Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Aport - Rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Dodatek nr 30
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30
z dnia 20.10.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Wprowadzenie
Aport to wkład niepieniężny wnoszony przez wspólników (akcjonariuszy) do spółki handlowej na pokrycie wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej, oznaczający (...)
str. 3
I.
APORT W UJĘCIU PODATKOWYM I BILANSOWYM - ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Wniesienie aportu do spółki z o.o. - rozliczenie u wnoszącego aport
Jeżeli wkładem do spółki z o.o. w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać (...)
str. 3
1.1.
Wniesienie aportu a VAT należny
Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, za którą uważa się generalnie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na potrzeby VAT (...)
str. 3
1.2.
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Przychód podatkowy Podmioty, które wnoszą do spółki kapitałowej aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, uzyskują z tego tytułu przychód podatkowy. Zgodnie (...)
str. 5
1.3.
Ewidencja księgowa wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.
U wnoszącego, udziały objęte w zamian za aport do spółki z o.o., są zaliczane do aktywów finansowych (z reguły są to długoterminowe aktywa finansowe). Są (...)
str. 7
2.
Wniesienie aportu do spółki kapitałowej - skutki w CIT u otrzymującego aport
Otrzymany przez spółkę kapitałową aport (np. samochód), w zamian za wydane udziały, nie będzie w tej spółce przychodem, gdyż stosownie do art. 12 ust. 4 (...)
str. 7
3.
Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej a PIT
Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej nie stanowi czynności, która w świetle ustawy o PDOF powoduje powstanie po stronie wspólnika wnoszącego wkład przychodu do (...)
str. 8
4.
PCC od aportów
Wnoszenie wkładów do spółki wiąże się, co do zasady, z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą o PCC. Jednakże musi być ona (...)
str. 9
5.
Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej
Niekiedy wspólnicy spółek osobowych otrzymują częściowy zwrot, w formie pieniężnej, wniesionych do takich spółek wkładów (pieniężnych bądź niepieniężnych). Czy w takim przypadku wspólnik spółki osobowej (...)
str. 11
5.1.
Skutki w PIT zwrotu części wniesionego wkładu
Podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy spółki osobowej. W stosunku do wspólnika będącego osobą fizyczną skutki podatkowe związane z udziałem w ww. spółce należy rozpatrywać (...)
str. 11
5.2.
Zmniejszenie udziału kapitałowego a VAT
Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat (...)
str. 13
5.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki osobowej zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika
Operacje związane ze zmniejszeniem udziału kapitałowego wspólnika, w związku z częściowym zwrotem tego udziału w formie pieniężnej, mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych spółki osobowej (...)
str. 14
II.
APORTY W PRAKTYCE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Aport prywatnej nieruchomości a VAT
Do spółki komandytowej przystąpił nowy wspólnik. Wniósł on do tej spółki aportem grunt, który wcześniej nabył do majątku prywatnego. Czy aport ten podlega opodatkowaniu VAT, (...)
str. 14
2.
Koszty związane z wniesieniem aportu do nowo tworzonej spółki osobowej
Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zamierza wnieść aport do nowo tworzonej spółki komandytowej. Aport został sfinansowany z kredytu. Czy odsetki od tego kredytu można (...)
str. 15
3.
Amortyzacja składników majątku otrzymanych w ramach aportu
Wspólnicy wnieśli do spółki jawnej wkłady w postaci komputerów, licencji oraz programów komputerowych utworzonych przez wspólników. Czy wymienione składniki majątku będą podlegały amortyzacji? Jak ustalić (...)
str. 16
4.
Wartość początkowa nieruchomości wniesionej aportem do spółki osobowej
Do spółki komandytowej przystąpił nowy komandytariusz, wnosząc wkład niepieniężny w postaci gruntów wycenionych przez rzeczoznawcę. Ich wartość uwzględniona w akcie notarialnym (umowie spółki) jest znacznie (...)
str. 17
5.
Objęcie udziałów w zamian za wierzytelność z tytułu pożyczki a przychody i koszty podatkowe
Wspólnik spółki z o.o. (osoba fizyczna) udzielił tej spółce w 2016 r. pożyczki. Obecnie wspólnicy postanowili podwyższyć kapitał zakładowy. W związku z tym wspólnik na (...)
str. 19
6.
Konwersja pożyczki na udziały a przychód w spółce z o.o.
Spółka z o.o. otrzymała od wspólników pożyczki, których nie spłaciła. W tym roku podjęto uchwałę o konwersji ww. pożyczek na kapitał zakładowy spółki. Czy w (...)
str. 21
7.
Wniesienie do nowo powstałej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa a wartość firmy
Spółka z o.o. wniosła do nowej spółki z o.o. aportem przedsiębiorstwo. Kapitał zakładowy nowej spółki ustalono w niższej wartości od rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Czy w (...)
str. 22
8.
Wniesienie aportem do spółki z o.o. akcji innej spółki
W spółce z o.o. A zostały utworzone nowe udziały, które objął dotychczasowy udziałowiec (spółka B). Na pokrycie tych udziałów wniesiono do spółki A akcje spółki (...)
str. 24
9.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych aportem przed 1 stycznia 2017 r., gdy powstało agio
W połowie 2016 r. otrzymaliśmy aport w postaci środka trwałego. Ponieważ nie cała jego wartość zwiększyła kapitał zakładowy naszej spółki (tzn. część jako agio została (...)
str. 25
III.
WKŁADY NIEPIENIĘŻNE (APORTY) W INTERPRETACJACH ORGANÓW PODATKOWYCH I ORZECZNICTWIE
1.
Określenie podstawy opodatkowania VAT z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki
"(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącą czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca (...)
str. 27
2.
Konwersja wierzytelności na udziały a VAT
"(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca działa w ramach grupy spółek powiązanych kapitałowo (Grupa), pełniąc rolę spółki zarządzającej (...)
str. 28
3.
Zwrot VAT od aportu a przychód podatkowy
"(...) Istota sporu w nin. sprawie sprowadzała się do oceny, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy kwota podatku należnego VAT wykazanego (...)
str. 30
4.
Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej a PIT
"(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność ta wykonywana jest w oparciu o podstawowy składnik majątkowy, którym jest nieruchomość składająca się z działki gruntu oraz (...)
str. 32
5.
Wydatki związane z wniesieniem jednoosobowego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
"(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną (...) prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje zorganizowany zespół składników materialnych (...)
str. 33
6.
Rozrachunki w walucie obcej wniesione aportem a różnice kursowe
Płatności w walucie obcej związane z zobowiązaniami oraz należnościami wniesionymi w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powodują obowiązku ustalania różnic kursowych po stronie przyjmującego (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.