Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 27 (998) z dnia 20.09.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Moment zaliczenia w koszty wynagrodzeń z umowy zlecenia
Przepisy ustaw o PDOF i PDOP wyznaczają specjalny moment zaliczania wynagrodzeń do kosztów podatkowych. Stosownie bowiem do art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o (...)
str. 4
1.2.
Wydatki na samochód uwzględniane w uldze rehabilitacyjnej
Podatnicy, na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF, mogą w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki na używanie samochodu osobowego, (...)
str. 4
2.
Podatek od budynków zapłacony w 2018 r. przed nowelizacją przepisów CIT/PIT - wyjaśnienie MF
Zmiany w opłacaniu podatku od budynków Jak już wspominaliśmy na łamach naszego czasopisma, w czerwcu br. znowelizowano przepisy dotyczące podatku od budynków (tzw. minimalnego podatku), (...)
str. 4
3.
Ministerstwo Finansów udostępniło interaktywne formularze CIT-TP/PIT-TP
Podmioty obowiązane do składania CIT-TP/PIT-TP Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe
W dniu 11 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., (...)
str. 7
2.
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2018 r., pod poz. 1629, opublikowano ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. (...)
str. 7
3.
Planowane zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat niektórych należności na rzecz kontrahentów zagranicznych (m.in. z tytułu odsetek, (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Samochody służbowe udostępnione nieodpłatnie pracownikom - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze niejednokrotnie udostępniają swoim pracownikom do ich prywatnych celów firmowe samochody osobowe (stanowiące środki trwałe, wzięte w leasing lub w najem). W artykule tym (...)
str. 9
1.1.
Nieodpłatne używanie firmowego samochodu a przychód pracownika i składki ZUS
Przychód z tytułu korzystania ze służbowego samochodu W przypadku, gdy pracownik wykorzystuje służbowy samochód do celów prywatnych, to uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Do tego (...)
str. 9
1.2.
Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego a VAT należny
Zasadą jest, że użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność gospodarcza, w tym w m.in. do celów osobistych pracowników podatnika (...)
str. 12
1.3.
Udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi a koszty podatkowe pracodawcy
Wydatki związane z używaniem służbowego samochodu W aktualnym stanie prawnym brak jest regulacji, które ograniczałyby ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodu (...)
str. 13
2.
Zakup wierzytelności - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze nabywają od innych podmiotów gospodarczych wierzytelności (z tytułu sprzedaży towarów/usług) sporne, trudne do odzyskania. Zakup wierzytelności następuje z reguły po cenie (...)
str. 14
2.1.
Rozliczenie nabycia wierzytelności dla celów VAT i PCC
Nabycie wierzytelności a VAT Opodatkowaniu VAT podlega generalnie odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakup wierzytelności nie jest odpłatną dostawą towarów. (...)
str. 15
2.2.
Rozliczenie zakupu/wyegzekwowania wierzytelności na potrzeby CIT/PIT
Przychód u nabywcy wierzytelności Samo nabycie wierzytelności nie wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego, nabywca nie uzyskuje bowiem jeszcze żadnego przysporzenia majątkowego. Przychód podatkowy powstanie (...)
str. 17
2.3.
Ewidencja księgowa operacji związanych z nabyciem i wyegzekwowaniem wierzytelności
Operacje związane z nabyciem wierzytelności i wyegzekwowaniem jej od dłużnika można ująć w księgach rachunkowych w następujący sposób: 1. Nabycie wierzytelności (na podstawie zawartej umowy): (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Samochody demonstracyjne/testowe a pełne prawo do odliczania VAT - wyrok NSA
Przejściowe wykorzystywanie samochodów zakupionych do dalszej odsprzedaży (m.in. w celach demonstracyjnych i testowych) nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z (...)
str. 20
2.
Zmiana przeznaczenia środków trwałych a prawo do korekty VAT przez gminę - wyrok TSUE
Wykorzystywanie dobra inwestycyjnego (nieruchomości) na potrzeby czynności wykonywanych przez organ władzy publicznej nie wyklucza możliwości późniejszego odliczenia VAT - w ramach korekty wieloletniej - w (...)
str. 22
3.
