Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 7 (271) z dnia 10.07.2018
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 7 (271) z dnia 10.07.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Współpraca z byłym pracodawcą a prawo do podatku liniowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.129.2018.2.JŁ) "(…) Wnioskodawca jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, świadczącym usługi na rzecz byłego pracodawcy - (...)
str. 3
2.
Sporadyczna opieka nad dzieckiem a preferencyjne opodatkowanie dochodów
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 17 kwietnia 2018 r., nr DPP7.8222.28.2018.OBQ) "(…) Wnioskodawczyni ma syna w wieku 9 lat. Od maja 2013 roku (...)
str. 5
3.
Przychód z najmu lokali nieruchomości administrowanej przez zarządcę przymusowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.211.2018.2.AGR) "(…) Wnioskodawca jest współwłaścicielem (1/6 udziału) nieruchomości - kamienicy. Lokale w niej (...)
str. 7
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Zapłata zaległych składek ZUS za byłego zleceniobiorcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.194.2018.2.KF) "(…) Wnioskodawczyni po przejściu na emeryturę, od 1 stycznia 2013 r. przez (...)
str. 9
2.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu w celach prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.251.2018.1.DB) "(…) Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (...) zawarła umowę leasingu operacyjnego, (...)
str. 11
3.
Objęcie udziałów za wkład pieniężny niższy niż ich wartość rynkowa
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Rzeszowie z 15 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 271/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana (...)
str. 13
4.
Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika osobowej spółki handlowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.105.2018.1.DS) "(…) Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży, jako wspólnik spółki jawnej, dokonał przeniesienia (...)
str. 15
III.
Do artykułu 11-13 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście
1.
Zakwaterowanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.136.2018.1.AMN) "(…) Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zajmuje się produkcją i montażem izolacji (...)
str. 17
2.
Udział pracowników i osób towarzyszących w firmowej imprezie integracyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.152.2018.2.IM) "(…) Z okazji 25-lecia istnienia, Wnioskodawca organizuje galę - imprezę integracyjną dla (...)
str. 20
3.
Zapewnienie pracownikom nieodpłatnych posiłków w formie otwartego bufetu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.130.2018.2.MM) "(…) Wnioskodawczyni zapewni swoim pracownikom posiłki i napoje niealkoholowe w postaci otwartego (...)
str. 21
4.
Sfinansowanie osobie zarządzającej spółką kosztów studiów i szkoleń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.102.2018.1.KF) "(…) Wnioskodawca, będący sp. z o.o., zawarł z osobą fizyczną (dalej również (...)
str. 24
IV.
Do artykułu 14 ustawy - przychody z działalności gospodarczej
1.
Wycofanie nieruchomości ze spółki osobowej i jej nieodpłatne przekazanie na cele osobiste wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.226.2018.1.DB) "(…) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 2001 roku jako wspólnik spółki jawnej. (...)
str. 27
2.
Otrzymanie spłaty części wartości spółki, gdy cały jej majątek przekazano jednemu wspólnikowi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.232.2017.1.KP) "(…) W spółce jawnej (dalej: spółka) było dwóch wspólników (A - Wnioskodawca (...)
str. 29
3.
Otrzymanie nagrody przez przedsiębiorcę w akcji promocyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.174.2018.1.DP) "(…) Wnioskodawca zajmuje się m.in. produkcją oraz hurtową sprzedażą mięsa i wędlin (...)
str. 31
V.
Do artykułu 17 ustawy - przychody z kapitałów pieniężnych
1.
Konwersja wierzytelności pożyczkowych na udziały spółki
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 15 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 293/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą (...)
str. 33
VI.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Nieoprocentowana pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika a PIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO we Wrocławiu z 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 236/18 - orzeczenie nieprawomocne "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej (...)
str. 35
2.
Koszty wyżywienia przekraczające wartość diety a zwolnienie z PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 1082/16 "(…) skarżąca wskazała, że zamierza wprowadzić system rozliczania kosztów wyżywienia pracownika (...)
str. 38
3.
Przyznanie pracownikom kart przedpłaconych zasilanych środkami ZFŚS
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.159.2018.1.MK) "(…) Wnioskodawca w związku z finansowaniem działalności socjalnej planuje wręczyć pracownikom środki (...)
str. 40
4.
Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.177.2018.1.PR) "(…) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność ta wykonywana jest w oparciu (...)
str. 41
5.
Opodatkowanie odsetek przyznanych w związku z opóźnieniem w zapłacie odszkodowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.184.2018.1.MD) "(…) Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w związku ze szkodą (...)
str. 43
VII.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów z działalności w związku z niemożnością jej prowadzenia
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 22/16 "(…) A.S. (wnioskodawczyni, skarżąca) podała, że prowadzi działalność gospodarczą w formie (...)
str. 45
2.
Koszty usług wspólnika spółki osobowej świadczone na jej rzecz
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.68.2018.2.WR) "(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej i posiada status komandytariusza. Komplementariuszem spółki (...)
str. 47
3.
Diety przedsiębiorcy w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.183.2018.1.AK) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług: księgowo-rachunkowych, kadrowo-płacowych, doradczych. (...)
str. 49
4.
Zapłata zaległych składek ZUS od umów zlecenia a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.194.2018.2.WM) "(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) przeprowadził w firmie Wnioskodawcy kontrolę za okres (...)
str. 51
5.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych korekty podatku VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.166.2018.2.WS) "(…) Firma prowadzi działalność gospodarczą od 2014 r. W latach 2014, 2015, (...)
str. 53
6.
Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2018 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.148.2018.1.AK) "(…) Wnioskodawczyni zawarła umowę z deweloperem o zakup lokalu usługowego, tj. zakup (...)
str. 54
VIII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja środka trwałego objętego wspólnością majątkową małżeńską
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.78.2018.3.JŁ) "(…) Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność małżeńska, prowadzą dwie odrębne działalności. Żona (...)
str. 57
2.
Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych wcześniej w innej działalności gospodarczej podatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.223.2018.2.MPŁ) "(…) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje nieruchomości stanowiące własność Wnioskodawcy/współwłasność (...)
str. 59
IX.
Do artykułu 24-25a ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Towary nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - ujęcie w PKPiR
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.46.2018.6.AG) "(…) Wnioskodawca od ponad 10 lat kolekcjonuje przeróżne pamiątki związane z historią (...)
str. 61
X.
Do artykułu 26-30f ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Osobie niepełnosprawnej posiadającej na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną przysługuje jeden limit ulgi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.113.2018.1.ŁS) "(…) Wnioskodawca posiada II grupę inwalidztwa, żona Wnioskodawcy I grupę inwalidztwa, a (...)
str. 63
XI.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
PIT-2 składany w formie elektronicznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.10.2018.1.AA) "(…) Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej. Spółka (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.