Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 5 (269) z dnia 10.05.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (269) z dnia 10.05.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Obowiązek dokumentacyjny prowadzących zagraniczny zakład na terenie Polski
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 26 marca 2018 r., nr DCT.8201.5.2018) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących (...)
str. 3
2.
Umowy pożyczek zawarte przed 1 stycznia 2017 r. pomiędzy podmiotami powiązanymi a obowiązek dokumentacyjny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4010.16.2017.1.APA) "(…) Wnioskodawca - Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") jest wspólnikiem spółek komandytowych (dalej: (...)
str. 5
3.
Dzierżawa gruntów rolnych a opodatkowanie CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.76.2018.1.MG) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") jest spółką mającą siedzibę i (...)
str. 7
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w dalszym ciągu nie powoduje powstania przychodu w CIT
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 marca 2018 r., nr DD6.8201.1.2018) "(…) Niniejsza interpretacja dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 (...)
str. 9
2.
Zwrot VAT od aportu a przychód podatkowy
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 19 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 1079/17 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Istota sporu w nin. sprawie (...)
str. 10
3.
Zaliczki/zadatki otrzymywane na poczet przyszłych usług
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.117.2018.1.PC) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: "Spółką", "podatnikiem", "stroną" lub "Wnioskodawcą"), (...)
str. 12
4.
Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług, za które płatność następuje po wykupieniu żetonów/wirtualnych impulsów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.48.2018.3.BJ) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów (...)
str. 14
5.
Sprzedaż towarów za pośrednictwem kuriera - moment powstania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.91.2018.2.BS) "(…) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje (...)
str. 16
6.
Czy zwrot wypłaconego odszkodowania stanowi przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.483.2017.1.ANK) "(…) Spółka z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") prowadzi działalność polegającą na (...)
str. 18
7.
Towary/usługi otrzymane przez spółkę przekształconą a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.13.2018.1.LG) "(…) Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do (...)
str. 19
8.
Sprzedaż przedsiębiorstwa o ujemnej wartości bilansowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.71.2018.1.PC) "(…) Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego (...) Sekcja ds. upadłości i restrukturyzacji, (...)
str. 21
9.
Otrzymanie darowizny rzeczowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.47.2018.2.DP) "(…) Wnioskodawca (dalej także: "Spółka") jest Spółką, w której 100% udziałów posiada (...)
str. 23
III.
Do artykułu 15-15e ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 86/16 "(…) Sp. z o.o. (…) złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji (...)
str. 25
2.
Koszty ubezpieczenia od strat na skutek uchybień w działaniu organów spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4010.33.2018.1.MZ) "(…) Spółka z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność (...)
str. 28
3.
Wydatki na ubezpieczenie OC członków zarządu/rady nadzorczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.29.2018.1.AW) "(…) Przedmiotem działalności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej "Spółką") jest między (...)
str. 30
4.
Wydatki związane z najmem mieszkań dla pracowników/zleceniobiorców/kontrahentów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.32.2018.2.BKD) "(…) Spółka będzie nabywała usługę najmu lokali mieszkalnych w celu ich udostępnienia (...)
str. 32
5.
Zakup karnetów na siłownię dla pracowników ze środków obrotowych spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.6.2018.1.PB) "(…) Spółka w ramach pozapłacowych składników wynagrodzenia zamierza wprowadzić tzw. karty "M". (...)
str. 33
6.
Odszkodowanie wypłacone na rzecz byłego pracownika a koszty u pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.65.2018.2.AS) "(…) Spółka na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (...)
str. 34
7.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków rozliczanych wynikowo dla celów bilansowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.369.2017.2.AT) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i dystrybucji armatury łazienkowej (...)
str. 36
8.
Zakup usług o charakterze pomocniczym od podmiotu powiązanego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.78.2018.1.BS) "(…) Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (...)
str. 39
9.
Koszty wytworzenia towaru a limitowane ujmowanie w kosztach usług niematerialnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.89.2018.1.BG) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej również jako: "Spółka") prowadzi działalność (...)
str. 41
10.
Roczna korekta cen transferowych a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.37.2018.2.AS) "(…) Sp. z o.o. (dalej: dalej "T." lub "Spółka") jest podatnikiem podatku (...)
str. 44
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Zapłata zaległych składek ZUS za ubezpieczonych (pracowników) a koszty podatkowe
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 7 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 1864/17 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Przedstawiając stan faktyczny wskazano, że (...)
str. 47
2.
Koszty reklamacji/usunięcia wadliwego towaru
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.35.2018.1.NL) "(…) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów (...)
str. 49
3.
Zwrot kosztów dojazdu członków rady nadzorczej na posiedzenia rady
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4010.28.2018.2.MZA) "(…) Wnioskodawca, będący Bankiem jest spółdzielnią. (...) jednym z organów Banku jest (...)
str. 52
4.
Odsetki od kredytu/pożyczki zaciągniętego w celu objęcia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2018 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.28.2018.2.JBB) "(…) Spółka (sp. z o.o. - przyp. red.) planuje wraz z innym (...)
str. 54
5.
Koszty świadczeń z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na rzecz mieszkańców
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.47.2018.1.BJ) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką lub Wnioskodawcą) jest (...)
str. 55
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Czy ograniczenie w ujmowaniu w kosztach usług niematerialnych obejmuje także odpisy amortyzacyjne?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.4.2018.1.ZK) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej także: "Spółka") prowadzi działalność produkcyjną. (...)
str. 57
2.
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu wykończenia nieruchomości stanowiącej środek trwały
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.403.2017.1.JF) "(…) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której wybudował budynek biurowy (...)
str. 59
3.
Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.69.2018.1.SG) "(…) Wnioskodawca będący Spółką z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji (...)
str. 61
VI.
Do artykułu 18-24c ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Czy koszty działalności badawczo-rozwojowej można odliczać w trakcie roku podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.155.2018.1.MBD) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") jest polską spółką prowadzącą (...)
str. 63
2.
Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych podatkowej grupy kapitałowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.24.2018.1.PC) "(…) Decyzją z 30 października 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał rejestracji (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.