Zmiana osoby rozliczającej VAT od wspólnego gospodarstwa rolnego - interpretacja KIS
Istnieje możliwość zmiany osoby rozliczającej VAT od wspólnego gospodarstwa rolnego. Taka zmiana nie powoduje konieczności korygowania VAT odliczonego wcześniej z tytułu zakupów. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 24
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Udział w kosztach adaptacji lokalu - prawo do odliczenia VAT przez wynajmującego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję lokal użytkowy. Najemca zamierza przeprowadzić jego remont i adaptację do własnych potrzeb. W zawartej umowie najmu zgodziłem się na poniesienie (...)
str. 25
4.2.
Czy transakcje między małżonkami podlegają opodatkowaniu VAT?
Małżonkowie (wspólność majątkowa) prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są czynnymi podatnikami VAT. Żona zamierza dokonać przeniesienia do firmy męża maszyny (środka trwałego, przy zakupie którego (...)
str. 27
4.3.
Rozliczanie VAT od importu towaru - wybrane problemy
Spółka będąca agencją celną świadczy usługi obsługi celnej, działając jako przedstawiciel pośredni. Za świadczone usługi wystawia faktury - nie obejmują one jednak należności celnych (m.in. (...)
str. 29
4.4.
Następca prawny podatnika a obowiązek sporządzenia spisu z natury i wykazania VAT należnego
Mąż prowadził działalność gospodarczą i był czynnym podatnikiem VAT. Czy żona zmarłego podatnika, jako jego następca prawny, ma obowiązek sporządzenia spisu z natury niesprzedanych towarów (...)
str. 31
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zastosowanie MPP do faktur wystawionych przed 1 lipca 2018 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mechanizm podzielonej płatności mogę zastosować w przypadku płatności dokonywanej we wrześniu br. z tytułu faktury wystawionej i otrzymanej przed 1 (...)
str. 32
5.2.
Obowiązek wystawienia duplikatu faktury
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kontrahent poprosił o wystawienie duplikatu faktury. Czy mogę odmówić jego wystawienia? Zgodnie z ustawą o VAT, w przypadku, gdy faktura ulegnie (...)
str. 32
5.3.
Termin złożenia zgłoszenia VAT-Z
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W dniu 31 października br. planuję zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W jakim terminie powinienem złożyć zgłoszenie VAT-Z? Jeżeli podatnik (...)
str. 33
5.4.
Transakcje opodatkowane w innym kraju UE a kasa fiskalna
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi budowlane na rzecz osób fizycznych z Niemiec (na nieruchomościach położonych w Niemczech). Czy sprzedaż tę muszę rejestrować w kasie (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Opłata za licencję na znaki towarowe a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych - interpretacja KIS
Opłaty za licencję na znaki towarowe, wykazujące bezpośredni związek z wytworzeniem towaru/usługi, nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 34
2.
Kurs waluty obcej a limit składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
W dniu 7 sierpnia 2018 r. zawarto polisę na ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro. Czy do ustalenia, jaka kwota składek na ubezpieczenie (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nagrody w konkursie organizowanym przez uczelnię
Prywatna szkoła wyższa organizuje co roku konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Celem konkursu jest propagowanie nowatorskich i oryginalnych rozwiązań związanych z realizowanymi w uczelni kierunkami (...)
str. 36
3.2.
Moment powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia spłaty kredytu
Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt na okres kilku lat. Jeden ze wspólników spółki udzielił nieodpłatnie poręczenia spłaty tego kredytu (wspólnik ten nie prowadzi działalności w (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla członka zarządu - interpretacja KIS
Udostępnienie członkom zarządu samochodów służbowych do celów prywatnych oraz pokrycie kosztów zakupu paliwa do tych celów stanowi przychód ww. osób z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Udokumentowanie zakupu części samochodowych od ludności
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zamierzam rozszerzyć działalność gospodarczą i skupować od ludności zużyte i uszkodzone części samochodowe (m.in. turbosprężarki), które po regeneracji i (...)
str. 42
2.2.
Umowy zawarte na czas nieokreślony a jednorazowa wartość transakcji
Spółka jawna wynajmuje od przedsiębiorcy nieruchomość użytkową na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Miesięczny czynsz zgodnie z umową nie przekracza 15 tys. zł. (...)
str. 43
2.3.
Jakie ewidencje są prowadzone przy działalności nierejestrowej?
