Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Koszty eksploatacji samochodu osobowego używanego do celów mieszanych w 2019 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
str. 4
1.2.
Niezłożenie w terminie oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji podatkowej
Do sporządzania dokumentacji podatkowej są zobowiązani m.in. podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w (...)
str. 4
2.
Paliwo w służbowym samochodzie wykorzystywanym do celów prywatnych nie stanowi odrębnego przychodu - kolejny wyrok NSA
Wysokość ryczałtu za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych, ustalana według zasad określonych w ustawie o PDOF (art. 12 ust. 2a), obejmuje także ponoszone przez (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowelizacje CIT i PIT wprowadzające zmiany m.in. w zakresie rozliczania wydatków na samochody - uchwalone przez Sejm
Na łamach naszego czasopisma informowaliśmy o planowanych zmianach w zakresie CIT/PIT, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Niektóre z ustaw (...)
str. 7
2.
Planowane zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP). Przypominamy, że polega on na możliwości rozdzielenia płatności (część/całość podatku VAT wykazanego (...)
str. 7
3.
Nowe święto z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości
Z uwagi na zbliżającą się 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Sejm na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z (...)
str. 8
4.
Sejm uchwalił podatek solidarnościowy
Sejm uchwalił 23 października 2018 r. ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przychodami tego Funduszu będą m.in.: 1) danina solidarnościowa - tzw. podatek solidarnościowy (...)
str. 8
5.
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przez m.in. stowarzyszenia JST
W Dzienniku Ustaw z 26 października 2018 r., pod poz. 2050, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura korygująca - wycena i rozliczenie dla celów podatkowych i rachunkowych
Przypadki, kiedy wystawia się fakturę korygującą, określa art. 106j ustawy o VAT. Wynika z niego, że taką fakturę wystawia się m.in. w przypadku udzielenia rabatu, (...)
str. 10
1.1.
Rozliczenie faktury korygującej dla celów VAT
Moment rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę Moment, w którym sprzedawca zobowiązany jest do rozliczenia VAT z faktury korygującej, zależy od przyczyny korekty i od tego, (...)
str. 10
1.2.
Faktura korygująca a CIT/PIT
Moment dokonania korekty przychodów/kosztów podatkowych Sprzedawca dokonuje korekty przychodów podatkowych w oparciu o regulacje zawarte w art. 12 ust. 3j-3m ustawy o PDOP i art. (...)
str. 13
1.3.
Wycena faktury korygującej w walucie obcej w księgach rachunkowych
Ujmując w księgach rachunkowych jednostki faktury korygujące przychody lub koszty, należy kierować się zasadami ogólnymi, ustawodawca nie wskazał bowiem wprost momentu, w którym faktury korygujące (...)
str. 15
2.
Zakup opon (kół) zimowych - podatki i ewidencja księgowa
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, podmioty gospodarcze ponoszą wydatki na zakup opon (kół) zimowych do samochodów, stanowiących środki trwałe w firmie. W artykule (...)
str. 16
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu opon (kół) zimowych
Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w (...)
str. 16
2.2.
Wydatki na zakup opon (kół) zimowych a koszty uzyskania przychodów
Do kosztów uzyskania przychodów podatnicy mogą zaliczyć takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały (...)
str. 17
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup opon (kół) zimowych
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wartość początkową stanowiącą cenę nabycia (lub koszt wytworzenia) środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Faktura wystawiona na błędny podmiot - skutki w VAT
Sposób wystawienia faktury korygującej W praktyce niejednokrotnie dochodzi do wystawienia faktury na błędny podmiot (tj. podmiot, który faktycznie nie dokonał zakupu towaru/usługi lub nie zapłacił (...)
str. 20
2.
Wybrane interpretacje MF w sprawie VAT
2.1.
Zapłata całości należności na rachunek VAT a ulga na złe długi - interpretacja indywidualna
Wpłacenie całości należności na rachunek VAT oznacza, że należność została uregulowana. Przepisy dotyczące obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z tzw. ulgą na złe długi (...)
str. 21
2.2.
VAT od opłat reprograficznych - interpretacja ogólna
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), producenci (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem samochód (bus - wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Przeprowadziłem dodatkowe badanie techniczne i w dowodzie rejestracyjnym zamieszczono (...)
str. 25
3.2.
Sprzedaż budynku - zwolnienie z VAT
Spółdzielnia kupiła w 2010 r. budynek od osoby fizycznej. Mieścił się w nim sklep spożywczy. Spółdzielnia nie dokonywała ulepszenia budynku. Czy jego sprzedaż w 2018 (...)
str. 26
3.3.
