Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 34 (1005) z dnia 01.12.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 34 (1005) z dnia 01.12.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Amortyzacja samochodów osobowych nabytych przed 1 stycznia 2019 r. - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2019 r., mocą ustawy nowelizującej z 23 października br. (Dz. U. poz. 2159), do ustaw o podatku dochodowym zostaną wprowadzone nowe wartości (...)
str. 4
2.
Ustawa znosząca roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych niezgodna z Konstytucją
W dniu 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny, działając w pełnym składzie, ogłosił wyrok (sygn. akt Kp 1/18, Mon. Pol. poz. 1103) w rozpoznawanej z (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany w zakresie stawek VAT
Poziom stawek VAT zależny od stanu finansów publicznych Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, stawki podatku w wysokości 23% i 8%, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla (...)
str. 6
2.1.
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie niektórych zmian w PIT/CIT
W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2018 r., pod poz. 2159, opublikowano ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 7
2.2.
Nowe terminy przesyłania/składania PIT
W Dzienniku Ustaw z 9 listopada 2018 r., pod poz. 2126, opublikowano ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 9
2.3.
Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - (...)
str. 12
2.4.
Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Mocą przywołanej już ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym zostanie wprowadzone preferencyjne opodatkowanie (...)
str. 13
2.5.
Sejm uchwalił przepisy wprowadzające ulgę termomodernizacyjną
W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od (...)
str. 16
3.
Od 1 grudnia 2018 r. tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie
Od 1 grudnia 2018 r. dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki, przy ustalaniu prawa do zasiłków, są wyłącznie zaświadczenia (...)
str. 18
4.
Pracownicze plany kapitałowe od 1 stycznia 2019 r.
Prezydent w dniu 19 listopada 2018 r. podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Wejdzie ona w życie, z (...)
str. 20
5.
Dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) w dniu 6 listopada 2018 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy (...)
str. 21
6.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT
W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2018 r., pod poz. 2174, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie (...)
str. 21
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup samochodu osobowego i koszty jego używania - VAT i CIT/PIT - w świetle zmian od 1 stycznia 2019 r.
Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez możliwości korzystania z samochodu osobowego, np. stanowiącego własność podatnika, użytkowanego przez niego na podstawie umowy najmu, leasingu czy (...)
str. 22
1.1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu samochodu osobowego
W przyszłym roku nie zmienią się zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi (na dzień dzisiejszy nie ma żadnych projektów w tym zakresie). (...)
str. 22
1.2.
Amortyzacja samochodu osobowego - w świetle zmian CIT/PIT od 1 stycznia 2019 r.
"Nowy" limit odpisów amortyzacyjnych W aktualnym stanie prawnym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego, w części (...)
str. 22
1.3.
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego
Od przyszłego roku ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej (...)
str. 24
1.4.
Koszty używania samochodu osobowego (środka trwałego)
Obecnie wydatki związane z używaniem samochodów osobowych, stanowiących środki trwałe w firmie, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości (z zachowaniem zasad ogólnych, (...)
str. 25
1.5.
Wydatki dotyczące prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy
W sposób szczególny ustawodawca odniósł się do rozliczania wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy (podatnika PIT), niestanowiącego środka trwałego. Od przyszłego roku nie (...)
str. 26
2.
Podatek od przychodów z budynków w 2019 r.
Obecnie podatnicy opłacają podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł. Dotyczy to wybranych (...)
str. 26
2.1.
Zasady opłacania podatku od przychodów z budynków w 2019 r.
Kwestię opłacania podatku od przychodów z budynków regulują art. 24b ustawy o PDOP i art. 30g ustawy o PDOF. Od jakich budynków będzie się płaciło (...)
str. 26
2.2.
Ewidencja księgowa podatku od przychodów z budynków
Ministerstwo Finansów w piśmie z 14 marca 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa) wyjaśniło, jak należy ujmować w księgach rachunkowych obecny podatek od (...)
str. 30
IV.
PODATEK VAT
1.
