Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
MF opracuje wskazówki w zakresie właściwego opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnych
Opodatkowanie sprzedaży budynków komercyjnych wywołuje wiele kontrowersji. Prawidłowa kwalifikacja przedmiotu transakcji, tj. uznanie go za przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub poszczególne składniki majątkowe ma decydujące (...)
str. 4
2.
Zapłata za pośrednictwem komornika a limit płatności gotówkowych - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw wprowadzających ważne zmiany dla przedsiębiorców
W dniu 25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła szereg projektów wprowadzających m.in. uproszczenia dla przedsiębiorców. Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. CIT/PIT. Projekt ustawy o (...)
str. 6
2.
MF zapowiada zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zapowiedziało zmiany m.in. w zakresie podatku VAT i Ordynacji podatkowej. Zmiany w VAT MF wskazało, że planuje m.in. następujące zmiany w (...)
str. 10
3.
Nowelizacja CIT w zakresie m.in. definiowania badań naukowych/prac rozwojowych
Z dniem 1 października 2018 r. znowelizowano przepisy m.in. ustawy o PDOP, mocą ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo (...)
str. 11
4.
Przyjęto projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości
Rada Ministrów w dniu 25 września 2018 r. przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, przedłożony przez Ministra Finansów. Projekt przewiduje szczególne rozwiązania (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Limity na 2019 r.
W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub (...)
str. 14
1.1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Limit na 2019 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Jednym z warunków opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest nieprzekroczenie limitu przychodów określonego w art. 6 (...)
str. 14
1.2.
Limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z (...)
str. 16
1.3.
Limity dla celów VAT
W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, przez małego (...)
str. 16
1.4.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.
Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy (...)
str. 17
2.
Otrzymanie błędnego przelewu - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy na rachunek bankowy podmiotu gospodarczego wpływają środki pieniężne, które powinny trafić do innego podmiotu (np. na skutek wpisania nieprawidłowego (...)
str. 17
2.1.
Konieczność zwrotu omyłkowo otrzymanych pieniędzy
Podmiot gospodarczy, który omyłkowo otrzymał na rachunek bankowy środki pieniężne, powinien je jak najszybciej zwrócić. Niekiedy jednak ociąga się on z realizacją tego obowiązku. Skuteczne (...)
str. 18
2.2.
Rozliczenie VAT od nienależnych środków pieniężnych
Wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy a VAT należny Zgodnie z zasadą ogólną, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na (...)
str. 18
2.3.
Omyłkowy przelew a przychód podatkowy
Otrzymanie środków pieniężnych Za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych (...)
str. 20
2.4.
Ewidencja księgowa nienależnie otrzymanych środków pieniężnych
W księgach rachunkowych wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy (w związku z błędem popełnionym przez podmiot dokonujący przelewu) może zostać zaksięgowany np.: - Wn konto (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Konsekwencje mechanizmu podzielonej płatności - wyjaśnienie MF
Zaburzenie płynności finansowej było wskazywane przez przedsiębiorców jako konsekwencja mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) już na etapie legislacji przepisów w tym zakresie. Ministerstwo Finansów wskazywało (...)
str. 22
2.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją na potrzeby VAT - interpretacja KIS
Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R - ze wskazaniem wstecznego okresu, za który podatnik złoży pierwszą deklarację VAT - uprawnia podatnika do odliczania VAT od zakupów dokonanych (...)
str. 23
3.
Zaliczki otrzymane na poczet usługi turystyki a VAT - opinia rzecznika TSUE
Od dłuższego już czasu podatnicy świadczący usługi turystyki opodatkowane na zasadzie marży borykają się z problemem właściwego opodatkowania zaliczek otrzymywanych na poczet tych usług. Niestety (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Przesłanki dochowania należytej staranności w transakcjach krajowych dla celów VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W przeprowadzanych transakcjach staram się dochować należytej staranności. Zdaniem Ministerstwa Finansów, różnica pomiędzy ceną rynkową towarów a ceną oferowaną przez kontrahenta (...)
str. 28
4.2.
Korygowanie faktur zaliczkowych, na których nie podano terminu zapłaty
Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę sprzedaż detaliczną i hurtową sprzętu RTV. Zdarza się, że na prośbę kontrahenta wystawiam fakturę zaliczkową przed otrzymaniem zapłaty (nie podaję (...)
str. 30
4.3.
Opłata za brak biletu parkingowego a VAT
Spółka prowadzi parking dla samochodów osobowych, wyposażony w parkomaty. Obowiązkiem osób parkujących jest zakup biletu parkingowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku niezakupienia ww. biletu (...)
str. 31
4.4.
Dostawa towarów związanych z opieką nad osobami starszymi - prawo do zastosowania zwolnienia z VAT
Spółka na podstawie zezwolenia wojewody prowadzi dom opieki dla osób starszych. Świadczone przez spółkę usługi pomocy społecznej są zwolnione z VAT. Czy zwolnienie to ma (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja KIS
Przy ustalaniu statusu małego podatnika na potrzeby CIT (uprawniającego do stosowania 15% CIT) bierze się pod uwagę również przychody z tytułu otrzymanych odsetek od udzielanych (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nieodliczony VAT od wstępnej opłaty leasingowej a koszty podatkowe
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy. Dla celów podatkowych umowa ta stanowi leasing operacyjny, a dla celów bilansowych - finansowy. (...)
str. 35
2.2.
Koszty pośrednictwa w sprzedaży mieszkań - koszty bezpośrednio, czy pośrednio związane z przychodami?
Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej buduje na sprzedaż domy. Przy ich sprzedaży korzysta z usług pośrednika. Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży mieszkań (...)
str. 38
2.3.
