Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (987) z dnia 01.06.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (987) z dnia 01.06.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia/komunikaty Ministerstwa Finansów
1.1.
Rozliczenie PIT przez prowadzących działalność nierejestrową
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), który obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r., (...)
str. 4
1.2.
Opłaty za informacje udzielane w ramach RODO są opodatkowane VAT
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w (...)
str. 4
1.3.
Komisja Europejska wypowie się na temat obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Wniosek do KE ws. mechanizmu podzielonej płatności w VAT". Poinformowano w nim, że 7 maja br. (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowa ustawa i obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
W związku z wejściem w życie z dniem 13 lipca br. nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu (...)
str. 6
2.
Nowy rodzaj umowy dla pomocników rolników - składki i PIT
W Dzienniku Ustaw z 10 maja 2018 r., pod poz. 858, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym (...)
str. 9
3.
Opodatkowanie bonów - projektowane zmiany w ustawie o VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. (...)
str. 11
4.
Opublikowano jednolity tekst ustawy Kodeks pracy
W Dzienniku Ustaw z 16 maja 2018 r., pod poz. 917, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Data wydania towaru wysyłanego za pośrednictwem przewoźnika - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze (zajmujące się sprzedażą towarów) wysyłają niekiedy swoim kontrahentom (podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą) towary za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm, tj. firm kurierskich/spedycyjnych, niekiedy wraz z (...)
str. 12
1.1.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży towarów
W przypadku sprzedaży towarów obowiązek podatkowy w VAT powstaje generalnie w dacie dokonania dostawy towarów. Gdyby przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty (...)
str. 13
1.2.
Przychód z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych do klienta za pośrednictwem kuriera
Zgodnie z zasadą ogólną (zawartą w art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP i art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF), za datę powstania przychodu (...)
str. 14
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów
Sprzedaż towarów wysyłanych do nabywcy za pośrednictwem przewoźnika zewnętrznego (kuriera) ujmowana jest w księgach rachunkowych sprzedawcy na zasadach ogólnych. Faktura dokumentująca taką sprzedaż może zostać (...)
str. 16
2.
Zakup kasy fiskalnej - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze są w określonych przypadkach zobowiązane do nabycia kas fiskalnych, w celu rejestrowania za ich pomocą sprzedaży dokonywanej m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)
str. 16
2.1.
Ulga na zakup kasy fiskalnej w świetle przepisów o VAT - warunki stosowania i planowane zmiany w przepisach
Zakup kasy fiskalnej uprawnia do odliczenia VAT na zasadach ogólnych, tj. pod warunkiem istnienia związku z czynnościami opodatkowanymi. Dodatkowo, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i (...)
str. 17
2.2.
Zakup kasy fiskalnej a podatek dochodowy
Ulga na zakup kasy fiskalnej a przychód podatkowy Podatnicy, który otrzymali zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej, nie wykazują z tego tytułu przychodu podatkowego. Tak (...)
str. 20
2.3.
Wydatki/ulga na zakup kasy fiskalnej w ewidencji księgowej
Zakup kasy fiskalnej Fakturę dokumentującą zakup kasy fiskalnej, stanowiącej środek trwały, jednostka ujmuje w swoich księgach rachunkowych np. zapisem: a) wartość netto faktury: - Wn (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie VAT
1.1.
Czy zostaną zlikwidowane faktury papierowe?
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT muszą prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej. Powyższy obowiązek ma związek z przekazywaniem informacji o ewidencji (...)
str. 23
1.2.
Wykazy podatników niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT
Od 13 stycznia 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi, w postaci elektronicznej, wykazy podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (...)
str. 24
1.3.
Podmioty niebędące leczniczymi a zwolnienie z VAT
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. interpretację ogólną nr PT1.8101.5.2017.PSG.622, (...)
str. 25
2.
Stawka VAT przy dostawie programów komputerowych - wyrok NSA
Stawkę 8% VAT do dostawy programów komputerowych mogą stosować podatnicy będący ich twórcami/współtwórcami. Nie mogą jej stosować podatnicy, którzy są wprawdzie współtwórcami, ale nie wykażą (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Mechanizm podzielonej płatności - wybrane zagadnienia
Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności polegający na rozdzieleniu płatności za nabyte towary/usługi. Zapłata całości/części kwoty netto z faktury (...)
str. 27
3.2.
Zakup paliwa w celu odsprzedaży i na potrzeby własne a VAT
Prowadzę stację paliw. Od polskich firm kupuję paliwo w celu jego odsprzedaży. Na stacji tankuję także własne samochody (z prawem do odliczenia 50% VAT od (...)
str. 30
3.3.
