Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (992) z dnia 20.07.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące podzielonej płatności w VAT
1.1.
Zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności nie można dokonać na rachunek ROR
Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (dalej: MPP) jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością (...)
str. 4
1.2.
Komunikatu podzielonej płatności nie stosuje się do zapłaty zobowiązania podatkowego w VAT
Zapłata VAT do urzędu skarbowego z rachunku odbywa się przelewem podatkowym (a nie komunikatem przelewu stosowanym przy płatnościach z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności). Ministerstwo Finansów (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Przekazywanie JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie
Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) wynika, że od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody (...)
str. 4
2.2.
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej bez wynagrodzenia a PIT
Zagadnienia związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej (jawnej czy komandytowej) regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Do tych kwestii odnosi się m.in. art. 65 § (...)
str. 5
2.3.
Świadczenie usług dla firmy małżonka w ramach działalności nierejestrowej
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej (...)
str. 6
2.4.
Dotacja do ceny sprzedaży a ustalenie statusu małego podatnika dla celów PIT/CIT
Jak wynika z art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP), pojęcie "małego podatnika" oznacza podatnika, u którego (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w podatku dochodowym - opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 4 lipca 2018 r., pod poz. 1291, opublikowano ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 7
2.
Określono nowe wzory formularzy dla celów CIT
W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2018 r., pod poz. 1268, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów (...)
str. 11
3.
Nowe wzory uproszczonych sprawozdań w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi
W Dzienniku Ustaw z 5 lipca 2018 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wycena przychodu i kosztu wyrażonego w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce niejednokrotnie faktury wystawiane są w walucie obcej. Często także data sprzedaży (odpowiadająca dacie wydania/dostawy towaru lub wykonania usługi) jest inna od daty wystawienia (...)
str. 12
1.1.
Kurs waluty obcej stosowany dla celów VAT
Sprzedawca Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia (...)
str. 12
1.2.
Wycena przychodu/kosztu w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
Wycena przychodu u sprzedawcy Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania (...)
str. 14
1.3.
Przeliczenie na złote przychodu/kosztu dla celów bilansowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - (...)
str. 16
2.
Ubezpieczenie OC członków zarządu - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że spółki kapitałowe ponoszą wydatki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu. Zgodnie z art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający (...)
str. 18
2.1.
Przychód członka zarządu z tytułu ubezpieczenia OC sfinansowanego przez spółkę
Przychody otrzymywane przez osoby należące m.in. do składu zarządów, niezależnie od sposobu ich powoływania, kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt (...)
str. 18
2.2.
Wydatki na ubezpieczenie OC członka zarządu a koszty podatkowe w spółce
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na ubezpieczenie OC członków zarządu
Wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnionych przez nich funkcji obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Naszym zdaniem, zasadne jest uznanie, że także wydatki na ubezpieczenie OC (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Opłata za zerwanie umowy a VAT - opinia rzecznika TSUE
W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, zapłata z góry ustalonej kwoty, która nie ogranicza się do naprawienia szkody, podlega opodatkowaniu VAT. (opinia rzecznika TSUE z 7 (...)
str. 23
2.
Prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku zmiany formy prawnej działalności gospodarczej - wyrok NSA
W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o., spółce przysługuje prawo do ulgi na zakup nowych kas fiskalnych. (wyrok NSA z (...)
str. 26
3.
Zwolnienie z VAT sprzedaży budynku wykorzystywanego na potrzeby własne - wyjaśnienie MF
Uregulowania ustawowe Generalnie dostawa budynku czy budowli podlega opodatkowaniu VAT. Może jednak korzystać ze zwolnienia z VAT w przypadkach ściśle określonych w ustawie o VAT. (...)
str. 28
4.
Mechanizm podzielonej płatności - wybrane zagadnienia
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP). Przypominamy, że polega on na możliwości rozdzielenia płatności w ten sposób, że (...)
str. 29
4.1.
Obowiązkowy MPP dla branż objętych obecnie odwrotnym obciążeniem
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W jaki sposób będzie wyglądało obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem, skoro jako nabywca otrzymuję (...)
str. 29
4.2.