Dokumentacja podatkowa po ustaniu powiązania między stronami
Spółka z o.o. ma podpisaną umowę dzierżawy z inną spółką, której udziałowiec przez okres 3 pierwszych dni stycznia 2017 r. miał w naszej spółce udział (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ekwiwalent pieniężny w formie ryczałtu wypłacany zgodnie z przepisami bhp jest bez PIT - interpretacja KIS
Przepisy ustawy o PDOF nie stawiają szczególnych wymogów dla możliwości zwolnienia z podatku dochodowego wypłacanego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Warunkiem zwolnienia jest to, by (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Obowiązki w zakresie JPK a prawo do prowadzenia podatkowej księgi ręcznie
Od 1 lipca 2018 r. trzeba - na żądanie organu - przekazywać podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie JPK. Czy to znaczy, że księgę (...)
str. 43
2.2.
Przeliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, świadczy usługi dla kontrahentów zagranicznych. W związku z tym wyjeżdża służbowo (...)
str. 44
2.3.
Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej a możliwość odliczenia straty
Od lat prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Niestety, w ostatnich latach przynosiła ona straty. Obecnie zamierzam zlikwidować tę działalność i jednocześnie rozpocząć kolejną, ale już w (...)
str. 45
2.4.
Opodatkowanie zasiłku chorobowego przedsiębiorcy
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą otrzymała zasiłek chorobowy z ZUS. Czy należy go opodatkować? Zasiłek chorobowy stanowi przychód z innych źródeł, który jest opodatkowany (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po przekształceniu w prawo własności - interpretacja KIS
Po przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności, podatnik ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych według indywidualnej stawki w wysokości 10%, o ile (...)
str. 48
2.
Ulepszenia w środkach trwałych dokonywane w 2018 r.
Posiadamy środki trwałe przyjęte do używania zarówno w roku bieżącym, jak i latach ubiegłych. Czy prawdą jest, że nowy limit określający wartość ulepszenia odpisywanego jednorazowo (...)
str. 49
3.
Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych
W wyniku prowadzonych prac rozwojowych powstała wartość niematerialna i prawna o znacznej wartości. Czy zarząd spółki z o.o. może podjąć decyzję o 10-letnim okresie jej (...)
str. 50
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Zmiana podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową w CEIDG
Osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów zmienia biuro rachunkowe. Nowe biuro działa pod tym samym adresem, co dotychczasowe, więc miejsce prowadzenia i przechowywania (...)
str. 52
2.
Zamiana nieruchomości między członkami najbliższej rodziny a PCC - odpowiedź na zapytanie poselskie
Zamiana budynków mieszkalnych między członkami najbliższej rodziny jest zwolniona z PCC. Zwolnieniem z opodatkowania objęty jest także grunt, z którym związany jest zamieniany budynek. (odpowiedź (...)
str. 53
3.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości namiotu pełniącego rolę magazynu
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła nowy namiot magazynowy. Pełni on charakter magazynu w ramach działalności firmy. Namiot ten zbudowany jest z profili aluminiowych, styka (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS po wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia i wysokość stawki godzinowej. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. (...)
str. 56
2.
Data wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA
Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory żona była przeze mnie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. W dniu 8 października 2018 r. podjęła zatrudnienie (...)
str. 57
3.
Uzupełnianie nagrody rocznej wliczanej do podstawy wymiaru zasiłków
Co roku wypłacamy pracownikom nagrodę roczną w wysokości 8,5% przychodu uzyskanego za pracę w roku poprzednim. Nie uwzględniamy w tym przychodzie wynagrodzeń za czas choroby (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Rozliczenie ponadwymiarowej pracy między dobami pracowniczymi
W naszym zakładzie dział produkcyjny zorganizowany jest w systemie podstawowym, na III zmiany. Pracownik II zmiany uległ wypadkowi bezpośrednio przed rozpoczęciem swojej zmiany. Przełożony nakazał (...)
str. 59
2.
Udzielanie urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy
Pracownik przez kilka lat był zatrudniony na pełny etat. Od 1 października 2018 r. za obopólną zgodą nastąpiło jego obniżenie do 2/3 etatu. Pracownik jest (...)
str. 61
3.
Badania lekarskie oraz szkolenie bhp po przeniesieniu pracownika na inne stanowisko
Na okres trzech miesięcy chcemy przenieść pracownika na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, przy czym pracownik będzie w tym czasie wykonywał zupełnie inny rodzaj pracy (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej w pytaniach i odpowiedziach
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl), w zakładce Portal Podatkowy/E-sprawozdania finansowe, zamieszczono najczęściej zadawane pytania (wraz z odpowiedziami) pojawiające się w praktyce, a dotyczące zagadnień (...)
str. 64
2.
Obowiązki kierownika jednostki związane z rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych
Jakie dokumenty oraz jakie czynności powinny poprzedzić przeprowadzenie czynności związanych z inwentaryzacją zapasów drogą spisu z natury? Czy koniecznym jest sporządzenie zarządzenia w sprawie czynności (...)
str. 66
3.
Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Jednostki podlegające obowiązkowi badania Jak wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2018 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...)
str. 69
4.
Rabat otrzymany po przyjęciu towarów do magazynu
Jednostka ewidencjonuje towary według stałych cen ewidencyjnych. Jak rozliczyć rabat otrzymany od dostawcy w sytuacji, gdy został on udokumentowany fakturą korygującą wystawioną i otrzymaną po (...)
str. 72
5.
Błąd rachunkowy wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
W zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2017 r. wykryto błąd polegający na nieprawidłowym wykazaniu jednej z pozycji. Pomimo pomyłki, suma wiersza oraz suma bilansowa są prawidłowe. (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.