Wykonanie elementów gotowych oraz montaż towaru - mechanizm odwrotnego obciążenia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zajmuję się produkcją i montażem schodów, które sprzedaję jako "usługę montażu" innym czynnym podatnikom VAT - transakcje rozliczane są w ramach (...)
str. 31
3.4.
Kiedy do odliczania VAT można stosować szacunkowy wskaźnik proporcji?
Wykonujemy czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Ponieważ w 2018 r. znacznie obniżyliśmy sprzedaż zwolnioną z VAT, do odliczania VAT nie stosujemy wskaźnika ustalonego na (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja KIS
Na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika, w celu stosowania 15% stawki CIT, należy wziąć pod uwagę również przychody z odsprzedaży obligacji zakupionych w celach inwestycyjnych. (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie w 2018 r. straty z lat ubiegłych na gruncie CIT
Spółka z o.o. poniosła w 2017 r. stratę, którą chciałaby odliczyć od dochodu za 2018 r. Czy stratę tę spółka może odliczyć od sumy wszystkich (...)
str. 37
2.2.
Podatkowe rozliczenie przedawnionej odprawy emerytalnej
Spółka z o.o. wypłaciła w bieżącym roku zaległą odprawę emerytalną, która uległa wcześniej przedawnieniu. Czy odprawę tę spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Pracownikowi (...)
str. 39
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Budynek hotelowy a tzw. minimalny podatek
Spółka z o.o. prowadząca działalność hotelarską posiada budynek (o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000 zł), który został sklasyfikowany w KŚT w grupie 1, jako rodzaj 109 (...)
str. 40
3.2.
Wycena przychodu wyrażonego w walucie obcej
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem zagranicznym umowę, w ramach której w ciągu miesiąca dokonuje kilku dostaw towarów, natomiast na koniec miesiąca wystawia jedną fakturę (...)
str. 41
3.3.
Refakturowane usługi niematerialne a ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów
Spółka z o.o. nabywa od podmiotu powiązanego usługi doradcze, które następnie refakturuje na inny podmiot powiązany. Czy koszty tych usług podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot przez pracownika nienależnie pobranego świadczenia a obowiązki płatnika - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy pracownik dokona zwrotu nienależnego świadczenia w kwocie netto, wówczas płatnik nie pomniejsza dochodu o dokonany przez pracownika zwrot. Jednocześnie nie ma podstaw (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dodatek wypłacany pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę
Od stycznia tego roku pracownik jest tymczasowo oddelegowany do pracy za granicę (do Francji). W związku z tym, oprócz wynagrodzenia, wypłacamy temu pracownikowi dodatek za (...)
str. 45
2.2.
Polisa ubezpieczeniowa na ryzyko utraty przychodów z działalności gospodarczej a koszty podatkowe
Prowadzę działalność gospodarczą. Zawarłem umowę ubezpieczeniową na wypadek utraty dochodu w związku z chorobą albo na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie gwarantuje miesięczną wypłatę świadczenia w (...)
str. 48
2.3.
Usługi podwykonawców w PKPiR
Firma produkuje schody drewniane. Do wykonania gotowych elementów drewnianych i metalowych korzysta z usług podwykonawców. Ponadto zleca podwykonawcom wykonanie niektórych usług (np. toczenia) z powierzonego (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja podatkowa części środka trwałego otrzymanego w darowiźnie - interpretacja KIS
Pomimo obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych tytułem darmym, część takich odpisów (...)
str. 50
2.
Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności
Jednostka posiadała spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Prawo to było amortyzowane według stawki 2,5%. Następnie, na mocy aktu notarialnego, prawo to zostało przekształcone w prawo (...)
str. 52
3.
Amortyzacja budynku nabytego na zasadzie współwłasności przed zawarciem związku małżeńskiego
Dwie osoby fizyczne nabyły budynek na zasadzie współwłasności. Jedna z nich własną część (50%) wprowadziła do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej i rozpoczęła jej (...)
str. 54
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i (...)
str. 55
1.2.
Polityka firmowych kluczy
W naszej jednostce do tej pory pracownicy po zakończeniu dnia pracy zabierali klucze od swoich pokojów ze sobą do domu. Teraz chcielibyśmy zmienić tę praktykę (...)
str. 57
1.3.
Klauzula informacyjna dla kontrahentów z bazy CEIDG zgodna z RODO
Chciałabym przygotować klauzulę informacyjną odnośnie ochrony danych osobowych w mojej firmie, przekazywaną przy podpisywaniu umów zlecenia, umów o dzieło, a także kontrahentom wpisanym do CEIDG. (...)
str. 57
2.
