "(…) Spółka zatrudniała osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej na podstawie umów o (...)
str. 65
2.
Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem zleceniobiorców z Ukrainy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.348.2018.1.AN) "(…) Wnioskodawca zatrudnia zleceniobiorców do prac związanych z budową i remontem linii (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.