Właściwa stawka VAT dla dostawy oprawek do okularów korekcyjnych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność handlową w zakresie hurtowej sprzedaży opraw do okularów korekcyjnych do zakładów optycznych na terenie kraju (służą one do wykonywania (...)
str. 28
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Mechanizm podzielonej płatności - wybrane problemy
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP), który polega na możliwości rozdzielenia płatności w ten sposób, że nabywca przekazuje (...)
str. 30
4.2.
Likwidacja działalności - obowiązki w zakresie VAT
Jestem osobą fizyczną (czynnym podatnikiem VAT). Zlikwidowałem działalność gospodarczą w dniu 5 listopada br. W momencie likwidacji posiadałem towary handlowe. Sporządziłem więc spis z natury. (...)
str. 31
4.3.
Stawka 0% dla WDT a rejestracja kontrahenta na potrzeby rozliczania transakcji unijnych
Dokonałem dostawy towaru dla kontrahenta z Niemiec. Czy miałem prawo zastosować stawkę 0% VAT, jeżeli kontrahent zarejestrował się jako podatnik VAT UE dopiero po dokonaniu (...)
str. 32
4.4.
Czy na fakturze trzeba podawać cenę jednostkową netto towaru?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy na fakturze muszę obowiązkowo podawać cenę jednostkową netto sprzedawanego towaru? W art. 106e ust. 1 ustawy o VAT wskazano, że (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przekazanie klientom nagród otrzymanych uprzednio od kontrahenta a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Otrzymanie nagrody (w ramach akcji promocyjnej kontrahenta) wiąże się z koniecznością wykazania z tego tytułu przychodu podatkowego, mimo, że nagroda ta jest następnie przekazywana nieodpłatnie (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zatrzymanie zaliczki w związku z rezygnacją klienta z zakupu a przychód podatkowy
W 2017 r. spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta zaliczkę w walucie obcej na poczet sprzedaży produkowanych przez nią wyrobów; dostawa ta miała nastąpić w (...)
str. 35
2.2.
Najem maszyny od kontrahenta zagranicznego a podatek u źródła
Spółka z o.o. użytkuje maszynę, na podstawie umowy najmu zawartej ze spółką zagraniczną. Posiadamy certyfikat określający czeską rezydencję podatkową kontrahenta. Czy od wypłaconych należności z (...)
str. 37
2.3.
Wydatki związane z używaniem samochodów zastępczych
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka z o.o. użytkuje samochód osobowy, na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochód ten został oddany do serwisu, w związku z (...)
str. 40
2.4.
Regulowanie zobowiązań przy użyciu karty płatniczej
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem umowę na dostawę towarów; wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Płatności za poszczególne dostawy towarów będzie dokonywana przy pomocy karty (...)
str. 40
2.5.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na organizację posiedzeń rady nadzorczej
Spółka z o.o. ponosi wydatki związane z organizacją posiedzeń rady nadzorczej, np. na najem sal konferencyjnych, materiały biurowe, itd. Czy wydatki te spółka może zaliczyć (...)
str. 41
2.6.
Moment potrącenia kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych
Spółka z o.o. ponosi nieistotne koszty pośrednie, dotyczące dwóch lat podatkowych, tj. 2018 r. i 2019 r. Czy koszty te może jednorazowo ująć w kosztach (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatków na fitness nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - interpretacja KIS
Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na indywidualne ćwiczenia w klubie fitness pod nadzorem instruktora nie mogą być odliczane od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach (...)
str. 43
2.
Koszty związane z zatrudnieniem dziecka jako koszty podatkowe w firmie (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy wynagrodzenie córki właściciela firmy i składki ZUS mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeśli córka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę (pytanie 1189762)? Tak, (...)
str. 45
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych a PIT
Spółka w celu prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych udostępnia pracownikom telefony komórkowe. Są one także sporadycznie wykorzystywane przez pracowników do celów prywatnych. Jednak z uwagi na (...)
str. 46
3.2.
Podatek liniowy z działalności wyklucza wspólne rozliczenie
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jednocześnie uzyskuję przychody ze stosunku pracy. Czy w zeznaniu za 2018 r. swoje dochody ze stosunku pracy mogę rozliczyć (...)
str. 47
3.3.
Zapłata składki na grupowe ubezpieczenie na życie za byłego zleceniobiorcę
Nasi pracownicy i zleceniobiorcy objęci są dobrowolnym grupowym ubezpieczeniem na życie, będąc z tego tytułu uprawnionymi do ewentualnych świadczeń. Składki na ubezpieczenie potrącane są z (...)
str. 48
3.4.
Sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny
Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w formie spadku lub darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro nabycie tej nieruchomości jest objęte ustawą o podatku (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego, którego wartość początkową zwiększyły wydatki na usługi niematerialne - interpretacja KIS
W przypadku, gdy na wartość początkową środka trwałego składają się m.in. koszty usług niematerialnych wykonanych przez podmioty powiązane, do odpisów amortyzacyjnych będzie miało zastosowanie ograniczenie (...)
str. 51
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 100.000 zł nie może być stosowany do wszystkich środków trwałych
Nabyliśmy dwa środki trwałe (zbiorniki na ciecze), które zaliczymy do środków trwałych i jednorazowo zamortyzujemy w ramach odpisu nieprzekraczającego 100.000 zł. Czy odpisu takiego można (...)
str. 53
3.
Indywidualnie ustalona stawka amortyzacyjna w przypadku nabycia używanego środka trwałego
Zakupiliśmy używaną koparkę (grupa 5 KŚT) za kwotę netto równą 60.000 zł. Następnie (przed oddaniem koparki do używania) otrzymaliśmy rabat zmniejszający cenę zakupu o 10.000 (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiana wysokości podstawy wymiaru i składki zdrowotnej dla osób korzystających z urlopu wychowawczego
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i przebywająca na urlopie wychowawczym podlega w okresie jego trwania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i zdrowotnemu w ZUS. Ubezpieczenia (...)
str. 56
2.
Do liczby ubezpieczonych podanej w ZUS DRA wlicza się chorującego pracownika
Jeden z zatrudnionych w naszej firmie pracowników przez cały wrzesień br. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Z tego tytułu pracodawca wypłacił mu zasiłek (...)
str. 57
3.
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
Z dniem 1 października br. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wysokość dodatków za pracę w nocy obowiązująca w 2019 r.
W zakładzie obowiązuje praca na trzy zmiany. Trzecia zmiana pracuje w godzinach nocnych. Pracownicy otrzymują z tego tytułu dodatki za pracę w nocy. W firmie (...)
str. 60
2.
Informacja o urlopach z tytułu rodzicielstwa i odprawie emerytalnej w treści świadectwa pracy
1) W najbliższym czasie będziemy wystawiali świadectwo pracy pracownicy, która w trakcie zatrudnienia dwa razy korzystała z urlopu macierzyńskiego, za który otrzymała zasiłek macierzyński płatny (...)
str. 62
3.
Wysokość odprawy emerytalnej dla pracownika otrzymującego premie kwartalne
Pełnoetatowy pracownik z dniem 31 października przeszedł na emeryturę. Otrzymywał on stałe miesięczne wynagrodzenie i premie kwartalne. Przez kilka miesięcy bieżącego roku pracownik chorował. Jak (...)
str. 64
4.
Potrącenie wynagrodzenia nadpłaconego z winy pracodawcy
Nieprawidłowo wyliczyliśmy wynagrodzenie godzinowe za październik br. jednemu z pracowników, w wyniku czego zostało ono wypłacone w zawyżonej kwocie (wynagrodzenia w naszej firmie są płatne (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja przeprowadzana raz w ciągu 4 lat
Ostatnią inwentaryzację środków trwałych, znajdujących się w naszej hali produkcyjnej, przeprowadziliśmy pod koniec 2015 r. Czy zakładając, że jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia inwentaryzacji raz w (...)
str. 67
2.
Rozłożenie zaległości podatkowych na raty oraz opłata prolongacyjna w księgach rachunkowych
W związku ze znacznymi zaległościami w podatku dochodowym (podatek wraz z odsetkami za zwłokę), wystąpiliśmy z wnioskiem do urzędu skarbowego i uzyskaliśmy zgodę na ich (...)
str. 68
3.
Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące
W jaki sposób rozliczyć należności, które były objęte odpisem aktualizującym, w przypadku gdy obecnie część z nich została spłacona, a część umorzona? Czy w takich (...)
str. 70
4.
Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
Jednostka, w ramach rozszerzenia działalności, zakupiła linię produkcyjną. Po dokonaniu jej montażu, ale jeszcze przed przyjęciem do używania, wykonano produkcję próbną. Większa część powstałych wyrobów (...)
str. 73
5.
Ewidencja ujawnionych środków trwałych w księgach rachunkowych spółki z o.o.
W 2000 r. nasza spółka z o.o. otrzymała od innej spółki z o.o., w formie aportu, nieruchomości gruntowe. W bieżącym roku (2018 r.) na działce (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.