Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 8:33 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 19 (990) z dnia 01.07.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 19 (990) z dnia 01.07.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
MF zmieniło zdanie w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji dla celów PIT/CIT
Uregulowania ustawowe Na podstawie art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 22p ust. 1 ustawy o PDOF), podatnicy nie zaliczają do kosztów (...)
str. 4
1.2.
Moment powstania przychodu przy płatności za pośrednictwem PayU
W związku z powszechnym wykorzystaniem systemów natychmiastowej płatności typu np. PayU, w praktyce powstają wątpliwości, czy u sprzedawcy przychód podatkowy powstaje: z chwilą wpływu pieniędzy (...)
str. 5
2.
JPK na żądanie organu podatkowego - już od 1 lipca 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie JPK_VAT. Natomiast od 1 lipca 2018 r. (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w zakresie przesyłania deklaracji i podań oraz ich podpisywania
W Dzienniku Ustaw z 8 czerwca 2018 r., pod poz. 1106, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
2.
Opublikowano ustawę o wspieraniu nowych inwestycji
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r., pod poz. 1162, opublikowana została ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. (...)
str. 8
3.
Planowane zmiany w podatkach
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację o planowanych zmianach w podatkach, mających na celu wprowadzenie uproszczeń podatkowych w czterech obszarach: mniej biurokratycznych obowiązków (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników i ich rodzin - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
W okresie wakacyjnym pracownicy, a także członkowie ich rodzin korzystają z różnych form wypoczynku, np. wyjeżdżają na wczasy, a dzieci - także na różne kolonie, (...)
str. 12
1.1.
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku pracownika (jego rodziny)
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego dofinansowania Zgodnie z ogólną zasadą, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń (...)
str. 12
1.2.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a koszty podatkowe pracodawcy i VAT należny
Koszty podatkowe pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku pracowników (ich rodzin)
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników (członków ich rodziny), pochodzące ze środków ZFŚS, może zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy np. w następujący sposób: 1. Zaksięgowanie kwoty (...)
str. 17
2.
Koszty windykacyjne obciążające dłużnika - podatki i ewidencja księgowa
W transakcjach handlowych często dochodzi do sytuacji, w których nabywcy towarów lub usług nie regulują swoich zobowiązań w terminie. Wiąże się to niekiedy z obciążeniem (...)
str. 18
2.1.
VAT od opłat windykacyjnych ponoszonych przez dłużnika
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT naliczony od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania (...)
str. 18
2.2.
Opłaty windykacyjne w kosztach uzyskania przychodów
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa kosztów windykacyjnych obciążających dłużnika
Koszty dochodzenia należności, którymi wierzyciel obciąża dłużnika, stanowią dla tego dłużnika pozostałe koszty operacyjne. Przemawia za tym treść art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Wpływ wspólności majątkowej małżeńskiej na rozliczanie VAT - rewolucyjny wyrok NSA
Transakcje zawierane pomiędzy prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze małżonkami pozostającymi w ustawowej wspólności majątkowej nie mają charakteru odpłatnego i nie podlegają opodatkowaniu VAT. W konsekwencji nie (...)
str. 23
2.
Kontrowersje dotyczące podmiotowego zwolnienia z kas fiskalnych w świetle interpretacji KIS
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Mechanizm podzielonej płatności - czy trzeba umieszczać numer rachunku VAT na fakturach?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy w związku z wejściem od 1 lipca br. przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności będę zobowiązany do umieszczania na fakturach sprzedaży (...)
str. 27
3.2.
JPK_VAT a sprzedaż towarów używanych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję towary używane (samochody) opodatkowane na zasadach ogólnych lub z zastosowaniem procedury VAT-marża. Czy ww. sprzedaż na rzecz osób prywatnych zaewidencjonowaną (...)
str. 28
3.3.
Usługi najmu oraz zakwaterowania w świetle VAT
Bardzo często podatnicy świadczą usługi najmu nieruchomości oraz usługi zakwaterowania. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania Czytelników dotyczące problemów, jakie pojawiają się w zakresie właściwego (...)
str. 31
3.4.
