Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 8:33 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (991) z dnia 10.07.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
JPK na żądanie organu podatkowego od 1 lipca 2018 r. - broszury informacyjne MF
Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Umowy pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem - skutki w PIT
Wynajmowanie przez wspólnika własnego majątku spółce cywilnej, w której jest on wspólnikiem czy świadczenie przez niego usług na rzecz tej spółki jest w praktyce dość (...)
str. 7
2.2.
Nowy limit amortyzacji (10.000 zł) a inwestycje w obcym środku trwałym
Od 1 stycznia 2018 r. do ustaw o podatku dochodowym został wprowadzony "nowy" limit w wysokości 10.000 zł, dotyczący m.in. ulepszeń środków trwałych. Zgodnie ze (...)
str. 8
3.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać przez internet
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Uzyskaj zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl". Poinformowano w nim, że uruchomiono internetową usługę umożliwiającą (...)
str. 9
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów technicznych dla kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z 22 czerwca 2018 r., pod poz. 1206, opublikowano rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie (...)
str. 9
2.
Projekt ustawy obniżającej składki ZUS przedsiębiorców wykonujących działalność na mniejszą skalę
W dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenia urlopowe - rozliczenie podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa
Pracownicy udający się na urlop wypoczynkowy otrzymują od pracodawcy różnego rodzaju świadczenia. Może to być np. dopłata do wypoczynku sfinansowana ze środków ZFŚS czy świadczenie (...)
str. 11
1.1.
Warunki wypłacania świadczenia urlopowego - podstawa prawna
Warunki wypłaty świadczeń urlopowych zawiera ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze (...)
str. 11
1.2.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego świadczenia urlopowego
Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy świadczenie urlopowe, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. W (...)
str. 12
1.3.
Oskładkowanie świadczenia urlopowego
Zasadniczo podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, przy czym w niektórych przypadkach ustawodawca wyłączył taki przychód z podstawy wymiaru składek. Na (...)
str. 13
1.4.
Świadczenie urlopowe a koszty podatkowe pracodawcy
Podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które: zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie zostały wyłączone (...)
str. 14
1.5.
Wypłata świadczeń urlopowych w ewidencji księgowej
Świadczenia urlopowe, które pracodawca wypłaca swoim pracownikom, stanowią dla niego koszty działalności operacyjnej. Wypłata świadczeń urlopowych może być zaewidencjonowana w księgach rachunkowych pracodawcy w następujący (...)
str. 15
2.
Zakup towaru za symboliczną kwotę - podatki i ewidencja księgowa u nabywcy
W ramach sprzedaży premiowej, zorganizowanej przez kontrahenta, podmioty gospodarcze nabywają niekiedy towary za tzw. symboliczną złotówkę. Towary te niekiedy odsprzedają innym firmom (spełniającym określone warunki, (...)
str. 16
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od towaru nabytego za symboliczną kwotę
VAT naliczony W ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do odliczania VAT od nabycia towarów po promocyjnej cenie, niższej (...)
str. 17
2.2.
Nabycie towaru za symboliczną kwotę a CIT/PIT
Zakup po promocyjnej cenie a przychód u nabywcy W przypadku, gdy podatnik nabywa towar po cenie znacznie odbiegającej od jego wartości rynkowej, np. za symboliczną (...)
str. 18
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup towarów za symboliczną kwotę
Wydatki na zakup towarów po promocyjnej cenie (tu: za symboliczną złotówkę) ujmowane są w księgach rachunkowych nabywcy w analogiczny sposób, jak zakup towarów w "normalnej" (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Czy lista towarów objętych obniżoną stawką VAT zostanie zmniejszona? - wyjaśnienie MF
W interpelacji poselskiej nr 21924 poruszono kwestię planowanego przez Ministerstwo Finansów zmniejszenia liczby towarów z obniżoną stawką VAT - z 240 do około 60 kategorii. (...)
str. 23
2.
Przedłużenie terminu zwrotu VAT - wyrok 7 sędziów NSA
Termin zwrotu VAT uznaje się za skutecznie przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o jego przedłużeniu. (wyrok 7 sędziów NSA (...)
str. 24
3.
