Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
DODATKI DO BIEŻĄCEGO NUMERU:
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (985) z dnia 10.05.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
MF wskazało przesłanki należytej staranności w VAT
Na stronie internetowej MF (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Finał konsultacji społecznych ws. należytej staranności". Poinformowano w nim, że wypracowano wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie (...)
str. 4
1.2.
Struktury JPK przekazywane na żądanie organu podatkowego
Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg (...)
str. 5
1.3.
Od 2018 r. koszty w wysokości 50% przysługują tylko niektórym twórcom
Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe regulacje w zakresie prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Dotyczą one: podniesienia o 100% (...)
str. 7
1.4.
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych niektórych usług niematerialnych oraz praw
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie regulacje, zawarte w art. 15e ustawy o PDOP, ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niektórych (...)
str. 8
2.
Promesa bankowa jako zabezpieczenie kredytu a koszty podatkowe - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
W Biuletynie Informacyjnym nr 11 z 10 kwietnia 2018 r. przedstawiliśmy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.90.2018.1.MR , (...)
str. 12
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużono termin składania zeznania podatkowego niektórym podatnikom CIT
W Dzienniku Ustaw z 27 kwietnia 2018 r., pod poz. 803, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu (...)
str. 13
2.
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych - nowy kształt przepisów zmieniających
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach wprowadza rozwiązania umożliwiające stosowanie do ewidencji sprzedaży na (...)
str. 14
3.
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych JST - projekt Stanowiska KSR
W dniu 20 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w zakładce: Działalność/Rachunkowość/Komitet Standardów Rachunkowości/Zaproszenie do współpracy przedstawiono do publicznej dyskusji projekt Stanowiska (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zaliczki/przedpłaty - podatki i ewidencja księgowa u wpłacającego
Jak wynika z definicji zawartej w internetowym Słowniku języka polskiego (www.sjp.pwn.pl), zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności. Z (...)
str. 15
1.1.
Rozliczenie zaliczek/przedpłat dla celów VAT
Prawo do odliczenia VAT od zaliczki/przedpłaty Zgodnie z ogólną zasadą, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te (...)
str. 15
1.2.
Zaliczki/przedpłaty a CIT/PIT
Wpłata zaliczki/przedpłaty oraz otrzymanie jej zwrotu Zasadniczo zaliczki/przedpłaty wpłacone na poczet przyszłych dostaw towarów czy przyszłych usług nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (pomijamy tu wpłaty (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa wpłaconej zaliczki/przedpłaty oraz jej zwrotu lub zatrzymania
Wpłata zaliczki/przedpłaty na poczet przyszłej dostawy towarów/wykonanej usługi może zostać ujęta w księgach rachunkowych np. zapisem: - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", - Ma (...)
str. 18
2.
Wydatki na usługi gastronomiczne - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze w związku prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszą wydatki na zakup usług gastronomicznych, np. w związku z imprezami firmowymi z udziałem pracowników/kontrahentów, spotkaniami biznesowymi, wyjazdami (...)
str. 19
2.1.
Możliwość odliczania VAT od wydatków na zakup usług gastronomicznych
Podatnicy mogą generalnie odliczyć VAT od nabytych usług w takim zakresie, w jakim te usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Od zasady tej są (...)
str. 19
2.2.
Zakup usług gastronomicznych a koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)
str. 20
2.3.
Wydatki na usługi gastronomiczne w ewidencji księgowej
W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych wydatków na zakup usług gastronomicznych. Wydatki te ujmuje się zatem (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Odliczanie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego dla celów VAT - wyrok NSA
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT, jeżeli transakcji dokonano w dobrej wierze, a sama transakcja między (...)
str. 25
2.
Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - wybrane zagadnienia
Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy o VAT regulujące mechanizm podzielonej płatności. Będą go mogli zastosować podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną (...)
str. 27
3.
Czy termin zwrotu VAT w branży budowlanej zostanie skrócony?
Autora zapytania poselskiego nr 6645 zaniepokoiła kwestia terminu zwrotu VAT dla firm budowlanych. Wskazał on, że podwykonawcy z tej branży - objęci generalnie mechanizmem odwrotnego (...)
str. 29
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Błędna ilość/cena towaru na fakturze a VAT i JPK_VAT
W praktyce niejednokrotnie zdarzają się błędy w zakresie dostarczanego towaru dotyczące jego ilości lub ceny. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytania Czytelników dotyczące ujmowania takich (...)
str. 30
4.2.