Przekazanie wspólnikowi majątku likwidacyjnego spółki kapitałowej a VAT - wyrok NSA
Przekazanie wspólnikowi składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów, jeżeli było z nimi związane prawo do odliczenia VAT (w całości (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zasady wystawiania zbiorczych faktur
Prowadzimy portal internetowy. Przedsiębiorca, który ma konto na portalu, za poszczególne usługi obciążany jest opłatami (rzędu 3-5 zł). Czy za ww. opłaty możemy wystawić jedną (...)
str. 33
2.2.
Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od zakupu usługi gastronomicznej?
Spółka (czynny podatnik VAT) zakupiła kompleksową usługę organizacji imprezy z okazji jubileuszu prowadzenia działalności. Czy ma prawo odliczyć VAT od tego zakupu, jeżeli w jej (...)
str. 35
2.3.
Refakturowanie usługi na rzecz kontrahenta z UE
Prowadzę działalność handlową. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłem usługę aktualizacji oprogramowania na rzecz podatnika z UE (kontrahenta z siedzibą w Niemczech), a następnie ją na (...)
str. 37
2.4.
Limit zwolnienia z VAT, gdy podatnik dokonuje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Sprzedaję wysyłkowo towary osobom fizycznym. Sprzedaż jest niewielka i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zamierzam rozszerzyć sprzedaż i dokonywać jej osobom fizycznym z innych (...)
str. 38
2.5.
Transakcja łańcuchowa - rozliczenie VAT, gdy rozpoczęcie i zakończenie transportu ma miejsce poza Polską
Polski podatnik nabywa towar i organizuje transport od dostawcy z Chin. Towar ten jest transportowany bezpośrednio do kontrahenta (nabywcy) w Niemczech. Odprawa celna również dokonywana (...)
str. 41
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Umowa ramowa określająca minimalną wartość transakcji a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
W przypadku, gdy zawarte przez spółkę umowy określają minimalną wiążącą wartość transakcji na dany miesiąc kalendarzowy, to pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Możliwość stosowania 9% stawki CIT w 2019 r.
Czy w 2019 r. stawkę CIT w wysokości 9% będzie mogła stosować spółka z o.o., która nie będzie posiadała statusu małego podatnika (prowadzimy działalność gospodarczą (...)
str. 44
2.2.
Zakup pracownikom strojów opatrzonych logo firmy - ujęcie w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. zamierza kupić swoim pracownikom, mającym kontakt z klientami, jednolitą odzież służbową, która ma być opatrzona logo firmy umieszczonym w widocznym miejscu. Odzież (...)
str. 45
2.3.
Wypłata dywidendy wspólnikowi będącemu spółką komandytową - skutki podatkowe
Na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. (dalej: spółka A) podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy na rzecz jej jedynego wspólnika, tj. spółki komandytowej (dalej: (...)
str. 46
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dotacje a limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych - interpretacja KIS
Otrzymane dotacje, niezależnie od ich zwolnienia z podatku, należy wliczyć do limitu przychodów 2.000.000 euro, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. (interpretacja indywidualna (...)
str. 48
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelnika
2.1.
Usługi ciągłe a moment powstania przychodu
Firma nasza świadczy usługi księgowe. W umowie z klientem zawarliśmy zapis, że faktura za usługi jest wystawiana na koniec roku za prace w danym roku (...)
str. 49
2.2.
Prezenty okolicznościowe dla pracowników a PIT
Spółka zamierza wprowadzić zasadę przekazywania pracownikom okolicznościowych prezentów w postaci wyprawki w związku z narodzinami dziecka. Wyprawka byłaby finansowana ze środków obrotowych i przyznawana wyłącznie (...)
str. 50
2.3.
Szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - przychody i koszty
Przedsiębiorca podpisał umowę wsparcia z Agencją Rozwoju Regionalnego, przedmiotem której jest udział tego przedsiębiorcy i jego pracownika w szkoleniu finansowanym z projektu "Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie kosztów przy sprzedaży środka trwałego, którego zakup dofinansowano dotacją - interpretacja KIS
Dokonując sprzedaży środka trwałego, za koszt uzyskania przychodu należy uznać jego wartość początkową pomniejszoną o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Będzie tak również wtedy, gdy do (...)
str. 53
2.
Odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym a wartość początkowa środka trwałego
Z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (uruchomionego w celu finansowania bieżącej działalności) została opłacona faktura za środek trwały. Czy odsetki naliczone przez bank od takiego (...)
str. 55
3.
Ustalenie stawki amortyzacyjnej lokalu użytkowego powstałego z przebudowy lokalu mieszkalnego
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zakupił lokal mieszkalny znajdujący się w bloku wybudowanym ponad 30 lat temu. Następnie, w celu przystosowania lokalu do potrzeb prowadzenia działalności (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Nowy raport informacyjny ZUS RIA od 1 stycznia 2019 r.
Generalnie od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich (...)
str. 57
2.
Składki ZUS od wartości wypłaconych pracownikom napiwków
Pracownicy hotelu za wykonaną przez siebie pracę otrzymują od zadowolonych klientów gratyfikacje w postaci napiwków. Pracodawca skrupulatnie prowadzi rejestr tych napiwków, po czym na koniec (...)
str. 60
3.
Obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po wypadku przy pracy
Zawarliśmy umowę ze zleceniobiorcą, określając w niej wynagrodzenie kwotowe. Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wpływ wprowadzenia święta 12 listopada 2018 r. na wymiar czasu pracy i inne wskaźniki
W naszym zakładzie obowiązują 3-miesięczne okresy rozliczeniowe. Czy w związku ze świętem 12 listopada br. zmieni się wymiar czasu pracy obowiązujący w bieżącym okresie rozliczeniowym, (...)
str. 62
2.
Uregulowanie warunków wypłaty diety kierowcom w transporcie międzynarodowym
1) Zatrudniamy kierowców w transporcie międzynarodowym (kierują oni samochodami do 3,5 tony). Czy powinniśmy określić warunki wypłaty tym kierowcom diet w przepisach zakładowych (np. regulaminie (...)
str. 64
3.
Jak ustalić nagrodę jubileuszową dla pracownika gminnego domu kultury?
W przyszłym miesiącu jeden z pracowników gminnego domu kultury będzie obchodził jubileusz 15-lecia pracy zawodowej. Jak obliczyć nagrodę jubileuszową przysługującą mu z tego tytułu? Nadmieniam, (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Osoby wyznaczone przez kierownika jednostki do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych
Co roku w ostatnim kwartale przeprowadzamy inwentaryzację naszego majątku. Ponieważ ustawa o rachunkowości nie reguluje kwestii organizacyjnych, prosimy o przybliżenie wymogów, stosowanych w praktyce, wobec (...)
str. 67
2.
Ewidencja księgowa wpłaty i rozliczenia zaliczki na poczet nabycia towarów lub usług
W jaki sposób ewidencjonować wpłatę zaliczek na poczet zakupu towarów lub usług? Czy w momencie otrzymania faktury zaliczkowej wartość netto zaliczki może pozostać do czasu (...)
str. 69
3.
Sporządzenie dowodu zastępczego, gdy podatnik nie uzyskał faktury zakupu
Spółka dokonała zakupu towarów na portalu aukcyjnym od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nie otrzymała żadnego dowodu zakupu (faktury czy rachunku). Z powodu braku kontaktu (...)
str. 71
4.
Okres przechowywania faktur dotyczących zakupu i budowy środków trwałych
Przez jaki okres należy przechowywać faktury inwestycyjne dotyczące nabycia lub wytworzenia środków trwałych? Faktury oraz inne dokumenty dotyczące nabycia lub wytworzenia środka trwałego należy przechowywać (...)
str. 72
5.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce prowadzącej kantor
Spółka prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych oraz wymiany walut (kantory). Za 2017 r. suma bilansowa wyniosła 13 mln zł, przychody ze sprzedaży usług budowlanych (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.