Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 12 (276) z dnia 10.12.2018
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 12 (276) z dnia 10.12.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania
1.
Przekazanie wspólnikowi składników majątku likwidowanej spółki z o.o. a VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1785/16 "(...) Skarżąca wskazała, iż jest polskim rezydentem dla celów podatkowych. (...) (...)
str. 3
2.
Wycofanie nieruchomości z działalności do majątku prywatnego i ich dalszy wynajem a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.613.2018.1.MR ) "(...) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z (...)
str. 5
II.
Do artykułu 19A-21 ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Dostawa towarów o charakterze ciągłym w świetle VAT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1765/16 "(...) Skarżąca wskazała, iż jest producentem części samochodowych oraz czynnym podatnikiem (...)
str. 7
2.
Sprzedaż kart podarunkowych a obowiązek podatkowy w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.586.2018.5.BW ) "(...) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem (...)
str. 9
III.
Do artykułu 29a-32 ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Koszty transportu związane ze świadczeniem usług zwolnionych z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.448.2018.2.EZ ) "(...) Instytut jest spółką medyczną, świadczącą najnowocześniejsze usługi medyczne dla pacjentów (...)
str. 11
2.
Wpłaty otrzymywane na pokrycie kosztów przesyłki w imieniu kupującego a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.518.2018.3.AP ) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów przez (...)
str. 13
IV.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT na usługę organizacji imprez okolicznościowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.593.2018.1.JP ) "(...) Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności (...)
str. 15
2.
Refakturowanie części kosztów najmu lokalu na zagraniczny podmiot
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.538.2018.2.JN ) "(...) Wnioskodawca wynajął lokal w Galerii Handlowej (...) jako tzw. swoje (...)
str. 17
3.
Stawka VAT na usługę wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.638.2018.1.KBR ) "(...) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, czynnym podatnikiem VAT. (...)
str. 19
V.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Sprzedaż nieruchomości, na której znajduje się fragment budynku
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1272/16 "(...) Istotą rozpoznawanej sprawy jest ocena, czy dostawa gruntu, na którym (...)
str. 21
2.
Zapewnienie członkom kadry zarządzającej mieszkań a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.563.2018.2.EZ ) "(...) Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. (...)
str. 23
VI.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją dla celów VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.574.2018.2.WL ) "(...) Wnioskodawca w dniu 4 stycznia 2018 r. zgłosił w CEIDG (...)
str. 25
2.
Zakup garażu, w którym będzie parkowany samochód przeznaczony do celów mieszanych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.583.2018.1.JG ) "(...) Wnioskodawca kupił mieszkanie wraz z garażem podziemnym w budynku wielorodzinnym (...)
str. 26
3.
Nabycie kompleksowej usługi organizacji spotkania pracowniczego a prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.514.2018.1.JF ) "(...) Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jako zarejestrowany czynny podatnik (...)
str. 29
4.
Odliczenie VAT od zakupu programu komputerowego częściowo sfinansowanego dotacją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.613.2018.2.AP ) "(...) W dniu 9 lipca 2018 r. został zakupiony program komputerowy (...)
str. 31
5.
Prawo do odliczenia VAT od nabycia lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wynajem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 października 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.446.2018.2.ZD ) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą zarejestrowanej działalności gospodarczej w rozumieniu (...)
str. 32
6.
Nakłady poniesione na budowę budynku mieszkalnego na wynajem a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.562.2018.1.PG ) "(...) Wnioskodawca jest Towarzystwem Budownictwa Społecznego działającym w oparciu o ustawę (...)
str. 34
7.
Budowa ogrodzenia obejmującego budynek mieszkalny - prawo do odliczenia VAT w 100%
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.619.2018.2.RH ) "(...) W związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i dokonywaniem w nim (...)
str. 36
8.
Faktury otrzymane po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. - rozliczenie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.449.2018.4.AS ) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie (...)
str. 38
9.
Urządzenie targowiska przez gminę a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.593.2018.2.AK ) "(...) Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie ustawy z (...)
str. 41
10.
Budowa drogi gminnej - możliwość odzyskania VAT naliczonego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.736.2018.1.EA ) "(...) Gmina K. jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła wniosek o przyznanie (...)
str. 44
11.
Czy błędna nazwa skrócona na fakturze wpływa na prawo do odliczenia VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 października 2018 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.629.2018.2.OS ) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej również: Spółka) prowadzi działalność (...)
str. 45
12.
Zwrot VAT na wniosek podatnika, gdy nie wykazano sprzedaży opodatkowanej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.564.2018.2.DM ) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą. (...) (...)
str. 48
13.
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych należności podatkowych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1743/16 "(...) Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje: (...) W tej sprawie (...)
str. 50
VII.
Do artykułu 89a-89b ustawy - nieściągalne wierzytelności
1.
Uregulowanie całej należności na rachunek VAT a ulga na złe długi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2018 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.479.2018.3.IR ) "(...) X prowadzący działalność pod firmą: D. (...), zwany dalej podatnikiem, (...)
str. 53
VIII.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Korekta omyłkowo wystawionych faktur przez podmiot zwolniony z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 października 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.511.2018.1.RW ) "(...) Umową o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną Wspólnota Lokalowa jest zobowiązana (...)
str. 55
IX.
Do artykułu 108a-108d ustawy - mechanizm podzielonej płatności
1.
Wcześniejsza zapłata VAT a zmniejszenie zobowiązania podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.553.2018.1.AW ) "(...) W dniu 1 lipca br. weszła w życie ustawa z (...)
str. 57
2.
Płatności w systemie faktoringu - możliwość korzystania z zachęt MPP
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.524.2018.2.AO ) "(...) Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest nabywcą różnego rodzaju towarów i usług. (...)
str. 59
X.
Do artykułu 113-125 ustawy - procedury szczególne
1.
Świadczenie usług mechaniki samochodowej a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.243.2018.1.MK ) "(...) Wnioskodawca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od dnia (...)
str. 61
2.
Podmiotowe zwolnienie z VAT przy prowadzeniu działalności indywidualnej i w formie spółki cywilnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2018 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.501.2018.3.KW ) "(...) Zainteresowana będąca stroną niniejszego postępowania prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest (...)
str. 63
3.
Sprzedaż samochodu w procedurze VAT marża
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.591.2018.2.RW ) "(...) Spółka Jawna w 2016 r. na podstawie faktury marża zakupiła (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.