Rezygnacja z kasy fiskalnej, gdy podatnik ogranicza sprzedaż dla osób fizycznych
Obecnie ewidencjonuję sprzedaż dla osób fizycznych w kasie fiskalnej. Zamierzam jednak znacznie ograniczyć taką sprzedaż, a docelowo z niej zrezygnować. Czy będę mógł zlikwidować kasę (...)
str. 32
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek złożenia deklaracji VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Składam miesięczne deklaracje VAT. Zamierzam zawiesić działalność gospodarczą z dniem 21 maja 2018 r. Czy będę musiał złożyć deklarację VAT oraz (...)
str. 34
5.2.
Aktualizacja VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu
Zamierzam sprzedać samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych. Czy w związku z tym będę musiała złożyć aktualizację informacji VAT-26? Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, (...)
str. 35
5.3.
Korekta deklaracji w celu odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT, rozliczam VAT miesięcznie. Przez niedopatrzenie nie odliczyłem VAT z kilku faktur zakupu towarów handlowych od kontrahentów krajowych. Dostawa towaru, wystawienie i (...)
str. 36
5.4.
Brak na fakturze jej daty wystawienia - skutki w VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem od kontrahenta fakturę, która nie zawiera daty wystawienia. Czy datę dostawy towaru mogę uznać za datę wystawienia tej faktury? Czy (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów - interpretacja KIS
W przypadku, gdy wystawienie faktury następuje w tym samym dniu co wydanie towaru (dostarczanego do nabywcy za pośrednictwem kuriera), to przychód podatkowy z tytułu sprzedaży (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przychód spółki z tytułu nieodpłatnego wykonywania na jej rzecz usług przez wspólnika
Niektórzy wspólnicy spółki z o.o. (niebędący jej pracownikami) wykonują na rzecz spółki usługi, wchodzące w zakres działalności tej spółki. Czy wartość tych usług stanowi dla (...)
str. 39
2.2.
Wydatki sfinansowane z ZFRON a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o., będąca zakładem pracy chronionej (ZPChr), tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) ze środków pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz (...)
str. 41
2.3.
Darowizna przekazana szkole publicznej a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. przekazała szkole publicznej darowiznę rzeczową (inną niż produkty spożywcze) z okazji 100-lecia istnienia tej szkoły. Czy wartość tej darowizny spółka może zaliczyć (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Opodatkowanie przychodów z najmu w 2018 r. - w interpretacjach KIS
Na podstawie art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczki w ciągu roku wypłacone na poczet zysku w spółce osobowej
Czy wspólnik spółki jawnej może pobierać z tej spółki zaliczki na poczet przewidywanego zysku? Czy jest określona jakaś kwota tych zaliczek i jakie są skutki (...)
str. 48
2.2.
Moment ujęcia zakupu towarów w PKPiR
W jakim miesiącu zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) wartość towaru w koszty w przypadku, gdy faktura wpłynęła w kwietniu br., a towar (...)
str. 50
2.3.
Nabycie składnika majątku w drodze darowizny i jego sprzedaż - skutki w PIT
Podatnik kupił w 2018 r. grunt, który zamierza podzielić i w większej części przekazać dwóm synom. Część zostawi sobie pod budowę domu. Czy w związku (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Dofinansowanie do zakupu środka trwałego otrzymane od ubezpieczyciela - interpretacja KIS
Otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela kwoty dofinansowania na zakup środków trwałych, nie mogą korzystać ze zwolnienia w podatku lecz powinny zostać zaliczone do przychodów podatkowych. (...)
str. 53
2.
Zakup programu komputerowego o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
Prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zamierzamy zakupić licencję na program komputerowy o wartości niższej niż 2.500 zł. Czy zakup taki możemy zaliczyć bezpośrednio do (...)
str. 55
3.