Pomyłka w kwocie VAT wpłaconej z zastosowaniem MPP
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam stosować mechanizm podzielonej płatności. Czy w przypadku zapłacenia na rachunek VAT wyższej kwoty podatku niż kwota wynikająca z otrzymanej faktury (...)
str. 30
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Transakcja przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego a należyta staranność
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W jaki sposób powinienem rozumieć przesłankę dochowania należytej staranności polegającą na tym, że transakcja została przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego? Ministerstwo Finansów (...)
str. 31
5.2.
Rozliczenie VAT i podatku dochodowego, gdy podatnik zapomniał wystawić fakturę
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zawarłem z kontrahentem umowę na świadczenie usługi najmu. W umowie uregulowaliśmy, że płatność za usługę, za dany rok, będzie następowała raz (...)
str. 32
5.3.
Prowizja dla pośrednika z UE a import usług
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do transakcji UE. Świadcząc usługi krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowane pod PKWiU 55, korzystam z usług zagranicznych pośredników (firm z UE). Czy (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Usługi związane z obsługą transportu a podatek u źródła - interpretacja KIS
Uzyskane przez podmioty zagraniczne przychody z tytułu usług odpraw celnych, pozyskania licencji eksportowych oraz polegających na wystawieniu dokumentacji przewozowej, nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umowa najmu na czas nieokreślony a jednorazowa wartość transakcji dla celów CIT/PIT
Spółka z o.o. zawarła umowę najmu na czas nieokreślony. Miesięczny czynsz za najem wynosi 2.000 zł netto. Czy od początku spółka powinna opłacać ww. czynsz (...)
str. 37
2.2.
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka zatrudnia pracowników produkcyjnych, którym wypłaca wynagrodzenia na koniec danego miesiąca. Wynagrodzenia te oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń stanowią koszty, które składają się na (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Odsetki od kredytu na zakup udziałów spółki z o.o. - przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów
Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w innej spółce z o.o. to koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych? Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym (...)
str. 42
3.2.
Powypadkowy remont samochodu ciężarowego a koszty uzyskania przychodów
Samochód ciężarowy (środek trwały) spółki z o.o. uległ wypadkowi. Samochód ten nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem. Czy wydatki na remont tego pojazdu spółka może zaliczyć (...)
str. 42
3.3.
Zakup usługi księgowej od podmiotu powiązanego
Czy usługi księgowe, nabyte od podmiotów powiązanych, podlegają limitowaniu w ujmowaniu w kosztach uzyskania przychodów, przewidzianych dla niektórych usług niematerialnych? Na podstawie art. 15e ust. (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odwrotne obciążenie a limit małego podatnika dla celów PIT - interpretacja KIS
Podatnik ustalając wartość dokonanej sprzedaży dla celów określenia, czy jest małym podatnikiem w świetle ustawy o PDOF, powinien w przypadku transakcji podlegających opodatkowaniu na zasadzie (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Prawo do wspólnego rozliczenia małżonków jest możliwe tylko pod warunkiem złożenia zeznania w terminie
Małżonkowie spóźnili się ze złożeniem zeznania za 2017 r. (złożyli je 2 maja 2018 r.). W związku z tym urząd skarbowy odmówił prawa do wspólnego (...)
str. 45
2.2.
Gratisy dla klientów biura turystycznego a PIT
Spółka prowadzi działalność gospodarczą jako agent turystyki. W imieniu turoperatorów zawiera umowy z turystami. W celu zachęcenia turystów do skorzystania z jej pośrednictwa, spółka oferuje (...)
str. 46
2.3.
Dokumentowanie przez przedsiębiorcę transakcji zawieranych z członkiem rodziny
Osoba fizyczna prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą (hurtownia budowlana). Prowadzi księgi rachunkowe. Przychody lub koszty określone według przepisów o rachunkowości przekraczają kwotę 2.000.000 euro. (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, których łączna wartość przekracza 100.000 zł - interpretacja KIS
Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych o łącznej wartości początkowej przekraczającej 100.000 zł można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki (...)
str. 49
2.
Otrzymanie dotacji a amortyzacja środka trwałego
Zamierzamy zakupić środek trwały, który w znacznej części zostanie sfinansowany dotacją. Czy w celu uproszczenia amortyzacji możemy przyjąć, że kwota dotacji zmniejszy jego wartość początkową? (...)
str. 50
3.