Przekazanie nieruchomości tytułem zapłaty za umorzenie akcji a VAT - wyrok TSUE
Przekazanie nieruchomości przez spółkę akcyjną posiadaczowi akcji - tytułem zapłaty za umorzenie akcji - podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą spółki (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Mechanizm podzielonej płatności - jakie są jego korzyści?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jakie korzyści (i na jakich zasadach) będą mi przysługiwać w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności? Od (...)
str. 28
4.2.
Likwidacja działalności i najem prywatny w świetle VAT
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Przychody w 2017 r. (a także do chwili obecnej w 2018 r.) nie przekroczyły 200.000 (...)
str. 31
4.3.
Montaż stałej zabudowy meblowej - stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować do usługi montażu trwałej zabudowy meblowej, jeżeli będę ją wykonywał w lokalach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa (...)
str. 33
4.4.
Rozliczenie podatkowe, gdy płatności na poczet usług przyjmuje firma zewnętrzna
Zamierzamy świadczyć usługi dla osób prywatnych. Będziemy korzystać z usług firmy zewnętrznej, która będzie przyjmowała zapisy na usługę i pobierała wpłaty od przyszłych nabywców, a (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej - interpretacja KIS
Jeśli dla celów bilansowych wstępna opłata leasingowa rozliczana jest w czasie, to w taki sam sposób powinna być ona rozliczana dla celów podatku dochodowego. (interpretacja (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Data powstania przychodu podatkowego z tytułu refakturowania usługi
Spółka z o.o. nabywa usługi, które następnie refakturuje na inny podmiot (strony nie ustaliły okresów rozliczeniowych). W którym momencie spółka powinna wykazać przychód, jeśli usługa (...)
str. 38
2.2.
Sprzedaż środka trwałego a źródło przychodów w CIT
Spółka z o.o. zamierza sprzedać środek trwały, wykorzystywany dotychczas w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy przychód z jego sprzedaży spółka powinna zakwalifikować do przychodów z zysków (...)
str. 40
2.3.
Premia roczna wypłacona pracownikom w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
Spółka z o.o. wypłaciła swoim pracownikom premię roczną, która została skalkulowana w oparciu o osiągnięty w poprzednim roku zysk netto, przy czym nie została ona (...)
str. 41
2.4.
Status małego podatnika dla celów CIT a przekroczenie limitu w ciągu roku podatkowego
Spółka prowadzi działalność gospodarczą od wielu lat (nie powstała ona w wyniku żadnych działań restrukturyzacyjnych). Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT należnego) nie (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia twórców - w interpretacjach KIS
Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów konieczne jest spełnienie wielu warunków, m.in. wyodrębnienie z wynagrodzenia wysokości honorarium. Za wyodrębnienie honorarium nie można uznać sytuacji, w (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wg skali podatkowej zamierza zlikwidować działalność i rozpocząć ją ponownie. Przedmiot działalności nie ulegnie zmianie - (...)
str. 46
2.2.
Odsetki od pożyczki otrzymane przez spółkę jawną - określenie źródła przychodów
Spółka jawna udzieliła pożyczki spółce z o.o. Jak rozliczyć podatkowo otrzymane odsetki od tej pożyczki? Czy będą one stanowiły u wspólników przychód z kapitałów pieniężnych, (...)
str. 47
2.3.
Moment ujęcia usług obcych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (najem mieszkań krótkoterminowy), rozliczając się na podstawie podatkowej księgi przychodów prowadzonej metodą uproszczoną. Korzysta ona z usług serwisów pośredniczących w (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Moment korekty amortyzacji w związku ze zwrotem dotacji - interpretacja KIS
Korekty kosztów uzyskania przychodów w związku ze zwrotem dotacji (dotyczącej zakupu środka trwałego) należy dokonać w momencie (okresie rozliczeniowym), w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający (...)
str. 49
2.
Ulepszenie środka trwałego jednorazowo zamortyzowanego
W bieżącym roku zakupiliśmy fabrycznie nowy środek trwały o wartości początkowej 250.000 zł, od którego dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100.000 zł. Obecnie ten (...)
str. 50
3.
