Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (983) z dnia 20.04.2018
Transakcje gotówkowe - ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych
Dodatek nr 14
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12
z dnia 20.04.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego
Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną (...)
str. 3
2.
Regulacje wyłączające z kosztów uzyskania przychodów transakcje gotówkowe
Naruszenie reguł wynikających z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma swoje skutki na gruncie obu ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT). Zgodnie (...)
str. 4
3.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe - odpowiedzi i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
3.1.
Definicje pojęć "transakcja" i "jednorazowa wartość transakcji"
Obszerne wyjaśnienie pojęć "transakcja" i "jednorazowa wartość transakcji" zawiera odpowiedź na interpelację poselską (nr 9279) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 8 lutego 2017 r., (...)
str. 5
3.2.
Czy wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczy całej transakcji, czy tylko nadwyżki ponad 15.000 zł?
Nasze Wydawnictwo wystąpiło z zapytaniem do Ministerstwa Finansów (MF), czy w sytuacji, gdy kwota jednorazowej transakcji przekroczy równowartość 15.000 zł i zapłata zostanie dokonana bez (...)
str. 6
3.3.
Jednorazowa wartość transakcji - kwota brutto czy netto?
W praktyce może być tak, że wartość jednorazowej transakcji brutto przekracza 15.000 zł, ale kwota netto tej transakcji jest niższa. Jeżeli taka transakcja zostanie uregulowana (...)
str. 7
3.4.
Uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty/wymiany barterowej
Nie należy do rzadkości, że płatność za transakcję jest realizowana w drodze kompensaty czy wymiany barterowej. Czy rozliczenie transakcji przekraczającej 15.000 zł w ww. sposób (...)
str. 8
3.5.
Transakcje przekraczające 15.000 zł dokonywane z podmiotem zagranicznym
Na łamach naszego czasopisma, w Biuletynie Informacyjnym nr 3 z 20 stycznia 2017 r., w artykule pt. "Limit płatności gotówkowych w transakcjach z podmiotami zagranicznymi (...)
str. 9
3.6.
Rozliczenie wydatku pierwotnie opłaconego gotówką
W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, w których nabywca najpierw ureguluje należność (wpłaci zaliczkę) w całości lub w części gotówką, a w późniejszym czasie "skoryguje" (...)
str. 9
II.
TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W PRAKTYCE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Jak należy rozumieć pojęcie "jednorazowa wartość transakcji"?
1.1.
Limit transakcji gotówkowych przy umowach zawartych na kilka miesięcy
Spółka z o.o., świadcząca usługi budowlane, korzysta z usług podwykonawców, z którymi zawiera umowy na okres kilku miesięcy. Wartość pojedynczych umów przekracza 15.000 zł. Podwykonawcy (...)
str. 10
1.2.
Limit płatności gotówkowych przy umowach zawartych na czas nieokreślony
Spółka z o.o. zawarła umowę na usługi księgowe na czas nieokreślony. Faktury miesięczne wystawiane są na kwotę 400 zł. Czy skoro spółka opłaca te faktury (...)
str. 11
1.3.
Kilka zakupów w danym dniu opłaconych gotówką
Spółka z o.o. dokonuje zakupu materiałów w hurtowni, z którą nie zawarła żadnej umowy ramowej. Zdarza się, że spółka w danym dniu dokonuje kilku zakupów (...)
str. 12
1.4.
Zbiorcza faktura przekraczająca 15.000 zł
Pracownicy firmy kupują paliwo do samochodów, płacąc gotówką. Na te zakupy otrzymują z firmy zaliczki. Udokumentowaniem tych zakupów są paragony fiskalne, na podstawie których sprzedawca (...)
str. 14
2.
Zapłata za towar o wartości przekraczającej 15.000 zł częściowo gotówką, a częściowo przelewem
Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę za zakup towarów na kwotę 35.000 zł. Czy jeśli zapłacimy 15.000 zł gotówką, a resztę przelewem, to wartość tej faktury możemy (...)
str. 14
3.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego
Spółka z o.o. kupiła towary od kontrahenta zagranicznego. Jednorazowa wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Czy regulując zobowiązanie na rzecz podmiotu zagranicznego gotówką, wartość nabytych towarów (...)
str. 15
4.
Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji
Zakupiono towar za gotówkę o wartości 15.700 zł. Następnie zwrócono część towaru o wartości 1.000 zł. Czy możemy potraktować, że jest to transakcja o wartości (...)
str. 16
5.
Zakupy gotówkowe od rolników przekraczające limit 15.000 zł
Spółka jawna dokonuje zakupów owoców i warzyw na giełdzie, płacąc gotówką. Czy w sytuacji, gdy wartość transakcji przekroczy 15.000 zł, spółka będzie miała obowiązek wyksięgować (...)
str. 17
6.
Wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców wypłacane w gotówce a limit płatności gotówkowych
Spółka wypłaca swoim pracownikom oraz zleceniobiorcom nieprowadzącym działalności gospodarczej wynagrodzenia za wykonywaną pracę w gotówce. Czy w odniesieniu do tego rodzaju wynagrodzeń stosuje się przepisy (...)
str. 18
7.
Podatek od nieruchomości zapłacony gotówką a limit 15.000 zł
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała nakaz płatniczy z UMiG dotyczący podatku od nieruchomości za 2017 r., adresowany na firmę. Wysokość każdej z czterech rat (...)
str. 19
8.
Zapłata gotówkowa w 2017 r. za towar nabyty w 2016 r. - przepisy przejściowe
Spółka z o.o. w 2016 r. nabyła towary od kontrahenta krajowego; wartość transakcji wyniosła 24.600 zł. Wydatki na zakup tych towarów spółka zaliczyła do kosztów (...)
str. 20
III.
WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Jednorazowa wartość transakcji w płatnościach gotówkowych, gdy nie ma zawartej umowy
"(...) Wnioskodawca - Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową i handlową. Działalność handlowa polega między innymi na sprzedaży papierosów, które zakupuje w hurtowniach. Spółka nie (...)
str. 21
2.
Wydatki ze zbiorczych faktur opłaconych gotówkowo, których łączna wartość przekracza 15.000 zł
"(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na przewozie osób (autobusy i busy). Zatrudnieni przez Wnioskodawcę kierowcy tankują codziennie paliwo na wybranych (...)
str. 24
3.
Czynsz za najem lokalu płatny gotówką - ujęcie w kosztach podatkowych
"(...) Spółka rozważa możliwość zawarcia umowy najmu lokalu, który stanowiłby jej koszt uzyskania przychodu. Umowa najmu zostałaby zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony. (...)
str. 25
4.
Umowy o współpracy/umowy ramowe a jednorazowa wartość transakcji
"(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, która jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Głównym (...)
str. 27
5.
Dokonywanie płatności za pobraniem - przepisy wyłączające z kosztów transakcje gotówkowe
"(...) Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza regulować część zobowiązań, dokonując płatności za pobraniem. W przypadku płatności za pobraniem (...)
str. 30
6.
Płatność na rzecz podmiotu trzeciego a ograniczenia w ujmowaniu w kosztach transakcji gotówkowych
"(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. W znacznej części działalność Wnioskodawcy polega na wyszukiwaniu i nabywaniu samochodów poza granicami (...)
str. 31
7.
Działalność kantorowa a limit transakcji gotówkowych
"(…) Wnioskodawca jest osobą fizyczną, wspólnikiem w spółce jawnej, prowadzącej działalność kantorową polegającą na wymianie (kupnie i sprzedaży) walut na rzecz różnych klientów - głównie (...)
str. 32
8.
Objęcie udziałów w spółce a przepisy ograniczające transakcje gotówkowe w kosztach
"(…) Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") w lutym 2017 r. objęła udziały w kapitale zakładowym nowo powstałej Spółki o łącznej wartości 100.000 zł., za (...)
str. 33
9.
Przejęcie długu nie stanowi formy płatności za daną transakcję
"(…) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski (dalej: "Spółka"). Spółka zamierza kupić od innego przedsiębiorcy zabudowaną nieruchomość. Cena (...)
str. 34
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.