Ustalanie podstawy opodatkowania VAT, gdy towar sprzedano w opakowaniu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep i m.in. kupuję sałatki w opakowaniach zbiorczych. Sprzedaję je klientom w innych opakowaniach (pojemnikach plastikowych). Jak należy ustalać podstawę (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Straty podatkowe z lat ubiegłych rozliczane w trakcie roku - interpretacja KIS
Stratę podatkową, poniesioną w poprzednich latach podatkowych, podatnik może rozliczyć już w trakcie roku podatkowego (tj. na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy), począwszy (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów w CIT
Spółka z o.o. ponosi koszty pośrednie, które dotyczą zarówno przychodów z zysków kapitałowych, jak i z działalności gospodarczej. Kosztów tych spółka nie jest w stanie (...)
str. 35
2.2.
Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka z o.o. wykorzystuje samochód osobowy, którego wartość znacznie przekracza równowartość 20.000 euro (pojazd ten stanowi środek trwały w spółce). (...)
str. 37
2.3.
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych
Spółka otrzymała w maju 2018 r. refundację kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnego. Zwrot dotyczy 2017 r. Czy w związku z otrzymaną refundacją trzeba korygować (...)
str. 39
2.4.
Podmioty powiązane osobowo
Czy dwie krajowe spółki z o.o. są "podatkowo" powiązane dla celów sporządzania dokumentacji cen transferowych, jeżeli prezes jednej z tych spółek (jednoosobowy zarząd) jest jednocześnie (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Koszt kredytu i odsetek jako koszt uzyskania przychodów z najmu - interpretacje KIS
Jeżeli podatnik zaciągnął kredyt waloryzowany kursem waluty obcej, a zwrócona przez niego kwota kapitału jest większa niż kwota otrzymanego kredytu, wówczas różnica ta (będąca skutkiem (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Działalność gospodarcza prowadzona we własnym mieszkaniu a koszty podatkowe
Prowadzę działalność gospodarczą, świadcząc usługi. Działalność zarejestrowana jest w moim mieszkaniu. Jednak żadna część mieszkania nie została wydzielona tylko na potrzeby tej działalności. Jakie koszty (...)
str. 43
2.2.
Nieodpłatne świadczenia dla członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania
Spółka zakupiła karnety sportowe ze środków obrotowych i przekazała je nieodpłatnie członkom zarządu pełniącym funkcję na podstawie powołania. Członkowie zarządu nie otrzymują stałego miesięcznego wynagrodzenia. (...)
str. 44
2.3.
Udokumentowanie wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe
Środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego lokalu przeznaczyłem na budowę domu. Jakie dokumenty powinienem posiadać dla skorzystania z prawa do ulgi mieszkaniowej? Czy muszą to być (...)
str. 46
2.4.
Przedawnienie długu osoby fizycznej - skutki w PIT
Czy w przypadku odpisania przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z ksiąg rachunkowych przedawnionych należności od najemcy mieszkania, u tej osoby powstanie przychód podatkowy? Czy w (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego, którego używania faktycznie nie rozpoczęto - interpretacja KIS
Składniki majątku nabyte lub wprowadzone do firmy podatnika, ale przez niego nieużywane do celów działalności gospodarczej, lub niewynajęte, nie stanowią środka trwałego w rozumieniu ustawy (...)
str. 50
2.
Amortyzacja sezonowa - moment rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych
W bieżącym roku zakupiłem środki trwałe, które będą użytkowane sezonowo, tj. tylko przez kilka miesięcy w roku. Czy w przypadku rozpoczęcia amortyzacji takiego środka trwałego (...)
str. 51
3.
Otrzymanie dopłat do świadczonych usług a status małego podatnika dla potrzeb jednorazowej amortyzacji
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportu pasażerskiego. Do sprzedawanych biletów ulgowych otrzymuję dotacje. Czy takie dotacje powinny być uwzględniane przy ustaleniu statusu małego podatnika (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenia w ZUS dla osoby współpracującej po ustaleniu prawa do renty
Prowadzę wraz z mężem działalność gospodarczą. Zgłosiłam go z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS jako osobę współpracującą (prowadzimy wspólne gospodarstwo (...)
str. 54
2.
Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
Jedna z naszych byłych pracownic w ubiegłym roku przekroczyła roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. Taką informację otrzymaliśmy z ZUS. W trakcie sporządzania korekt dokumentów rozliczeniowych (...)
str. 55
3.
Umowa zlecenia z uczniem/studentem cudzoziemcem
Umowa zlecenia zawarta z cudzoziemcem będącym uczniem polskiej szkoły ponadpodstawowej lub studentem polskiej uczelni, do ukończenia przez niego 26 lat, nie powoduje obowiązku ubezpieczeń w (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Prawo do urlopu dodatkowego i jego wymiar w razie przerwy w niepełnosprawności
Pracownik przez kilka lat posiadał umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od 16 grudnia 2016 r. obniżono mu ten stopień do lekkiego. W maju br. pracownik przedstawił kolejne (...)
str. 58
2.
Udzielenie dwóch dni opieki przy zatrudnieniu na 1/4 etatu
Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu pracuje tylko w niektóre dni tygodnia. Jak rozliczyć w tej sytuacji przysługujące mu dwa dni z tytułu opieki nad małoletnim (...)
str. 59
3.
Obowiązek wskazania kryteriów doboru do zwolnienia
Zamierzamy przeprowadzić zwolnienia w dziale produkcyjnym. Obejmą one kilkunastu pracowników. Wszyscy pracownicy w tym dziale wykonują podobne prace, ale różnią się stażem pracy i doświadczeniem (...)
str. 60
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Pokrycie straty bilansowej za 2017 r. w drodze wniesienia dopłat
W związku z utratą głównego odbiorcy, w 2017 r. ponieśliśmy stratę bilansową. W celu ratowania sytuacji finansowej naszej spółki (z o.o.) zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę (...)
str. 62
1.1.
Dopłaty przeznaczone na pokrycie straty w świetle regulacji K.s.h.
Przede wszystkim należy pamiętać, że zgodnie z art. 233 § 1 K.s.h., jeżeli bilans sporządzony przez zarząd spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i (...)
str. 62
1.2.
Ujęcie dopłat w księgach rachunkowych
Ewidencja w księgach rachunkowych spółki otrzymującej dopłaty Otrzymanie dopłat w spółce z o.o. ujmuje się w księgach rachunkowych w oparciu o art. 36 ust. 2e (...)
str. 63
1.3.
Podatkowe skutki wniesienia i otrzymania dopłat
Skutki w zakresie podatku dochodowego Co do zasady, dopłaty nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w spółce z o.o., do której są wnoszone. Jak stanowi (...)
str. 65
2.
Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.
W maju 2018 r. otrzymaliśmy zwrot towarów sprzedanych w grudniu 2017 r. Czy w związku z tym powinniśmy dokonać zmiany sprawozdania finansowego za 2017 r. (...)
str. 65
3.
Zmiana niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 r. w przypadku postawienia jednostki w stan upadłości
W maju bieżącego roku zarząd spółki z o.o. złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Ponieważ sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone, (...)
str. 70
4.
Sprawozdania finansowe stowarzyszeń za 2017 r.
4.1.
Według jakiego załącznika mogą być sporządzane sprawozdania finansowe stowarzyszeń za 2017 r.?
Czy stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej mogą być jednostkami małymi lub jednostkami mikro? Czy ewentualnie możliwość taka dotyczy jedynie stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą? Wszystkie stowarzyszenia, niezależnie (...)
str. 72
4.2.
Złożenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia do KRS
Nowelizacją ustawy o KRS zmieniono przepisy dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS. Czy po tych zmianach obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej? Nowelizacja (...)
str. 73
5.
Zawarcie i rozwiązanie dwuletniej umowy o badanie sprawozdania finansowego z biegłym rewidentem
Spółka z o.o. podpisała dwuletnią umowę na obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za lata 2017-2018. Biegły rewident odmówił prezentacji sprawozdania finansowego przed radą nadzorczą (co dotychczas (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.