Weryfikacja zwrotu VAT a jego zaliczenie na poczet zobowiązań podatkowych
Spółka wystąpiła z wnioskiem o zaliczenie zwrotu VAT na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych (w CIT). Urząd skarbowy rozpoczął czynności sprawdzające w celu weryfikacji (...)
str. 59
3.
Darowizna między członkami rodziny nie zawsze bez podatku od spadków i darowizn - interpretacja KIS
Jeżeli umowa darowizny będzie zawarta między rodzeństwem (braćmi), lecz żona obdarowanego wyrazi zgodę na przyjęcie tej darowizny, może powstać obowiązek zapłaty podatku od spadków i (...)
str. 60
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia zleceniobiorcy
Od kilu miesięcy prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1 czerwca 2018 r. zawarłem umowę zlecenia z osobą, dla której stanowi ona (...)
str. 61
2.
Oskładkowanie wartości świadczeń oferowanych pracownikom z dopłatą pracodawcy
Przedsiębiorca specjalizuje się w uboju trzody chlewnej oraz produkcji wyrobów mięsnych. Zamierza wprowadzić w regulaminie wynagradzania (obowiązującym w zakładzie) zapis, z którego wynika, iż pracownicy (...)
str. 62
3.
Podwyższenie podstawy wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy
Działalność gospodarczą prowadzę od pół roku. Z tego tytułu opłacam do ZUS składki społeczne od ulgowej podstawy wymiaru (630 zł). Od 1 czerwca br. chciałabym (...)
str. 63
4.
Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego, gdy pracownik podjął pracę po wykorzystaniu okresu zasiłkowego
Pracownik po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego i przeprowadzeniu badań kontrolnych wrócił do pracy. Kilka tygodni później otrzymaliśmy decyzję ZUS przyznającą pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na okres (...)
str. 65
X.
PRAWO PRACY
1.
Warunki objęcia pracowników współodpowiedzialnością materialną
Jesteśmy dużą firmą działającą w branży spożywczej. W magazynie wyrobów gotowych zatrudniamy 60 magazynierów, w ruchu ciągłym na trzy zmiany. Na jednej zmianie pracuje średnio (...)
str. 66
2.
Obliczenie wynagrodzenia miesięcznego po zmianie etatu i pensji
Pracownik wynagradzany stałym miesięcznym wynagrodzeniem do 18 maja 2018 r. był zatrudniony na 5/8 etatu (pracował od poniedziałku do piątku po 5 godz. dziennie) i (...)
str. 67
3.
Dłuższa delegacja a zwrot kosztów przejazdu do miejsca zamieszkania w dni wolne od pracy
Pracownik otrzymał zgodę na odbycie podróży służbowej swoim prywatnym samochodem. Delegacja będzie trwała 11 dni. Jednocześnie osoba ta oświadczyła nam, że na dni wolne (sobota, (...)
str. 69
4.
Dodatek za nadgodziny dla pracowników samorządowych w planie finansowym
Jesteśmy jednostką budżetową gminy. Planujemy wprowadzić w regulaminie wynagradzania dodatkowe świadczenia na niektórych stanowiskach pracy, które wymagają dużej dyspozycyjności. Chodzi o dodatek za pracę w (...)
str. 70
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dotacje otrzymane na remonty oraz budowę środka trwałego
W 2017 r. poniesiono wydatki na remont własnych środków trwałych. W jaki sposób należy zaewidencjonować wpływ środków z dotacji, który nastąpił w 2018 r.? Ponadto (...)
str. 72
2.
Bieżące rozliczenie różnic kursowych a obowiązek bilansowej wyceny rachunku walutowego
Jako spółka akcyjna posiadamy rachunek walutowy, na który wpływają zapłaty od naszych zagranicznych kontrahentów. Od tych wpłat na bieżąco rozliczamy różnice kursowe. Stosujemy podatkową metodę (...)
str. 77
3.
Pokrycie straty bilansowej spółki z o.o. za 2017 r. z utworzonego w latach ubiegłych kapitału rezerwowego
W 2017 r. jako sp. z o.o. ponieśliśmy stratę bilansową. Zamierzamy część straty pokryć z kapitału rezerwowego utworzonego w latach ubiegłych, a część pozostawimy do (...)
str. 78
4.
Lokata walutowa - założenie i jej likwidacja
Założyłam lokatę w walucie obcej. Czy lokatę tę przeliczam w momencie jej założenia po kursie historycznym? Czy rozwiązanie lokaty powinnam wprowadzić po tym samym kursie (...)
str. 80
5.
Koszty produkcji a wstępna opłata leasingowa i koszty pracownicze
Jesteśmy firmą produkcyjną. W procesie produkcji wykorzystujemy maszyny w oparciu o umowy leasingu, które zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych traktujemy jako umowy leasingu (...)
str. 82
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.