Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 1 (265) z dnia 10.01.2018
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 1 (265) z dnia 10.01.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Podatek liniowy z działalności jednoosobowej i prowadzonej w formie spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.210.2017.1.MG) "(?) Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem-komandytariuszem, w spółce komandytowej. (...) Nie zachodzą przesłanki z art. 9a (...)
str. 3
2.
Opodatkowanie dochodów ze spółki według skali i ryczałt z jednoosobowej działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.216.2017.1.AW) "(...) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, z której dochody opodatkowane są według skali podatkowej. W roku podatkowym 2017 (...)
str. 5
3.
Czy objęcie udziałów w sp. z o.o. oraz pełnienie funkcji w jej organach pozbawia prawa do karty podatkowej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.126.2017.1.BK) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Planuje powołanie dwuosobowej (...)
str. 6
II.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń - przychody ze stosunku pracy
1.
Przejazdy członka zarządu firmowym autem z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.132.2017.1.KB) "(?) Sp. z o.o. (?) zawarła z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania, tzw. kontrakt menedżerski. Członek (...)
str. 9
2.
Ustalenie wartości przychodu z tytułu używania w celach prywatnych auta będącego przedmiotem leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.150.2017.2.KB) "(?) Wnioskodawczyni jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka oddała Wnioskodawczyni do dyspozycji samochód osobowy, który jest przedmiotem (...)
str. 10
3.
Udział pracowników w wycieczce sfinansowanej w części z ZFŚS
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.273.2017.1.IL) "(?) Wnioskodawca zamierza w m-cu styczniu 2018 roku zorganizować i postawić do dyspozycji wszystkim pracownikom szkoły i emerytom skorzystanie (...)
str. 12
4.
Zapewnienie zleceniobiorcom zakwaterowania i transportu
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 25 października 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 602/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka jest Agencją Pracy Tymczasowej specjalizującą się m.in. w rekrutacjach oraz (...)
str. 14
5.
Ubezpieczenie OC wykupione członkom władz spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.302.2017.1.BK) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (?). Prowadzenie przedmiotowej działalności wiąże się z dużym ryzykiem oraz koniecznością podejmowania (...)
str. 17
III.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Otrzymanie 100% zaliczki na poczet wykonania usługi a data rozpoznania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.314.2017.1.MPŁ) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, wspólnikiem w spółce komandytowej (...). (...) W ramach działalności Spółka zawarła z producentem napojów (...)
str. 19
2.
Ustalenie przychodu ze sprzedaży towarów na rzecz zagranicznego kontrahenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.259.2017.1.IF) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od grudnia 2014 roku. Jej przedmiotem jest sprzedaż suplementów diety. (...)
str. 21
3.
Otrzymanie środków pieniężnych tytułem zmniejszenia wartości wkładu w spółce osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.341.2017.1.KS1) "(?) Wnioskodawca był jednym ze wspólników spółki cywilnej zawiązanej w roku 1993, która w roku 2001 przekształcona została (...)
str. 23
4.
Nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości z majątku spółki osobowej na rzecz wspólnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2017 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.277.2017.2.AA) "(?) Wnioskodawca prowadzi wraz z bratem (wspólnikiem) jako Spółka Jawna "A" i s-ka działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego (...)
str. 26
5.
Otrzymanie rzeczowego składnika majątku w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.328.2017.2.MAP) "(?) Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej (?). Wnioskodawca planuje wystąpić z tej Spółki jawnej (?). W związku z wystąpieniem (...)
str. 28
6.
Spłata udziału kapitałowego występującego wspólnika w formie niepieniężnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.329.2017.2.MAP) "(?) Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej, który posiada udział wynoszący 1 części w Spółce jawnej. Wspólnik Wnioskodawcy (...)
str. 29
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwrot kosztów dojazdu członków rad nadzorczych/zarządu na posiedzenia spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 października 2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.214.2017.3.JK3) "(?) Na chwilę obecną Spółka nie pokrywa kosztów podróży członków Rady Nadzorczej, gdyż obecni członkowie Rady (...)
str. 31
2.
Świadczenie z ZFŚS wypłacone emerytowi będącemu pracownikiem a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.258.2017.1.IL) "(?) Pracownik administracji przeszedł na emeryturę z dniem 27 grudnia 2016 r. i od dnia 28 grudnia 2016 r. ma (...)
str. 32
3.
Bony żywieniowe wydawane zamiast posiłków profilaktycznych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.303.2017.2.RS) "(?) W Nadleśnictwie zatrudnionych jest ponad 40 osób, z czego 27 na stanowiskach, wobec których pracodawca zobligowany jest (...)
str. 34
4.
Zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu pracownika w celach służbowych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 14 września 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1532/16 - orzeczenie prawomocne "(?) Uniwersytet Medyczny (?) zamierza dokonywać zwrotu na rzecz pracowników (...)
str. 36
5.
Wypłata zwaloryzowanych udziałów członkom spółdzielni
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.163.2017.2.HK) "(?) Wnioskodawca jest spółdzielnią pracy. Wnioskodawca wypłacił byłym członkom udziały podstawowe, które były potrącane co miesiąc (...)
str. 37
6.
Wydatki związane z wyposażeniem (umeblowaniem) mieszkania nie stanowią wydatków na własne cele mieszkaniowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.306.2017.1.IL) "(?) W dniu 3 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zakupił mieszkanie, które sprzedał w dniu 4 sierpnia 2016 r., tj. przed upływem (...)
str. 39
V.
Do artykułu 22 I 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Wynagrodzenie wypłacane małżonkowi wspólnika a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.274.2017.1.AK) "(?) Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników w spółce jawnej. Małżonek pierwszego wspólnika podatnika został zatrudniony przez (...)
str. 41
2.
Wydatki na usługi wspólnika świadczone przez niego w ramach innej spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.334.2017.1.PSZ) "(?) Wnioskodawca jest Prezesem Zarządu w spółce z o.o., która jest jedynym komplementariuszem uprawnionym do samodzielnej reprezentacji (...)
str. 42
3.
Możliwość zaliczenia do kosztów spółki wydatków poniesionych w indywidualnej działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.185.2017.1.MG) "(?) Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług artykułami sportowymi. Dodatkowo od lutego 2002 r. (...)
str. 44
4.
Wydatki na przekąski dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.288.2017.1.IF) "(?) Spółka wprowadziła program kart magnetycznych przekazywanych pracownikom do wykorzystania w automatach z przekąskami, stojących w kantynie Spółki. Karty (...)
str. 46
5.
Kara za nienależyte wykonanie umowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.128.2017.2.SG) "(?) Na zlecenie firmy Wnioskodawczyni prowadzącej działalność spedycyjną przewoźnik, który stale od lat współpracuje z firmą Wnioskodawczyni (...)
str. 48
6.
Zakup wyposażenia do jazdy motocyklem w celu świadczenia usług w ramach działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.250.2017.1.WM) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie następujących obszarów: działalność związana z doradztwem (...)
str. 50
7.
Wydatki związane z wynajęciem mieszkania przez przedsiębiorcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.359.2017.1.AK) "(?) Wnioskodawca założył jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności firmy jest działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). W związku (...)
str. 52
8.
Rozliczenie kosztów bezpośrednich ze sprzedaży lokali po wystąpieniu wspólnika ze spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.57.2017.3.MJ) "(?) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?) spółka komandytowa (dalej: "Spółka") rozpoczyna prowadzenie działalności budowlanej i deweloperskiej. Spółkę (...)
str. 53
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Rozliczenie kosztów wyposażenia wynajmowanego mieszkania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.218.2017.2.DR) "(?) Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczając się z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdować się będzie używane (...)
str. 55
2.
Możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych w okresie, kiedy lokal nie jest wynajmowany
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.300.2017.2.MPŁ) "(?) W dniu 1 października 2017 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała działalność gospodarczą, w której przeważającym przedmiotem działalności jest PKD 86.90.C (...)
str. 56
3.
Ustalenie wartości początkowej budynku w oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.301.2017.1.PSZ) "(?) W roku 1996 nabył Pan budynek handlowo-usługowy w stanie surowym. Od tego czasu jako osoba fizyczna wykonał (...)
str. 58
VII.
Do artykułu 26-30f ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Prawo do ulgi prorodzinnej, gdy dziecko uzyskuje dochody z umowy zlecenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.326.2017.1.ŁS) "(?) W ubiegłym roku dwie studiujące córki Wnioskodawczyni postanowiły w okresie przerwy wakacyjnej pójść do pracy (...). (...) (...)
str. 61
2.
Zapłata zaległych składek zdrowotnych za zleceniobiorców - czy należy dokonać korekty zaliczek na podatek?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.291.2017.2.HD) "(?) W latach 2012-2016 Wnioskodawca - Spółka, prowadząca działalność gospodarczą, zawierała umowy o dzieło z osobami, które nie były (...)
str. 63
3.
Ustalenie wynagrodzenia w celu wypłaty odszkodowania na podstawie umowy o zakazie konkurencji
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGOw Gdańsku z 8 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1214/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawczyni w okresie od 10 marca 2008 r. była zatrudniona na podstawie (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.