Wydatek na rozładunek oraz badanie techniczne w przypadku leasingu operacyjnego - podatkowo a finansowego - bilansowo
Spółka produkcyjna zakupiła urządzenie, które postanowiła sfinansować umową leasingu. W związku z tym, że sprawozdanie finansowe spółki podlega corocznemu badaniu, umowa leasing dla celów podatkowych (...)
str. 56
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Środki naprawcze i kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów RODO
Jednostka przygotowuje się do wdrożenia przepisów RODO. Dotychczas nie mieliśmy żadnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Obawiamy się, że nie zdążymy przygotować wszystkiego na (...)
str. 58
1.2.
Dane biometryczne pracowników i monitoring wizyjny w zakładzie pracy
Firma chce wprowadzić na swoim terenie monitoring wizyjny. Zastanawiamy się również nad wprowadzeniem kontroli dostępu do pomieszczeń na podstawie odcisku linii papilarnych pracowników. Czy po (...)
str. 60
2.
Obowiązek przekazywania JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie
Prowadzę działalność gospodarczą. Generalnie faktury wystawiam komputerowo, ale jest niewielka ilość takich, które wystawiam jeszcze ręcznie. Czy na wezwanie organu podatkowego będę musiał przekazywać w (...)
str. 61
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Jak liczyć okres "małego" ZUS-u po "uldze na start"?
Przypomnijmy, iż Konstytucja Biznesu wprowadziła dla przedsiębiorców nową ulgę składkową, tzw. ulgę na start. Polega ona na zwolnieniu przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą z obowiązku opłacania (...)
str. 62
2.
Dla zastosowania ulgi w składkach na FP i FGŚP istotna jest data ukończenia 55/60 lat
Zatrudniony w mojej firmie zleceniobiorca (mężczyzna) z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Osoba ta wiek 60 lat ukończyła (...)
str. 64
3.
Korekta błędnej daty zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS
Pracodawca zawarł z osobą umowę o pracę dnia 4 maja 2018 r. Jednocześnie wskazał w niej jako dzień rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy 7 maja (...)
str. 65
4.
Wynagrodzenie za pracę wypłacone zaliczkowo a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego
W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za kilka dni kwietnia br., jeśli za luty i marzec br. wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie w formie zaliczki? (...)
str. 66
X.
PRAWO PRACY
1.
Przedłużona ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym
1) Pracownica w grudniu 2018 r. nabędzie prawo do emerytury, jednak chce nadal pracować. Czy po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie jej przysługiwała ochrona przedemerytalna? Tak (...)
str. 67
2.
Wykazanie urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu w świadectwie pracy
Od dwóch lat zatrudniamy pracownika w wymiarze 1/4 etatu, który wykonuje pracę przez 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Ma on ponad 10-letni (...)
str. 69
3.
Zmiana przedziału godzinowego niedzieli dla pracowników handlu
Prowadzimy dwie piekarnie. W związku z tą działalnością zatrudniamy piekarzy (na zmiany) i sprzedawców. Chcemy zmienić godziny niedzieli pracowniczej dla piekarzy z przedziału godzin od (...)
str. 71
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Kto podpisuje zgłoszenie dokumentów finansowych do KRS? - w świetle zmian wprowadzonych od 15 marca 2018 r.
Czy dokumenty finansowe spółki z o.o. przekazywane do KRS w trybie zgłoszenia może podpisać księgowa, która posiada e-podpis kwalifikowany z PESEL, ale nie jest ujawniona (...)
str. 72
2.
Odroczony podatek dochodowy w kolejnym roku obrotowym
Jesteśmy spółką z o.o., która od zeszłego roku ustala aktywa oraz tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Jak należy postąpić z zeszłorocznymi (z 2016 r.) (...)
str. 73
3.
Rozliczenie rozrachunków przejętych w efekcie zamknięcia zagranicznego oddziału
Z końcem ubiegłego roku spółka zamknęła działalność swojego zagranicznego oddziału. Od 1 stycznia 2018 r. bilansem otwarcia do ksiąg wprowadzono salda zagranicznych zobowiązań oraz należności. (...)
str. 76
4.
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Wiek naszej załogi jest bardzo zróżnicowany. Trudno w tym zakresie określić grupę dominującą. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku przejścia pracownika (...)
str. 78
5.
Zasady ewidencji opłaty wodnej w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego
Prowadzimy działalność w formie samorządowego (gminnego) zakładu budżetowego. Prosimy o wskazanie sposobu klasyfikacji (właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej) i ewidencji opłaty stałej za usługi wodne (opłatę (...)
str. 81
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.