Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 2 (266) z dnia 10.02.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 2 (266) z dnia 10.02.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Ustalenie udziału w zyskach/stratach spółki w sposób nieproporcjonalny do wniesionych wkładów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.234.2017.2.AW) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji (?). Wspólnikami w Spółce są wyłącznie osoby fizyczne. (...) Obecni udziałowcy (...)
str. 3
2.
Transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.288.2017.1.KP) "(?) Spółka prowadzi działalność polegającą głównie na produkcji i sprzedaży jednodniowych piskląt indyczych oraz indyczych jaj wylęgowych. (...)
str. 4
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Nakłady (prace adaptacyjne) pozostawione w lokalu przez ustępującego najemcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.307.2017.1.AJ) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) jest właścicielem budynku biurowego. Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem powierzchni (...)
str. 7
2.
Korzystanie z nieruchomości bez płatności czynszu w ustalonym okresie a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.460.2017.2.IZ) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowym przedmiotem działalności (...)
str. 9
3.
Poręczenia kredytów między spółkami o różnej wartości
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 13 września 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1713/16 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Wnioskodawczyni i Spółka X są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 u.p.d.p. (...)
str. 10
4.
Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela w związku z zapłatą kary umownej za wadliwy produkt
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.355.2017.1.ZK) "(?) Wnioskodawca - SA (dalej również "Spółka") sprzedaje produkty do swoich klientów. W przypadku, gdy sprzedany przez (...)
str. 12
5.
Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.302.2017.1.KP) "(?) Spółka R. polska sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: polska spółka, Wnioskodawca, Spółka) prowadzi działalność na (...)
str. 14
6.
Połączenie spółek kapitałowych przez przejęcie a przychód w spółce przejmującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.484.2017.1.MBD) "(?) Zakład S.A. (dalej: "Spółka Przejmująca" lub "Wnioskodawca") jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych w Polsce. Spółka (...)
str. 16
7.
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika (osoby prawnej) ze spółki komandytowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.429.2017.1.BG) "(?) Spółka A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa prowadzi działalność gospodarczą. Wspólnikami przedmiotowej spółki są osoby fizyczne (...)
str. 18
8.
Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.231.2017.1.AWO) "(...) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca zatrudnia pracowników (...)
str. 21
III.
Do artykułu 15 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Nieistotne koszty pośrednie dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.329.2017.1.MM) "(?) Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej ponosi i będzie ponosił wydatki na zakup różnego rodzaju dóbr i usług, które (...)
str. 23
2.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wstępnej opłaty leasingowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.447.2017.1.MS) "(?) Spółka w ramach prowadzonej działalności zawarła umowę leasingu operacyjnego. Umowa leasingu posiada cechy umowy, o której mowa (...)
str. 25
3.
Strata w środkach obrotowych powstała w związku z nieuczciwością kontrahenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 października 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.204.2017.2.MS) "(?) Od czterech lat firma dokonuje importu opakowań i wyrobów z Chin. (?) Większość kontrahentów podatnik wyszukuje poprzez (...)
str. 26
4.
Wynagrodzenie współmałżonka wspólnika spółki kapitałowej a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.446.2017.1.PH) "(?) W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowcami są dwie osoby. Jeden z udziałowców zatrudniony jest w Spółce na podstawie (...)
str. 28
5.
Wydatki na artykuły spożywcze, napoje, katering ponoszone na rzecz pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.330.2017.2.BD) "(?) Do celów prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa artykuły spożywcze, m.in. herbatę, kawę, cukier, mleko, wodę, soki, (...)
str. 30
6.
Wydatki na studia pracownika dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.278.2017.2.MK) "(?) Wnioskodawca - spółka z o.o. - jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym dla potrzeb unijnych. Jest firmą (...)
str. 31
7.
Udział pracodawcy w kosztach najmu samochodu przez pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.317.2017.2.AD) "(?) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną (...)
str. 34
8.
Zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin/partnerów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.443.2017.1.BD) "(?) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych rozliczającym (...)
str. 36
9.
Dodatkowe świadczenie warunkowe (earn-out) wypłacone w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.251.2017.2.KP) "(?) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. (?) Spółka zawarła z innym niepowiązanym podmiotem (dalej jako: (...)
str. 38
10.
Wynagrodzenie wypłacone wynajmującemu w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 22 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1318/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Spółka jest najemcą powierzchni biurowej, pod której adresem faktycznie (...)
str. 40
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki poniesione na zorganizowanie konferencji z okazji jubileuszu firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.275.2017.1.JP) "(?) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej także: "Spółka") obchodziła niedawno rocznicę 25-lecia działalności. Z tej okazji Spółka (...)
str. 43
2.
Koszty organizacji imprez integracyjnych, w których uczestniczą pracownicy i podwykonawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS) "(?) W toku prowadzonej działalności Spółka organizuje różnego rodzaju imprezy o charakterze integracyjnym: imprezy okolicznościowe (m.in. świąteczne, jubileuszowe) (...)
str. 45
3.
Zakup posiłków dla współpracowników (zleceniobiorców)
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.272.2017.1.JS) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. związaną z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki tworząc strony internetowe, internetowe kampanie reklamowe, (...)
str. 48
4.
Sfinansowanie kosztów studiów członkowi zarządu spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.421.2017.1.BD) "(?) Podstawową działalnością spółki jest działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (...). Zgromadzenie wspólników po uwzględnieniu zapotrzebowania (...)
str. 49
5.
Koszty ubezpieczeń samochodów używanych na podstawie umów najmu
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 21 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 954/17 - orzeczenie nieprawomocne "(?) Skarżąca przedstawiła opis zdarzenia przyszłego, zgodnie z którym jako spółka (...)
str. 51
6.
Nieodliczony VAT od usług gastronomicznych stanowiących wydatki na cele reprezentacyjne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.327.2017.1.AP) "(?) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka (...)
str. 53
7.
Odszkodowanie wypłacone kontrahentowi w celu zachowania dalszej współpracy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.401.2017.1.JKT) "(?) Wnioskodawca zawarł umowę o współpracy (dalej: "Umowa") z jednym z kontrahentów (dalej: "Partner") prowadzącym lub zarządzającym ogólnopolską siecią (...)
str. 55
V.
Do artykułu 18-24c ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Możliwość stosowania w 2018 r. 15% stawki CIT przez małego podatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.273.2017.2) "(?) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (?). Wnioskodawcę wiążą powiązania osobowe i kapitałowe z innymi (...)
str. 57
VI.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Odpisy amortyzacyjne od licencji nabytej od podmiotu powiązanego w kosztach w limitowanej wysokości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW) "(?) Wnioskodawca (dalej również Spółka) zamierza uruchomić zakład produkcyjny wytwarzający wyroby dla branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. (...)
str. 59
2.
Koszty eksploatacyjne i czynsz a wartość inwestycji w obcym środku trwałym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.395.2017.1.AN) "(?) Spółka z o.o. (...) rozpoczęła roczną inwestycję w dwóch najmowanych lokalach (wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej), mającą na (...)
str. 61
3.
Nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.251.2017.1.AG) "(?) Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") tworzy innowacyjne oprogramowanie i narzędzia wspomagające proces rekrutacji. Spółka prowadzi globalne centrum (...)
str. 63
4.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.406.2017.1.MM) "(?) Wnioskodawca (dalej także: "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. (?) Wnioskodawca w okresie od (...)
str. 65
5.
Sprzedaż nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, którego zakup został częściowo sfinansowany dotacją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.458.2017.3.AN) "(?) W 2012 r. Spółka zakupiła urządzenie służące do druku akcydensowego, składającego się z 3 elementów: maszyny poligraficznej (?), (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.