Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 8:33 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 3 (267) z dnia 10.03.2018
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 3 (267) z dnia 10.03.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Wycofanie nieruchomości z działalności do majątku prywatnego celem jej wynajmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.495.2017.1.JK) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...). Jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg (...)
str. 3
2.
Użyczenie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., nr 0012-KDIL1-1.4012.580.2017.1.OA) "(…) Spółka przy prowadzeniu działalności wykorzystuje dwa samochody osobowe nabyte od podatników (...)
str. 5
3.
Świadczenie pieniężne otrzymane tytułem odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.602.2017.1.PG) "(…) Jako przedsiębiorca Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Od nowego (...)
str. 7
4.
Przeniesienie wierzytelności pożyczkowych spółki na rzecz akcjonariusza z UE
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.770.2017.1.ICz) "(…) Wnioskodawca jest spółką handlową będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. (...)
str. 9
5.
Połączenie spółek przez przejęcie a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.828.2017.2.SR) "(…) Wnioskodawca jest (lub w niedalekiej przyszłości będzie) 100% udziałowcem spółek kapitałowych (...)
str. 11
6.
VAT od umowy leasingu, gdy leasingodawcą jest spółka działająca na terenie SSE
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Szczecinie z 20 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 878/17 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Spółka jest czynnym podatnikiem podatku (...)
str. 13
II.
Do artykułu 14 ustawy - likwidacja działalności spółki i zaprzestanie działalności przez osobę fizyczną
1.
Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez jednego ze wspólników i przystąpienie nowego wspólnika a VAT od nabytych towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.793.2017.1.KT) "(…) Dwie osoby prowadzą działalność w formie dwuosobowej spółki cywilnej, z udziałem (...)
str. 15
III.
Do artykułu 15-18 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku świadczeń złożonych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.803.2017.1.BW) "(…) Wnioskodawca (Spółka) z o.o. wykonuje prace dla Inwestora na terenie Jednostki (...)
str. 17
IV.
Do artykułu 19a-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy odwrotnym obciążeniu i metodzie kasowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.766.2017.1.MD) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. (...)
str. 19
V.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Odsprzedaż towarów/usług pracownikom po preferencyjnej cenie
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Łodzi z 12 października 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 643/17 - orzeczenie nieprawomocne "(…) W ramach prowadzonej działalności oraz (...)
str. 21
VI.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT dla dostawy towaru wykorzystywanego w produkcji rolnej
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2017 r., nr PT1.8101.6.2017) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy zasad stosowania stawki VAT w wysokości 8% dla dostaw sznurka (...)
str. 23
2.
Kradzież eksportowanego towaru a stawka VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.149.2017.1.JS) "(…) Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka dokonuje sprzedaży swoich asortymentów w (...)
str. 23
3.
Kompleksowa usługa organizacji imprezy okolicznościowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.797.2017.1.BW) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności (...)
str. 26
4.
Stawka VAT dla opłaty startowej za udział w imprezie sportowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.873.2017.1.BS) "(…) Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednym z rodzajów prowadzonej (...)
str. 28
5.
Magazynowanie towarów w innym państwie UE nie stanowi przerwania transportu eksportowanych towarów
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 11 października 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 973/17 - orzeczenie prawomocne "(…) Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem (...)
str. 30
VII.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Zwolnienie z VAT usług ściśle związanych z usługami medycznymi
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2017 r., nr PT1.8101.5.2017.PSG.622) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o (...)
str. 33
2.
Wynajem lokali mieszkalnych, gdy najemca podnajmuje je na cele mieszkaniowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.857.2017.1.RS) "(…) Firma prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali mieszkalnych na cele (...)
str. 35
3.
Sprzedaż jednostek wirtualnej waluty a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.876.2017.1.KT) "(…) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności m.in. za pomocą specjalistycznych urządzeń rozpoczął (...)
str. 37
VIII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Zakupu usług kateringowych a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.800.2017.1.AJ) "(…) Spółka prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki (...)
str. 39
2.
Wydatki na samochody wykorzystywane przez pracowników w celach prywatnych a odliczanie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.853.2017.1.PS) "(…) Wnioskodawca jest spółką handlową (...). Zamierza nabyć samochody osobowe z przeznaczeniem (...)
str. 41
3.
Odliczanie VAT od wydatków na samochody, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2018 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.436.2017.1.AKR) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz 3 inne formy wychowania przedszkolnego (...)
str. 43
4.
Zakup usług świadczonych przez partnerów spółki a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012.696.2017.1.AS) "(…) Wnioskodawca jest osobową spółką prawa handlowego - spółką partnerską (dalej: "Wnioskodawca", (...)
str. 45
5.
Odliczanie VAT od nabycia/wytworzenia towarów sprzedawanych po promocyjnych cenach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.709.2017.1.AO) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży (...)
str. 47
6.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na remont lokali mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.779.2017.2.BJ) "(…) Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości oraz (...)
str. 48
7.
Nabycie usługi objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia - moment odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.660.2017.1.WN) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, (...)
str. 50
8.
Prawo do odliczenia VAT z faktury z niewłaściwą stawką
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.554.2017.2.KB) "(…) Wnioskodawca w toku prowadzonej działalności gospodarczej (dojazd do klienta, do urzędów (...)
str. 52
9.
Odliczenie VAT z faktury, w której w danych nabywcy widnieje adres oddziału firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.675.2017.1.RD) "(…) Spółka posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Republiki Czeskiej. W Polsce (...)
str. 54
IX.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Umowna zmiana terminu płatności a ulga na złe długi u dłużnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.798.2017.1.KM) "(…) Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie faktury dostawcy z (...)
str. 57
X.
Do artykułu 96-98 ustawy - rejestracja
1.
Rejestracja na potrzeby VAT przed zakupem nieruchomości w celu świadczenia usług najmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.780.2017.1.BS) "(…) Wnioskodawca w przyszłym roku (2018 r.) planuje wraz z żoną, która (...)
str. 59
XI.
Do artykułu 90-95 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Rezygnacja z rozliczania VAT a obowiązek korekty podatku od zakupu składników majątku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.829.2017.1.MN) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność handlową opodatkowaną ryczałtem ewidencyjnym oraz podatkiem VAT. Od (...)
str. 61
XII.
Do artykułu 113-125 ustawy - procedury szczególne
1.
Świadczenie usług opodatkowanych i zwolnionych z VAT a limit zwolnienia podmiotowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.129.2017.2.PK) "(…) Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa w świadczeniu (...)
str. 63
2.
Prawo do zwolnienia z VAT przy świadczeniu usług zarządzania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.777.2017.1.RSZ) "(…) Wnioskodawca zawarł ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") umowę (dalej: (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.