Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 19 (990) z dnia 01.07.2018
Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Dodatek nr 21
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19
z dnia 01.07.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
VAT I JPK_VAT
1.
Mechanizm podzielonej płatności tylko do kont firmowych
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności polegający na rozdzieleniu płatności za nabyte towary/usługi. Zapłata całości/części kwoty netto z faktury może (...)
str. 3
2.
Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochód prywatny wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki
Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnicy mogą odliczać 50% kwoty VAT (z wyjątkami). Przyjmuje się bowiem, że (...)
str. 4
3.
VAT od sprzedaży nieruchomości
Dostawa nieruchomości, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT. W określonych przypadkach może jednak korzystać ze zwolnienia z VAT. Jedno ze zwolnień zostało określone w art. (...)
str. 4
4.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy odwrotnym obciążeniu i metodzie kasowej
Przypomnijmy, że mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma zastosowanie do towarów i usług wymienionych odpowiednio w załączniku nr 11 i 14 do ustawy o VAT, na (...)
str. 5
5.
Wycofanie ze spółki osobowej składnika majątku a VAT
Organy podatkowe z reguły uznają, że w przypadku wycofania z handlowej spółki osobowej składnika majątku (nieruchomości, samochodu), gdy powyższe zdarzenie następuje na podstawie uchwały wspólników (...)
str. 7
6.
Podatnik zawieszający działalność a VAT
6.1.
Podatnik zawieszający działalność a rejestr VAT
Z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, dodanym do ustawy z dniem 13 stycznia 2018 r. wynika, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi wykazy (...)
str. 7
6.2.
Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT a obowiązek złożenia VAT-Z
Zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT, podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (...)
str. 9
6.3.
Zawieszenie działalności a przesyłanie JPK_VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) znajduje się komunikat pt. "Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT". Ministerstwo Finansów w ww. komunikacie podkreśliło, że (...)
str. 9
7.
Korekta faktury wystawionej na błędny podmiot
Niejednokrotnie zdarza się, że faktura zostaje wystawiona na błędny podmiot. Jak skorygować ten błąd, jeżeli faktura została wprowadzona do obrotu? W jaki sposób wystawić fakturę (...)
str. 10
8.
Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki w VAT
Zasadniczo faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi lub otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości (...)
str. 12
9.
Anulowanej faktury nie należy wykazywać w ewidencji VAT i JPK_VAT
Anulowanie faktury Przepisy o VAT nie odnoszą się do możliwości anulowania faktur. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają takie rozwiązanie, pod warunkiem jednak, że czynność (...)
str. 13
10.
Faktury sprzedaży dla osób fizycznych w ewidencji VAT i JPK_VAT
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: osób prywatnych) generalnie trzeba ujmować w kasie rejestrującej. Sprzedaż taką ujmuje się w ewidencji VAT i (...)
str. 14
II.
PODATEK DOCHODOWY (PIT I CIT)
1.
Rozliczenie PIT przez prowadzących działalność nierejestrową
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), który obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r., (...)
str. 15
2.
Ustalanie różnic kursowych przez ryczałtowca
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PDOF, w tym również, (...)
str. 16
3.
Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być kosztem podatkowym
W Biuletynie Informacyjnym nr 3 z 20 stycznia 2018 r. informowaliśmy, że jeśli nabycie towarów handlowych nastąpiło nieodpłatnie (np. w drodze darowizny), to ich wartość (...)
str. 17
4.
Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki
Wspólnicy spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej) wykorzystują często na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe, przy czym spółka nie ma żadnego tytułu prawnego (...)
str. 18
5.
Dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem, koszty dojazdów członków zarządu na posiedzenia zarządu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dotychczas prezentowany był pogląd, iż ww. zasada nie dotyczy (...)
str. 19
6.
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki bez przychodu u wspólnika
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, Minister Finansów (działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 (...)
str. 21
7.
Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru/świadczeniem usługi
Ograniczenia w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów podatkowych Na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 22
8.
Część odsetkowa raty leasingowej - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Podatnicy mogą zawierać umowy, które dla celów podatkowych kwalifikowane są jako leasing finansowy. W takim przypadku tylko część odsetkowa raty leasingowej jest ujmowana w kosztach (...)
str. 25
9.
Przychody o charakterze odsetkowym
Na podstawie art. 15c ust. 1 ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 25
10.
Promesa bankowa jako zabezpieczenie kredytu a koszty podatkowe
W Biuletynie Informacyjnym nr 11 z 10 kwietnia 2018 r. przedstawiliśmy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.90.2018.1.MR, w (...)
str. 26
11.
Nowy limit amortyzacji w wysokości 10.000 zł a nabycie części składowych i peryferyjnych
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. brzmieniem ustaw o podatku dochodowym oraz wykładnią potwierdzoną przez Ministerstwo Finansów, nowy limit w wysokości 10.000 zł (...)
str. 27
12.
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego
Zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego (z grupy 3-6 i 8 KŚT) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1zd ustawy (...)
str. 28
III.
ZUS I PRAWO PRACY
1.
Składki ZUS od diet i ryczałtów kierowców w transporcie międzynarodowym
Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłane naszemu Wydawnictwu w dniu 24 sierpnia 2017 r. w sprawie stosowania § 2 ust. 1 pkt 15 (...)
str. 29
2.
Współpraca z przedsiębiorcą na zleceniu
Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze (...)
str. 29
3.
Ulga w składkach na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ ponownie zatrudnionego
Pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP za zatrudnione osoby, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w (...)
str. 31
4.
Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na wszystkie dni pracy w miesiącu
Zasady ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik choruje przez część miesiąca, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w (...)
str. 32
5.
Limit czasowy zatrudniania na czas określony
Bieg limitu czasowego w stosunku do umów na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r., rozpoczął się od tego dnia. W takiej sytuacji, (...)
str. 33
6.
Definicja pracy w niedziele lub święta a rozliczanie czasu pracy w handlu
W aktualnym stanie prawnym na gruncie prawa pracy funkcjonują dwie odrębne definicje pracy w niedzielę (oraz w święto). Definicja obowiązująca ogół pracowników zatrudnionych w ramach (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.