Czy prowadząc działalność nierejestrową możliwe jest ewidencjonowanie przychodów i kosztów za pośrednictwem podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie ma obowiązku prowadzenia (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja samochodu osobowego otrzymanego w drodze darowizny w 2017 r. - interpretacja KIS
Podatnik, który amortyzował w 2017 r. środek trwały otrzymany w drodze darowizny, ma prawo kontynuować naliczanie takich odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 46
2.
Chwilowe zaprzestanie używania środka trwałego a kontynuacja jego amortyzacji
W związku z chwilowym brakiem zleceń zdarzają się miesiące, w których wybrane środki trwałe nie są przez nas w ogóle wykorzystywane. Czy w takim przypadku (...)
str. 48
3.
Zakup środków trwałych oraz usług obcych dofinansowany z ZUS
Spółka jawna osób fizycznych otrzymała dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP. W projekcie został uwzględniony zakup środka trwałego oraz koszt usług doradczych związanych z (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Zmiany w zakresie wpłat na PFRON obowiązujące od 1 października 2018 r.
Z dniem 1 października br. wejdzie w życie kolejna część przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i (...)
str. 51
2.
Kiedy i z kim administrator danych musi zawrzeć umowy powierzenia?
Jednym z największych problemów, z jakim borykają się administratorzy danych, jest określenie, kiedy przekazanie danych osobowych wymaga zawarcia umowy powierzenia. Kiedy inny podmiot, któremu delegowane (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od dodatkowego przychodu uzyskanego przez członka zarządu spółki - interpretacja ZUS
Dla osoby pełniącej w spółce funkcję członka zarządu (wyłącznie na podstawie powołania) osiąganie z tego tytułu wynagrodzenia lub innych przychodów nie stanowi tytułu do obowiązkowych (...)
str. 55
2.
Data i kod wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS
Z tytułu umowy zlecenia zawartej w okresie od 2 lipca do 30 września 2018 r. zgłosiłam zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w (...)
str. 56
3.
Wiek pracownika nie wpływa na ustalenie obowiązku jego ubezpieczeń w ZUS
Zatrudniłam na podstawie umowy o pracę (na niepełnym etacie) mojego 23-letniego syna, który zamieszkuje ze mną i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Będzie on pomagał mi (...)
str. 57
4.
Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka po rozwiązaniu umowy o pracę w trakcie urlopu ojcowskiego
Pracownik, korzystający z dwóch tygodni urlopu ojcowskiego, wystąpił o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Data rozwiązania umowy przypada w trakcie udzielonego urlopu. Czy (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Warunki wynagradzania pracowników samorządowych
1) Pracownik samorządowy w lipcu 2018 r. osiągnął 25-letni okres zatrudnienia, w związku z czym wypłacono mu nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Na początku (...)
str. 59
2.
Wynagrodzenie za część miesiąca, w którym wypracowano pełny wymiar czasu pracy
Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy do 18 września 2018 r. wypracował pełny wymiar czasu pracy na ten miesiąc wynikający z jego rozkładu, a (...)
str. 61
3.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - wymogi formalne i wynagrodzenie
Planujemy wypowiedzieć umowę o pracę jednemu z pracowników, przy czym chcemy go zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Czy decyzję taką możemy podjąć (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane), sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z płatności będą sporządzane obowiązkowo w wersji elektronicznej i podpisywane (...)
str. 64
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych materiałów/towarów otrzymanych gratisowo
Zdarza się, że jako spółka jawna otrzymujemy od naszych dostawców materiały gratisowo. Czy należy traktować je jako darowiznę? Czy powinniśmy wykazać je w momencie przyjęcia (...)
str. 68
3.
Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej
Podatnik (spółka z o.o.) wykonał usługę budowlaną. Prace zakończono i zgłoszono do odbioru 30 czerwca br., a protokół odbioru podpisano 3 lipca br. Podatnik wystawił (...)
str. 71
4.
Średnioroczne zatrudnienie a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Spółka jawna zatrudnia 40 osób na umowę o pracę oraz ok. 40 osób na umowę zlecenia. Jakie osoby należy uwzględnić przy ustalaniu limitu zatrudnienia dla (...)
str. 73
5.
Otrzymanie duplikatu faktury dotyczącego podmiotu przekształconego
Spółka z o.o. w październiku 2016 r. nabyła i opłaciła usługę transportową (stanowiącą koszt pośredni). Niestety nie otrzymała faktury, w związku z czym nie ujęła (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.