Wpływ różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na wartość początkową środka trwałego
Posiadamy rachunek walutowy, który służy do obsługi transakcji zagranicznych, tj. należności i zobowiązań z tytułu sprzedaży i zakupów, w tym również środków trwałych. Czy różnice (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Spółka z o.o. nie opłaca składek ZUS za jej wspólników
Niezależnie od tego, czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem takiej spółki, czy też jest wspólnikiem spółki wieloosobowej, spółka nie opłaca składek ubezpieczeniowych (...)
str. 54
2.
ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
Zostaliśmy zmuszeni odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Zwróciliśmy koszty poniesionych przez niego udokumentowanych wydatków, jakie poniósł z tytułu wcześniejszego powrotu z tego urlopu do miejsca (...)
str. 55
3.
Współpraca z małżonkiem będącym równocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce kapitałowej
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Do pomocy przy jej prowadzeniu chciałabym zatrudnić (na umowę o pracę) mojego męża. Małżonek pełni funkcję członka rady nadzorczej (...)
str. 57
4.
Obliczanie zasiłku, gdy zleceniobiorca zachorował przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia
Zleceniobiorca od 1 czerwca 2018 r. podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Pod koniec tego miesiąca stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Wcześniej, (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Sporządzanie listy obecności w świetle nowych zasad ochrony danych osobowych
W naszym zakładzie pracownicy potwierdzają swoją obecność lub nieobecność wypełniając listę obecności. Zaznaczają na niej różne absencje przy użyciu znaków literowych, np. choroba (Ch), wyjście (...)
str. 60
2.
Przerwa między umowami okresowymi a obowiązek wystawienia świadectwa pracy
Z dniem 16 lipca 2018 r. minie okres, na jaki zawarta była umowa o pracę na czas określony z jednym z pracowników, przy czym - (...)
str. 61
3.
Napoje profilaktyczne i ochrona przed upałami w okresie letnim
Na terenie firmy znajdują się produkcyjne i biurowe pomieszczenia pracy. Te pierwsze posiadają klimatyzatory, natomiast pomieszczenia biurowe nie. Czy mamy obowiązek zapewnić klimatyzatory również pracownikom (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i urzędu skarbowego
W bieżącym roku zmieniony został sposób przekazywania sprawozdań finansowych do KRS. Czy w związku z tym spółka z o.o. nie ma obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego (...)
str. 64
2.
Przeznaczenie zysku netto na zwiększenie ZFŚS
Spółka z o.o. w 2017 r. osiągnęła zysk. W ramach jego podziału, zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników, część zysku została przeznaczona na zwiększenie ZFŚS. Jak (...)
str. 68
3.
Nabycie udziałów w celu ich umorzenia - ustalenie wynagrodzenia oraz ewidencja księgowa
Członek zarządu w naszej spółce z o.o. jest także zatrudniony na pełnym etacie oraz posiada udziały w spółce. Udziały te chce sprzedać spółce w celu (...)
str. 70
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Kiedy należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 r.? Czy data 15 lipca 2018 r. dotyczy wszystkich jednostek, czy tylko tych, których sprawozdania finansowe (...)
str. 72
4.2.
Mechanizm podzielonej płatności - ewidencja księgowa
Zamierzamy korzystać z procedur podzielonej płatności. Jakie w związku z tym konta należy utworzyć i jak rozliczać dokonywane płatności? Jak wielokrotnie informowaliśmy, od 1 lipca (...)
str. 73
4.3.
Ujęcie zaliczki na dostawę towaru w księgach rachunkowych
Wpłaciliśmy zaliczkę na zakup towaru o znacznej wartości. Jednostce przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jak zaewidencjonować otrzymaną w związku z taką płatnością fakturę, mając na (...)
str. 74
4.4.
Śródroczny podział zysku dokonany w spółce z o.o.
W związku z zakończeniem kilku znacznych transakcji sprzedaży w 2018 r., spółka (z o.o.) zamierza wypłacić zaliczki na poczet dywidendy za bieżący rok swoim wspólnikom, (...)
str. 74
4.5.
Zastosowanie u wierzyciela ulgi na złe długi
Ponieważ nasz kontrahent od ponad 150 dni zwleka z zapłatą należności, po raz pierwszy zamierzamy skorzystać z ulgi na złe długi. Jak zaewidencjonować takie zdarzenie? (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.