Nakłady na przystosowanie wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb prowadzonej działalności
Wynajęliśmy pomieszczenia. W celu przystosowania ich do naszych potrzeb wymagają one poniesienia nakładów adaptacyjnych oraz remontowych. Jak rozliczyć takie prace zakładając, że ich wartość przekroczy (...)
str. 53
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Obowiązki w zakresie JPK, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT
W lipcu br. rozpocząłem działalność gospodarczą i korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Czy mam obowiązek przesyłać JPK_VAT oraz przekazywać pozostałe struktury JPK na wezwanie (...)
str. 55
2.
Uproszczona likwidacja spółki jawnej
Spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie zatrudnia pracowników, nie ma zobowiązań. Jak przeprowadzić jej likwidację bez procedury likwidacyjnej? Spółka jawna może być (...)
str. 56
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wybrane interpretacje ZUS
1.1.
Ubezpieczenia i składki od wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję w zarządzie spółki i zatrudnionej w niej na etacie
Członek zarządu spółki z o.o., powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki, nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń w ZUS z tego (...)
str. 58
1.2.
Składki od stypendiów wypłacanych studentom
Od kwot stypendiów wypłacanych osobom biorącym udział w kursach, na które zgłosiły się dobrowolnie (tj. bez skierowania przez żadne instytucje), podmiot je organizujący nie będzie (...)
str. 60
2.
ZUS z działalności gospodarczej rozpoczętej przez osobę zatrudnioną w spółce z o.o.
Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. Do końca czerwca br. pełniłem w niej dodatkowo funkcję w zarządzie. Obecnie zamierzam rozpocząć (...)
str. 61
3.
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym niepełnosprawnym dzieckiem
Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego od 11 do 22 czerwca br. z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym 17-letnim dzieckiem legitymującym się orzeczeniem (...)
str. 62
X.
PRAWO PRACY
1.
Nie trzeba usuwać z akt osobowych danych nadmiarowych, pobranych zgodnie z prawem - stanowisko MRPiPS
Pracodawca zatrudniając pracownika pozyskuje, a następnie przechowuje niezbędne w tym zakresie dane osobowe. Na przestrzeni lat przepisy regulujące ich katalog ulegały zmianie, zazwyczaj go zawężając. (...)
str. 64
2.
Umowa cywilnoprawna lub praca samego właściciela a zakaz handlu w niedziele i święta
Prowadzę niewielki sklep osiedlowy. Czy jeżeli na okres niedziel i świąt zatrudnię na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło własną córkę, sklep będzie mógł być (...)
str. 65
3.
Przyznanie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy a rozwiązanie umowy o pracę
Otrzymaliśmy z ZUS decyzję przyznającą jednemu z pracowników rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy może to stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy (...)
str. 66
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczanie skutków zdarzeń losowych - ewidencja kosztów i przychodów
Obfite opady deszczu spowodowały zalanie części maszyn znajdujących się w naszej hali produkcyjnej. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie remontu, a także likwidacja kilku (...)
str. 67
2.
Sprzedaż oraz likwidacja towarów objętych odpisem aktualizującym ich wartość
Posiadamy towary, które ze względu na kończący się w br. termin przydatności do użycia zostały objęte odpisem aktualizującym. W jaki sposób powinien zostać zaewidencjonowany odpis (...)
str. 69
3.
Warunkowa decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Czy organ zatwierdzający jednostki (spółki z o.o.) może podjąć bezterminową warunkową decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro lub jednostek małych? Takie (...)
str. 72
4.
Kiedy wystawiana jest nota obciążeniowa?
Inwestor naliczył nam odsetki za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. W umowie zaznaczył, że kara umowna zostanie potrącona z płatności dotyczącej faktury końcowej. Czy możemy od (...)
str. 73
5.
Pokrycie straty z funduszu wydzielonego
Jesteśmy stowarzyszeniem i mamy w strukturze organizacyjnej wydzielony oddział samobilansujący. Dla tego oddziału utworzyliśmy konto 80-6 "Fundusz wydzielony". Na tym funduszu zebrało się już kilkaset (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.